HypNoPain-studien: Hypnose og vagusnervestimulering før smertetest

En eksperimentell studie om smerte.

Om studien

Formålet med denne studien er å undersøke hvordan hypnose og vagusnervestimulering påvirker smerteopplevelsen under en smertetest, og hvilke mekanismer som kan bidra til å forklare dette.

Klinisk hypnose er en mental teknikk som innebærer fokusert oppmerksomhet og økt mottakelighet for det som skjer her og nå - det kan ligne på tilstanden man kan komme i når man blir oppslukt av en bok eller en film. Hypnosen består av tilpassede suggesjoner (forslag) for smertelindring og gis av en erfaren psykolog.

Vagusnervestimulering innebærer at man stimulerer vagusnerven, vår største hjernenerve, ved at man fester en elektrode i øret som sender impulser gjennom huden. Du kan kjenne en prikkende følelse, men stimuleringen er ufarlig og skal ikke medføre smerter. Metoden har blant annet vært vist å redusere symptomer på depresjon og angst.

Smertetesten innebærer at du holder en hånd i kaldt vann.

Mål

Målet med denne studien er å få en større forståelse av mekanismene involvert i smertemodulering. Måten dette vil undersøkes på er ved sammenlikning av to ulike metoder som kan påvirke smerteopplevelsen; enten hypnose eller stimulering av vagusnerven i forkant av en smertetest.

En større forståelse av smertemodulering, og metoder for å påvirke smertene, kan ha stor betydning for hvordan man forebygger og behandler ulike smertetilstander. Vi mener den planlagte studien vil bidra til nettopp det.

Samarbeid

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Oslo Universitetssykehus, Avdeling for smertebehandling.

Som takk for deltakelse

Som takk for deltakelse får du tilsendt en lydfil med hypnose (du kan velge mellom hypnose for stressreduksjon eller prestasjon) som kan være nyttig og som du kan bruke så mye du vil.

Ønsker du å delta i studien?

For å delta i studien må du være fylt 18 år.

Klikk her for påmeldingsskjema

Du vil bli sendt til en nettside hvor du får noe mer utfyllende informasjon om hva eventuell deltakelse i studien vil innebære for deg, og hvor du bes om å svare på noen spørsmål om deg selv. Etter påmelding vil du innen 5 virkedager bli kontaktet via mail for å avtale oppmøtetid på Smertepoliklinikken ved Avdeling for smertebehandling på Ullevål sykehus i Oslo.

Har du andre spørsmål om studien, kan du sende en mail til: hypnovagus@gmail.com.

Publisert 20. juni 2022 15:55 - Sist endret 26. aug. 2022 12:52