Roger Hagen

Professor - Klinisk psykologi
Bilde av Roger  Hagen
Rom S02-13
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A 0373 Oslo

Faglige interesser

 • Psykiske lidelser

 • Angst 

 • Depresjon 

 • Helsepsykologi 

 • Klinisk psykologi 

 • Metakognitiv terapi 

 • Kognitiv atferdsterapi 

 • Effekt av psykoterapi ved ulike psykiske lidelser / psykologiske vansker​

 • Anvendt personlighetspsykologi

Bakgrunn

 • Masterclass-utdanningen I + II fra MCT Institute

 • Godkjent veileder i Norsk Forening for Kognitiv Terapi. 

 • Tilknyttet "MCT Research Group" ved UIO og "Trondheimsgruppen" ved NTNU som har et forskningsmessig fokus på behandling av en rekke ulike psykiske lidelser/psykologiske vansker ved hjelp av kognitiv og metakognitiv terapi.

 • Tilknyttet COPE ved UiO en forskningsgruppe som studerer hva som forårsaker og opprettholder psykiske problemer, og hvordan de best mulig kan behandles

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi, Helsepsykologi, Personlighetspsykologi

Publikasjoner

 • Kennair, Leif Edward Ottesen; Hagen, Roger; Hjemdal, Odin; Havnen, Audun; Ryum, Truls & Solem, Stian (2022). Depression, Anxiety, Insomnia, and Quality of Life in a Representative Community Sample of Older Adults Living at Home. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 13. doi: 10.3389/fpsyg.2022.811082.
 • Pedersen, Helene; Grønnæss, Ingrid Hildisch; Bendixen, Mons; Hagen, Roger & Kennair, Leif Edward Ottesen (2022). Metacognitions and brooding predict depressive symptoms in a community adolescent sample. BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. 22(157). doi: 10.1186/s12888-022-03779-5.
 • Solem, Stian; Wells, Adrian; Kennair, Leif Edward Ottesen; Hagen, Roger; Nordahl, Hans Morten & Hjemdal, Odin (2021). Metacognitive therapy versus cognitive–behavioral therapy in adults with generalized anxiety disorder: A 9-year follow-up study. Brain and Behavior. ISSN 2162-3279. 11(10). doi: 10.1002/brb3.2358.
 • Standal, Martin Inge; Foldal, Vegard Stolsmo; Hagen, Roger; Aasdahl, Lene; Johnsen, Roar & Fors, Egil Andreas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Health, Work, and Family Strain – Psychosocial Experiences at the Early Stages of Long-Term Sickness Absence. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 12. doi: 10.3389/fpsyg.2021.596073. Fulltekst i vitenarkiv
 • Standal, Martin Inge; Hjemdal, Odin; Aasdahl, Lene; Foldal, Vegard Stolsmo; Johnsen, Roar & Fors, Egil Andreas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Workplace flexibility important for part-time sick leave selection—an exploratory cross-sectional study of long-term sick listed in Norway. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 21. doi: 10.1186/s12889-021-10778-w. Fulltekst i vitenarkiv
 • Foldal, Vegard ; Solbjør, Marit; Standal, Martin Inge; Fors, Egil Andreas; Hagen, Roger & Bagøien, Gunnhild [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2021). Barriers and Facilitators for Implementing Motivational Interviewing as a Return to Work Intervention in a Norwegian Social Insurance Setting: A Mixed Methods Process Evaluation. Journal of occupational rehabilitation. ISSN 1053-0487. 31, s. 785–795. doi: 10.1007/s10926-021-09964-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kennair, Leif Edward Ottesen; Solem, Stian; Hagen, Roger; Havnen, Audun; Nysæter, Tor Erik & Hjemdal, Odin (2020). Change in personality traits and facets (Revised NEO Personality Inventory) following metacognitive therapy or cognitive behaviour therapy for generalized anxiety disorder: Results from a randomized controlled trial. Clinical Psychology and Psychotherapy. ISSN 1063-3995. s. 1–10. doi: 10.1002/cpp.2541.
