Annika Maria Désirée Melinder

Professor - Klinisk psykologi
Bilde av Annika Maria Désirée Melinder
English version of this page
Telefon +47 22845148
Rom S02-25
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Generell nevrokognitiv utvikling

 • Et av mine forskningsinteresser er kognitiv utviklingspsykologi, med spesiell vekt på emosjonell hukommelse og sosial kognisjon. Forskningen inkluderer utvikling av hukommelse, multitasking, empati og eksekutive funksjoner. 
 • Spedbarns reaksjoner på foreldrenes mobilbruk er et annet sosialkognitivt tema jeg har interessert meg for. Her har vi kikket på spedbarns evne til delt oppmerksomhet og sosialkognitive funksjoner i en serie av eksperimenter hvor typisk utviklede barn og deres foresatte har deltatt. 

Vitnepsykologi og sakkyndighetsarbeid for fylkesnemnd og rett

 • Et større tema i min forskning omhandler tilrettelegging ved avhør av barn. Denne forskningen har jeg til dels utført eksperimentelt, og delvis som undersøkelser av virkelige dommeravhør/tilrettelagte avhør som foregått i perioden 1990-2019. De siste studiene har omhandlet nye metoder for å undersøke interaksjonen mellom avhører og barn for å supplere analyser av avhør og bidra til at kvaliteten i relasjonen mellom barn og den som avhører/intervjuer blir fokusert. 
 • Barns hukommelse av svært stressende situasjoner er et sentralt tema for meg. Temaer er hvordan en kjent stressor (en plassering i regi av barnevernet) påvirker barnas tanker, hukommelse og rapportering av hendelsen i ulike betingelser og over et lengre tidsperspektiv. 
 • Hvilken kunnskap profesjonelle aktører har om kognitive forhold som har betydning for vitner, mistenkte og offer er undersøkt i en serie av som jeg gjort sammen med professor emeritus Svein Magnussen. 
 • Et nytt prosjekt omhandler sakkyndige og deres arbeid i barnvernsaker, et tema som jeg også tidligere har arbeidet med.

Utviklingspatologi – klinisk psykologi

 • Dette forskningsfokus integrerer kliniske erfaringer med eksperimentalpsykologisk forskning og omhandler utvikling av nevrokognitive funksjoner etter fysisk- og psykisk traumatisering. En sentral del av dette området, setter fokus på traumatiserte barn og unge, barnevernsbarn, ungdom som skader seg selv, barn og ungdom med kronisk utmattelsessyndrom (ME), og ungdomer som deltok på Utøya.
 • Barn som utsettes for metadoneksponering i svangerskapet er et annet viktig område innenfor det som kan betegnes som utviklingspatologiske studier/kliniske studier. Her har vi sett nærmere på utviklingen i et lengre perspektiv. 
 • Ved BUPA, OUS, arbeider jeg nå med et prosjekt om mekanismene bak og stabiliteten av symptomer ved alvorlig emosjonell dysregulering hos barn i alderen 6-12 år.

Undervisning

Bakgrunn

 • Professor 2010-2019 utviklingspsykologi/HUP avdeling, 2020- klinisk avdeling
 • Leder for Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP), 2008-2018
 • Postdok 2004-2006, ved Psykologisk institutt, UiO
 • Stipendiat 2000-2004, ved Psykologisk institutt, UiO
 • Gjesteforsker 2001-2002 ved University of California, Davis
 • Cand.psychol. i 1990, spesialist i klinisk psykologi i 1997
 • Klinisk arbeid innen barne- og ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien, barnevernet, 1991-
 • Sakkyndig siden 1993 med arbeid for retten og som meddommer i fylkesnemnder, ting- og lagmannsretten

Eksterne midler, priser og stipend

 • 2012 - 2018 Forskningsmidler fra Barne- og likestillingsdepartementet
 • 2006 - 2012 Forskningsmidler fra Barne- og likestillingsdepartementet
 • 2007 Forskningsmidler fra Norges Forskningsråd
 • 2005 Formidlingsprisen fra Psykologisk institutt 2005
 • 2004 Bjørn Christiansens minnepris for beste artikkel publisert i tidsskrift for norsk psykologforening i 2003 (med S. Magnussen)
 • 2001 American Psychology-Law Society Grant-in-Aid Award, APA

