Aleksander Bjørge Gundersen

Stipendiat - Psykologisk institutt
English version of this page
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

  • Psykologiens rolle i hvordan vi forholder oss til feilinformasjon

  • Sosial kognisjon

  • Kvantitativ metode

PhD-prosjekt

“#Webimmunisering: Hvordan kan sosiale nettverk skape kollektiv motstand mot feilinformasjon?”. For å svare på dette spørsmålet kombinerer prosjektet perspektiver fra epidemiologi, psykologi, filosofi og informatikk. Hovedmålet er å utvikle pålitelige verktøy som kan vurdere immuniteten til individuelle online-brukere og hele nettverk av online-brukere mot feilinformasjon. Videre tar prosjektet sikte på å undersøke hvordan denne webimmuniseringen påvirker online-atferd og hvordan immuniseringen kan styrkes.

Bakgrunn

  • 2018 – 2020: Vitenskapelig assistent / Universitetet i Oslo

  • 2015 – 2017: Mastergrad i kultur og samfunnspsykologi / Universitetet i Oslo

  • 2011 – 2014: Bachelorgrad i generell psykologi / Universitetet i Tromsø

Emneord: Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi, Sosialpsykologi, Kultur- og samfunnspsykologi, Kvantitativ metode

Publikasjoner

  • Gundersen, Aleksander & Kunst, Jonas R. (2018). Feminist ≠ Feminine? Feminist Women Are Visually Masculinized Whereas Feminist Men Are Feminized. Sex Roles.  ISSN 0360-0025. . doi: 10.1007/s11199-018-0931-7
  • Kunst, Jonas R.; Bailey, April; Prendergast, Claire Nicole & Gundersen, Aleksander (2018). Sexism, rape myths and feminist identification explain gender differences in attitudes toward the #metoo social media campaign in two countries. Media Psychology.  ISSN 1521-3269. . doi: 10.1080/15213269.2018.1532300
Publisert 19. jan. 2021 11:35 - Sist endret 25. mai 2021 09:43