 • Solem, Stian; Pedersen, Henrik; Nesse, Frikk Eirik Fjørtoft; Janssen, Arne Garvik; Kennair, Leif Edward Ottesen & Hagen, Roger [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Validity of a Norwegian version of the Desire Thinking Questionnaire (DTQ): Associations with problem drinking, nicotine dependence and problematic social media use. Clinical Psychology and Psychotherapy. ISSN 1063-3995. doi: 10.1002/cpp.2524.
 • Standal, Martin Inge; Aasdahl, Lene; Jensen, Chris; Foldal, Vegard ; Hagen, Roger & Fors, Egil Andreas [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Subgroups of long-term sick-listed based on prognostic return to work factors across diagnoses – A cross-sectional latent class analysis. Journal of occupational rehabilitation. ISSN 1053-0487. doi: 10.1007/s10926-020-09928-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berge, Erik Eng; Hagen, Roger & Halvorsen, Joar Øveraas (2020). PTSD relapse in Veterans of Iraq and Afghanistan: A systematic review. Military Psychology. ISSN 0899-5605. 32(4), s. 300–312. doi: 10.1080/08995605.2020.1754123. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hagen, Roger; Havnen, Audun; Hjemdal, Odin; Kennair, Leif Edward Ottesen; Ryum, Truls & Solem, Stian (2020). Protective and vulnerability factors in self-esteem: The role of metacognitions, brooding, and resilience. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 11. doi: 10.3389/fpsyg.2020.01447. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brænden, Astrid; Myhrer, Mari; Hagen, Roger & Solem, Stian (2020). En kvalitativ undersøkelse av metakognisjon og strategier ved bekymring hos barn på 7 og 8 år. Tidsskrift for kognitiv terapi. ISSN 1504-3142.
 • Janssen, Arne Garvik; Kennair, Leif Edward Ottesen; Hagen, Roger; Hjemdal, Odin; Havnen, Audun & Solem, Stian (2020). Positive and negative metacognitions about alcohol: Validity of the Norwegian PAMS and NAMS. Addictive Behaviours. ISSN 0306-4603. 108(106466). doi: 10.1016/j.addbeh.2020.106466.
 • Foldal, Vegard ; Standal, Martin Inge; Aasdahl, Lene; Hagen, Roger; Bagøien, Gunnhild & Fors, Egil Andreas [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Sick-listed workers’ experiences with motivational interviewing in the return to work process: a qualitative interview study. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 20(276). doi: 10.1186/s12889-020-8382-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solem, Stian; Kennair, Leif Edward Ottesen; Hagen, Roger; Havnen, Audun; Nordahl, Hans Morten & Wells, Adrian [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Metacognitive therapy for depression: A 3-year follow-up study assessing recovery, relapse, work force participation, and quality of life. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 10, s. 1–8. doi: 10.3389/fpsyg.2019.02908. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hjemdal, Odin; Solem, Stian; Hagen, Roger; Kennair, Leif Edward Ottesen; Nordahl, Hans Morten & Wells, Adrian (2019). A Randomized Controlled Trial of Metacognitive Therapy for Depression: Analysis of 1-Year Follow-Up. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 10, s. 1–9. doi: 10.3389/fpsyg.2019.01842. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nordahl, Henrik; Hjemdal, Odin; Hagen, Roger; Nordahl, Hans Morten & Wells, Adrian (2019). What lies beneath trait-anxiety? Testing the Self-Regulatory Executive Function Model of vulnerability. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 10:122, s. 1–8. doi: 10.3389/fpsyg.2019.00122. