Line Indrevoll Stänicke

Førsteamanuensis - Klinisk psykologi
Bilde av Line Indrevoll Stänicke
English version of this page
Mobiltelefon +47 90074874 900 74 874
Rom 02-11
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Utviklingspsykologi og ungdom

 • Forskning på selvskading og selvmordsproblematikk

 • Dynamisk psykoterapi, mentaliseringsbasert terapi og psykoanalyse

 • Teoretisk forskning, kvalitativ forskning og meta-syntese

Undervisning

PSYC 3100 Kvalitativ metode

PSYC 3300 Psykopatologi

PSYC 4310 Psykologisk behandling og behandlingsforskning

PSYC 4315 Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne

PSYC 5315 Forpraksis, utredning av tilstandsbilder og behandling av barn og unge

PSYC 5410 Etikk og profesjonsrolle

PSYC 6100 Hovedoppgave

PSYC 6310 Praktikum - barn, unge og familie

PSYC6518 Ungdomstid - terapeutiske utfordringer og muligheter for å hindre skjevutvikling

Bakgrunn

Post Doc Psykologisk institutt, Universitetet i Olso

PhD stipendiat ved Universitetet i Oslo og Lovisenberg sykehus/ Nic Waals Institutt

Spesialist i klinisk arbeid med barn og voksne, 2012

Spesialist i voksenpsykologi, 2008

Medlem ved Psykoanalytisk forening og Institutt for psykoterapi, 2019

Klinisk erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge (BUP; Nic Waals Institutt), skolehelsetjeneste (bydel St.hanshaugen), poliklinikk for voksne (Lovisenberg DPS), og allmennpsykiatrisk døgnenhet (Oslo Universitetssykehus).

Sertifisert veileder Mentaliseringsbasert terapi med ungdom (MBT-A)

Klinisk veiledning

Verv

Spesialistutvalg for barne og ungdomsspesialitet, Norsk psykologforening

Redaktør i Matrix – nordisk tidsskrift for psykoterapi

Prosjekter

Post Doc project

Self-harm in adolescence: A case for exploring the flip side of the Nordic Model

PhD project

Adolescents' subjective experience of self-harm - a multiple case study, PhD project, 2019. Supervisors: Professor Siri E. Gullestad & Professor Emeriti Hanne Haavind. https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/71816/Phd-Stanicke-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Prosjektleder

Mentalization-based therapy for adolescents (MBT-A) in a child adolescent out-door clinic; Cilje Sunde Rolfsjord, Nic Waals Institute/ Lovisenberg hospital: https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2501417 

Play and mentalization; Fredrik Cappelen, Nic Waals Institute/ Lovisenberg hospital: https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2500535

Rapporter

Letnes, M-A, Veelo, N., Stänicke, L.I., Ní Bhroin, N., & Rasmussen, I. (2020). Kids' Digital Lives During COVID-19 TimesDigital practices, safety and well-being of 6- to 12-year-olds – a qualitative study. ISBN: 978-82-7923-091-5 

Stänicke, L.I. (2014). "Jeg vil ikke sitte her, jeg vil ut og leve". Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgang til arbeidsliv. Rapport LO. https://www.lo.no/Documents/Velferd/Ungdommer%20med%20psykiske%20lidelser%20WEB.pdf

Stänicke, L.I. (2008). Psykologrollen i bydel St.Hanshaugen. Et samarbeidsprosjekt mellom Nic Waals Institutt og bydel St.Hanshaugen 2006-2008. Prosjektrapport, Lovisenberg diakonale sykehus

