Line Indrevoll Stänicke

Førsteamanuensis - Klinisk psykologi
Bilde av Line Indrevoll Stänicke
English version of this page
Mobiltelefon 900 74 874
Rom 02-11
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Psykologisk institutt Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

 • Utviklingspsykologi og ungdom

 • Forskning på selvskading og selvmordsproblematikk

 • Dynamisk psykoterapi, mentaliseringsbasert terapi og psykoanalyse

 • Teoretisk forskning, kvalitativ forskning og meta-syntese

Undervisning

PSYC 1202 Etikk og profesjonsrolle

PSYC 3100 Kvalitativ metode

PSYC 4302 Psykologisk behandling av voksne

PSYC 4400 Grunnleggende relasjonskompetanse

PSYC 5304 Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge

PSYC 6100 Hovedoppgave

 

Bakgrunn

Post Doc Psykologisk institutt, Universitetet i Olso

PhD stipendiat ved Universitetet i Oslo og Lovisenberg sykehus/ Nic Waals Institutt

Spesialist i klinisk arbeid med barn og voksne, 2012

Spesialist i voksenpsykologi, 2008

Medlem ved Psykoanalytisk forening og Institutt for psykoterapi, 2019

Klinisk erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge (BUP), skolehelsetjeneste, poliklinikk for voksne (DPS), og allmennpsykiatrisk døgnenhet

Sertifisert Mentaliseringsbasert terapi med ungdom (MBT-A), innføringskurs mentaliseringsbasert terapi med familie (MBT-F) og med barn (MBT-C)

Klinisk veiledning

Verv

Spesialistutvalg for barne og ungdomsspesialitet, Norsk psykologforening

Redaktør i Matrix – nordisk tidsskrift for psykoterapi

Prosjekter

Post Doc project:

Self-harm in adolescence: A case for exploring the flip side of the Nordic Model

PhD project:

Adolescents' subjective experience of self-harm - a multiple case study, PhD project (pågående). Supervisors: Professor Siri E. Gullestad & Professor Emeriti Hanne Haavind.

Prosjektleder:

Mentalization-based therapy for adolescents (MBT-A) in a child adolescent out-door clinic; Cilje Sunde Rolfsjord, Nic Waals Institute/ Lovisenberg hospital: https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2501417 

Play and mentalization; Fredrik Cappelen, Nic Waals Institute/ Lovisenberg hospital: https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2500535

Hovedoppgaver:

Hohle, F.B. & Klovning, I. (in process). “Clients’ experience of the therapeutic relation – a qualitative meta-synthesis”. Supervisors: Line I. Stänicke & Helene A. Nissen-Lie

Dahle, R. K. & Vaboen N. E. (in process). Ungdommers erfaring av å bli utsatt for seksuell vold av en nær jevnaldrende. Hovedoppgave. Veiledere: Line I. Stänicke & Hannah Helseth.

Vangen, S. B. & Olsen, H. (in process). Patients’ lived experience of overeating – a qualitative study. Supervisors: Line I Stänicke & Kari Ann Vrabel.

Monclair, V. (in process). Mødre med bipolar lidelse. Hovedoppgave. Veiledere: Line I. Stänicke & Vibeke Moe.

Smarz, S. (in process). Hvordan kommer sakkyndige psykologer frem til beslutninger i omsorgsovertakelsessaker. Hovedoppgave. Veiledere: Line I. Stänicke & Annika Melinder

Hermansen, M.H. (in process). Adolescents’ experience of online content of self-harm and suicide – a meta-synthesis. Supervisors: L.I. Stänicke & Margrethe Halvorsen.

Kurseth, P. (in process). Youth's experience of everyday life during covid-19 restrictions. Supervisors: L.I. Stänicke & Mona Bekkhus.

Furu, M. (in process). As a matter of FACT – Young adults’ subjective experiences with a flexible community treatment model and perceptions of needs during adolescence when facing severe mental health problems. Hovedoppgave. Veileder: Line I. Stänicke.