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solem, Stian; Hagen, Roger; Kennair, Leif Edward Ottesen & Hjemdal, Odin (2018). Kognitiv atferdsbehandling av generalisert angstlidelse og depresjon hos eldre: På tide å teste ut nye metoder? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 55(11), s. 1013–1021. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nordahl, Hans Morten; Borkovec, Thomas D; Hagen, Roger; Kennair, Leif Edward Ottesen; Hjemdal, Odin & Solem, Stian [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Metacognitive therapy versus cognitive–behavioural therapy in adults with generalised anxiety disorder. BJPsych Open. ISSN 2056-4724. 4(5), s. 393–400. doi: 10.1192/bjo.2018.54. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strand, Eivind Bergem; Hagen, Roger; Hjemdal, Odin; Kennair, Leif Edward Ottesen & Solem, Stian (2018). Metacognitive Therapy for Depression Reduces Interpersonal Problems: Results From a Randomized Controlled Trial. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 9. doi: 10.3389/fpsyg.2018.01415. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aasdahl, Lene; Foldal, Vegard Stolsmo; Standal, Martin Inge; Hagen, Roger; Johnsen, Roar & Solbjør, Marit [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2018). Motivational interviewing in long-term sickness absence: study protocol of a randomized controlled trial followed by qualitative and economic studies. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 18(756). doi: 10.1186/s12889-018-5686-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kaasbøll, Charlotte; Hagen, Roger & Gråwe, Rolf W. (2018). Population-based associations among cannabis use, anxiety, and depression in Norwegian adolescents. Journal of Child & Adolescent Substance Abuse. ISSN 1067-828X. 27(4), s. 238–243. doi: 10.1080/1067828X.2018.1462281. Fulltekst i vitenarkiv
 • Neumer, Simon-Peter; Costache, Alexandra-Maria & Hagen, Roger (2017). Effekten av indikerte tiltak for forebygging av angst og depresjon hos barn og unge: en systematisk litteraturgjennomgang. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 54(11), s. 1076–1087.
 • Østefjells, Tiril; Lystad, June Ullevoldsæter; Berg, Akiah Ottesen; Hagen, Roger; Loewy, R & Sandvik, Leiv [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Metacognitive beliefs mediate the effect of emotional abuse on depressive and psychotic symptoms in severe mental disorders. Psychological Medicine. ISSN 0033-2917. 47(13), s. 2323–2333. doi: 10.1017/S0033291717000848.
 • Hagen, Kristen; Solem, Stian; Opstad, Håvard Berg; Hansen, Bjarne & Hagen, Roger (2017). The role of metacognition and obsessive-compulsive symptoms in psychosis: An analogue study. BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. 17:233, s. 1–8. doi: 10.1186/s12888-017-1392-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ryum, Truls; Kennair, Leif Edward Ottesen; Hjemdal, Odin; Hagen, Roger; Halvorsen, Joar Øveraas & Solem, Stian (2017). Worry and Metacognitions as Predictors of Anxiety Symptoms: A Prospective Study. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 8(924). doi: 10.3389/fpsyg.2017.00924. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hagen, Roger; Hjemdal, Odin; Solem, Stian; Kennair, Leif Edward Ottesen; Nordahl, Hans Morten & Fisher, Peter [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Metacognitive therapy for depression in adults: A waiting list randomized controlled trial with six months follow-up. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 8, s. 1–10. doi: 10.3389/fpsyg.2017.00031. Fulltekst i vitenarkiv