Verv

 • Leder fagutvalget for rettspsykologi og sakkyndighet, NPF, 2017-
 • 2014-2018 Associated Editor av British Journal of Developmental Psychology
 • 2013- Leder av Nordic Network for Psychology and Law (NNPL)
 • 2009- 2015 Medlem av den rettsmedisinske kommisjon (DRK)
 • 2009- 2015 Medlem av barne, ungdom og familiedirektoratets (BufDir) vitenskapelige råd
 • 2008- 2010 Fakultetsstyremedlem, SV, UiO, Oslo
 • 2008- 2010 Instituttstyremedlem, Psykologisk institutt, UiO, Oslo
 • 2007- 2009 Medlem av den regionale etiske komiteen, (REKSØR)
 • 2003- 2004 Medlem av forskningsgruppen ved senter for grunnforskning, det norske vitenskapsakademiet
 • 2005- 2009 Oppnevnt i statsråd som medlem av utvalget for kommunikasjonskontroll
 • 2003- 2004 Medlem i Myhrutvalget for å evaluere dommeravhørsordningen i Norge

 

Emneord: Utviklingspsykologi, Avdeling for klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Konijnenberg, Carolien & Melinder, Annika Maria Désirée (2022). Verbal and nonverbal memory in school-aged children born to opioid-dependent mothers. Early Human Development. ISSN 0378-3782. 171(105614). doi: 10.1016/j.earlhumdev.2022.105614.
 • Tidemann, Ida Therese & Melinder, Annika Maria Désirée (2022). Infant behavioural effects of smartphone interrupted parent-infant interaction. British Journal of Developmental Psychology. ISSN 0261-510X. doi: 10.1111/bjdp.12416.
 • Brænden, Astrid; Zeiner, Pål; Coldevin, Marit; Stubberud, Jan Egil & Melinder, Annika Maria Désirée (2022). Underlying mechanisms of disruptive mood dysregulation disorder in children: A systematic review by means of research domain criteria. JCPP Advances. ISSN 2692-9384. 2, s. 1–24. doi: 10.1002/jcv2.12060. Fulltekst i vitenarkiv
 • Melinder, Annika Maria D; Albrechtsen, Malin & Sandberg, Kirsten (2021). In the Best Interest of the Child: the Norwegian Approach to Child Protection. International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice. ISSN 2524-5236. 4(3), s. 209–230. doi: 10.1007/s42448-021-00078-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Carolien, Konijnenberg & Annika, Melinder (2021). Affective decision-making in children prenatally exposed to opioids. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 62(4), s. 529–536. doi: 10.1111/sjop.12743. Fulltekst i vitenarkiv
 • Melinder, Annika Maria D; Koch, Katrin & Bernt, Agnes Camilla (2021). Som du spør får du svar: En gjennomgang av mandater til sakkyndige i barnevernsaker. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 19(1), s. 52–77. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2021-01-04.
 • Thuve, Ellisiv; Aamnes, Didrik & Melinder, Annika Maria D (2021). En pilotstudie av MST-CAN i Norge. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 58(1), s. 18–28.
 • Brøste, Inger-Lise; Magnussen, Svein; Melinder, Annika Maria D & Rachlew, Asbjørn (2020). Forskning i etterforskning: Politiets kvalitetssikring av vitnekonfrontasjonene i lommemannsaken. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. 20(2), s. 146–155. doi: 10.18261/ISSN.0809-9537-2020-02-02.
 • Rachlew, Asbjørn; Brøste, Inger-Lise; Melinder, Annika Maria D & Magnussen, Svein (2020). Recruiting Eyewitness Science in Criminal Investigations: The Pocket Man Case. Journal of Forensic Psychology Research and Practice. ISSN 2473-2850. 20(3), s. 205–213. doi: 10.1080/24732850.2020.1714407. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ousdal, Olga Therese; Milde, Anne Marita; Hafstad, Gertrud Sofie; Hodneland, Erlend; Dyb, Grete & Craven, Alexander R. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). The association of PTSD symptom severity with amygdala nuclei volumes in traumatized youths. Translational Psychiatry. ISSN 2158-3188. 10:288, s. 1–10. doi: 10.1038/s41398-020-00974-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Melinder, Annika Maria D; Magnusson, Mikaela & Gilstrap, Livia (2020). What Is a Child-Appropriate Interview? Interaction Between Child Witnesses and Police Officers. International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice. ISSN 2524-5236. doi: 10.1007/s42448-020-00052-8.