Baltersen, Å.-L. (in process). A qualitative study of the determinants (barriers and facilitators) in changing practice for helping young people with BPD. Master oppgave. Veiledere: I. Lillehagen & L.I. Stänicke

Rapporter:

Letnes, M-A, Veelo, N., Stänicke, L.I., Ní Bhroin, N., & Rasmussen, I. (2020). Kids' Digital Lives During COVID-19 TimesDigital practices, safety and well-being of 6- to 12-year-olds – a qualitative study. ISBN: 978-82-7923-091-5 

Stänicke, L.I. (2014). "Jeg vil ikke sitte her, jeg vil ut og leve". Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgang til arbeidsliv. Rapport LO. https://www.lo.no/Documents/Velferd/Ungdommer%20med%20psykiske%20lidelser%20WEB.pdf

Stänicke, L.I. (2008). Psykologrollen i bydel St.Hanshaugen. Et samarbeidsprosjekt mellom Nic Waals Institutt og bydel St.Hanshaugen 2006-2008. Prosjektrapport, Lovisenberg diakonale sykehus

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi, Utviklingspsykologi

Publikasjoner

Stänicke, L.I. (2020). Om behandling av selvskade – hva virker, og hva virker ikke? Suicidologi25(3), 16-27: https://journals.uio.no/suicidologi/article/view/8531

 • Stänicke. L I. (2019). The punished self, the unknown self, and the harmed self - towards a more nuanced understanding of self-harm in Oslo. PhD Dissertation, Faculty of Social Sciences, University of Oslo, Norway. https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/71816/Phd-Stanicke-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 • Stänicke, L. I., Haavind, H., Rø, F. G. & Gullestad, S. E. (2019). Discovering one’s own way: Adolescent girls’ different pathways into and out of self-harm. Journal of Adolescent Research. doi: 10.1177/0743558419883360 https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0743558419883360 

 • Stänicke, L.I. (2019). Selvskading og ungdomstidens utfordringer – om å unngå og uttrykke det vanskelige. https://www.vfb.no/artikler/barn-i-norge-2019/ ISSN 1502-6604.

 • Stänicke, L.I., Haavind, H. & Gullestad, S.E. (2018). How Do Young People Understand Their Own Self-harm? A Meta-synthesis of Adolescents' Subjective Experience of Self-harm.  Adolescent Research Review.  ISSN 2363-8346. doi:10.1007/s40894-018-0080-9
 • Stänicke, L. I. (2019). Hvordan opplever ungdom å skade seg? Tidsskrift for Norsk Legeforening, 139 doi:10.4045/tidsskr.19.0194
 • Stänicke, E., Strømme, H., Kristiansen, S. & Stänicke, L.I. (2019). Klinisk tenkning og psykoanalyse. Gyldendal akademiske: Oslo.

 • Stänicke, L. I. (2019). Selvskading blant ungdom. I L. Sand, L. Ølchers, & J. O. Heradstveit (Red.) Ungdom og psykisk helse. Bergen: Fagbokforlaget.

 • Stänicke, L. I. (2019). Ungdomstiden som utviklingsfase. I L. Sand, L. Ølchers, & J. O. Heradstveit (Red.) Ungdom og psykisk helse. Bergen: Fagbokforlaget.

 • Stänicke, L.I. (2018a). Selvmord og vurdering av selvmordsrisiko. In F. Skårderud, E. Stänicke, & S. Haugsgjerd, S. Psykiatriboken: Sinn – kropp – samfunn. 2. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Stänicke, L.I. (2018b). Selvskade – når noen utsetter seg for det vonde. In F. Skårderud, E. Stänicke, & S. Haugsgjerd, S.: Psykiatriboken: Sinn – kropp – samfunn. 2. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk 

 • Cappelen, F., Landmark, A.F., Stänicke, L.I., & Nissen-Lie, H.A. (2018). Psykodynamisk terapi i arbeide med barn og unge i dag: Evidens og arbeid i praksis. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 55(9).

