Line Indrevoll Stänicke

Førsteamanuensis - Psykologisk institutt
Bilde av Line Indrevoll Stänicke
English version of this page
Mobiltelefon 900 74 874
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

 • Utviklingspsykologi og ungdom

 • Forskning på selvskading og selvmordsproblematikk

 • Dynamisk psykoterapi og psykoanalyse

 • Teoretisk forskning og kasusstudier

Undervisning

PSYC 1202 Etikk og profesjonsrolle

PSYC 3100 Kvalitativ metode

PSYC 4302 Psykologisk behandling av voksne

PSYC 4400 Grunnleggende relasjonskompetanse

PSYC 5304 Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge

PSYC 6100 Hovedoppgave

 

Bakgrunn

Post Doc Psykologisk institutt, Universitetet i Olso

PhD stipendiat ved Universitetet i Oslo og Lovisenberg sykehus/ Nic Waals Institutt

Spesialist i klinisk arbeid med barn og voksne

Spesialist i voksenpsykologi

Medlem ved Psykoanalytisk forening og Institutt for psykoterapi 

Klinisk erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge (BUP), skolehelsetjeneste, poliklinikk for voksne (DPS), og allmennpsykiatrisk døgnenhet

Verv

Spesialistutvalg for barne og ungdomsspesialitet, Norsk psykologforening

Redaktør i Matrix – nordisk tidsskrift for psykoterapi

Prosjekter

Post Doc project:

Self-harm in adolescence: A case for exploring the flip side of the Nordic Model

PhD project:

Adolescents' subjective experience of self-harm - a multiple case study, PhD project (pågående). Supervisors: Professor Siri E. Gullestad & Professor Emeriti Hanne Haavind.

Hovedoppgaver:

Hermansen, M.H. (in process). Adolescents’ experience of online content of self-harm and suicide – a meta-synthesis. Supervisors: L.I. Stänicke.

Kurseth, P. (in process). Youth's experience of everyday life during covid-19 restrictions. Supervisors: L.I. Stänicke & Mona Bekkhus.

Smartz, S. (in process). Hvordan kommer sakkyndige psykologer frem til beslutninger i omsorgsovertakelsessaker. Supervisors: L.I. Stänicke & Annika Melinder

Furu, M. (in process). As a matter of FACT – Young adults’ subjective experiences with a flexible community treatment model and perceptions of needs during adolescence when facing severe mental health problems. Supervisor: Line I. Stänicke.

Baltersen, Å.-L. (in process). A qualitative study of the determinants (barriers and facilitators) in changing practice for helping young people with BPD. Supervisors: I. Lillehagen & L.I. Stänicke

Svela, E.W. (2020). Inter-rater reliability of the Structured Interview for DSM-IV Personality (SIDP-IV) in an adolescent outpatient population. Supervisors: Hans Ole Korsgaard & L.I. Stänicke

En psykodynamisk, kunstterapi-orientert spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser. En naturalistisk studie av henvisningsstatus og utfall for pasienter i perioden 1998-2015. Prosjekt for hovedoppgave, pågående. Student Minna Lind Christiansen. Veiledere: Elfrida Kvarstein og Line Stänicke

Om å skape overganger mellom BUP, DPS og RUPO. Prosjekt for hovedoppgave.Studenter: Karoline Mathilde Myhre og Marie Kristin Våge Støyle. Veileder: Vibeke Moe og line Stänicke. Ekstern: Lene Chr. Holum.

Når livet vender tilbake, prosjekt for hovedoppgave (pågående). Studenter: Johanne Masvie og Nina Jansson. Veiledere: Svein Mossige og Line Stänicke 

"De lever med meg." Terapeuters erfaringer fra arbeid med unge som skader seg selv. Student: Elisabeth Robstad. Veiledere: Line I. Stänicke & Hanne Haavind. Ferdig høst 2018. https://www.duo.uio.no/handle/10852/66255?show=full

The experiences of therapists working with youth who harm themselves, prosjekt for hovedoppgave (pågående). Student: Maria Dommersnes Ramvi. Veiledere: Line I. Stänicke & Hanne Haavind. Planlagt ferdig vår 2019.

Den uforståelige sadismen? En kasusanalyse. Hovedoppgave ved Fride Gulliksen Nesbakk og Rikke Middelhuis Eriksen, levert vår 2018. Veiledere: Line I. Stänicke, Erik Stänicke og Peder Nørbeck.