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Stänicke, L.I. (2022). 'I chose the bad': Youtht's meaning making of being involved in self-harm content online during adolescence. Child& Family Social Work. doi: 10.1111/cfs.12950
 • Stänicke, L.I., Arnevik, E., Pettersen, M.S. et al. (2022). The importance of feeling remembered during the Covid-19 crisis - a qualitative study of experiences among patients with personality disorders. Nordic Psychology. doi: 10.1080/19012276.2022.2062038 
 • Dåstøl, A., Stänicke, L.I., & Mossige, S. (2022). "Treat me like a fellow human": How young adults who blog about self-harmdescribe positive encounters with health care workers. Nordic Psychology. doi: 10.1080/19012276.2022.2063929
 • Kvarstein, E., Zahl, K.-E., Stänicke, L.I., mfl. (2022). Vulnerability of personality disorder during the Covid-19 crises–a multicenter survey of treatment experiences among patients referred to treatment. Nordic journal of psychiatry. doi:10.1080/08039488.2021.1934110
 • Stänicke, L.I. (2021). The Punished Self, the Unknown Self, and the Harmed Self – Toward a More Nuanced Understanding of Self-Harm Among Adolescent Girls. Frontiers of Psychology, 12:543303. doi: 10.3389/fpsyg.2021.543303
 • Stänicke, L.I., Johns, U.T., & Landmark, A.F. (2021). Lek og kreativitet - i psykoterapi med barn og ungdom. Oslo: Gyldendal akademiske.
 • Stänicke, L.I. (2021). Om å tørre å være det du er redd for. Tidsskrift for norsk psykologforening, 7, 628-633. https://psykologtidsskriftet.no/filmessay/2021/07/torre-vaere-det-jeg-er-redd
 • Stänicke, L.I. (2020). Om behandling av selvskade – hva virker, og hva virker ikke? Suicidologi25(3), 16-27: https://journals.uio.no/suicidologi/article/view/8531
 • Stänicke. L I. (2019). The punished self, the unknown self, and the harmed self - towards a more nuanced understanding of self-harm in Oslo. PhD Dissertation, Faculty of Social Sciences, University of Oslo, Norway. https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/71816/Phd-Stanicke-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 • Stänicke, L. I., Haavind, H., Rø, F. G. & Gullestad, S. E. (2019). Discovering one’s own way: Adolescent girls’ different pathways into and out of self-harm. Journal of Adolescent Research. doi: 10.1177/0743558419883360 https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0743558419883360 

 • Stänicke, L.I. (2019). Selvskading og ungdomstidens utfordringer – om å unngå og uttrykke det vanskelige. https://www.vfb.no/artikler/barn-i-norge-2019/ ISSN 1502-6604.

 • Stänicke, L.I., Haavind, H. & Gullestad, S.E. (2018). How Do Young People Understand Their Own Self-harm? A Meta-synthesis of Adolescents' Subjective Experience of Self-harm.  Adolescent Research Review.  ISSN 2363-8346. doi:10.1007/s40894-018-0080-9
 • Stänicke, L. I. (2019). Hvordan opplever ungdom å skade seg? Tidsskrift for Norsk Legeforening, 139 doi:10.4045/tidsskr.19.0194
 • Stänicke, E., Strømme, H., Kristiansen, S. & Stänicke, L.I. (2019). Klinisk tenkning og psykoanalyse. Gyldendal akademiske: Oslo.

 • Stänicke, L. I. (2019). Selvskading blant ungdom. I L. Sand, L. Ølchers, & J. O. Heradstveit (Red.) Ungdom og psykisk helse. Bergen: Fagbokforlaget.

 • Stänicke, L. I. (2019). Ungdomstiden som utviklingsfase. I L. Sand, L. Ølchers, & J. O. Heradstveit (Red.) Ungdom og psykisk helse. Bergen: Fagbokforlaget.

 • Stänicke, L.I. (2018a). Selvmord og vurdering av selvmordsrisiko. In F. Skårderud, E. Stänicke, & S. Haugsgjerd, S. Psykiatriboken: Sinn – kropp – samfunn. 2. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Stänicke, L.I. (2018b). Selvskade – når noen utsetter seg for det vonde. In F. Skårderud, E. Stänicke, & S. Haugsgjerd, S.: Psykiatriboken: Sinn – kropp – samfunn. 2. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk 

 • Cappelen, F., Landmark, A.F., Stänicke, L.I., & Nissen-Lie, H.A. (2018). Psykodynamisk terapi i arbeide med barn og unge i dag: Evidens og arbeid i praksis. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 55(9).