 • Østefjells, Tiril; Melle, Ingrid; Aminoff, Sofie Ragnhild; Hellvin, Tone; Hagen, Roger & Lagerberg, Trine Vik [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). An exploration of metacognitive beliefs and thought control strategies in bipolar disorder. Comprehensive Psychiatry. ISSN 0010-440X. 73, s. 84–92. doi: 10.1016/j.comppsych.2016.11.008.
 • Hjemdal, Odin; Hagen, Roger; Solem, Stian; Nordahl, Henrik; Kennair, Leif Edward Ottesen & Ryum, Truls [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Metacognitive Therapy in Major Depression: An Open Trial of Comorbid Cases. Cognitive and Behavioral Practice. ISSN 1077-7229. 24(3), s. 312–318. doi: 10.1016/j.cbpra.2016.06.006. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vogel, Patrick A.; Hagen, Roger; Hjemdal, Odin; Solem, Stian; Smeby, Maud Caroline Berg & Strand, Eivind Bergem [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Metacognitive Therapy applications in Social Anxiety Disorder: An exploratory study of the individual and combined effects of the Attention Training Technique and Situational Attentional Refocusing. Journal of Experimental Psychopathology. ISSN 2043-8087. 7(4), s. 608–618. doi: 10.5127/jep.054716.
 • Reiersen, Stine; Solem, Stian; Hagen, Roger & Fisher, Peter Leonard (2016). Metakognisjoner og symptomer på kroppsdysmorfisk lidelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 53(12), s. 986–992.
 • Gråwe, Rolf W. & Hagen, Roger (2015). Samtidig ruslidelse og psykisk lidelse, Håndbok i kognitiv terapi 2. utgave. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205458437. s. 291–304.
 • Østefjells, Tiril; Melle, Ingrid; Hagen, Roger; Romm, Kristin Lie; Sønmez, Nasrettin & Andreassen, Ole Andreas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Unhelpful metacognitive beliefs in early psychosis are associated with affective symptoms and childhood social adjustment. Schizophrenia Research. ISSN 0920-9964. 169(1-3), s. 280–285. doi: 10.1016/j.schres.2015.10.026.
 • Solem, Stian; Hagen, Roger; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Hjemdal, Odin; Waterloo, Knut & Eisemann, Martin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Metacognitions and mindful attention awareness in depression: a comparison of currently depressed, previously depressed and never depressed individuals. Clinical Psychology and Psychotherapy. ISSN 1063-3995. 24(1), s. 94–102. doi: 10.1002/cpp.1983.
 • Hagen, Roger (2015). Kognitiv personlighetsteori. I Kennair, Leif Edward Ottesen & Hagen, Roger (Red.), Personlighetspsykologi. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1715-1. s. 149–165.
 • Kennair, Leif Edward Ottesen & Hagen, Roger (2015). Personlighetspsykologi - En introduksjon. I Kennair, Leif Edward Ottesen & Hagen, Roger (Red.), Personlighetspsykologi. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1715-1. s. 11–17.
 • Højdahl, Torunn; Magnus, Jeanette H.; Mdala, Ibrahimu; Hagen, Roger & Langeland, Eva (2015). Emotional distress and sense of coherence in women completing a motivational program in five countries. A prospective study. International Journal of Prisoner Health. ISSN 1744-9200. 11(3), s. 169–182. doi: 10.1108/IJPH-10-2014-0037. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solem, Stian; Thunes, Susanne Semb; Hjemdal, Odin; Hagen, Roger & Wells, Adrian (2015). A Metacognitive Perspective on Mindfulness: An Empirical Investigation. BMC Psychology. ISSN 2050-7283. 3(24). doi: 10.1186/S40359-015-0081-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olstad, Siri; Solem, Stian; Hjemdal, Odin & Hagen, Roger (2015). Metacognition in eating disorders: Comparison of women with eating disorders, self-reported history of eating disorders or psychiatric problems, and healthy controls. Eating Behaviors. ISSN 1471-0153. 16, s. 17–22. doi: 10.1016/j.eatbeh.2014.10.019.
