Bergljot Gjelsvik

Postdoktor - Psykologisk institutt
Bilde av Bergljot Gjelsvik
English version of this page
Telefon +47 22845109
Rom S02-24
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Suicidal atferd - årsaksmodeller, risiko- og beskyttelsesfaktorer, variasjon i forløp forut for og etter kriser, medikamentuthenting hos pasienter med selvpåført forgiftning
 • Årsaksmodeller for repeterte depressive episoder, sammenheng mellom depresjon og suicidalitet
 • Effektstudier av behandling av depresjon og suicidalitet, herunder Mindfulness-Based Cognitive Therapy for pasienter med repeterte depressive episoder og suicidal atferd
 • Utviklingspsykopatologi, risiko og resiliens - utfordringer knyttet til å omsette kausal kunnskap til forebyggende intervensjoner
 • Muligheter og begrensninger i bruk av multimetodedesign 

Bakgrunn

 • Siden 2005 vært ansatt som dobbeltkompetansestipendiat ved PSI, UiO. Hun initierte og har siden jobbet med forskningsprosjektet “After the suicide attempt. A longitudinal study of suicidal careers and effect of aftercare”, hvor hensikten er å utvikle en psykologisk forståelse av suicidale forløp – herunder prosessene som leder til - og utviklingsforløpet i etterkant av – selvmordsforsøket.
 • Som ledd i dobbeltkompetansestillingen er Gjelsvik under spesialisering i Mindfulness-Based Cognitive Therapy ved Department of Psychiatry, Oxford University, UK. Link til prosjektbeskrivelse på Dobbeltkompetanseprosjektets hjemmeside
Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Binder, Per-Einar; Gjelsvik, Bergljot; Halland, Even & Vøllestad, Jon (2014). Mindfulness i psykologisk behandling. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021164.  204 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Chatburn, Eleanor; Benum, Kirsten; Oddli, Hanne & Gjelsvik, Bergljot (2017). Key characteristics of flash-forwards in recurrently suicidal patients.
 • Gjelsvik, Bergliot (2017). Fra laboratoriet til terapirommet. Suicidologi.  ISSN 1501-6994.  22(3), s 22- 26
 • Gjelsvik, Bergljot (2017, 16. mai). Ekspert reagerer på brev om selvmord.  Verdens Gang.
 • Gjelsvik, Bergljot (2017). Turister i nattens lugar. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  s 670- 676
 • Gjelsvik, Bergljot; Chatburn, Eleanor; Benum, Kirsten & Oddli, Hanne (2017). Suicidal imagery: A catalyst in the suicidal process?.
 • Oddli, Hanne; Benum, Kirsten; Chatburn, Eleanor & Gjelsvik, Bergljot (2017). 'I wanted to kill the body, not the experience'. Suicidal imagery as transitional space..
 • Gjelsvik, Bergljot (2016). Selvmordsgåten : hva bringer en person fra suicidal tanke til handling?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  53(8), s 664- 665
 • Francis, Vergunst & Gjelsvik, Bergljot (2015). Fossil fuel divestment and the BPS. The Psychologist.  ISSN 0952-8229.  28, s 608- 608
 • Gjelsvik, Bergljot & Binder, Per-Einar (2015). Inn i naturen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  52(9), s 809- 812
 • Gjelsvik, Bergljot; Vetlesen, Arne Johan; Binder, Per-Einar & Vergunst, Francis (2015). Bør klargjøre sin klimarolle. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  52(11)
 • Tuft, Mia; Gjelsvik, Bergljot & Nakken, Karl Otto (2015). Epilepsy is dancing. Epilepsy & Behavior.  ISSN 1525-5050.  51, s 329- 331 . doi: 10.1016/j.yebeh.2015.07.029
 • Askvik, Kristine & Gjelsvik, Bergljot (2014, 23. oktober). Overrasket av medikamentfunn. [Tidsskrift].  Dagens Medisin.
 • Gjelsvik, Bergljot (2014). Advarsel om selvmordsrisiko. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  51, s 243- 245
 • Gjengedal, Kjerstin & Gjelsvik, Bergljot (2014, 14. juli). Medical practice increases the risk of suicide. [Internett].  http://sciencenordic.com/medical-practice-increases-risk-sui.
 • Gjelsvik, Bergljot; Heyerdahl, Fridtjof & Hawton, Keith (2013). Deliberate self-poisoning with prescribed drugs is not related to medical severity of acts. Journal of Clinical Psychiatry.  ISSN 0160-6689.  74(6), s 630- 630 . doi: 10.4088/JCP.12l08298
 • jacobsen, siw ellen & Gjelsvik, Bergljot (2013, 02. desember). Fikk enda mer medisin etter forgiftning. [Internett].  http://forskning.no/medisiner-samfunnsmedisin/2013/11/fikk-e.
 • Binder, Per-Einar & Gjelsvik, Bergljot (2012). Mindfulness - en kur for noe, men ikke for alt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  49(11), s 1128- 1129
 • Binder, Per-Einar & Gjelsvik, Bergljot (2012). Mindfulness i populærkultur, forskning og klinikk. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  49(6), s 613- 614

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:35 - Sist endret 25. aug. 2020 13:37