Tori Mauseth

Universitetslektor
Bilde av Tori Mauseth
Telefon +47 22845353
Mobiltelefon +47 92084295 +4792084295
Rom S02-26
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

 • Hvordan sikre god og virksom behandling av barn, ungdom og familier gjennom å overføre kunnskap fra implementeringsforskning til klinisk praksis - så som tilrettelegging av opplæring, veiledning og måling av behandlingsresultater

 • Atferdsvansker

 • Tidlig utvikling og samspill

 • Barnevern

Undervisning

Bakgrunn

 • Cand Psychol, UiO 1988

 • Spesialist i klinisk psykologi med fordypning barn og ungdom fra 1998

 • Mangeårig arbeid som kliniker og leder i PPT, Barnevern og BUP

 • Mangeårig veiledning av psykologer individuelt og i gruppe, og leder av programgruppe for barn og ungdom i Institutt for Aktiv Psykoterapi

 • Assisterende fagdirektør med ansvar for implementering av Multisystemisk terapi, MST, ved Atferdssenteret,  2001-2009

 • Seksjonsleder og Prosjektleder ved Rbup Øst og Sør, 2009-2015

 • Timelærer ved Klinikk for barn og familier, UiO fra 2014

 • Privatpraksis med klinikk, veiledning og sakkyndigarbeid for domstol og barnevern fra 2015

Verv

 • Styreleder Institutt for Aktiv Psykoterapi, IAP

 • Kommisjonsmedlem i Barnesakkyndig kommisjon, BSK

Emneord: Klinisk psykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Avdeling for klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Kjøbli, John; Mauseth, Tori & Slinning, Kari (2013). Virksomme intervensjoner og effektive implementeringsstrategier øker sannsynligheten for gode resultater i praksisfeltet. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  10(3), s 239- 245 Vis sammendrag
 • Mauseth, Tori; Kjøbli, John; Neumer, Simon-Peter & Laland, Hanne (2013). MATCH-ADTC( Modular Approach to Therapy for Children With Anxiety, Depression, Trauma and Conduct problems) En transdiagnostisk tilnærming til barn og unges psykiske problemer. Tidsskrift for kognitiv terapi.  ISSN 1504-3142.  (4), s 20- 21
 • Christensen, Bernadette & Mauseth, Tori (2007). Multisystemisk terapi: familie- og nærmiljøbasert behandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  44(9), s 1095- 1106 Vis sammendrag
 • Mauseth, Tori (2007). Den unges plass og betydning i multisystemisk behandling av antisosiale atferdsforstyrrelser, I: Hanne Haavind & Haldor Øvreeide (red.),  Barn og unge i psykoterapi. Bind II: Terapeutiske fremgangsmåter og forandring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37368-6.  Kap. 4.  s 109 - 144

Se alle arbeider i Cristin

 • Mauseth, Tori & Bengtson, Mette (1996). Barn i utvikling : fra spedbarnstid til ungdomsalder. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 82-02-15403-0.  175 s. Vis sammendrag
 • Røkenes, Odd Harald; Lossius, Kari & Mauseth, Tori (1996). Kommunikasjon og sosialt samspill. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 82-02-15405-7.  256 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger; Hartmann, Ellen Johanne; Haavind, Hanne; Killingmo, Bjørn; Von der Lippe, Anna Louise; Mauseth, Tori; Monsen, Jon Trygve; Mossige, Svein; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Reichelt, Sissel; Rø, Frida Gullestad; Rønnestad, Michael Helge; Råbu, Marit; Tjersland, Odd Arne; Stänicke, Line Indrevoll; Strømme, Hanne; Sveaas, Nora; Zachrisson, Anders & Øiestad, Guro (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(12), s 1197- 1199
 • Mauseth, Tori (2016). Den unges plass og betydning i multisystemisk behandling av ungdom med alvorlige atferdsforstyrrelser, I: Hanne Haavind & Haldor Øvreeide (red.),  Barn og unge i psykoterapi, bind 1.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48755-0.  Kapittel 9.  s 227 - 260
 • Mauseth, Tori & Olavsen, Ellen (2016). Helsestasjonens oppfølging av adoptivbarn og deres familier, I: Hanne Holme; Ellen Solstad Olavesen; Lisbeth Valla & Marit Bergum Hansen (red.),  Helsestasjonstjenesten: barns psykiske helse og utvikling.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205486294.  Kapittel 17.  s 221 - 240
 • Haugland, Bente Storm Mowatt & Mauseth, Tori (2013). Psykologisk førstehjelp i førstelinjetjenesten - implementering og evaluering.
 • Mauseth, Tori & Kjøbli, John (2013). Samarbeid på tvers: Tidlig innsats og sammensatte vansker.
 • Lindberg, Astri; Slinning, Kari & Mauseth, Tori (2012). Hjelp ved fødselsdepresjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  49(4), s 400
 • Raknes, Solfrid; Mauseth, Tori & Haugland, Bente Storm Mowatt (2011). Psykologisk Førstehjelp – utvikling, spredning og evaluering av et psykologisk verktøy for barn og unge. Tidsskrift for kognitiv terapi.  ISSN 1504-3142.  12(3), s 22- 32

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. sep. 2016 15:38 - Sist endret 2. mai 2019 14:53