 • Melinder, Annika Maria D; Brennen, Timothy John; Husby, Mikael Falkhaugen & Vassend, Olav (2020). Personality, confirmation bias, and forensic interviewing performance. Applied Cognitive Psychology. ISSN 0888-4080. doi: 10.1002/acp.3674.
 • Bjørdal Kostopoulos, Maria; Iversen, Stine; Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2019). Beliefs About Young Children as Witnesses: a Survey of Experienced Defense Lawyers and Psychological Expert Witnesses in Norway. International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice. ISSN 2524-5236. 2, s. 309–322. doi: 10.1007/s42448-019-00029-2.
 • Konijnenberg, Carolien & Melinder, Annika Maria D (2019). Salivary Cortisol Levels Relate to Cognitive Performance in Children Prenatally Exposed to Methadone or Buprenorphine. Developmental Psychobiology. ISSN 0012-1630. doi: 10.1002/dev.21921.
 • Dodier, Olivier; Melinder, Annika Maria D; Otgaar, Henry; Payoux, Mélany & Magnussen, Svein (2019). Psychologists and psychiatrists in court: What do they know about eyewitness memory? A comparison between experts in inquisitorial and adversarial legal systems. Journal of Police and Criminal Psychology. ISSN 0882-0783. 34, s. 254–262. doi: 10.1007/s11896-019-09339-0.
 • Albrechtsen van der Hagen, Malin; Stridbeck, Ulf & Melinder, Annika Maria D (2018). Førsamtaler på godt og vondt: Effekter på senere tilrettelagte avhør i lys av vitnepsykologisk forskning. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 16(4), s. 337–351. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2018-04-06. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ousdal, Olga Therese; Milde, Anne Marita; Craven, Alexander R.; Ersland, Lars; Endestad, Tor & Melinder, Annika Maria D [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Prefrontal glutamate levels predict altered amygdala–prefrontal connectivity in traumatized youths. Psychological Medicine. ISSN 0033-2917. s. 1–9. doi: 10.1017/S0033291718002519.
 • Konijnenberg, Carolien; Jondalen, Nils Martin; Husby, Michael Falkhaugen & Melinder, Annika Maria D (2018). ERP correlates of cognitive control in children prenatally exposed to methadone or buprenorphine. Developmental Neuropsychology. ISSN 8756-5641. 43(7), s. 642–655. doi: 10.1080/87565641.2018.1493592.
 • Augusti, Else-Marie; Baugerud, Gunn Astrid; Sulutvedt, Unni & Melinder, Annika Maria D (2018). Maltreatment and trauma symptoms: Does type of maltreatment matter? Psychological Trauma. ISSN 1942-9681. 10(4), s. 396–401. doi: 10.1037/tra0000315.
 • Melinder, Annika Maria D; Toffalini, Enrico; Geccherle, Eleonora & Cornoldi, Cesare (2017). Positive events protect children from causal false memories for scripted events. Memory. ISSN 0965-8211. 25(10), s. 1366–1374. doi: 10.1080/09658211.2017.1306080.
 • Augusti, Else-Marie; Bernt, Agnes Camilla & Melinder, Annika Maria D (2017). Kvalitetssikring av sakkyndighetsarbeid – en gjennomgang av vurderingsprosesser i Barnesakkyndig kommisjon, fylkesnemnder og domstoler. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 15(4), s. 256–289. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2017-04-02.
 • Ousdal, Olga Therese; Huys, Quentin J.; Milde, Anne Marita; Craven, Alexander R.; Ersland, Lars & Endestad, Tor [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). The impact of traumatic stress on Pavlovian biases. Psychological Medicine. ISSN 0033-2917. 48(2), s. 327–336. doi: 10.1017/S003329171700174X.