 • Gjesvik, K. H., Stänicke, L. I., Gudmestad, M. O. & Dragland, L. (2018). Gruppeterapi med ungdom. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 55(1), 30-35. http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=503783&a=3
 • Landmark, A. F. & Stänicke, L. I. (2016). Det uforståelige barnet - om å skape sammenheng mellom den indre ytre verden. Hertervig Akademisk.  ISBN 978-82-8217-227-1.
 • Stänicke, L. I. (2016). Skade på egen kropp. I: Kroppen i psykoterapi. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49734-4. s. 54-71
 • Stänicke, E. & Stãnicke, L. I. (2014). Psykoanalytisk terapi, I: Leif Edward Ottesen Kennair & Roger Hagen (red.), Psykoterapi - Tilnærminger og metoder.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205458536.  Kapittel 4.  s 73 - 91
 • Stänicke, Erik; Varvin, Sverre & Stänicke, L. I. (2013). Følelser og pasientens subjektive opplevelse: Et psykoanalytisk perspektiv.  Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470 50(8), s 773- 780 
 • Stänicke, L. I. (2012). Mentalisering i arbeide med barn og ungdom.  Mellanrummet.  ISSN 2000-8511 27(2), s 19- 31 
 • Stänicke, L.I. (2012). Relasjonelle utfordringer i en ungdomsterapi - sett i lys av noen sentrale psykodynamiske begreper.  Mellanrummet: Tidsskrift om barn- og ungdomspsykoterapi.  ISSN 1404-5559 26(1), s 22- 35 
 • Stänicke, L.I. & Stänicke, E. (2012). Psykoanalyse og klinisk helsearbeid, I: Sidsel Kari Gilbert; Erik Stänicke & Fredrik Engelstad (red.),  Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet.  Abstrakt forlag.  ISBN 9788279353324.  kapittel 8.  s 141 - 159
 • Stänicke, L. I. (2010). Selvmord og selvmordsvurdering, I: Finn Skårderud; Svein Haugsgjerd; Svein Haugsgjerd & Erik Stänicke (red.),  Psykiatriboken: sinn - kropp - samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205380271.  kapittel 21.  s 354 - 369
 • Kvarstein, Elfrida H; Zahl, Kjell-Einar; Stänicke, Line Indrevoll; Pettersen, Mona Skjeklesæther; Baltzersen, Åse-Line; Johansen, Merete Selsbakk; Eikenæs, Ingeborg Helene Ulltveit-Moe; Arnevik, Espen Kristian Ajo; Hummelen, Benjamin; Wilberg, Theresa & Pedersen, Geir (2021). Vulnerability of personality disorder during the Covid-19 crises–a multicenter survey of treatment experiences among patients referred to treatment. Nordic Journal of Psychiatry.  ISSN 0803-9488. . doi: 10.1080/08039488.2021.1934110
 • Stänicke, Line Indrevoll (2021). The Punished Self, the Unknown Self, and the Harmed Self – Toward a More Nuanced Understanding of Self-Harm Among Adolescent Girls. Frontiers in Psychological and Behavioral Science (FPBS).  ISSN 2309-012X.  12 . doi: 10.3389/fpsyg.2021.543303
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Behandling av selvskade - hva virker, og hva virker ikke?. Suicidologi.  ISSN 1501-6994. . doi: 10.5617/suicidologi.8531 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stänicke, Erik; Kristiansen, Sølvi; Strømme, Hanne & Stänicke, Line Indrevoll (2019). Klinisk tenkning i psykoanalysen, I: Erik Stänicke; Hanne Strømme; Sølvi Kristiansen & Line Indrevoll Stänicke (red.),  Klinisk tenkning og psykoanalyse.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205531338.  Kapittel 1.  s 15 - 35
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Selvskading og ungdomstidens utfordringer – om å unngå og uttrykke det vanskelige. Barn i Norge.  ISSN 1502-6604.
 • Stänicke, Line Indrevoll; Haavind, Hanne; Rø, Frida Gullestad & Gullestad, Siri Erika (2019). Discovering One’s Own Way: Adolescent Girls’ Different Pathways Into and Out of Self-Harm. Journal of Adolescent Research.  ISSN 0743-5584. . doi: 10.1177/0743558419883360
 • Stänicke, Line Indrevoll; Haavind, Hanne; Rø, Frida Gullestad & Gullestad, Siri Erika (2019). Discovering One’s Own Way: Adolescent Girls’ Different Pathways Into and Out of Self-Harm. Journal of Adolescent Research.  ISSN 0743-5584.  s 1- 30 . doi: 10.1177/0743558419883360 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Cappelen, Fredrik; Landmark, Anders Flækøy; Stänicke, Line Indrevoll & Nissen-Lie, Helene A (2018). Psykodynamisk terapi med barn og ungdom i dag. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55(9), s 750- 761
 • Stänicke, Line Indrevoll; Haavind, Hanne & Gullestad, Siri Erika (2018). How do young people understand their own self-harm? A meta-synthesis of adolescents' subjective experience of self-harm. Adolescent Research Review.  ISSN 2363-8346.  3(2), s 173- 191 . doi: 10.1007/s40894-018-0080-9