 • Gjesvik, K. H., Stänicke, L. I., Gudmestad, M. O. & Dragland, L. (2018). Gruppeterapi med ungdom. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 55(1), 30-35. http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=503783&a=3
 • Landmark, A. F. & Stänicke, L. I. (2016). Det uforståelige barnet - om å skape sammenheng mellom den indre ytre verden. Hertervig Akademisk.  ISBN 978-82-8217-227-1.
 • Stänicke, L. I. (2016). Skade på egen kropp. I: Kroppen i psykoterapi. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49734-4. s. 54-71
 • Stänicke, E. & Stãnicke, L. I. (2014). Psykoanalytisk terapi, I: Leif Edward Ottesen Kennair & Roger Hagen (red.), Psykoterapi - Tilnærminger og metoder.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205458536.  Kapittel 4.  s 73 - 91
 • Stänicke, Erik; Varvin, Sverre & Stänicke, L. I. (2013). Følelser og pasientens subjektive opplevelse: Et psykoanalytisk perspektiv.  Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470 50(8), s 773- 780 
 • Stänicke, L. I. (2012). Mentalisering i arbeide med barn og ungdom.  Mellanrummet.  ISSN 2000-8511 27(2), s 19- 31 
 • Stänicke, L.I. (2012). Relasjonelle utfordringer i en ungdomsterapi - sett i lys av noen sentrale psykodynamiske begreper.  Mellanrummet: Tidsskrift om barn- og ungdomspsykoterapi.  ISSN 1404-5559 26(1), s 22- 35 
 • Stänicke, L.I. & Stänicke, E. (2012). Psykoanalyse og klinisk helsearbeid, I: Sidsel Kari Gilbert; Erik Stänicke & Fredrik Engelstad (red.),  Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet.  Abstrakt forlag.  ISBN 9788279353324.  kapittel 8.  s 141 - 159
 • Stänicke, L. I. (2010). Selvmord og selvmordsvurdering, I: Finn Skårderud; Svein Haugsgjerd; Svein Haugsgjerd & Erik Stänicke (red.),  Psykiatriboken: sinn - kropp - samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205380271.  kapittel 21.  s 354 - 369
 • Svela, Eirik Wixøe; Korsgaard, Hans Ole; Stänicke, Line Indrevoll & Ulberg, Randi (2022). Inter-Rater Reliability of the Structured Interview of DSM-IV Personality (SIDP-IV) in an Adolescent Outpatient Population . International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN 1661-7827. doi: 10.3390/ijerph191912283.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2022). ‘I chose the bad’: Youth's meaning making of being involved in self-harm content online during adolescence. Child & Family Social Work. ISSN 1356-7500. s. 1–11. doi: 10.1111/cfs.12950. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dåstøl, Astrid; Stänicke, Line Indrevoll & Mossige, Svein (2022). “Treat me like a fellow human”: how young adults who blog about self-harm describe positive encounters with health care workers. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. doi: 10.1080/19012276.2022.2063929.
 • Kvarstein, Elfrida Hartveit; Zahl, Kjell_Einar; Stänicke, Line Indrevoll; Pettersen, MS; Baltzersen, Åse-Line & Johansen, Merete Selsbakk [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Vulnerability of personality disorder during COVID-19 crises: a multicenter survey of mental and social distress among patients referred to treatment. Nordic Journal of Psychiatry. ISSN 0803-9488. doi: 10.1080/08039488.2021.1942980..
 • Kvarstein, Elfrida Hartveit; Zahl, Kjell_Einar; Stänicke, Line Indrevoll; Pettersen, Mona Skjeklesæther; Baltzersen, Åse-Line & Johansen, Merete Selsbakk [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Vulnerability of personality disorder during the Covid-19 crises – a multicenter survey of treatment experiences among patients referred to treatment. Nordic Journal of Psychiatry. ISSN 0803-9488. 76(1), s. 52–63. doi: 10.1080/08039488.2021.1934110. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stänicke, Erik; Stänicke, Line Indrevoll & Strømme, Hanne (2021). Moderne psykoanalytisk terapi: Samspillets potensial for utvikling og endring. I Binder, Per-Einar; Lorås, Lennart & Thuen, Frode (Red.), Håndbok i individualterapi. Fagbokforlaget. ISSN 9788245036817. s. 197–209.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2021). The Punished Self, the Unknown Self, and the Harmed Self – Toward a More Nuanced Understanding of Self-Harm Among Adolescent Girls. Frontiers in Psychological and Behavioral Science (FPBS). ISSN 2309-012X. 12. doi: 10.3389/fpsyg.2021.543303. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Behandling av selvskade - hva virker, og hva virker ikke? Suicidologi. ISSN 1501-6994. doi: 10.5617/suicidologi.8531. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stänicke, Erik; Kristiansen, Sølvi; Strømme, Hanne & Stänicke, Line Indrevoll (2019). Klinisk tenkning i psykoanalysen. I Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Kristiansen, Sølvi & Stänicke, Line Indrevoll (Red.), Klinisk tenkning og psykoanalyse. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205531338. s. 15–35.