 • Bergly, Tone Helene; Hagen, Roger & Gråwe, Rolf W. (2015). Mental health and substance use problems among patients in substance use disorder treatment as reported by patients versus treatment personnel. Journal of Substance Use. ISSN 1465-9891. 20(4), s. 282–287. doi: 10.3109/14659891.2014.911975.
 • Hagen, Roger (2014). Kognitiv gruppeterapi. I Kennair, Leif Edward Ottesen & Hagen, Roger (Red.), Psykoterapi - Tilnærminger og metoder. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205458536. s. 357–370.
 • Kennair, Leif Edward Ottesen & Hagen, Roger (2014). Psykoterapi: En innledning. I Kennair, Leif Edward Ottesen & Hagen, Roger (Red.), Psykoterapi - Tilnærminger og metoder. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205458536. s. 13–22.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Aasdahl, Lene; Solbjør, Marit; Standal, Martin Inge; Foldal, Vegard ; Fossen, Heidi & Johnsen, Roar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Bedre sykefraværsoppfølging - effekten av motiverende intervju i NAV og tilbakeføring til arbeid .
 • Aanesen, Fiona; Grotle, Margreth; Rysstad, Tarjei Langseth; Tveter, Anne Therese; Tingulstad, Alexander & Løchting, Ida [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2022). Helping people with musculoskeletal disorders return to work. Effectiveness of adding motivational interviewing or stratified vocational advice to usual case management - a randomised controlled trial.
 • Hagen, Roger & Harstad, Stine (2021). Metakognitiv terapi for barn og unge. I Martinsen, Kristin & Hagen, Roger (Red.), Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205545298. s. 414–437.
 • Martinsen, Kristin & Hagen, Roger (2021). Introduksjon til kognitiv atferdsterapi for barn og unge . I Martinsen, Kristin & Hagen, Roger (Red.), Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205545298. s. 17–50.
 • Hagen, Roger (2021). Personlighetsforstyrrelser .
 • Foldal, Vegard ; Solbjør, Marit; Standal, Martin Inge; Fors, Egil Andreas; Hagen, Roger & Johnsen, Roar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Barriers and Facilitators for Implementing Motivational Interviewing as a Return to Work Intervention: A Mixed Methods Process Evaluation.
 • Havnen, Audun; Hjemdal, Odin; Kennair, Leif Edward Ottesen; Hagen, Roger & Solem, Stian (2019). MCT for major depressive disorder: Session-to-session analyses.
 • Strand, Eivind; Hagen, Roger; Hjemdal, Odin; Kennair, Leif Edward Ottesen & Solem, Stian (2019). Metacognitive Therapy for Depression Reduces Interpersonal Problems: Results From a Randomized Controlled Trial .
 • Hjemdal, Odin; Solem, Stian; Hagen, Roger; Kennair, Leif Edward Ottesen; Nordahl, Hans Morten & Wells, Adrian (2019). A Randomized Controlled Trial of Metacognitive Therapy for Depression: Analysis of 1-Year Follow-Up .
 • Foldal, Vegard ; Standal, Martin Inge; Aasdahl, Lene; Hagen, Roger; Fors, Egil Andreas & Johnsen, Roar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Sick-listed Workers' experiences with motivational interviewing administered by caseworkers in the return to work process .
 • Foldal, Vegard ; Standal, Martin Inge; Hagen, Roger & Fors, Egil Andreas (2019). "Vil finne ut om veiledningsmetode virker". [Internett]. https://memu.no.
 • Standal, Martin Inge; Foldal, Vegard ; Hagen, Roger; Aasdahl, Lene; Johnsen, Roar & Fors, Egil Andreas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Describing the first two months of sickness absence: Experiences from the sick listed in a Norwegian context.