 • Grønli, Janne; Melinder, Annika Maria D; Ousdal, Olga Therese; Pallesen, Ståle; Endestad, Tor & Milde, Anne Marita (2017). Life threat and sleep disturbances in adolescents: a two-year follow-up of survivors from the 2011 Utøya, Norway, terror attack. Journal of Traumatic Stress. ISSN 0894-9867. 30(3), s. 219–228. doi: 10.1002/jts.22196.
 • Baugerud, Gunn Astrid; Vangbæk, Sille Marie & Melinder, Annika Maria D (2017). Secondary traumatic stress, burnout, and compassion satisfaction among Norwegian child protection workers: protective and risk factors . The British Journal of Social Work. ISSN 0045-3102. 48(1), s. 215–235. doi: 10.1093/bjsw/bcx002.
 • Bakke, Laura A Wortinger; Endestad, Tor; Melinder, Annika Maria D; Øie, Merete Glenne; Sulheim, Dag & Fagermoen, Frode Even [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Emotional conflict processing in adolescent chronic fatigue syndrome: A pilot study using functional magnetic resonance imaging. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. ISSN 1380-3395. 39(4), s. 355–368. doi: 10.1080/13803395.2016.1230180. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hermansen, Tone Kristine; Yrttiaho, Santeri; Røysamb, Espen & Melinder, Annika Maria D (2017). Perceptual interference processing in preschool children, with and without prenatal exposure to selective serotonin reuptake inhibitors. Psychopharmacology. ISSN 0033-3158. 234(3), s. 339–351. doi: 10.1007/s00213-016-4467-7.
 • Melinder, Annika Maria D & Milde, Anne Marita (2016). Samarbeid, samtykkeerklæring og deling av data. I Enebakk, Vidar; Ingierd, Helene & Refsdal, Nils Olav (Red.), De berørte etter 22. juli. Forskningsetiske perspektiver. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202522056. s. 73–84.
 • Konijnenberg, Carolien; Sarfi, Annamaria Monika & Melinder, Annika Maria D (2016). Mother-child interaction and cognitive development in children prenatally exposed to methadone or buprenorphine. Early Human Development. ISSN 0378-3782. 101, s. 91–97. doi: 10.1016/j.earlhumdev.2016.08.013.
 • Bakke, Laura A Wortinger; Endestad, Tor; Melinder, Annika Maria D; Øie, Merete Glenne; Nilsen, Andre Sevenius & Wyller, Vegard Bruun (2016). Aberrant resting-state functional connectivity in the Salience Network of adolescent Chronic Fatigue Syndrome. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 11(7). doi: 10.1371/journal.pone.0159351.
 • Melinder, Annika Maria D; Burrell, Lisa Victoria; Eriksen, Maria Olaussen; Magnussen, Svein & Wessel, Ellen Margrethe (2016). The Emotional Child Witness Effect Survives Presentation Mode. Behavioral sciences & the law. ISSN 0735-3936. 34(1), s. 113–125. doi: 10.1002/bsl.2232.
 • Burrell, Lisa Victoria; Johnson, Miriam Sinkerud & Melinder, Annika Maria D (2016). Children as Earwitnesses: Memory for Emotional Auditory Events. Applied Cognitive Psychology. ISSN 0888-4080. 30(3), s. 323–331. doi: 10.1002/acp.3202.
 • Hermansen, Tone Kristine; Røysamb, Espen; Augusti, Else-Marie & Melinder, Annika Maria D (2016). Behavior and inhibitory control in children with prenatal exposure to antidepressants and medically untreated depression. Psychopharmacology. ISSN 0033-3158. 233(8), s. 1523–1535. doi: 10.1007/s00213-016-4248-3.
 • Baugerud, Gunn Astrid; Howe, Mark L; Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2016). Maltreated and non-maltreated children's true and false memories of neutral and emotional word lists in the Deese/Roediger-McDermott task. Journal of Experimental Child Psychology. ISSN 0022-0965. 143, s. 102–110. doi: 10.1016/j.jecp.2015.10.007.
 • Wessel, Ellen Margrethe; Eilertsen, Dag-Erik; Langnes, Espen; Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2016). Disclosure of child sexual abuse: expressed emotions and credibility judgments of a child mock victim. Psychology, Crime and Law. ISSN 1068-316X. 22(4), s. 331–343. doi: 10.1080/1068316X.2015.1109087.
