English version of this page

The Mind Body Lab

Vårt fokus er det komplekse samspillet mellom sinn og kropp i helse og velvære, og omfatter både eksperimentell og anvendt forskning.

Sorte linjer som krysser hverandre på hvit bakgrunn.

Unsplash: Alina Grubnyak

Om gruppen

The Mind Body Lab er en forskningsgruppe ledet av Silje Endresen Reme og Henrik Børsting Jacobsen. Gruppen er en del av helsepsykologiseksjonen ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Sentrale forskningstemaer inkluderer stress og mestring, kroniske smerter, postkirurgiske smerter, smerter og kognisjon, åndelighet og helse, sykefravær og arbeidsrehabilitering.

Prosjekter

Psykologiske tiltak før og etter operasjon hos kvinner med brystkreft

Hvert år opereres flere tusen norske kvinner for brystkreft. Nærmere halvparten av dem vil slite med smerter og utmattelse i lang tid etter operasjon. Målet med vårt prosjekt er å undersøke om en kort psykologisk behandling før og etter operasjon kan forebygge utviklingen av langvarige smerter og utmattelse etter operasjon hos kvinner med brystkreft.

Samarbeid

Vi samarbeider med forskergrupper både nasjonalt og internasjonalt. Noen sentrale partnere er Oslo Universitetssykehus, Kreftforeningen, NORCE Norwegian Research Centre, Sunnaas Sykehus, Karolinska Institutet, Örebro Universitet og Ichan School of Medicine, Mount Sinai NYC. 

Publisert 18. jan. 2021 11:18 - Sist endret 28. jan. 2021 14:25