Roger Hagen

Førsteamanuensis - Klinisk psykologi
Bilde av Roger Hagen
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Faglige interesser

 • Psykiske lidelser

 • Angst 

 • Depresjon 

 • Helsepsykologi 

 • Klinisk psykologi 

 • Metakognitiv terapi 

 • Kognitiv atferdsterapi 

 • Effekt av psykoterapi ved ulike psykiske lidelser / psykologiske vansker​

 • Anvendt personlighetspsykologi

Bakgrunn

 • Masterclass-utdanningen I + II fra MCT Institute

 • Godkjent veileder i Norsk Forening for Kognitiv Terapi. 

 • Tilknyttet "MCT Research Group" ved UIO og "Trondheimsgruppen" ved NTNU som har et forskningsmessig fokus på behandling av en rekke ulike psykiske lidelser/psykologiske vansker ved hjelp av kognitiv og metakognitiv terapi.

 • Tilknyttet COPE ved UiO en forskningsgruppe som studerer hva som forårsaker og opprettholder psykiske problemer, og hvordan de best mulig kan behandles

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi, Helsepsykologi, Personlighetspsykologi

Publikasjoner

 • Foldal, Vegard; Solbjør, Marit; Standal, Martin Inge; Fors, Egil Andreas; Hagen, Roger; Bagøien, Gunnhild; Johnsen, Roar; Hara, Karen Walseth; Fossen, Heidi; Løchting, Ida; Eik, Hedda; Grotle, Margreth & Aasdahl, Lene (2021). Barriers and Facilitators for Implementing Motivational Interviewing as a Return to Work Intervention in a Norwegian Social Insurance Setting: A Mixed Methods Process Evaluation. Journal of occupational rehabilitation.  ISSN 1053-0487. . doi: https://doi.org/10.1007/s10926-021-09964-9 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Standal, Martin Inge; Foldal, Vegard Stolsmo; Hagen, Roger; Aasdahl, Lene; Johnsen, Roar; Fors, Egil Andreas & Solbjør, Marit (2021). Health, Work, and Family Strain – Psychosocial Experiences at the Early Stages of Long-Term Sickness Absence. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078. . doi: 10.3389/fpsyg.2021.596073 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Standal, Martin Inge; Hjemdal, Odin; Aasdahl, Lene; Foldal, Vegard Stolsmo; Johnsen, Roar; Fors, Egil Andreas & Hagen, Roger (2021). Workplace flexibility important for part-time sick leave selection—an exploratory cross-sectional study of long-term sick listed in Norway. BMC Public Health.  ISSN 1471-2458. . doi: 10.1186/s12889-021-10778-w Fulltekst i vitenarkiv.
 • Berge, Erik Eng; Hagen, Roger & Halvorsen, Joar Øveraas (2020). PTSD relapse in Veterans of Iraq and Afghanistan: A systematic review. Military Psychology.  ISSN 0899-5605.  32(4), s 300- 312 . doi: 10.1080/08995605.2020.1754123 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brænden, Astrid; Myhrer, Mari; Hagen, Roger & Solem, Stian (2020). En kvalitativ undersøkelse av metakognisjon og strategier ved bekymring hos barn på 7 og 8 år.. Tidsskrift for kognitiv terapi.  ISSN 1504-3142.
