Aleksander Bjørge Gundersen

Stipendiat - Psykologisk institutt

Faglige interesser

  • Psykologiens rolle i hvordan vi forholder oss til feilinformasjon

  • Sosial kognisjon

  • Kvantitativ metode

PhD-prosjekt

“#Webimmunisering: Hvordan kan sosiale nettverk skape kollektiv motstand mot feilinformasjon?”. For å svare på dette spørsmålet kombinerer prosjektet perspektiver fra epidemiologi, psykologi, filosofi og informatikk. Hovedmålet er å utvikle pålitelige verktøy som kan vurdere immuniteten til individuelle online-brukere og hele nettverk av online-brukere mot feilinformasjon. Videre tar prosjektet sikte på å undersøke hvordan denne webimmuniseringen påvirker online-atferd og hvordan immuniseringen kan styrkes.

Bakgrunn

  • 2018 – 2020: Vitenskapelig assistent / Universitetet i Oslo

  • 2015 – 2017: Mastergrad i kultur og samfunnspsykologi / Universitetet i Oslo

  • 2011 – 2014: Bachelorgrad i generell psykologi / Universitetet i Tromsø

Emneord: Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi, Sosialpsykologi, Kultur- og samfunnspsykologi, Kvantitativ metode
Publisert 19. jan. 2021 11:35 - Sist endret 25. mai 2021 09:43