Akutte selvdestruktive reaksjoner i en behandlingsprosess - en drøfting av ulike teoretiske perspektiver innen den psykodynamiske behandlingstradisjonen. Hovedoppgave ved Margarita Gulliksen, levert vår 2018. Veiledere: Hanne Strømme og Line I Stänicke. https://www.duo.uio.no/handle/10852/62467

Vi syr ikke sånne som deg - om hvordan pasienter som selvskader beskriver møter med helsevesenet i blogger. Hovedoppgave ved Astrid Dåstøl, levert høst 2017. Veiledere: Svein Mossige & Line Stänicke. https://www.duo.uio.no/handle/10852/53585?show=full

Prosjekter tilknyttet Lovisenberg sykehus/ Nic Waals Institutt

Stänicke, L.I. (2014). "Jeg vil ikke sitte her, jeg vil ut og leve". Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgang til arbeidsliv. Rapport LO. https://www.lo.no/Documents/Velferd/Ungdommer%20med%20psykiske%20lidelser%20WEB.pdf

Stänicke, L.I. (2008). Psykologrollen i bydel St.Hanshaugen. Et samarbeidsprosjekt mellom Nic Waals Institutt og bydel St.Hanshaugen 2006-2008. Prosjektrapport, Lovisenberg diakonale sykehus

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi, Utviklingspsykologi

Publikasjoner

 • Stänicke. L I. (2019). The punished self, the unknown self, and the harmed self - towards a more nuanced understanding of self-harm in Oslo. PhD Dissertation, Faculty of Social Sciences, University of Oslo, Norway. https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/71816/Phd-Stanicke-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 • Stänicke, L. I., Haavind, H., Rø, F. G. & Gullestad, S. E. (2019). Discovering one’s own way: Adolescent girls’ different pathways into and out of self-harm. Journal of Adolescent Research. doi: 10.1177/0743558419883360 https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0743558419883360 

 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Selvskading og ungdomstidens utfordringer – om å unngå og uttrykke det vanskelige. https://www.vfb.no/artikler/barn-i-norge-2019/ ISSN 1502-6604.

 • Stänicke, Line Indrevoll; Haavind, Hanne & Gullestad, Siri Erika (2018). How Do Young People Understand Their Own Self-harm? A Meta-synthesis of Adolescents' Subjective Experience of Self-harm.  Adolescent Research Review.  ISSN 2363-8346. doi:10.1007/s40894-018-0080-9
 • Stänicke, L. I. (2019). Hvordan opplever ungdom å skade seg? Tidsskrift for Norsk Legeforening, 139 doi:10.4045/tidsskr.19.0194
 • Stänicke, E., Strømme, H., Kristiansen, S. & Stänicke, L.I. (2019). Klinisk tenkning og psykoanalyse. Gyldendal akademiske: Oslo.

 • Stänicke, L. I. (2019). Selvskading blant ungdom. I L. Sand, L. Ølchers, & J. O. Heradstveit (Red.) Ungdom og psykisk helse. Bergen: Fagbokforlaget.

 • Stänicke, L. I. (2019). Ungdomstiden som utviklingsfase. I L. Sand, L. Ølchers, & J. O. Heradstveit (Red.) Ungdom og psykisk helse. Bergen: Fagbokforlaget.

 • Cappelen, F., Landmark, A.F., Stänicke, L.I., & Nissen-Lie, H.A. (2018). Psykodynamisk terapi i arbeide med barn og unge i dag: Evidens og arbeid i praksis. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 55(9).