 • Standal, Martin Inge; Foldal, Vegard ; Hagen, Roger; Aasdahl, Lene; Johnsen, Roar & Fors, Egil Andreas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Describing the first two months of sickness absence: Experiences from the sick listed in a Norwegian context.
 • Foldal, Vegard Stolsmo; Fors, Egil Andreas; Standal, Martin Inge; Hagen, Roger; Johnsen, Roar & Solbjør, Marit [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Motivational interviewing in long-term sick absence: design of a randomized controlled trial with mixed methods .
 • Foldal, Vegard Stolsmo; Aasdahl, Lene; Standal, Martin Inge; Hagen, Roger; Johnsen, Roar & Solbjør, Marit [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2018). Effekten av motiverende intervju på tilbakeføring til arbeid: En randomisert studie.
 • Hagen, Roger (2017). kritisk til ny Märtha-bok: Jeg ville heller snakket med en psykolog enn en prinsesse. [Internett]. tv2.no.
 • Hagen, Roger (2017). Märtha Louise: Følte jeg ikke var bra nok for prinsesserollen. [Internett]. nrk.no.
 • Hagen, Roger (2017). Om høy-sensitivitet - Prinsesse Martha Louise skriver om hvordan det er å være født høy-sensitiv. [TV]. NRK Dagsrevyen.
 • Fors, Egil Andreas; Hagen, Roger & Fimland, Marius Steiro (2017). Nå skal NTNU og NAV forske på å få sykmeldte tilbake i arbeid: Hva skal til for å få sykemeldte fortere tilbake på jobb? Det skal NTNU-forskere og NAV finne ut av. [Avis]. Adresseavisen.
 • Hagen, Roger & Hjemdal, Odin (2017). Getting rid of depression by changing how you think. [Internett]. Gemini.
 • Hagen, Roger & Hjemdal, Odin (2017). Bli kvitt depresjonen ved å få kontroll over tankene. [Internett]. Gemini.no.
 • Hagen, Roger & Hjemdal, Odin (2017). Kvitter seg med depresjon ved å gi blaffen. [Internett]. forskning.no.
 • Hagen, Roger & Hjemdal, Odin (2017). Bli kvitt depresjonen ved å få kontroll på grublete tanker. [Internett]. Adresseavisen.
 • Hjemdal, Odin & Hagen, Roger (2017). Deprimerte blir friskere ved å få kontroll på tankene som kverner. [Internett]. Universitetsavisa.no.
 • Hagen, Roger (2016). Psykedelikaforsker skaper bølger. [Tidsskrift]. Tidsskrift for norsk psykologforening.
 • Vogel, Patrick A.; Hagen, Roger; Hjemdal, Odin; Solem, Stian; Smeby, M. & Strand, E. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Metacognitive therapy applications in social phobia: An exploratory study of the individual and combined effects of ATT and SAR.
 • Hagen, Roger; Hjemdal, Odin; Solem, Stian; Kennair, Leif Edward Ottesen & Nordahl, Hans Morten (2016). Metacognitive therapy for depression: A randomized controlled trial.
 • Nordahl, Hans Morten; Hagen, Roger; Kennair, Leif Edward Ottesen; Hjemdal, Odin; Solem, Stian & Hansen, B. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Randomized controlled trials of CBT, MCT and Wait list of Patients with GAD: A two year follow up study.
 • Neumer, Simon-Peter; Johnson, Sverre Urnes; Costache, Alexandra & Hagen, Roger (2016). Transdiagnostic treatments: A promising strategy for indicated prevention?
 • Hagen, Roger (2016). Forskerblikk på pakkeforløp - Kan bli motarbeidet innenfra. [Tidsskrift]. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • Hagen, Roger & Vedvik, Kari Oliv (2016). Psykolog: – Litt eksamensnerver er bra. [Internett]. utdanningsnytt.no.
 • Solem, Stian; Hagen, Roger; Hoksnes, Jonas & Hjemdal, Odin (2016). The metacognitive model of depression: An empirical test in a large Norwegian sample. Psychiatry Research. ISSN 0165-1781. 242, s. 171–173. doi: 10.1016/j.psychres.2016.05.056.