 • Foldal, Vegard; Standal, Martin Inge; Aasdahl, Lene; Hagen, Roger; Bagøien, Gunnhild; Fors, Egil Andreas; Johnsen, Roar & Solbjør, Marit (2020). Sick-listed workers’ experiences with motivational interviewing in the return to work process: a qualitative interview study. BMC Public Health.  ISSN 1471-2458.  20(276) . doi: 10.1186/s12889-020-8382-9 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hagen, Roger; Havnen, Audun; Hjemdal, Odin; Kennair, Leif Edward Ottesen; Ryum, Truls & Solem, Stian (2020). Protective and vulnerability factors in self-esteem: The role of metacognitions, brooding, and resilience.. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  11 . doi: 10.3389/fpsyg.2020.01447 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Janssen, Arne Garvik; Kennair, Leif Edward Ottesen; Hagen, Roger; Hjemdal, Odin; Havnen, Audun & Solem, Stian (2020). Positive and negative metacognitions about alcohol: Validity of the Norwegian PAMS and NAMS. Addictive Behaviours.  ISSN 0306-4603.  108(106466) . doi: 10.1016/j.addbeh.2020.106466
 • Kennair, Leif Edward Ottesen; Solem, Stian; Hagen, Roger; Havnen, Audun; Nysæter, Tor Erik & Hjemdal, Odin (2020). Change in personality traits and facets (Revised NEO Personality Inventory) following metacognitive therapy or cognitive behaviour therapy for generalized anxiety disorder: Results from a randomized controlled trial. Clinical Psychology and Psychotherapy.  ISSN 1063-3995.  s 1- 10 . doi: 10.1002/cpp.2541
 • Solem, Stian; Pedersen, Henrik; Nesse, Frikk Eirik Fjørtoft; Janssen, Arne Garvik; Kennair, Leif Edward Ottesen; Hagen, Roger; Havnen, Audun; Hjemdal, Odin; Caselli, Gabriele & Spada, Marcantonio M. (2020). Validity of a Norwegian version of the Desire Thinking Questionnaire (DTQ): Associations with problem drinking, nicotine dependence and problematic social media use. Clinical Psychology and Psychotherapy.  ISSN 1063-3995. . doi: 10.1002/cpp.2524 Vis sammendrag
 • Standal, Martin Inge; Aasdahl, Lene; Jensen, Chris; Foldal, Vegard; Hagen, Roger; Fors, Egil Andreas; Solbjør, Marit; Hjemdal, Odin; Grotle, Margreth & Meisingset, Ingebrigt (2020). Subgroups of long-term sick-listed based on prognostic return to work factors across diagnoses – A cross-sectional latent class analysis. Journal of occupational rehabilitation.  ISSN 1053-0487. . doi: 10.1007/s10926-020-09928-5 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hjemdal, Odin; Solem, Stian; Hagen, Roger; Kennair, Leif Edward Ottesen; Nordahl, Hans Morten & Wells, Adrian (2019). A Randomized Controlled Trial of Metacognitive Therapy for Depression: Analysis of 1-Year Follow-Up. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  10, s 1- 9 . doi: 10.3389/fpsyg.2019.01842 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nordahl, Henrik; Hjemdal, Odin; Hagen, Roger; Nordahl, Hans Morten & Wells, Adrian (2019). What lies beneath trait-anxiety? Testing the Self-Regulatory Executive Function Model of vulnerability. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  10:122, s 1- 8 . doi: 10.3389/fpsyg.2019.00122 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Solem, Stian; Kennair, Leif Edward Ottesen; Hagen, Roger; Havnen, Audun; Nordahl, Hans Morten; Wells, Adrian & Hjemdal, Odin (2019). Metacognitive therapy for depression: A 3-year follow-up study assessing recovery, relapse, work force participation, and quality of life. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  10, s 1- 8 . doi: 10.3389/fpsyg.2019.02908 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aasdahl, Lene; Foldal, Vegard Stolsmo; Standal, Martin Inge; Hagen, Roger; Johnsen, Roar; Solbjør, Marit; Fimland, Marius Steiro; Fossen, Heidi; Jensen, Chris; Bagøien, Gunnhild; Halsteinli, Vidar & Fors, Egil Andreas (2018). Motivational interviewing in long-term sickness absence: study protocol of a randomized controlled trial followed by qualitative and economic studies. BMC Public Health.  ISSN 1471-2458.  18(756) . doi: 10.1186/s12889-018-5686-0 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kaasbøll, Charlotte; Hagen, Roger & Gråwe, Rolf W. (2018). Population-based associations among cannabis use, anxiety, and depression in Norwegian adolescents. Journal of Child & Adolescent Substance Abuse.  ISSN 1067-828X.  27(4), s 238- 243 . doi: 10.1080/1067828X.2018.1462281 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nordahl, Hans Morten; Borkovec, Thomas D; Hagen, Roger; Kennair, Leif Edward Ottesen; Hjemdal, Odin; Solem, Stian; Hansen, Bjarne; Haseth, Svein & Wells, Adrian (2018). Metacognitive therapy versus cognitive–behavioural therapy in adults with generalised anxiety disorder. BJPsych Open.  ISSN 2056-4724.  4(5), s 393- 400 . doi: 10.1192/bjo.2018.54 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Solem, Stian; Hagen, Roger; Kennair, Leif Edward Ottesen & Hjemdal, Odin (2018). Kognitiv atferdsbehandling av generalisert angstlidelse og depresjon hos eldre: På tide å teste ut nye metoder?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55(11), s 1013- 1021 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Strand, Eivind Bergem; Hagen, Roger; Hjemdal, Odin; Kennair, Leif Edward Ottesen & Solem, Stian (2018). Metacognitive Therapy for Depression Reduces Interpersonal Problems: Results From a Randomized Controlled Trial. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  9 . doi: 10.3389/fpsyg.2018.01415 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hagen, Kristen; Solem, Stian; Opstad, Håvard Berg; Hansen, Bjarne & Hagen, Roger (2017). The role of metacognition and obsessive-compulsive symptoms in psychosis: An analogue study. BMC Psychiatry.  ISSN 1471-244X.  17:233, s 1- 8 . doi: 10.1186/s12888-017-1392-1 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hagen, Roger; Hjemdal, Odin; Solem, Stian; Kennair, Leif Edward Ottesen; Nordahl, Hans Morten; Fisher, Peter & Wells, Adrian (2017). Metacognitive therapy for depression in adults: A waiting list randomized controlled trial with six months follow-up. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  8, s 1- 10 . doi: 10.3389/fpsyg.2017.00031 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hjemdal, Odin; Hagen, Roger; Solem, Stian; Nordahl, Henrik; Kennair, Leif Edward Ottesen; Ryum, Truls; Nordahl, Hans Morten & Wells, Adrian (2017). Metacognitive Therapy in Major Depression: An Open Trial of Comorbid Cases. Cognitive and Behavioral Practice.  ISSN 1077-7229.  24(3), s 312- 318 . doi: 10.1016/j.cbpra.2016.06.006 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Neumer, Simon-Peter; Costache, Alexandra-Maria & Hagen, Roger (2017). Effekten av indikerte tiltak for forebygging av angst og depresjon hos barn og unge: en systematisk litteraturgjennomgang. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(11), s 1076- 1087