 • Gjesvik, Katrine Heim, Stänicke, Line Indrevoll, Gudmestad, Magne Olav & Dragland, Lone (2018). Gruppeterapi med ungdom. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 55(1), 30-35. http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=503783&a=3
 • Landmark, Anders Flækøy & Stänicke, Line Indrevoll (2016). Det uforståelige barnet - om å skape sammenheng mellom den indre ytre verden. Hertervig Akademisk.  ISBN 978-82-8217-227-1.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2016). Skade på egen kropp. I: Kroppen i psykoterapi. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49734-4. s. 54-71
 • Stänicke, Erik & Stãnicke, Line Indrevoll (2014). Psykoanalytisk terapi, I: Leif Edward Ottesen Kennair & Roger Hagen (red.), Psykoterapi - Tilnærminger og metoder.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205458536.  Kapittel 4.  s 73 - 91
 • Stänicke, Erik; Varvin, Sverre & Stänicke, Line Indrevoll (2013). Følelser og pasientens subjektive opplevelse: Et psykoanalytisk perspektiv.  Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470 50(8), s 773- 780 
 • Stänicke, Line Indrevoll (2012). Mentalisering i arbeide med barn og ungdom.  Mellanrummet.  ISSN 2000-8511 27(2), s 19- 31 
 • Stänicke, Line Indrevoll (2012). Relasjonelle utfordringer i en ungdomsterapi - sett i lys av noen sentrale psykodynamiske begreper.  Mellanrummet: Tidsskrift om barn- og ungdomspsykoterapi.  ISSN 1404-5559 26(1), s 22- 35 
 • Stänicke, Line Indrevoll & Stänicke, Erik (2012). Psykoanalyse og klinisk helsearbeid, I: Sidsel Kari Gilbert; Erik Stänicke & Fredrik Engelstad (red.),  Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet.  Abstrakt forlag.  ISBN 9788279353324.  kapittel 8.  s 141 - 159
 • Stänicke, Line Indrevoll (2010). Selvmord og selvmordsvurdering, I: Finn Skårderud; Svein Haugsgjerd; Svein Haugsgjerd & Erik Stänicke (red.),  Psykiatriboken: sinn - kropp - samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205380271.  kapittel 21.  s 354 - 369
 • Stänicke, Erik; Kristiansen, Sølvi; Strømme, Hanne & Stänicke, Line Indrevoll (2019). Klinisk tenkning i psykoanalysen, I: Erik Stänicke; Hanne Strømme; Sølvi Kristiansen & Line Indrevoll Stänicke (red.),  Klinisk tenkning og psykoanalyse.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205531338.  Kapittel 1.  s 15 - 35
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Selvskading og ungdomstidens utfordringer – om å unngå og uttrykke det vanskelige. Barn i Norge.  ISSN 1502-6604.
 • Stänicke, Line Indrevoll; Haavind, Hanne; Rø, Frida Gullestad & Gullestad, Siri Erika (2019). Discovering One’s Own Way: Adolescent Girls’ Different Pathways Into and Out of Self-Harm. Journal of Adolescent Research.  ISSN 0743-5584. . doi: 10.1177/0743558419883360
 • Stänicke, Line Indrevoll; Haavind, Hanne; Rø, Frida Gullestad & Gullestad, Siri Erika (2019). Discovering One’s Own Way: Adolescent Girls’ Different Pathways Into and Out of Self-Harm. Journal of Adolescent Research.  ISSN 0743-5584.  s 1- 30 . doi: 10.1177/0743558419883360 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Cappelen, Fredrik; Landmark, Anders Flækøy; Stänicke, Line Indrevoll & Nissen-Lie, Helene A (2018). Psykodynamisk terapi med barn og ungdom i dag. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55(9), s 750- 761
 • Stänicke, Line Indrevoll; Haavind, Hanne & Gullestad, Siri Erika (2018). How do young people understand their own self-harm? A meta-synthesis of adolescents' subjective experience of self-harm. Adolescent Research Review.  ISSN 2363-8346.  3(2), s 173- 191 . doi: 10.1007/s40894-018-0080-9

