Tori Mauseth

Universitetslektor - Klinisk psykologi
Bilde av Tori Mauseth
Telefon +47 22845353
Mobiltelefon +47 92084295 +4792084295
Rom S02-26
Brukernavn
Andre tilknytninger Psykologisk institutt Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

 • Hvordan sikre god og virksom behandling av barn, ungdom og familier gjennom å overføre kunnskap fra implementeringsforskning til klinisk praksis - så som tilrettelegging av opplæring, veiledning og måling av behandlingsresultater

 • Atferdsvansker

 • Tidlig utvikling og samspill

 • Barnevern

Undervisning

Bakgrunn

 • Cand Psychol, UiO 1988

 • Spesialist i klinisk psykologi med fordypning barn og ungdom fra 1998

 • Mangeårig arbeid som kliniker og leder i PPT, Barnevern og BUP

 • Mangeårig veiledning av psykologer individuelt og i gruppe, og leder av programgruppe for barn og ungdom i Institutt for Aktiv Psykoterapi

 • Assisterende fagdirektør med ansvar for implementering av Multisystemisk terapi, MST, ved Atferdssenteret,  2001-2009

 • Seksjonsleder og Prosjektleder ved Rbup Øst og Sør, 2009-2015

 • Timelærer ved Klinikk for barn og familier, UiO fra 2014

 • Privatpraksis med klinikk, veiledning og sakkyndigarbeid for domstol og barnevern fra 2015

Verv

 • Styreleder Institutt for Aktiv Psykoterapi, IAP

 • Kommisjonsmedlem i Barnesakkyndig kommisjon, BSK

Emneord: Klinisk psykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Avdeling for klinisk psykologi
Publisert 28. sep. 2016 15:38 - Sist endret 2. mai 2019 14:53