 • Ryum, Truls; Kennair, Leif Edward Ottesen; Hjemdal, Odin; Hagen, Roger; Halvorsen, Joar Øveraas & Solem, Stian (2017). Worry and Metacognitions as Predictors of Anxiety Symptoms: A Prospective Study. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  8(924) . doi: 10.3389/fpsyg.2017.00924 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Østefjells, Tiril; Lystad, June Ullevoldsæter; Berg, Akiah Ottesen; Hagen, Roger; Loewy, R; Sandvik, Leiv; Melle, Ingrid & Røssberg, Jan Ivar (2017). Metacognitive beliefs mediate the effect of emotional abuse on depressive and psychotic symptoms in severe mental disorders. Psychological Medicine.  ISSN 0033-2917.  47(13), s 2323- 2333 . doi: 10.1017/S0033291717000848
 • Østefjells, Tiril; Melle, Ingrid; Aminoff, Sofie Ragnhild; Hellvin, Tone; Hagen, Roger; Lagerberg, Trine Vik; Lystad, June Ullevoldsæter & Røssberg, Jan Ivar (2017). An exploration of metacognitive beliefs and thought control strategies in bipolar disorder. Comprehensive Psychiatry.  ISSN 0010-440X.  73, s 84- 92 . doi: 10.1016/j.comppsych.2016.11.008 Vis sammendrag
 • Reiersen, Stine; Solem, Stian; Hagen, Roger & Fisher, Peter Leonard (2016). Metakognisjoner og symptomer på kroppsdysmorfisk lidelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  53(12), s 986- 992
 • Vogel, Patrick A.; Hagen, Roger; Hjemdal, Odin; Solem, Stian; Smeby, Maud Caroline Berg; Strand, Eivind Bergem; Fisher, P.; Nordahl, Hans Morten & Wells, Adrian (2016). Metacognitive Therapy applications in Social Anxiety Disorder: An exploratory study of the individual and combined effects of the Attention Training Technique and Situational Attentional Refocusing. Journal of Experimental Psychopathology.  ISSN 2043-8087.  7(4), s 608- 618 . doi: 10.5127/jep.054716
 • Bergly, Tone Helene; Hagen, Roger & Gråwe, Rolf W. (2015). Mental health and substance use problems among patients in substance use disorder treatment as reported by patients versus treatment personnel. Journal of Substance Use.  ISSN 1465-9891.  20(4), s 282- 287 . doi: 10.3109/14659891.2014.911975
 • Gråwe, Rolf W. & Hagen, Roger (2015). Samtidig ruslidelse og psykisk lidelse, I:  Håndbok i kognitiv terapi 2. utgave.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205458437.  19.  s 291 - 304
 • Hagen, Roger (2015). Kognitiv personlighetsteori, I: Leif Edward Ottesen Kennair & Roger Hagen (red.),  Personlighetspsykologi.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1715-1.  Kapittel 6.  s 149 - 165
 • Højdahl, Torunn; Magnus, Jeanette H.; Mdala, Ibrahimu; Hagen, Roger & Langeland, Eva (2015). Emotional distress and sense of coherence in women completing a motivational program in five countries. A prospective study. International Journal of Prisoner Health.  ISSN 1744-9200.  11(3), s 169- 182 . doi: 10.1108/IJPH-10-2014-0037 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kennair, Leif Edward Ottesen & Hagen, Roger (2015). Personlighetspsykologi - En introduksjon, I: Leif Edward Ottesen Kennair & Roger Hagen (red.),  Personlighetspsykologi.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1715-1.  Innledning.  s 11 - 17
