Bergljot Gjelsvik

Postdoktor
Bilde av Bergljot Gjelsvik
English version of this page
Telefon 22856063
Rom S02-24
Treffetider Etter avtale
Brukernavn

Faglige interesser

 • Suicidal atferd - årsaksmodeller, risiko- og beskyttelsesfaktorer, variasjon i forløp forut for og etter kriser, medikamentuthenting hos pasienter med selvpåført forgiftning
 • Årsaksmodeller for repeterte depressive episoder, sammenheng mellom depresjon og suicidalitet
 • Effektstudier av behandling av depresjon og suicidalitet, herunder Mindfulness-Based Cognitive Therapy for pasienter med repeterte depressive episoder og suicidal atferd
 • Utviklingspsykopatologi, risiko og resiliens - utfordringer knyttet til å omsette kausal kunnskap til forebyggende intervensjoner
 • Muligheter og begrensninger i bruk av multimetodedesign 

Bakgrunn

 • Siden 2005 vært ansatt som dobbeltkompetansestipendiat ved PSI, UiO. Hun initierte og har siden jobbet med forskningsprosjektet “After the suicide attempt. A longitudinal study of suicidal careers and effect of aftercare”, hvor hensikten er å utvikle en psykologisk forståelse av suicidale forløp – herunder prosessene som leder til - og utviklingsforløpet i etterkant av – selvmordsforsøket.
 • Gjennomført spesialisering i Mindfulness-Based Cognitive Therapy ved Department of Psychiatry, Oxford University, UK. Link til prosjektbeskrivelse på Dobbeltkompetanseprosjektets hjemmeside
 • Leder Mindlock-prosjektet om mekanismer underliggende vedvarende suicidal sårbarhet
Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Hinze, Verena; Karl, Anke; Ford, Tamsin & Gjelsvik, Bergljot (2022). Pain and suicidality in children and adolescents: a longitudinal population-based study. European Child and Adolescent Psychiatry. ISSN 1018-8827. doi: 10.1007/s00787-022-01963-2.
 • Hinze, Verena; Ford, Tamsin; Crane, Catherine; Haslbeck, Jonas M.B.; Hawton, Keith & Gjelsvik, Bergljot (2021). Does depression moderate the relationship between pain and suicidality in adolescence? A moderated network analysis. Journal of Affective Disorders. ISSN 0165-0327. 292, s. 667–677. doi: 10.1016/j.jad.2021.05.100.
 • Hinze, Verena; Ford, Tamsin; Evans, Robin; Gjelsvik, Bergljot & Crane, Catherine (2021). Exploring the relationship between pain and self-harm thoughts and behaviours in young people using network analysis. Psychological Medicine. ISSN 0033-2917. s. 1–10. doi: 10.1017/S0033291721000295.
 • Hinze, Verena; Crane, Catherine; Ford, Tamsin; Buivydaite, Ruta; Qiu, Lin & Gjelsvik, Bergljot (2019). The relationship between pain and suicidal vulnerability in adolescence: a systematic review. The Lancet Child and Adolescent Health. ISSN 2352-4642. 3(12), s. 899–916. doi: 10.1016/S2352-4642%2819%2930267-6.
 • Gjelsvik, Bergljot; Kappelmann, Nils; von Soest, Tilmann; HInze, Verena; Baer, Ruth & Hawton, Keith [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Thought-Action Fusion in Individuals with a History of Recurrent Depression and Suicidal Depression: Findings from a Community Sample. Cognitive Therapy and Research. ISSN 0147-5916. 42(6), s. 782–793. doi: 10.1007/s10608-018-9924-7.
 • Heinrich, Julia F.; Gjelsvik, Bergliot & Martin, Maryanne (2018). Implicit identification with illness in patients with irritable bowel syndrome (IBS). Cognitive Therapy and Research. ISSN 0147-5916. s. 1–12. doi: 10.1007/s10608-017-9888-z.
 • Wyller, Hedda Bratholm ; Wyller, Vegard Bruun Bratholm; Crane, Catherine & Gjelsvik, Bergliot (2017). The relationship between sensory processing sensitivity and psychological distress: A model of underpinning mechanisms and an analysis of therapeutic possibilities. Scandinavian Psychologist. ISSN 1894-5570. doi: 10.15714/scandpsychol.4.e15.
 • Gjelsvik, Bergljot; Heyerdahl, Fridtjof; Holmes, Jane; Lunn, Daniel & Hawton, Keith (2017). Looking Back on Self-Poisoning: The Relationship between Depressed Mood and Reporting of Suicidal Intent in People Who Deliberately Self-Poison. Suicide and Life-Threatening Behaviour. ISSN 0363-0234. 47(2), s. 228–241. doi: 10.1111/sltb.12278.
 • Gjelsvik, Bergljot; Heyerdahl, Fridtjof; Holmes, Jane; Lunn, Daniel & Hawton, Keith (2017). Is There a Relationship between Suicidal Intent and Lethality in Deliberate Self-Poisoning? Suicide and Life-Threatening Behaviour. ISSN 0363-0234. 47(2), s. 205–216. doi: 10.1111/sltb.12277.
 • Tuft, Mia & Gjelsvik, Bergljot (2016). Styggen på ryggen. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(14), s. 1240–1243. doi: 10.4045/tidsskr.16.0726.
 • Matechou, Eleni; Liu, Ivy; Rodriguez-Fernandez, Daniel; Faras, Miguel & Gjelsvik, Bergljot (2016). Biclustering models for two-mode ordinal data. Psychometrika. ISSN 0033-3123. 81(3), s. 611–624. doi: 10.1007/s11336-016-9503-3.
 • Tuft, Mia; Gjelsvik, Bergljot & Nakken, Karl Otto (2015). Ian Curtis: punk rock, epilepsy, and suicide. Epilepsy & Behavior. ISSN 1525-5050. 52, s. 218–221. doi: 10.1016/j.yebeh.2015.08.018.
 • Gjelsvik, Bergljot; Lovric, Darko & Williams, J. Mark G. (2015). Embodied cognition and emotional disorders: Embodiment and abstraction in understanding depression. Psychopathology Review. ISSN 2051-8315. s. 1–50. doi: 10.5127/pr.035714.
 • Gjelsvik, Bergljot; Heyerdahl, Fridtjof; Lunn, Daniel & Hawton, Keith (2014). Change in Access to Prescribed Medication following an Episode of Deliberate Self-Poisoning: A Multilevel Approach. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 9(5). doi: 10.1371/journal.pone.0098086. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjelsvik, Bergljot & Fennell, Melanie (2012). Mindfulness-basert kognitiv terapi og depressive tilbakefall: Bakgrunn, design og empirisk evidens. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 49(6), s. 571–577.
 • Gjelsvik, Bergljot; Heyerdahl, Fridtjof & Hawton, Keith (2012). Prescribed medication availability and deliberate self-poisoning: A longitudinal study. Journal of Clinical Psychiatry. ISSN 0160-6689. 73(4), s. e548–e554. doi: 10.4088/JCP.11m07209.
 • Gjelsvik, Bergljot (2007). Forebygging og resiliens. I Borge, Anne Inger Helmen (Red.), Resiliens i praksis. Teori og empiri i et norsk perspektiv. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-35935-2. s. 27–38.