 • Nordahl, Hans Morten; Hagen, Roger; Kennair, Leif Edward Ottesen; Hjemdal, Odin; Solem, Stian & Hansen, Bjarne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Randomized controlled trial of cognitive behaviour therapy, metacognitive therapy and wait list of patients with generalised anxiety disorder (GAD): A two-year follow-up study.
 • Vogel, Patrick A.; Hagen, Roger; Hjemdal, Odin; Solem, Stian; Smeby, Maud C. B. & Strand, Eivind [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Metacognitive therapy applications in social phobia an exploratory study of the individual and combined effects of the attention training technique and situational attentional refocusing.
 • Hjemdal, Odin; Hagen, Roger & Solem, Stian (2016). A prospective study of metacognitive and cognitive predictors of depressive symptoms.
 • Hagen, Roger; Hjemdal, Odin; Solem, Stian; Kennair, Leif Edward Ottesen; Nordahl, Hans Morten & Wells, Adrian (2016). Metacognitive therapy for depression: a randomized controlled trial.
 • Solem, Stian; Husby, Åsta S.; Håland, Åshild Tellefsen; Launes, Gunvor; Hansen, Bjarne & Vogel, Patrick A. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). University of Rhode Island Change Assessment as Predictor of Treatment Outcome and Dropout in Outpatients with Obsessive-Compulsive Disorder Treated with Exposure and Response Prevention. Psychotherapy and Psychosomatics. ISSN 0033-3190. 85(2), s. 119–120. doi: 10.1159/000441361.
 • Costache, Alexandra; Neumer, Simon-Peter & Hagen, Roger (2015). Effekt av indikerte tiltak for forebygging av angst og depresjon hos barn og unge: En systematisk litteraturgjennomgang.
 • Hagen, Roger (2015). Gi litt mer f…. [Tidsskrift]. Vi over 60.
 • Hagen, Roger (2015). - LSD og fleinsopp kan være sunt. [Avis]. Universitetsavisa.
 • Hagen, Roger & Gjesdal, Trine-Lise (2015). Gi litt mer blaffen! [Internett]. Sykepleien.
 • Hagen, Roger (2015). Psykolog Hanne Brorson lærer deg å knipse vekk tunge tanker. [Avis]. A-Magasinet.
 • Hagen, Roger (2014). Psykologistudenter tilbyr gratis hjelp. [Avis]. Adresseavisa.
 • Kennair, Leif Edward Ottesen; Hagen, Roger; Ryum, Truls & Halvorsen, Joar Øveraas (2014). Psykologlunsj - Hva slags terapi passer for deg? [Tidsskrift]. Psykologisk.no.
 • Hagen, Roger (2014). Bruker firbeinte som terapi for studentene. [Internett]. NRK.no Nordland.
 • Hagen, Roger (2014). Kognitiv terapi - hjelp til selvhjelp. [Internett]. NHI.NO.
 • Hjemdal, Odin & Hagen, Roger (2014). Explaining levels of depressive symptoms in a healthy sample.
 • Hagen, Roger & Hjemdal, Odin (2014). Metacognitive therapy for depression: An RCT trial.
 • Hjemdal, Odin; Hagen, Roger; Kennair, Leif Edward Ottesen; Solem, Stian; Wells, Adrian & Nordahl, Hans Morten (2014). Resilience and metacognitions as predictors of outcome in a randomized controlled treatment trial of GAD.
 • Hagen, Roger; Hjemdal, Odin; Kennair, Leif Edward Ottesen; Solem, Stian; Ryum, Truls & Nordahl, Hans Morten [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Are metacognitions mediated by rumination in depressive symptoms?
 • Hjemdal, Odin; Hagen, Roger; Kennair, Leif Edward Ottesen; Solem, Stian; Ryum, Truls & Nordahl, Hans Morten [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Comorbid depressive disorders: An open trial using MCT.
 • Solem, Stian; Thunes, S.S.; Hagen, Roger & Hjemdal, Odin (2014). A Metacognitive Perspective on Mindfulness: An Empirical Investigation. EABCT 2014 - Programme.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. mai 2021 16:58 - Sist endret 23. sep. 2021 16:52