Nora Nord Rydningen

Universitetslektor
Bilde av Nora Nord Rydningen
Telefon +47 22845189
Mobiltelefon 99001721
Treffetider Ved avtale
Brukernavn
Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Allianse
 • Relasjonelle vansker
 • Traumer
 • Kroppsorientert psykoterapi
 • Rusproblematikk
 • Gruppepsykologi
 • Affektbevissthet
 • Humor og kreativitet
 • Klimapsykologi
 • Terapeututvikling
 • Veiledning
 • Undervisning

Aktuelle stillinger og engasjement:

 • Klinikk for Integrativ Psykoterapi 50% ,UiO
 • Enhet for rus og psykiatri 50%, Vinderen DPS, Diakonhjemmet sykehus
 • Styremedlem i Klimabrølet

Tidligere stillinger og engasjement:

 • Veileder Institutt for aktiv psykoterapi 
 • Akershus universitetssykehus, Ungdomspsykiatrisk akuttavdeling Psykolog 01.09.14- 30.08.15
 • Diakonhjemmet sykehus, Vinderen DPS, Enhet for rus og psykiatri 15.04.2013 – 30.08.14
 • Diakonhjemmet sykehus, Raskere tilbake, kveldspoliklinikk Psykolog 03.09.2012- 30.08.14
 • Josefinesgate DPS, Seksjon Pilestredet døgnbehandling Psykolog 22.02.2010- 14.04.2013
 • Josefinesgate DPS, Ambulant team Psykolog 17.08.2009 – 18.02.2010
 • Incognito Klinikk Psykolog 15.02.2007 – 26.06.2009
 • Seksjon for selvmordsforskning- og forebygging, Forsker 01.12.2006- 01.02.2007
 • Oslo universitetssykehus- Avdeling for akuttpsykiatri, Miljøterapeut 01.08.2004 – 01.02.2007

Utdanning:

Utdannet cand.psychol ved Universitetet i Oslo, 2006

Videreutdanning, utvalgte kursrekker:

Institutt for Aktiv psykoterapi

Institutt for Gruppeanalyse

Tryggere Traumeterapeuter

Sensorimotorisk psykoterapi

Advanced Trauma Training

Underviser i

Praktikum

Profesjonsforberedende sekvens

Relasjonskompetanse

Psykologisk behandling av voksne

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. nov. 2019 14:56 - Sist endret 5. feb. 2020 13:01