Se alle arbeider i Cristin

 • Binder, Per-Einar; Gjelsvik, Bergljot; Halland, Even & Vøllestad, Jon (2014). Mindfulness i psykologisk behandling. Universitetsforlaget. ISBN 9788215021164. 204 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjelsvik, Bergliot (2017). Fra laboratoriet til terapirommet. Suicidologi. ISSN 1501-6994. 22(3), s. 22–26.
 • Chatburn, Eleanor; Benum, Kirsten; Oddli, Hanne & Gjelsvik, Bergljot (2017). Key characteristics of flash-forwards in recurrently suicidal patients.
 • Gjelsvik, Bergljot; Chatburn, Eleanor; Benum, Kirsten & Oddli, Hanne (2017). Suicidal imagery: A catalyst in the suicidal process?
 • Oddli, Hanne; Benum, Kirsten; Chatburn, Eleanor & Gjelsvik, Bergljot (2017). 'I wanted to kill the body, not the experience'. Suicidal imagery as transitional space.
 • Gjelsvik, Bergljot (2017). Turister i nattens lugar. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. s. 670–676.
 • Gjelsvik, Bergljot (2017). Ekspert reagerer på brev om selvmord . [Avis]. Verdens Gang.
 • Gjelsvik, Bergljot (2016). Selvmordsgåten : hva bringer en person fra suicidal tanke til handling? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 53(8), s. 664–665.
 • Gjelsvik, Bergljot; Vetlesen, Arne Johan; Binder, Per-Einar & Vergunst, Francis (2015). Bør klargjøre sin klimarolle. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 52(11).
 • Gjelsvik, Bergljot & Binder, Per-Einar (2015). Inn i naturen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 52(9), s. 809–812.
 • Francis, Vergunst & Gjelsvik, Bergljot (2015). Fossil fuel divestment and the BPS. The Psychologist. ISSN 0952-8229. 28, s. 608–608.
 • Tuft, Mia; Gjelsvik, Bergljot & Nakken, Karl Otto (2015). Epilepsy is dancing. Epilepsy & Behavior. ISSN 1525-5050. 51, s. 329–331. doi: 10.1016/j.yebeh.2015.07.029.
 • Askvik, Kristine & Gjelsvik, Bergljot (2014). Overrasket av medikamentfunn. [Tidsskrift]. Dagens Medisin.
 • Gjengedal, Kjerstin & Gjelsvik, Bergljot (2014). Medical practice increases the risk of suicide. [Internett]. http://sciencenordic.com/medical-practice-increases-risk-sui.
 • Gjelsvik, Bergljot (2014). Advarsel om selvmordsrisiko. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 51, s. 243–245.
 • Gjelsvik, Bergljot; Heyerdahl, Fridtjof & Hawton, Keith (2013). Deliberate self-poisoning with prescribed drugs is not related to medical severity of acts. Journal of Clinical Psychiatry. ISSN 0160-6689. 74(6), s. 630–630. doi: 10.4088/JCP.12l08298.
 • jacobsen, siw ellen & Gjelsvik, Bergljot (2013). Fikk enda mer medisin etter forgiftning. [Internett]. http://forskning.no/medisiner-samfunnsmedisin/2013/11/fikk-e.
 • Binder, Per-Einar & Gjelsvik, Bergljot (2012). Mindfulness - en kur for noe, men ikke for alt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 49(11), s. 1128–1129.
 • Binder, Per-Einar & Gjelsvik, Bergljot (2012). Mindfulness i populærkultur, forskning og klinikk. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 49(6), s. 613–614.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:35 - Sist endret 16. nov. 2021 17:58

Prosjekter