 • Olstad, Siri; Solem, Stian; Hjemdal, Odin & Hagen, Roger (2015). Metacognition in eating disorders: Comparison of women with eating disorders, self-reported history of eating disorders or psychiatric problems, and healthy controls. Eating Behaviors.  ISSN 1471-0153.  16, s 17- 22 . doi: 10.1016/j.eatbeh.2014.10.019
 • Solem, Stian; Hagen, Roger; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Hjemdal, Odin; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin & Halvorsen, Marianne (2015). Metacognitions and mindful attention awareness in depression: a comparison of currently depressed, previously depressed and never depressed individuals. Clinical Psychology and Psychotherapy.  ISSN 1063-3995.  24(1), s 94- 102 . doi: 10.1002/cpp.1983
 • Solem, Stian; Thunes, Susanne Semb; Hjemdal, Odin; Hagen, Roger & Wells, Adrian (2015). A Metacognitive Perspective on Mindfulness: An Empirical Investigation. BMC Psychology.  ISSN 2050-7283.  3(24) . doi: 10.1186/S40359-015-0081-4 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Østefjells, Tiril; Melle, Ingrid; Hagen, Roger; Romm, Kristin Lie; Sønmez, Nasrettin; Andreassen, Ole Andreas & Røssberg, Jan Ivar (2015). Unhelpful metacognitive beliefs in early psychosis are associated with affective symptoms and childhood social adjustment. Schizophrenia Research.  ISSN 0920-9964.  169(1-3), s 280- 285 . doi: 10.1016/j.schres.2015.10.026
 • Austin, Stephen F.; Mors, Ole; Nordentoft, Merete; Hjorthøj, Carsten; Secher, Rikke G.; Hesse, Morten; Hagen, Roger; Spada, Marcantonio M. & Wells, Adrian (2014). Schizophrenia and Metacognition: An Investigation of Course of Illness and Metacognitive Beliefs Within a First Episode Psychosis. Cognitive Therapy and Research.  ISSN 0147-5916.  39(1), s 61- 69 . doi: 10.1007/s10608-014-9633-9
 • Bergly, Tone Helene; Gråwe, Rolf W. & Hagen, Roger (2014). Domains and Perceived Benefits of Treatment Among Patients With and Without Co-Occurring Disorders in Inpatient Substance Use Treatment. Journal of Dual Diagnosis (JDD).  ISSN 1550-4263.  10(2), s 91- 97 . doi: 10.1080/15504263.2014.906134
 • Bergly, Tone Helene; Nordfjærn, Trond & Hagen, Roger (2014). The dimensional structure of SCL-90-R in a sample of patients with substance use disorder. Journal of Substance Use.  ISSN 1465-9891.  19(3), s 257- 261 . doi: 10.3109/14659891.2013.790494
 • Bergly, Tone Helene; Stallvik, Marianne; Nordahl, Hans & Hagen, Roger (2014). The predictive validity of the URICA in a sample of patients in substance use treatment. Addictive Disorders & Their Treatment.  ISSN 1531-5754.  13(4), s 170- 178 . doi: 10.1097/ADT.0000000000000041
 • Hagen, Roger (2014). Kognitiv gruppeterapi, I: Leif Edward Ottesen Kennair & Roger Hagen (red.),  Psykoterapi - Tilnærminger og metoder.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205458536.  Kapittel 20.  s 357 - 370
 • Halvorsen, Marianne; Hagen, Roger; Hjemdal, Odin; Eriksen, Marianne Skogstad; Sørli, Åse Johanne; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin & Wang, Catharina E. (2014). Metacognitions and Thought Control Strategies in Unipolar Major Depression: A Comparison of Currently Depressed, Previously Depressed, and Never-Depressed Individuals. Cognitive Therapy and Research.  ISSN 0147-5916.  39, s 31- 40 . doi: 10.1007/s10608-014-9638-4

