English version of this page

Forskningsgrupper

Logo: COPE

Complexity in treatment Outcome, Psychopathology and Epidemiology (COPE) er en forskningsgruppe som studerer hva som forårsaker og opprettholder psykiske problemer, og hvordan de best mulig kan behandles. Gruppen arbeider også med psykisk helse og forståelse av smittevernsatferd under pandemier.

Endestad Brain Imaging Group (EBIG) forsker på hjernen, det biologiske grunnlaget for atferd og mentale funksjoner.

Bildet kan inneholde: logo, rød, tekst, varemerke, merke.

Kan nevrovitenskap bidra til å forstå utvikling og behandling av psykiske lidelser hos den enkelte pasient?

Bildet kan inneholde: tekst, logo, font, linje, merke.

Velkommen til Kultur, Samfunn, og Atferd laben (CSB lab) ved Universitetet i Oslo ledet av Jonas R. Kunst og Milan Obaidi. Vårt mål er å forstå menneskelig atferd på tvers av ulike kontekster gjennom kultur- og sosialpsykologiske perspektiver, samt perspektiver fra statsvitenskap.

Vi anvender ulike metoder for strukturell og funksjonell hjerneavbildning for å studere årsakene til alvorlige psykiske lidelser og andre hjernesykdommer.

Forskergruppen Research Unit of Neuropsychopathology (RUN) studerer årsaker til nevrokognitiv svikt og hvordan denne kan predikere funksjon ved alvorlige psykiske lidelser.

Forskningsgruppens fokus er å studere erfarne terapeuters kliniske virksomhet, og gjennom dette bidra til kunnskap og forståelse av endringsprosesser i psykoterapi.

Vi er en tverrfaglig forskergruppe med base i Psykologisk institutt. Innenfor rettpsykologien forsker vi mest på vitnepsykologiske spørsmål.

— innsikt i forholdet mellom kognitive prosesser og hjernen

Vi studerer hvordan mennesker, grupper og kulturer oppfatter, samspiller og påvirker hverandre. Sosialpsykologi er et blomstrende forskningsfelt med et stort mangfold av anvendelser.