Henrik Børsting Jacobsen

Seniorforsker
Bilde av Henrik Børsting Jacobsen
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Stress – behandling og forebygging av skadelig stressaktivering

 • Langvarig smerte – behandling og forebygging

 • Smertepsykologi – betydningen av psykologiske faktorer for smerte

 • Søvn og smerter – hvordan behandle søvnproblemer

 • Sykefravær – betydningen av arbeid for fysisk og psykisk helse

 • Arbeidsrehabilitering – effektevaluering av tiltak

Bakgrunn

2020 → nå        Seniorforsker, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

2014 → nå        Psykologspesialist, Avdeling for smertebehandling, Oslo Universitetssykehus

2011 - 2014      PhD - Medisinsk Fakultet, NTNU

2012 - 2013      Gjesteforsker, Harvard School of Public Health (HSPH)

2012 - 2013      Trainee, Center for Work health and Wellbeing, HSPH

2005 - 2010      Cand. Psychol – Psykologisk Institutt, NTNU

Innvilgede søknader og priser

2013 – 2021 Innvilget prosjekt fra Arbeids og Velferdsdirektoratet: Effektevaluering av Individuell Jobbstøtte (IPS). Rolle: Medarbeider.

2016 - 2019 Treårig tildeling fra Extrastiftelsen på prosjektet: «Executive control, processing speed and memory function in long-term peripheral neuropathic pain and fibromyalgia». Rolle: Prosjektleder

2017 - 2020 Treårig tildeling fra Helse Sør-Øst for Ph.D prosjektet: «Can you feel the beat? Vagus nerve stimulation and contemplative breathing as treatments for widespread chronic primary pain». Rolle: Prosjektleder

2018 - 2023  Femårig tildeling fra Forskningsrådet via KLINBEFORSK programmet for studien «Acceptance and commitment therapy with and without enhanced mindfulness training for chronic pain: A controlled efficacy and mediator study». Rolle: Medarbeider

2019 - 2022  Treårig tildeling fra Kraftak mot kreft og prosjektet «Psykologiske tiltak før og etter operasjon hos kvinner med brystkreft». Rolle: Prosjektleder (CO-PI)

2019-2022 As Co-PI I received a large grant from the Cancer Association to perform an internet-based treatment to ease RTW and prevent post-surgical pain and fatigue for women undergoing surgery for breast cancer.

2019-2022 I received a personal three-year research project awarded from Oslo University Hospital to conduct internet-based therapy for post-surgical difficulties.

Emneord: Helsepsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Munk, Alice & Jacobsen, Henrik Børsting (2021). What Does CATS Have to Do With Cancer? The Cognitive Activation Theory of Stress (CATS) Forms the SURGE Model of Chronic Post-surgical Pain in Women With Breast Cancer. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. doi: 10.3389/fpsyg.2021.630422.
 • Granan, Lars-Petter; Reme, Silje Endresen; Jacobsen, Henrik Børsting; Stubhaug, Audun & Ljoså, Tone Marte (2019). Reply to Letter to the Editor "Clinical registries are essential tools for ensuring quality and improving outcomes in pain medicine" by Baciarello et al. Scandinavian Journal of Pain. ISSN 1877-8860. 19(3). doi: 10.1515/sjpain-2019-2010.
 • Hara, Karen Walseth; Bjørngaard, Johan Håkon; Jacobsen, Henrik Børsting; Borchgrevink, Petter Chr.; Johnsen, Roar & Stiles, Tore C [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Biopsychosocial predictors and trajectories of work participation after occupational rehabilitation of participants with mental and somatic disorders. A cohort study .
 • Gismervik, Sigmund Østgård; Aasdahl, Lene; Vasseljen, Ottar; Johnsen, Roar; Fors, Egil Andreas & Rise, Marit By [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2018). Inpatient multidiciplinary occupational rehabilitation reduces sickness absence in patients with common musculoskeletal complaints and mental disorders: a randomised clinial trial.
 • Lundeby, Tonje; Jacobsen, Henrik Børsting; Lundeby, Paul Andreas & Loge, Jon Håvard (2017). Emotions in communication skills training - experiences from general practice to Porsche maintenance. Patient Education and Counseling. ISSN 0738-3991. 100(11), s. 2141–2143. doi: 10.1016/j.pec.2017.06.006.
 • Reme, Silje Endresen & Jacobsen, Henrik Børsting (2017). Psykososiale risikofaktorer ved smerte: «Fra vondt til verre!» Når akutte smerter blir langvarige. I Fors, Egil Andreas & Stiles, Tore Charles (Red.), Smertepsykologi. Universitetsforlaget. ISSN 9788215024028. s. 59–77.
 • Granan, Lars-Petter; Jacobsen, Henrik Børsting; Reme, Silje; Stubhaug, Audun; Hansson, Per & Breivik, Harald [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Tverrfaglig utdanning for bedre smertebehandling . Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.15.0498.
 • Reme, Silje; Jacobsen, Henrik Børsting; Hafstad, Endre; Granan, Lars-Petter & Ljoså, Tone Marte (2015). Seks grunner til at psykologer bør kunne noe om smerte. Psykologisk.no.
 • Granan, Lars-Petter; Jacobsen, Henrik Børsting; Reme, Silje; Stubhaug, Audun; Hansson, Per & Breivik, Harald [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Tverrfaglig utdanning for bedre smertebehandling. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 135(12/13), s. 1114–1115. doi: 10.4045/tidsskr.15.0498.
 • Hara, Karen Walseth; Jacobsen, Henrik Børsting; Borchgrevink, Petter Chr.; Brage, Søren Karl & Woodhouse, Astrid (2014). Return to Work Rehabilitation for Patients with Fatigue in Mixed Patient Groups.
 • Jacobsen, Henrik Børsting (2013). Intervju i norgesglasset. [Radio]. NRK P1.
 • Jacobsen, Henrik Børsting & Jacobsen, Hans-Petter (2012). Stresshåndtering. [Radio]. NRK P1.
 • Jacobsen, Henrik Børsting & Stiles, Tore C (2012). Når somatikk og depresjon opptrer sammen - en utfordring for psykologer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 49(1), s. 64–68.
 • Jacobsen, Henrik Børsting & Stiles, Tore C (2014). Mental distress, work to family conflict and salivary cortisol: Their potential consequences for occupational health within the stress construct. Skipnes Kommunikasjon as. ISSN 978-82-326-0548-4. 2014(318).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. mars 2020 12:41 - Sist endret 3. mars 2020 12:41