 • Melinder, Annika Maria D; Konijnenberg, Carolien & Sarfi, Annamaria Monika (2015). Utvikling av nevrokognitive vansker hos førskolebarn som ble eksponert for metadon og buprenorfin i svangerskapet. Nevropsykologi : Medlemsblad for Norsk Nevropsykologisk Forening. ISSN 1500-8347. 17(1), s. 4–13.
 • Melinder, Annika Maria D (2015). Vitnebevisets psykologiske fallgruver. I Aarli, Ragna; Hedlund, Mary-Ann & Jebens, Sverre Erik (Red.), Bevis i straffesaker: Utvalgte emner. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205460096. s. 481–507.
 • Melinder, Annika Maria D; Augusti, Else-Marie; Matre, Martin & Endestad, Tor (2015). Associations between executive functions and long-term stress reactions after extreme trauma: A two-year follow-up of the Utøya survivors. Psychological Trauma. ISSN 1942-9681. 7(6), s. 583–590. doi: 10.1037/tra0000048.
 • Johnson, Miriam Sinkerud; Magnussen, Svein; Thoresen, Christian; Lønnum, Kyrre; Burrell, Lisa Victoria & Melinder, Annika Maria D (2015). Best practice recommendations still fail to result in action: A national 10-year follow-up of investigative interviews in CSA cases. Applied Cognitive Psychology. ISSN 0888-4080. 29(5), s. 661–668. doi: 10.1002/acp.3147.
 • Konijnenberg, Carolien; Lund, Ingunn Olea & Melinder, Annika Maria D (2015). Behavioural outcomes of four-year-old children prenatally exposed to methadone or buprenorphine: a test of three risk models. Early Child Development and Care. ISSN 0300-4430. 185(10), s. 1641–1657. doi: 10.1080/03004430.2015.1016506. Fulltekst i vitenarkiv
 • Konijnenberg, Carolien & Melinder, Annika Maria D (2015). Executive function in preschool children prenatally exposed to methadone or buprenorphine. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence. ISSN 0929-7049. 21(5), s. 570–585. doi: 10.1080/09297049.2014.967201.
 • Konijnenberg, Carolien & Melinder, Annika Maria D (2015). Visual Selective Attention Is Impaired in Children Prenatally Exposed to Opioid Agonist Medication. European Addiction Research. ISSN 1022-6877. 21(2), s. 63–70. doi: 10.1159/000366018.
 • Hermansen, Tone Kristine & Melinder, Annika Maria D (2015). Prenatal SSRI exposure: Effects on later child development. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence. ISSN 0929-7049. 21(5), s. 543–569. doi: 10.1080/09297049.2014.942727.
 • Melinder, Annika Maria D & Magnussen, Svein (2015). Psychologists and psychiatrists serving as expert witnesses in court: what do they know about eyewitness memory? Psychology, Crime and Law. ISSN 1068-316X. 21, s. 53–61. doi: 10.1080/1068316x.2014.915324.
 • Augusti, Else-Marie; Torheim, Hanna Karoline & Melinder, Annika Maria D (2014). The effect of emotional facial expressions on childrens working memory: Associations with age and behavior. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence. ISSN 0929-7049. 20(1), s. 86–105. doi: 10.1080/09297049.2012.749225.
 • Melinder, Annika Maria D & Magnussen, Svein (2014). Psychologists and psychiatrists serving as expert witnesses in court: what do they know about eyewitness memory? Psychology, Crime and Law. ISSN 1068-316X. 21(1), s. 53–61. doi: 10.1080/1068316X.2014.915324.
 • Melinder, Annika Maria D; Konijnenberg, Carolien; Hermansen, Tone Kristine; Daum, Moritz & Gredebäck, Gustaf (2014). The developmental trajectory of pointing perception in the first year of life. Experimental Brain Research. ISSN 0014-4819. 233(2), s. 641–647. doi: 10.1007/s00221-014-4143-2.
 • Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2014). Umiddelbarhetsprinsippet i bevisvurdering - en utfordring til rettssikkerheten? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 53, s. 607–621.
