English version of this page

Forskningsgrupper

Endestad Brain Imaging Group (EBIG) forsker på hjernen, det biologiske grunnlaget for atferd og mentale funksjoner.

Kan nevrovitenskap bidra til å forstå utvikling og behandling av psykiske lidelser?

Vi anvender ulike metoder for strukturell og funksjonell hjerneavbildning for å studere årsakene til alvorlige psykiske lidelser og andre hjernesykdommer.

Forskergruppen Research Unit of Neuropsychopathology (RUN) studerer årsaker til nevrokognitiv svikt og hvordan denne kan predikere funksjon ved alvorlige psykiske lidelser.

Forskningsgruppens fokus er å studere erfarne terapeuters kliniske virksomhet, og gjennom dette bidra til kunnskap og forståelse av endringsprosesser i psykoterapi.

Vi er en tverrfaglig forskergruppe med base i Psykologisk institutt. Innenfor rettpsykologien forsker vi mest på vitnepsykologiske spørsmål.

— innsikt i forholdet mellom kognitive prosesser og hjernen

Vi studerer hvordan mennesker, grupper og kulturer oppfatter, samspiller og påvirker hverandre. Sosialpsykologi er et blomstrende forskningsfelt med et stort mangfold av anvendelser.