 • Stänicke, Line Indrevoll; Haavind, Hanne; Rø, Frida Gullestad & Gullestad, Siri Erika (2019). Discovering One’s Own Way: Adolescent Girls’ Different Pathways Into and Out of Self-Harm. Journal of Adolescent Research. ISSN 0743-5584. s. 1–30. doi: 10.1177/0743558419883360. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Selvskading og ungdomstidens utfordringer – om å unngå og uttrykke det vanskelige. Barn i Norge. ISSN 1502-6604.
 • Cappelen, Fredrik; Landmark, Anders Flækøy; Stänicke, Line Indrevoll & Nissen-Lie, Helene A (2018). Psykodynamisk terapi med barn og ungdom i dag. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 55(9), s. 750–761.
 • Stänicke, Line Indrevoll; Haavind, Hanne & Gullestad, Siri Erika (2018). How do young people understand their own self-harm? A meta-synthesis of adolescents' subjective experience of self-harm. Adolescent Research Review. ISSN 2363-8346. 3(2), s. 173–191. doi: 10.1007/s40894-018-0080-9.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stänicke, Line Indrevoll; Johns, Unni Tanum & Landmark, Anders Flækøy (2021). Lek og kreativitet - i psykoterapi med barn og ungdom. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205538047.
 • Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Kristiansen, Sølvi & Stänicke, Line Indrevoll (2019). Klinisk tenkning og psykoanalyse. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205531338. 338 s.
 • Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Kristiansen, Sølvi & Stänicke, Line Indrevoll (2019). Klinsisk tenkning og psykoanalyse. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-52260-2. 339 s.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Landmark, Anders Flækøy (2016). Det uforståelige barnet - om å skape sammenheng mellom den indre ytre verden. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-227-1. 541 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stänicke, Line Indrevoll (2022). Forebygging - er det veien å gå?
 • Eikenæs, Ingeborg Helene Ulltveit-Moe; Stänicke, Line Indrevoll & Hofstad, Gunhild (2022). Et kneblet fagfelt https://www.dagsavisen.no/debatt/2022/06/24/et-kneblet-fagfelt/. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Stänicke, Line Indrevoll; Arnevik, Espen Ajo; Pettersen, Mona Skjeklesæther; Baltzersen, Åse-Line; Zahl, Kjell-Einar & Eikenæs, Ingeborg Helene Ulltveit-Moe [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). The importance of feeling remembered during the Covid-19 crisis – A qualitative study of experiences among patients with personality disorders. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. doi: 10.1080/19012276.2022.2062038.
 • Stänicke, Line Indrevoll; Johns, Unni Tanum & Landmark, Anders Flækøy (2021). Lek og kreativitet i psykoterapi med barn og ungdom.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2021). Ungdomstid, selvskade og digitale arenaer.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2021). Selvskade og selvdestruktivitet.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2021). Adolescence.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2021). Hvor skadelig er søskenmobbling? [Avis]. VG.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2021). Ungdomtsid - om å skape og finne et selv.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2021). Å tørre å være det jeg er redd for. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. doi: 10.3389/fpsyg.2021.543303.
 • Øhlckers, Lars Ravn; Stänicke, Line Indrevoll; Jørgensen, Kirsti Margrethe & Karlsen, Kjersti (2021). Kapasiteten i tjenestene må tilpasses behovet. Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2021). Finnes et egnet behandlingstilbud for ungdom med personlighetsproblemer/-forstyrrelse?
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Selvskade og selvdestruktivitet - om å kontrollere og uttrykke det vanskelige. .
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Selvskade og selvdestruktivitet - om å kontrollere og uttrykke det vanskelige. Institutt for psykoterapi .
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Selvskading i en digital ungdomstid. .
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Selvskading og selvdestruktivitet. .
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Selvskading og kvalitativ metode - betydning av heterogenitet i metode. .