Se alle arbeider i Cristin

 • Hagen, Roger & Kennair, Leif Edward Ottesen (red.) (2016). Psykiske lidelser. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205490260.  312 s.
 • Kennair, Leif Edward Ottesen & Hagen, Roger (red.) (2015). Personlighetspsykologi. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1715-1.  386 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Foldal, Vegard; Standal, Martin Inge; Aasdahl, Lene; Hagen, Roger; Fors, Egil Andreas; Johnsen, Roar; Bagøien, Gunnhild & Solbjør, Marit (2019). Sick-listed Workers' experiences with motivational interviewing administered by caseworkers in the return to work process.
 • Foldal, Vegard; Standal, Martin Inge; Hagen, Roger & Fors, Egil Andreas (2019, 19. mars). "Vil finne ut om veiledningsmetode virker". [Internett].  https://memu.no. Vis sammendrag
 • Havnen, Audun; Hjemdal, Odin; Kennair, Leif Edward Ottesen; Hagen, Roger & Solem, Stian (2019). MCT for major depressive disorder: Session-to-session analyses.
 • Hjemdal, Odin; Solem, Stian; Hagen, Roger; Kennair, Leif Edward Ottesen; Nordahl, Hans Morten & Wells, Adrian (2019). A Randomized Controlled Trial of Metacognitive Therapy for Depression: Analysis of 1-Year Follow-Up.
 • Strand, Eivind; Hagen, Roger; Hjemdal, Odin; Kennair, Leif Edward Ottesen & Solem, Stian (2019). Metacognitive Therapy for Depression Reduces Interpersonal Problems: Results From a Randomized Controlled Trial.
 • Foldal, Vegard Stolsmo; Aasdahl, Lene; Standal, Martin Inge; Hagen, Roger; Johnsen, Roar; Solbjør, Marit; Fimland, Marius Steiro; Fossen, Heidi; Jensen, Chris; Bagøien, Gunnhild; Halsteinli, Vidar & Fors, Egil Andreas (2018). Effekten av motiverende intervju på tilbakeføring til arbeid: En randomisert studie.
 • Foldal, Vegard Stolsmo; Fors, Egil Andreas; Standal, Martin Inge; Hagen, Roger; Johnsen, Roar; Solbjør, Marit; Jensen, Chris & Aasdahl, Lene (2018). Motivational interviewing in long-term sick absence: design of a randomized controlled trial with mixed methods.
 • Foldal, Vegard Stolsmo; Fors, Egil Andreas; Standal, Martin Inge; Hagen, Roger; Solbjør, Marit; Jensen, Chris & Aasdahl, Lene (2018). Effect of motivational interviewing in long-term sickness absence on return to work: design of a randomized controlled trial with mixed methods.
 • Standal, Martin Inge; Foldal, Vegard; Hagen, Roger; Aasdahl, Lene; Johnsen, Roar; Fors, Egil Andreas & Solbjør, Marit (2018). Describing the first two months of sickness absence: Experiences from the sick listed in a Norwegian context.
 • Standal, Martin Inge; Foldal, Vegard; Hagen, Roger; Aasdahl, Lene; Johnsen, Roar; Fors, Egil Andreas & Solbjør, Marit (2018). Describing the first two months of sickness absence: Experiences from the sick listed in a Norwegian context.
 • Fors, Egil Andreas; Hagen, Roger & Fimland, Marius Steiro (2017, 18. september). Nå skal NTNU og NAV forske på å få sykmeldte tilbake i arbeid: Hva skal til for å få sykemeldte fortere tilbake på jobb? Det skal NTNU-forskere og NAV finne ut av..  Adresseavisen.
 • Hagen, Roger (2017, 28. januar). Märtha Louise: Følte jeg ikke var bra nok for prinsesserollen. [Internett].  nrk.no.
 • Hagen, Roger (2017, 28. januar). Om høy-sensitivitet - Prinsesse Martha Louise skriver om hvordan det er å være født høy-sensitiv.. [TV].  NRK Dagsrevyen.
 • Hagen, Roger (2017, 31. januar). kritisk til ny Märtha-bok: Jeg ville heller snakket med en psykolog enn en prinsesse. [Internett].  tv2.no.
 • Hagen, Roger & Hjemdal, Odin (2017, 23. februar). Bli kvitt depresjonen ved å få kontroll over tankene. [Internett].  Gemini.no.