Se alle arbeider i Cristin

 • Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Kristiansen, Sølvi & Stänicke, Line Indrevoll (red.) (2019). Klinisk tenkning og psykoanalyse. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205531338.  338 s.
 • Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Kristiansen, Sølvi & Stänicke, Line Indrevoll (red.) (2019). Klinsisk tenkning og psykoanalyse. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-52260-2.  339 s.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Landmark, Anders Flækøy (2016). Det uforståelige barnet - om å skape sammenheng mellom den indre ytre verden. Hertervig Akademisk.  ISBN 978-82-8217-227-1.  541 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Letnes, Mari-Ann; Veelo, Nicole Christine; Stänicke, Line Indrevoll; Ní Bhroin, Niamh & Rasmussen, Ingvill (2021). Kids' Digital Lives During COVID-19 Times Digital practices, safety and well-being of 6- to 12-year-olds – a qualitative study. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2021). Finnes et egnet behandlingstilbud for ungdom med personlighetsproblemer/-forstyrrelse?.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2021). Å tørre å være det jeg er redd for. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470. . doi: 10.3389/fpsyg.2021.543303
 • Øhlckers, Lars Ravn; Stänicke, Line Indrevoll; Jørgensen, Kirsti Margrethe & Karlsen, Kjersti (2021). Kapasiteten i tjenestene må tilpasses behovet. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Fucking Åmål - om ungdomstidens uutholdelige utfordringer.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Selvskade og selvdestruktivitet - om å kontrollere og uttrykke det vanskelige..
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Selvskade og selvdestruktivitet - om å kontrollere og uttrykke det vanskelige. Institutt for psykoterapi.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Selvskading, I: Ove Heradstveit; Liv Sand & Lars Ravn Øhlckers (red.),  Ungdom og psykisk helse.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2217-9.  kapittel.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Selvskading i en digital ungdomstid..
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Selvskading og kvalitativ metode - betydning av heterogenitet i metode..
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Selvskading og selvdestruktivitet – om å kontrollere og bearbeide psykisk smerte.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Selvskading og selvdestruktivitet – om å kontrollere og uttrykke psykisk smerte.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Selvskading og selvdestruktivitet..
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Selvskading og selvmordsproblematikk..
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Ungdomstid som utviklingsfase, I: Ove Heradstveit; Liv Sand & Lars Ravn Øhlckers (red.),  Ungdom og psykisk helse.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2217-9.  kapittel.
 • Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Kristiansen, Sølvi & Stänicke, Line Indrevoll (2019). Forord, I: Erik Stänicke; Hanne Strømme; Sølvi Kristiansen & Line Indrevoll Stänicke (red.),  Klinisk tenkning og psykoanalyse.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205531338.  Forord.  s 7 - 8
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Digitale medier og selvskading.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Hva sier ungdom selv om hvorfor de skader seg?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001. . doi: 10.4045/tidsskr.19.0194
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Hvorfor skader de seg? Selvskading hos unge jenter.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Selvskade - om å unngå og uttrykke det vanskelige.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Selvskading med psykologspesialist Line Stänicke.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Selvskading og ungdomstidens utfordringer.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Selvskading og ungdomstidens utfordringer - om å unngå og uttrykke det vanskelige.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Skam har mange ansikter.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Ungdom og selvskading.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Ungdom og selvskading.
 • Stänicke, Line Indrevoll; Gullestad, Siri Erika & Haavind, Hanne (2019). The punished self, the unknown self and the harmed self - towards a more nuanced understanding of self-harm among adolescents.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Tangvald-Pedersen, Aslaug (2019, 26. september). Tone var selvskader: Skjulte arrene med tatovering.  VG.
 • Gjesvik, Katrine Heim; Stänicke, Line Indrevoll; Gudmestad, Magne Olav & Dragland, Lone Irene (2018). Gruppeterapi for ungdom. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  56(1), s 30- 35
 • Kingsrød, Marie Moen; Nordengen, Sindre & Stänicke, Line Indrevoll (2018, 25. juli). Formidler håp.  VG.
 • Landmark, Anders Flækøy; Stänicke, Line Indrevoll & Stänicke, Erik (2018). En levende fagtradisjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55(9), s 722- 723
 • Landmark, Anders Flækøy; Stänicke, Line Indrevoll & Stänicke, Erik (2018). Hvorfor psykoanalyse i dag?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55(6), s 404- 405
 • Stangeland, Tormod; Hammer, Jan; Heggdal, Didrik; Larsen, Kim Sverre; Stänicke, Line Indrevoll; Øverland, Svein & Aarre, Trond F. (2018). Faglig motmæle mot helsetilsynet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55(12), s 1142- 1146
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Det uforståelige barnet.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Møte med ungdom som skader seg.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Prosjekt ungdom og selvskading ved Nic Waals Institutt.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Samtaler med ungdom som skader seg.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Selvmord og vurdering av selvmordsrisiko, I:  Psykiatriboken: Sinn - kropp - samfunn 2. utgave.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205488359.  kapittel 21.  s 380 - 395
