English version of this page

The Mind Body Lab

Se www.mindbodylab.no for mer informasjon

En hjerne som flettes inn i en person som illustrasjon på hode-kropp sammenheng

Om gruppen

The Mind Body Lab er en forskningsgruppe ledet av Silje Endresen Reme og Henrik Børsting Jacobsen. Gruppen er en del av helsepsykologiseksjonen ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Vi jobber med både eksperimentell og anvendt forskning. Sentrale forskningstemaer inkluderer stress og mestring, kroniske smerter, postkirurgiske smerter, smerter og kognisjon, åndelighet og helse, sykefravær og arbeidsrehabilitering.

Prosjekter

HypNoPain-studien: Hypnose og vagusnervestimulering før smertetest

Formålet med HypNoPain-studien er å få en større forståelse av mekanismene involvert i smertemodulering og å sammenlikne to ulike metoder som kan påvirke smerteopplevelsen, nemlig klinisk hypnose og stimulering av vagusnerven i forkant av en smertetest. Hypnose og vagusnervestimulering er to ikke-medikamentelle behandlingsformer som har vist effekter på smerte. Resultatene fra denne studien kan potensielt ha stor betydning for hvordan man vil forebygge og behandle ulike smertetilstander

Psykologiske tiltak før og etter operasjon hos kvinner med brystkreft

Hvert år opereres flere tusen norske kvinner for brystkreft. Nærmere halvparten av dem vil slite med smerter og utmattelse i lang tid etter operasjon. Målet med vårt prosjekt er å undersøke om en kort psykologisk behandling før og etter operasjon kan forebygge utviklingen av langvarige smerter og utmattelse etter operasjon hos kvinner med brystkreft.

Meditativ pusting eller vagusnervestimulering ved kronisk smerte

Vi undersøker effekten av meditativ pusting og vagusnervestimulering på smerte og velvære hos de som sliter med kronisk utbredt smerte og fibromyalgi. Meditativ pusting og vagusnervestimulering er  innovative, trygge og effektive behandlingsformer, som har vist seg å dempe angst, depresjon og smerte, og fremme positive følelser, helse og livskvalitet for en rekke ulike medisinske tilstander.

Religiøse holdninger og erfaringer hos profesjonsstudenter - En replikasjonsstudie 

Har psykologstudenters holdninger til tro og religion endret seg de siste 15 årene? I 2005 ble alle landets profesjonsstudenter i psykologi invitert til å delta i en undersøke om hvordan religion ble behandlet som tema i utdannelsen. 93% rapporterte at det ikke var noe fokus på religion i forelesninger, seminarer og pensum. 78% ønsket at religion fikk mer plass i undervisning. De fleste, 92%, opplevde også at økt kunnskap om religion vil gjøre studentene bedre i stand til å møte mennesker med en annen kulturell og religiøs bakgrunn. Når gjentar vi undersøkelsen 15 år senere for å se om noe har endret seg. 

Symptomer på posttraumatisk stress hos pasienter med langvarig smerte

En av fem pasienter med langvarig smerte opplever så omfattende symptomer på posttraumatisk stress at de kvalifiserer for diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Denne pasientgruppen opplever også at de har dårligere helse, lavere fysisk funksjonsevne, flere katastrofetanker, lavere mestringstro og dårligere søvn enn pasienter med langvarige smerter som ikke samtidig har PTSD. Studien fremhever hvor viktig det er å ha oppmerksomhet på PTSD når pasienter kommer til utredning og behandling for langvarige smerter.

Hjernetrening mot «smertetåke»

Personer med langvarige smerter opplever betydelige begrensninger med hukommelse og konsentrasjon i hverdagen. Det positive er at slike egenskaper kan trenes opp. I vårt forskningsprosjekt «Smertetåke» måler vi om trening av hjernens overordnede kontrollfunksjon kan redusere opplevelse av smerte.

Samarbeid

Vi samarbeider med forskergrupper både nasjonalt og internasjonalt. Noen sentrale partnere er Oslo Universitetssykehus, Kreftforeningen, NORCE Norwegian Research Centre, Sunnaas Sykehus, Karolinska Institutet, Örebro Universitet og Icahn School of Medicine, Mount Sinai NYC. 

Publisert 18. jan. 2021 11:18 - Sist endret 4. juli 2022 23:19