 • Hagen, Roger & Hjemdal, Odin (2017, 25. februar). Bli kvitt depresjonen ved å få kontroll på grublete tanker. [Internett].  Adresseavisen.
 • Hagen, Roger & Hjemdal, Odin (2017, 08. mars). Getting rid of depression by changing how you think. [Internett].  Gemini.
 • Hagen, Roger & Hjemdal, Odin (2017, 23. februar). Kvitter seg med depresjon ved å gi blaffen. [Internett].  forskning.no.
 • Hjemdal, Odin & Hagen, Roger (2017, 24. februar). Deprimerte blir friskere ved å få kontroll på tankene som kverner. [Internett].  Universitetsavisa.no.
 • Hagen, Roger (2016, 01. juni). Forskerblikk på pakkeforløp - Kan bli motarbeidet innenfra. [Tidsskrift].  Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • Hagen, Roger (2016, 01. september). Psykedelikaforsker skaper bølger. [Tidsskrift].  Tidsskrift for norsk psykologforening.
 • Hagen, Roger; Hjemdal, Odin; Solem, Stian; Kennair, Leif Edward Ottesen & Nordahl, Hans Morten (2016). Metacognitive therapy for depression: A randomized controlled trial.
 • Hagen, Roger; Hjemdal, Odin; Solem, Stian; Kennair, Leif Edward Ottesen; Nordahl, Hans Morten & Wells, Adrian (2016). Metacognitive therapy for depression: a randomized controlled trial.
 • Hagen, Roger & Vedvik, Kari Oliv (2016, 09. mai). Psykolog: – Litt eksamensnerver er bra. [Internett].  utdanningsnytt.no.
 • Hjemdal, Odin; Hagen, Roger & Solem, Stian (2016). A prospective study of metacognitive and cognitive predictors of depressive symptoms.
 • Neumer, Simon-Peter; Johnson, Sverre Urnes; Costache, Alexandra & Hagen, Roger (2016). Transdiagnostic treatments: A promising strategy for indicated prevention?.
 • Nordahl, Hans Morten; Hagen, Roger; Kennair, Leif Edward Ottesen; Hjemdal, Odin; Solem, Stian; Hansen, B.; Haseth, S.; Borkovec, T. C. & Wells, Adrian (2016). Randomized controlled trials of CBT, MCT and Wait list of Patients with GAD: A two year follow up study.
 • Nordahl, Hans Morten; Hagen, Roger; Kennair, Leif Edward Ottesen; Hjemdal, Odin; Solem, Stian; Hansen, Bjarne; Haseth, Svein; Borkovec, Thomas D & Wells, Adrian (2016). Randomized controlled trial of cognitive behaviour therapy, metacognitive therapy and wait list of patients with generalised anxiety disorder (GAD): A two-year follow-up study.
 • Solem, Stian; Hagen, Roger; Hoksnes, Jonas & Hjemdal, Odin (2016). The metacognitive model of depression: An empirical test in a large Norwegian sample. Psychiatry Research.  ISSN 0165-1781.  242, s 171- 173 . doi: 10.1016/j.psychres.2016.05.056
 • Solem, Stian; Husby, Åsta S.; Håland, Åshild Tellefsen; Launes, Gunvor; Hansen, Bjarne; Vogel, Patrick A. & Hagen, Roger (2016). University of Rhode Island Change Assessment as Predictor of Treatment Outcome and Dropout in Outpatients with Obsessive-Compulsive Disorder Treated with Exposure and Response Prevention. Psychotherapy and Psychosomatics.  ISSN 0033-3190.  85(2), s 119- 120 . doi: 10.1159/000441361
 • Vogel, Patrick A.; Hagen, Roger; Hjemdal, Odin; Solem, Stian; Smeby, M.; Strand, E.; Fisher, P.; Nordahl, Hans Morten & Wells, Adrian (2016). Metacognitive therapy applications in social phobia: An exploratory study of the individual and combined effects of ATT and SAR.
 • Vogel, Patrick A.; Hagen, Roger; Hjemdal, Odin; Solem, Stian; Smeby, Maud C. B.; Strand, Eivind; Fisher, Peter; Nordahl, Hans Morten & Wells, Adrian (2016). Metacognitive therapy applications in social phobia an exploratory study of the individual and combined effects of the attention training technique and situational attentional refocusing.
 • Costache, Alexandra; Neumer, Simon-Peter & Hagen, Roger (2015). Effekt av indikerte tiltak for forebygging av angst og depresjon hos barn og unge: En systematisk litteraturgjennomgang..