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Selvskading og selvmordsproblematikk. .
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Fucking Åmål - om ungdomstidens uutholdelige utfordringer.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Selvskading og selvdestruktivitet – om å kontrollere og uttrykke psykisk smerte.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Selvskading og selvdestruktivitet – om å kontrollere og bearbeide psykisk smerte .
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Selvskading. I Heradstveit, Ove; Sand, Liv & Øhlckers, Lars Ravn (Red.), Ungdom og psykisk helse. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2217-9.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Ungdomstid som utviklingsfase. I Heradstveit, Ove; Sand, Liv & Øhlckers, Lars Ravn (Red.), Ungdom og psykisk helse. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2217-9.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Selvskading med psykologspesialist Line Stänicke.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Skam har mange ansikter.
 • Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Kristiansen, Sølvi & Stänicke, Line Indrevoll (2019). Forord. I Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Kristiansen, Sølvi & Stänicke, Line Indrevoll (Red.), Klinisk tenkning og psykoanalyse. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205531338. s. 7–8.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Selvskading og ungdomstidens utfordringer.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Tangvald-Pedersen, Aslaug (2019). Tone var selvskader: Skjulte arrene med tatovering. [Avis]. VG.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Selvskade - om å unngå og uttrykke det vanskelige.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Hvorfor skader de seg? Selvskading hos unge jenter.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Ungdom og selvskading.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Digitale medier og selvskading.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Ungdom og selvskading.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Selvskading og ungdomstidens utfordringer - om å unngå og uttrykke det vanskelige.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Hva sier ungdom selv om hvorfor de skader seg? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.19.0194.
 • Gjesvik, Katrine Heim; Stänicke, Line Indrevoll; Gudmestad, Magne Olav & Dragland, Lone Irene (2018). Gruppeterapi for ungdom. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 56(1), s. 30–35.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Selvskade - når noen utsetter seg for det vonde , Psykiatriboken: Sinn - kropp - samfunn 2. utgave. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205488359. s. 416–431.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Selvmord og vurdering av selvmordsrisiko, Psykiatriboken: Sinn - kropp - samfunn 2. utgave. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205488359. s. 380–395.
 • Stangeland, Tormod; Hammer, Jan; Heggdal, Didrik; Larsen, Kim Sverre; Stänicke, Line Indrevoll & Øverland, Svein [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Faglig motmæle mot helsetilsynet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 55(12), s. 1142–1146.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Stänicke, Erik (2018). Destruktivitet i hverdagen.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Ungdom og selvskade - om å kontrollere og uttrykke det vanskelige.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Ungdom og selvskade - om å kontrollere og uttrykke det vanskelige.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Ungdom bruker selvskade til å dele følelser. [Internett]. Forskning.no.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Why Do youth self-injury? [Fagblad]. Psychology Today.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Ungdomstidens psykologiske utfordringer.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Samtaler med ungdom som skader seg.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Møte med ungdom som skader seg.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Prosjekt ungdom og selvskading ved Nic Waals Institutt.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Selvskade.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Stänicke, Erik (2018). Destruktivitet i hverdagen.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Det uforståelige barnet.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Selvskading i psykoterapi med ungdom.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Ungdom og selvskading.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Ungdom og selvskading.