Se alle arbeider i Cristin

 • Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Kristiansen, Sølvi & Stänicke, Line Indrevoll (red.) (2019). Klinisk tenkning og psykoanalyse. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205531338.  338 s.
 • Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Kristiansen, Sølvi & Stänicke, Line Indrevoll (red.) (2019). Klinsisk tenkning og psykoanalyse. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-52260-2.  339 s.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Landmark, Anders Flækøy (2016). Det uforståelige barnet - om å skape sammenheng mellom den indre ytre verden. Hertervig Akademisk.  ISBN 978-82-8217-227-1.  541 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Letnes, Mari-Ann; Veelo, Nicole Christine; Stänicke, Line Indrevoll; Ní Bhroin, Niamh & Rasmussen, Ingvill (2021). Kids' Digital Lives During COVID-19 Times Digital practices, safety and well-being of 6- to 12-year-olds – a qualitative study.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Fucking Åmål - om ungdomstidens uutholdelige utfordringer.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Selvskade og selvdestruktivitet - om å kontrollere og uttrykke det vanskelige..
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Selvskade og selvdestruktivitet - om å kontrollere og uttrykke det vanskelige. Institutt for psykoterapi.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Selvskading, I: Ove Heradstveit; Liv Sand & Lars Ravn Øhlckers (red.),  Ungdom og psykisk helse.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2217-9.  kapittel.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Selvskading i en digital ungdomstid..
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Selvskading og kvalitativ metode - betydning av heterogenitet i metode..
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Selvskading og selvdestruktivitet – om å kontrollere og bearbeide psykisk smerte.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Selvskading og selvdestruktivitet – om å kontrollere og uttrykke psykisk smerte.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Selvskading og selvdestruktivitet..
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Selvskading og selvmordsproblematikk..
 • Stänicke, Line Indrevoll (2020). Ungdomstid som utviklingsfase, I: Ove Heradstveit; Liv Sand & Lars Ravn Øhlckers (red.),  Ungdom og psykisk helse.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2217-9.  kapittel.
 • Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Kristiansen, Sølvi & Stänicke, Line Indrevoll (2019). Forord, I: Erik Stänicke; Hanne Strømme; Sølvi Kristiansen & Line Indrevoll Stänicke (red.),  Klinisk tenkning og psykoanalyse.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205531338.  Forord.  s 7 - 8
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Digitale medier og selvskading.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Hva sier ungdom selv om hvorfor de skader seg?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001. . doi: 10.4045/tidsskr.19.0194
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Hvorfor skader de seg? Selvskading hos unge jenter.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Selvskade - om å unngå og uttrykke det vanskelige.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Selvskading med psykologspesialist Line Stänicke.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Selvskading og ungdomstidens utfordringer.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Selvskading og ungdomstidens utfordringer - om å unngå og uttrykke det vanskelige.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Skam har mange ansikter.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Ungdom og selvskading.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2019). Ungdom og selvskading.
 • Stänicke, Line Indrevoll; Gullestad, Siri Erika & Haavind, Hanne (2019). The punished self, the unknown self and the harmed self - towards a more nuanced understanding of self-harm among adolescents.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Tangvald-Pedersen, Aslaug (2019, 26. september). Tone var selvskader: Skjulte arrene med tatovering.  VG.
 • Gjesvik, Katrine Heim; Stänicke, Line Indrevoll; Gudmestad, Magne Olav & Dragland, Lone Irene (2018). Gruppeterapi for ungdom. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  56(1), s 30- 35
 • Kingsrød, Marie Moen; Nordengen, Sindre & Stänicke, Line Indrevoll (2018, 25. juli). Formidler håp.  VG.
 • Landmark, Anders Flækøy; Stänicke, Line Indrevoll & Stänicke, Erik (2018). En levende fagtradisjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55(9), s 722- 723
 • Landmark, Anders Flækøy; Stänicke, Line Indrevoll & Stänicke, Erik (2018). Hvorfor psykoanalyse i dag?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55(6), s 404- 405
 • Stangeland, Tormod; Hammer, Jan; Heggdal, Didrik; Larsen, Kim Sverre; Stänicke, Line Indrevoll; Øverland, Svein & Aarre, Trond F. (2018). Faglig motmæle mot helsetilsynet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55(12), s 1142- 1146
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Det uforståelige barnet.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Møte med ungdom som skader seg.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Prosjekt ungdom og selvskading ved Nic Waals Institutt.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Samtaler med ungdom som skader seg.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Selvmord og vurdering av selvmordsrisiko, I:  Psykiatriboken: Sinn - kropp - samfunn 2. utgave.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205488359.  kapittel 21.  s 380 - 395
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Selvskade.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Selvskade - når noen utsetter seg for det vonde, I:  Psykiatriboken: Sinn - kropp - samfunn 2. utgave.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205488359.  Kapittel 23.  s 416 - 431