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Selvskade.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Selvskade - når noen utsetter seg for det vonde, I:  Psykiatriboken: Sinn - kropp - samfunn 2. utgave.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205488359.  Kapittel 23.  s 416 - 431
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Selvskading i psykoterapi med ungdom.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018, 29. april). Ungdom bruker selvskade til å dele følelser. [Internett].  Forskning.no.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Ungdom og selvskade - om å kontrollere og uttrykke det vanskelige.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Ungdom og selvskade - om å kontrollere og uttrykke det vanskelige.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Ungdom og selvskading.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Ungdom og selvskading.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Ungdomstidens psykologiske utfordringer.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018, 21. mai). Why Do youth self-injury?. [Fagblad].  Psychology Today.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Landmark, Anders Flekøy (2018). Det uforståelige barnet - om å skape sammenheng mellom den indre og ytre verden.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Stänicke, Erik (2018). Destruktivitet i hverdagen.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Stänicke, Erik (2018). Destruktivitet i hverdagen.
 • Vaaland, Mattis C. O. & Stänicke, Line Indrevoll (2018, 07. mai). Skader seg i livskrise.  Vårt Land.
 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger; Hartmann, Ellen Johanne; Haavind, Hanne; Killingmo, Bjørn; Von der Lippe, Anna Louise; Mauseth, Tori; Monsen, Jon Trygve; Mossige, Svein; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Reichelt, Sissel; Rø, Frida Gullestad; Rønnestad, Michael Helge; Råbu, Marit; Tjersland, Odd Arne; Stänicke, Line Indrevoll; Strømme, Hanne; Sveaas, Nora; Zachrisson, Anders & Øiestad, Guro (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(12), s 1197- 1199
 • Stänicke, Line Indrevoll (2017). Adolescents' subjective experience of self-harm.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2017). Adolescents' subjective experience of self-harm - a multiple case study.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2017). Det uforståelige barnet - om å skape sammenheng mellom den indre og ytre verden.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2017, 26. juni). Selvskading http://www.dagbladet.no/magasinet/selvskading/67688646.  Dagbladet.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2017, 28. april). Slik håndterer du sinte barn, TV2 God morgen Norge, http://www.tv2.no/v/1190969/. [TV].  TV2 God morgen Norge.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2017). Ungdoms subjektive opplevelse av selvskading - en multippel kasus studie.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2017). Ungdoms utviklingstema, selvskading og mentalisering.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Landmark, Anders Flækøy (2017). Det uforståelige barnet - om å skape sammenheng mellom indre og ytre verden. Psykologisk tidsskrift.  ISSN 1501-7508.  (3)
 • Stänicke, Line Indrevoll (2016). Adolescents`subjective experience of self-harm.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2016). Selvskadingens fenomenologi.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2016). Skade på egen kropp, I: Anne Kristine Bergem (red.),  Kroppen i psykoterapi.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49734-4.  kapittel 4.  s 54 - 71
 • Stänicke, Line Indrevoll (2016). Skade på egen kropp.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2016). Ungdom og relasjonelle utfordringer - utvikling eller patologi?.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2016). Ungdoms subjektive opplevelse av selvskading.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Landmark, Anders Flekkøy (2016). Det redde barnet.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Landmark, Anders Flekkøy (2016). Det uforståelige barnet.
 • Haugsgjerd, Svein; Engell, Susanne; Stänicke, Erik & Stänicke, Line Indrevoll (2015). Debatten om spiseforstyrrelse og behandling: En metode kan ikke kurere alt og alle. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 11- 11
 • Stänicke, Erik & Stänicke, Line Indrevoll (2015). Psykoanalysen i offentlig psykisk helsevern.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Adolescent girls´ subjective experience of self-harm..
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Adolescents subjective experience of self-harming behavour. Understanding individual differences.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Barn og unges psykiske helse.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Barn og unges psykiske vansker.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015, 29. september). Flytting med barn. [Internett].  VG.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Hvordan jobbe med ungdom med selvmordsfare og selvskading?.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Klassikeren; D. W. Winnicott, Playing and reality (1971).. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  52(6), s 536
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015, 04. august). Nyhetslunsj på NRK. Om barn og spiseforstyrrelse. [Radio].  NRK, Dagsrevyen.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015, 10. august). Nyhetslunsj, P2, intervju om barn og spisevansker. [Radio].  P2 Nyhetslunsj.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Om psykisk vansker, utdanning og arbeidsliv.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Redaktionelt. Matrix.  ISSN 0109-646X.  32(2), s 2- 3
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Redaktionelt. Matrix.  ISSN 0109-646X.  32(1), s 2- 4
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Relasjonelle utfordringer i terapeutisk arbeide.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Selvmordsproblematikk.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Selvmordsproblematikk.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Skolefravær, skolevegring og skolefrafall.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Suicidalitet og ivaretagelse av hjelperen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. mars 2016 10:18 - Sist endret 16. mars 2021 12:24