 • Landmark, Anders Flækøy; Stänicke, Line Indrevoll & Stänicke, Erik (2018). En levende fagtradisjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 55(9), s. 722–723.
 • Kingsrød, Marie Moen; Nordengen, Sindre & Stänicke, Line Indrevoll (2018). Formidler håp. [Avis]. VG.
 • Vaaland, Mattis C. O. & Stänicke, Line Indrevoll (2018). Skader seg i livskrise. [Avis]. Vårt Land.
 • Landmark, Anders Flækøy; Stänicke, Line Indrevoll & Stänicke, Erik (2018). Hvorfor psykoanalyse i dag? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 55(6), s. 404–405.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Landmark, Anders Flekøy (2018). Det uforståelige barnet - om å skape sammenheng mellom den indre og ytre verden.
 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger & Hartmann, Ellen Johanne [Vis alle 24 forfattere av denne artikkelen] (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 54(12), s. 1197–1199.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Landmark, Anders Flækøy (2017). Det uforståelige barnet - om å skape sammenheng mellom indre og ytre verden. Psykologisk tidsskrift. ISSN 1501-7508.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2017). Ungdoms utviklingstema, selvskading og mentalisering.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2017). Ungdoms subjektive opplevelse av selvskading - en multippel kasus studie.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2017). Det uforståelige barnet - om å skape sammenheng mellom den indre og ytre verden.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2017). Selvskading http://www.dagbladet.no/magasinet/selvskading/67688646. [Avis]. Dagbladet.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2017). Slik håndterer du sinte barn, TV2 God morgen Norge, http://www.tv2.no/v/1190969/. [TV]. TV2 God morgen Norge.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2017). Adolescents' subjective experience of self-harm.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2017). Adolescents' subjective experience of self-harm - a multiple case study.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2016). Skade på egen kropp. I Bergem, Anne Kristine (Red.), Kroppen i psykoterapi. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-49734-4. s. 54–71.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2016). Adolescents`subjective experience of self-harm.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2016). Selvskadingens fenomenologi.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2016). Skade på egen kropp.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Landmark, Anders Flekkøy (2016). Det redde barnet.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Landmark, Anders Flekkøy (2016). Det uforståelige barnet.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2016). Ungdom og relasjonelle utfordringer - utvikling eller patologi?
 • Stänicke, Line Indrevoll (2016). Ungdoms subjektive opplevelse av selvskading.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Redaktionelt. Matrix. ISSN 0109-646X. 32(2), s. 2–3.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Redaktionelt. Matrix. ISSN 0109-646X. 32(1), s. 2–4.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Klassikeren; D. W. Winnicott, Playing and reality (1971). . Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 52(6).
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Flytting med barn. [Internett]. VG.
 • Livingstone, Sonia; Stoilova, Mariya; Stänicke, Line Indrevoll; Jessen, Reidar Schei; Graham, Richard & Staksrud, Elisabeth [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Adolescents experiencing internetrelated mental health difficulties: the benefits and risks of digital skills. KU Leuven ySKILLS GA 870612. Fulltekst i vitenarkiv
 • Letnes, Mari-Ann; Veelo, Nicole Christine; Stänicke, Line Indrevoll; Ní Bhroin, Niamh & Rasmussen, Ingvill (2021). Kids' Digital Lives During COVID-19 Times Digital practices, safety and well-being of 6- to 12-year-olds – a qualitative study . NTNU. ISSN 978-82-7923-091-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stänicke, Line Indrevoll; Gullestad, Siri Erika & Haavind, Hanne (2019). The punished self, the unknown self and the harmed self - towards a more nuanced understanding of self-harm among adolescents. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. mars 2016 10:18 - Sist endret 20. juli 2022 16:50