Tori Mauseth

Førstelektor - Klinisk psykologi
Bilde av Tori Mauseth
Telefon +47 22845353
Mobiltelefon +47 92084295
Rom S02-26
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Hvordan sikre god og virksom behandling av barn, ungdom og familier gjennom å overføre kunnskap fra implementeringsforskning til klinisk praksis - så som tilrettelegging av opplæring, veiledning og måling av behandlingsresultater

 • Atferdsvansker

 • Tidlig utvikling og samspill

 • Barnevern

Undervisning

Bakgrunn

 • Cand Psychol, UiO 1988

 • Spesialist i klinisk psykologi med fordypning barn og ungdom fra 1998

 • Mangeårig arbeid som kliniker og leder i PPT, Barnevern og BUP

 • Mangeårig veiledning av psykologer individuelt og i gruppe, og leder av programgruppe for barn og ungdom i Institutt for Aktiv Psykoterapi

 • Assisterende fagdirektør med ansvar for implementering av Multisystemisk terapi, MST, ved Atferdssenteret,  2001-2009

 • Seksjonsleder og Prosjektleder ved Rbup Øst og Sør, 2009-2015

 • Timelærer ved Klinikk for barn og familier, UiO fra 2014

 • Privatpraksis med klinikk, veiledning og sakkyndigarbeid for domstol og barnevern fra 2015

Verv

 • Styreleder Institutt for Aktiv Psykoterapi, IAP

 • Kommisjonsmedlem i Barnesakkyndig kommisjon, BSK

Emneord: Klinisk psykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Avdeling for klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Kjøbli, John; Mauseth, Tori & Slinning, Kari (2013). Virksomme intervensjoner og effektive implementeringsstrategier øker sannsynligheten for gode resultater i praksisfeltet. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN 1503-6707. 10(3), s. 239–245.
 • Mauseth, Tori; Kjøbli, John; Neumer, Simon-Peter & Laland, Hanne (2013). MATCH-ADTC( Modular Approach to Therapy for Children With Anxiety, Depression, Trauma and Conduct problems) En transdiagnostisk tilnærming til barn og unges psykiske problemer. Tidsskrift for kognitiv terapi. ISSN 1504-3142. s. 20–21.
 • Christensen, Bernadette & Mauseth, Tori (2007). Multisystemisk terapi: familie- og nærmiljøbasert behandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 44(9), s. 1095–1106.
 • Mauseth, Tori (2007). Den unges plass og betydning i multisystemisk behandling av antisosiale atferdsforstyrrelser. I Haavind, Hanne & Øvreeide, Haldor (Red.), Barn og unge i psykoterapi. Bind II: Terapeutiske fremgangsmåter og forandring. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-37368-6. s. 109–144.

Se alle arbeider i Cristin

 • Røkenes, Odd Harald; Lossius, Kari & Mauseth, Tori (1996). Kommunikasjon og sosialt samspill. J.W. Cappelens Forlag AS. ISBN 82-02-15405-7. 256 s.
 • Mauseth, Tori & Bengtson, Mette (1996). Barn i utvikling : fra spedbarnstid til ungdomsalder. J.W. Cappelens Forlag AS. ISBN 82-02-15403-0. 175 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger & Hartmann, Ellen Johanne [Vis alle 24 forfattere av denne artikkelen] (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 54(12), s. 1197–1199.
 • Mauseth, Tori & Olavsen, Ellen (2016). Helsestasjonens oppfølging av adoptivbarn og deres familier. I Holme, Hanne; Solstad Olavesen, Ellen; Valla, Lisbeth & Hansen, Marit Bergum (Red.), Helsestasjonstjenesten: barns psykiske helse og utvikling. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205486294. s. 221–240.
 • Mauseth, Tori (2016). Den unges plass og betydning i multisystemisk behandling av ungdom med alvorlige atferdsforstyrrelser. I Haavind, Hanne & Øvreeide, Haldor (Red.), Barn og unge i psykoterapi, bind 1. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48755-0. s. 227–260.
 • Mauseth, Tori & Kjøbli, John (2013). Samarbeid på tvers: Tidlig innsats og sammensatte vansker.
 • Lindberg, Astri; Slinning, Kari & Mauseth, Tori (2012). Hjelp ved fødselsdepresjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 49(4).
 • Raknes, Solfrid; Mauseth, Tori & Haugland, Bente Storm Mowatt (2011). Psykologisk Førstehjelp – utvikling, spredning og evaluering av et psykologisk verktøy for barn og unge. Tidsskrift for kognitiv terapi. ISSN 1504-3142. 12(3), s. 22–32.
 • Haugland, Bente Storm Mowatt & Mauseth, Tori (2013). Psykologisk førstehjelp i førstelinjetjenesten - implementering og evaluering. RKBU Vest og RBUP Øst og Sør.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. sep. 2016 15:38 - Sist endret 2. mai 2019 14:53