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Selvskading i psykoterapi med ungdom.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018, 29. april). Ungdom bruker selvskade til å dele følelser. [Internett].  Forskning.no.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Ungdom og selvskade - om å kontrollere og uttrykke det vanskelige.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Ungdom og selvskade - om å kontrollere og uttrykke det vanskelige.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Ungdom og selvskading.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Ungdom og selvskading.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018). Ungdomstidens psykologiske utfordringer.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2018, 21. mai). Why Do youth self-injury?. [Fagblad].  Psychology Today.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Landmark, Anders Flekøy (2018). Det uforståelige barnet - om å skape sammenheng mellom den indre og ytre verden.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Stänicke, Erik (2018). Destruktivitet i hverdagen.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Stänicke, Erik (2018). Destruktivitet i hverdagen.
 • Vaaland, Mattis C. O. & Stänicke, Line Indrevoll (2018, 07. mai). Skader seg i livskrise.  Vårt Land.
 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger; Hartmann, Ellen Johanne; Haavind, Hanne; Killingmo, Bjørn; Von der Lippe, Anna Louise; Mauseth, Tori; Monsen, Jon Trygve; Mossige, Svein; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Reichelt, Sissel; Rø, Frida Gullestad; Rønnestad, Michael Helge; Råbu, Marit; Tjersland, Odd Arne; Stänicke, Line Indrevoll; Strømme, Hanne; Sveaas, Nora; Zachrisson, Anders & Øiestad, Guro (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(12), s 1197- 1199
 • Stänicke, Line Indrevoll (2017). Adolescents' subjective experience of self-harm.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2017). Adolescents' subjective experience of self-harm - a multiple case study.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2017). Det uforståelige barnet - om å skape sammenheng mellom den indre og ytre verden.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2017, 26. juni). Selvskading http://www.dagbladet.no/magasinet/selvskading/67688646.  Dagbladet.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2017, 28. april). Slik håndterer du sinte barn, TV2 God morgen Norge, http://www.tv2.no/v/1190969/. [TV].  TV2 God morgen Norge.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2017). Ungdoms subjektive opplevelse av selvskading - en multippel kasus studie.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2017). Ungdoms utviklingstema, selvskading og mentalisering.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Landmark, Anders Flækøy (2017). Det uforståelige barnet - om å skape sammenheng mellom indre og ytre verden. Psykologisk tidsskrift.  ISSN 1501-7508.  (3)
 • Stänicke, Line Indrevoll (2016). Adolescents`subjective experience of self-harm.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2016). Selvskadingens fenomenologi.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2016). Skade på egen kropp, I: Anne Kristine Bergem (red.),  Kroppen i psykoterapi.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49734-4.  kapittel 4.  s 54 - 71
 • Stänicke, Line Indrevoll (2016). Skade på egen kropp.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2016). Ungdom og relasjonelle utfordringer - utvikling eller patologi?.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2016). Ungdoms subjektive opplevelse av selvskading.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Landmark, Anders Flekkøy (2016). Det redde barnet.
 • Stänicke, Line Indrevoll & Landmark, Anders Flekkøy (2016). Det uforståelige barnet.
 • Haugsgjerd, Svein; Engell, Susanne; Stänicke, Erik & Stänicke, Line Indrevoll (2015). Debatten om spiseforstyrrelse og behandling: En metode kan ikke kurere alt og alle. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 11- 11
 • Stänicke, Erik & Stänicke, Line Indrevoll (2015). Psykoanalysen i offentlig psykisk helsevern.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Adolescent girls´ subjective experience of self-harm..
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Adolescents subjective experience of self-harming behavour. Understanding individual differences.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Barn og unges psykiske helse.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Barn og unges psykiske vansker.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015, 29. september). Flytting med barn. [Internett].  VG.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Hvordan jobbe med ungdom med selvmordsfare og selvskading?.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Klassikeren; D. W. Winnicott, Playing and reality (1971).. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  52(6), s 536
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015, 04. august). Nyhetslunsj på NRK. Om barn og spiseforstyrrelse. [Radio].  NRK, Dagsrevyen.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015, 10. august). Nyhetslunsj, P2, intervju om barn og spisevansker. [Radio].  P2 Nyhetslunsj.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Om psykisk vansker, utdanning og arbeidsliv.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Redaktionelt. Matrix.  ISSN 0109-646X.  32(2), s 2- 3
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Redaktionelt. Matrix.  ISSN 0109-646X.  32(1), s 2- 4
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Relasjonelle utfordringer i terapeutisk arbeide.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Selvmordsproblematikk.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Selvmordsproblematikk.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Skolefravær, skolevegring og skolefrafall.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Suicidalitet og ivaretagelse av hjelperen.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Ungdoms psykiske helse og lidelse..
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Ungdoms utviklingstema.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Ungdoms utviklingstema og utfordringer i vår tid.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Ungdoms utviklingstema, fravær og frafall.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Ungdoms utviklingstema, fravær og frafall.
 • Stänicke, Line Indrevoll (2015). Ungdoms utviklingstemaer, fravær og frafall..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. mars 2016 10:18 - Sist endret 9. des. 2020 14:50