 • Hagen, Roger (2015, 20. mars). - LSD og fleinsopp kan være sunt.  Universitetsavisa.
 • Hagen, Roger (2015, 01. juli). Gi litt mer f…. [Tidsskrift].  Vi over 60.
 • Hagen, Roger (2015, 14. februar). Psykolog Hanne Brorson lærer deg å knipse vekk tunge tanker.  A-Magasinet.
 • Hagen, Roger & Gjesdal, Trine-Lise (2015, 31. juli). Gi litt mer blaffen!. [Internett].  Sykepleien.
 • Hagen, Roger (2014, 25. november). Bruker firbeinte som terapi for studentene. [Internett].  NRK.no Nordland.
 • Hagen, Roger (2014, 17. mars). Den beste tiden i livet. [Tidsskrift].  Dusken.no.
 • Hagen, Roger (2014, 07. oktober). Kognitiv terapi - hjelp til selvhjelp. [Internett].  NHI.NO.
 • Hagen, Roger (2014, 12. mai). Metacognitive therapy: Ved å gruble mindre kan du få bedre livskvalitet. [TV].  TV2 nyhetene.
 • Hagen, Roger (2014, 04. februar). Psykologistudenter tilbyr gratis hjelp.  Adresseavisa.
 • Hagen, Roger & Halvorsen, Joar Øveraas (2014, 13. mars). -Forskningen støtter ikke Betania Malviks metoder.  Adressa.
 • Hagen, Roger & Hjemdal, Odin (2014). Metacognitive therapy for depression: An RCT trial.
 • Hagen, Roger & Hjemdal, Odin (2014, 13. mai). Metakognitiv behandling av depresjon: En behandlingsstudie. [TV].  TV2 God morgen Norge.
 • Hagen, Roger; Hjemdal, Odin; Kennair, Leif Edward Ottesen; Solem, Stian; Ryum, Truls; Nordahl, Hans Morten & Wells, Adrian (2014). Are metacognitions mediated by rumination in depressive symptoms?.
 • Hagen, Roger; Hjemdal, Odin; Kennair, Leif Edward Ottesen; Solem, Stian; Ryum, Truls; Wells, Adrian & Nordahl, Hans Morten (2014). Understanding Depressive Symptoms in a Metacognitive Perspective. Could Mediation Analyses of Positive and Negative Metabeliefs Support the Theoretical Foundation of MCT?. EABCT 2014 - Programme.
 • Hagen, Roger; Hjemdal, Odin; Kennair, Leif Edward Ottesen; Solem, Stian; Ryum, Truls; Wells, Adrian & Nordahl, Hans Morten (2014). Understanding Depressive Symptoms in a Metacognitive Perspective. Could Mediation Analyses of Positive and Negative Metabeliefs Support the Theoretical Foundation of MCT?.
 • Halvorsen, Marianne; Hagen, Roger; Hjemdal, Odin; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin & Wang, Catharina E. (2014). Metacognitions and Thought Control Strategies in Unipolar Major Depression: A Comparison of Currently Depressed, Previously Depressed, and Never-Depressed Individuals.
 • Havnen, Audun; Halvorsen, Joar Øveraas & Hagen, Roger (2014). Til pasientens beste. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  51(4), s 324- 326
 • Hjemdal, Odin & Hagen, Roger (2014). Explaining levels of depressive symptoms in a healthy sample.
 • Hjemdal, Odin; Hagen, Roger; Kennair, Leif Edward Ottesen; Solem, Stian; Ryum, Truls; Nordahl, Hans Morten & Wells, Adrian (2014). Comorbid depressive disorders: An open trial using MCT.
 • Hjemdal, Odin; Hagen, Roger; Kennair, Leif Edward Ottesen; Solem, Stian; Wells, Adrian & Nordahl, Hans Morten (2014). Resilience and metacognitions as predictors of outcome in a randomized controlled treatment treial of Generalized Anxiety Disorder.
 • Hjemdal, Odin; Hagen, Roger; Kennair, Leif Edward Ottesen; Solem, Stian; Wells, Adrian & Nordahl, Hans Morten (2014). Resilience and metacognitions as predictors of outcome in a randomized controlled treatment trial of GAD.
 • Hjemdal, Odin; Hagen, Roger; Nordahl, Henrik; Solem, Stian; Kennair, Leif Edward Ottesen; Ryum, Truls; Wells, Adrian & Nordahl, Hans Morten (2014). Comorbid Depressive Disorders: An Open Trial Using MCT.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. mai 2021 16:58 - Sist endret 6. mai 2021 16:58