English version of this page

Kultur, samfunn og adferd (CSB lab)

Velkommen til Kultur, Samfunn, og Atferd laben (CSB lab) ved Universitetet i Oslo ledet av Jonas R. Kunst og Milan Obaidi. Vårt mål er å forstå menneskelig atferd på tvers av ulike kontekster gjennom kultur- og sosialpsykologiske perspektiver, samt perspektiver fra statsvitenskap.

Bildet kan inneholde: tekst, logo, font, linje, merke.

 

Om gruppen

Vi er en tverrfaglig forskningslabb som er en del av Psykologisk Institutt og Senter for Ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitetet i Oslo. Labben er ledet av Jonas R. Kunst og Milan Obaidi. For å forstå menneskelig atferd på tvers av ulike kontekster kombinerer vi perspektiver fra kultur- og sosialpsykologi, samt perspektiver fra statsvitenskap. Vi benytter varierte metoder, inkludert eksperimentelle, longitudinelle, kryss-seksjonelle og multilevel design, kvalitative intervjuer, og kombinasjoner av eksplisitte og implisitte målemetoder.

Forskningstemaer

Akkulturasjon og interkulturelle relasjoner

Hvordan forholder innvandrere seg til kulturen i samfunnet de flytter til og deres egen kulturarv? Hvilke faktorer former forholdet mellom ulike etniske og religiøse grupper i samfunnet?

Fordommer og diskriminering

Hvilke faktorer ligger til grunn for fordommer og negative stereotyper? Hvorfor dehumaniserer man andre grupper?

Ekstrem gruppe-atferd og politisk psykologi

Hvorfor er noen mennesker villige til å risikere livet sitt for en politisk sak? Hvorfor blir noen fremmedkrigere? Hva forklarer villigheten til å utføre ekstremistiske handlinger?

Misinformasjon og fake news

Hvorfor er noen mennesker mer tilbøyelige til å tro på falsk informasjon online? Hvordan kan vi skape resiliens?

Kjønnsroller og kjønnsrelasjoner

Hvordan påvirker kjønnsstereotypier måten vi ser på ikke-tradisjonelle kvinner? Hvordan forklares holdninger til bevegelser som #metoo ut i fra forskjeller i seksisme og identifisering med feminisme?

Oppnåelse av sosial harmoni og likestilling

Hvordan kan fiendtlighet mellom grupper reduseres? Hvilken type intervensjoner kan bedre relasjoner mellom grupper og samtidig minske statusforskjeller?

Miljøpsykologi

Hvordan kan vi redusere konsumering av kjøtt? Hvordan kan vi fremme miljøvennlige valg?

Publisert 16. nov. 2019 13:16 - Sist endret 3. feb. 2022 13:51