 • Toffalini, Enrico; Mirandola, Chiara; Drabik, Marta Joanna; Melinder, Annika Maria D & Cornoldi, Cesare (2014). Emotional negative events do not protect against false memories in young adults with depressive-anxious personality traits. Personality and Individual Differences. ISSN 0191-8869. 66, s. 14–18. doi: 10.1016/j.paid.2014.02.042.
 • Baugerud, Gunn Astrid; Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2014). High accuracy but low consistency in children's long-term recall of a real-life stressful event. Journal of Experimental Child Psychology. ISSN 0022-0965. 126, s. 357–368. doi: 10.1016/j.jecp.2014.05.009.
 • McWilliams, Kelly; Augusti, Else-Marie; Dion, Jacinthe; Block, Stephanie D.; Melinder, Annika Maria D & Goodman, Gail S. (2014). Children as Witnesses. I Melton, Gary (Red.), The SAGE Handbook of Child Research. Sage Publications. ISSN 9781412930161. s. 285–300.
 • Mirandola, Chiara; Toffalini, Enrico; Grassano, Massimo; Cornoldi, Cesare & Melinder, Annika Maria D (2014). Inferential false memories of events: Negative consequences protect from distortions when the events are free from further elaboration. Memory. ISSN 0965-8211. 22(5), s. 451–461. doi: 10.1080/09658211.2013.795976.
 • Fikke, Linn Toril; Melinder, Annika Maria D & Landrø, Nils Inge (2013). The effects of acute tryptophan depletion on impulsivity and mood in adolescents engaging in non-suicidal self-injury. Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental. ISSN 0885-6222. 28(1), s. 61–71. doi: 10.1002/hup.2283.
 • Konijnenberg, Carolien & Melinder, Annika Maria D (2013). Neurodevelopmental investigation of the mirror neurone system in children of women receiving opioid maintenance therapy during pregnancy. Addiction. ISSN 0965-2140. 108(1), s. 154–160. doi: 10.1111/j.1360-0443.2012.04006.x.
 • Augusti, Else-Marie & Melinder, Annika Maria D (2013). The effect of neutral and negative colour photographs on children's item directed forgetting. European Journal of Developmental Psychology. ISSN 1740-5629. 10(3), s. 378–391. doi: 10.1080/17405629.2012.686741.
 • Cordon, Ingrid M; Melinder, Annika Maria D; Goodman, Gail S. & Edelstien, Robin S. (2013). Children’s and adults’ memory for emotional pictures: Examining age-related patterns using the Developmental Affective Photo System. Journal of Experimental Child Psychology. ISSN 0022-0965. 114(2), s. 339–356. doi: 10.1016/j.jecp.2012.08.004.
 • Augusti, Else-Marie & Melinder, Annika Maria D (2013). Maltreatment is associated with specific impairments in executive functions: A pilot study. Journal of Traumatic Stress. ISSN 0894-9867. 26(6), s. 780–783. doi: 10.1002/jts.21860.
 • Alley, Deborah; Narr, Rachel Kathleen; Melinder, Annika Maria D & Goodman, Gail S (2013). Child Maltreatment, Trauma-Related Psychopathology, and Memory Development. I Plante, Thomas G. (Red.), Abnormal Psychology across Ages. Praeger. ISSN 978-0-313-39836-0. s. 89–107. doi: 10.1017/cbo9781139626767.006.
 • Wessel, Ellen Margrethe; Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2013). Expressed emotions and perceived credibility of child mock victims disclosing physical abuse. Applied Cognitive Psychology. ISSN 0888-4080. 27, s. 611–616. doi: 10.1002/acp.2935.
 • Melinder, Annika Maria D; Konijnenberg, Carolien & Sarfi, Annamaria Monika (2013). Deviant smooth pursuit in preschool children exposed prenatally to methadone or buprenorphine and tobacco affects integrative visuomotor capabilities. Addiction. ISSN 0965-2140. 108(12), s. 2175–2182. doi: 10.1111/add.12267.
 • Melinder, Annika Maria D; Baugerud, Gunn Astrid; Ovenstad, Kristianne Stigsdatter & Goodman, Gail S (2013). Children's Memories of Removal: A Test of Attachment Theory. Journal of Traumatic Stress. ISSN 0894-9867. 26(1), s. 125–133. doi: 10.1002/jts.21784.
 • Baugerud, Gunn Astrid & Melinder, Annika Maria D (2012). Maltreated Children's Memory of Stressful Removals from Their Biological Parents. Applied Cognitive Psychology. ISSN 0888-4080. 26(2), s. 261–270. doi: 10.1002/acp.1817.
 • Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2012). Vitnepsykologisk sakkyndighet i norsk rett: Hva vet norske psykologer og psykiatere om påliteligheten av vitners hukommelse? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 49(4), s. 338–347.
 • Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2012). What psychologists know and believe about memory: A survey of pratitioners. Applied Cognitive Psychology. ISSN 0888-4080. 26(1), s. 54–60. doi: 10.1002/acp.1795.
 • Konijnenberg, Carolien & Melinder, Annika Maria D (2011). Prenatal exposure to methadone and buprenorphine: A review of the potential effects on cognitive development. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence. ISSN 0929-7049. 17(5), s. 495–519. doi: 10.1080/09297049.2011.553591.
 • Melinder, Annika Maria D (2011). Gjentatte avhør: Flere forhold har betydning for påliteligheten i barns utsagn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 48(11), s. 1091–1095.
 • Gredebäck, Gustaf & Melinder, Annika Maria D (2011). Teleological Reasoning in 4-Month-Old Infants: Pupil Dilations and Contextual Constraints. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 6(10). doi: 10.1371/journal.pone.0026487.
 • Fikke, Linn Toril; Melinder, Annika Maria D & Landrø, Nils Inge (2011). Executive functions are impaired in adolescents engaging in non-suicidal self-injury. Psychological Medicine. ISSN 0033-2917. 41(3), s. 601–610. doi: 10.1017/S0033291710001030.
 • Melinder, Annika Maria D; Forbes, Danielle; Tronick, Ed; Fikke, Linn Toril & Gredebäck, Gustaf (2010). The development of the still-face effect Mothers do matter. Infant Behavior and Development. ISSN 0163-6383. 33(4), s. 472–481. doi: 10.1016/j.infbeh.2010.05.003.
 • Melinder, Annika Maria D (2010). Når barn er informanter. Kognitive faktorer og gode strategier. I Befring, Edvard; Frønes, Ivar & Sørlie, Mari-Anne (Red.), Sårbare unge : Nye perspektiver og tilnærminger. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-0539693-7. s. 139–153.
 • Melinder, Annika Maria D; Gredebäck, Gustaf; Westerlund, Alissa & Nelson, Charles (2010). Brain Activation during Upright and Inverted Encoding of Own- and Other-Age Faces: ERP Evidence for an Own-Age Bias. Developmental Science. ISSN 1363-755X.
 • Gredebäck, Gustaf; Fikke, Linn Toril & Melinder, Annika Maria D (2010). The development of joint visual attention: a longitudinal study of gaze following during interactions with mothers and strangers. Developmental Science. ISSN 1363-755X. 13(6), s. 839–848. doi: 10.1111/j.1467-7687.2009.00945.x.
 • Magnussen, Svein; Melinder, Annika Maria D; Stridbeck, Ulf & Raja, Abid Q (2010). Beliefs about factors affecting the reliability of eyewitness memory: A comparison of judges, jurors and the general public. Applied Cognitive Psychology. ISSN 0888-4080. 24(1), s. 122–133. doi: 10.1002/acp.1550.
 • Augusti, Else-Marie; Melinder, Annika Maria D & Gredebäck, Gustaf (2010). Look who's talking: Pre-verbal infants' perception of face-to-face and back-to-back interactions. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 1. doi: 10.3389/fpsyg.2010.00161.
 • Gredebäck, Gustaf; Melinder, Annika Maria D & Daum, Moritz (2010). The development and neural basis of pointing comprehension. Social Neuroscience. ISSN 1747-0919. 5(5-6), s. 441–450. doi: 10.1080/17470910903523327.
 • Melinder, Annika Maria D; Alexander, Kristen; Cho, Young Il; Goodman, Gail S; Thoresen, Christian & Lønnum, Kyrre [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2010). Childrens eyewitness memory: A comparison of two interviewing strategies as realized by forensic professionals. Journal of Experimental Child Psychology. ISSN 0022-0965. 105(3), s. 156–177. doi: 10.1016/j.jecp.2009.04.004.
 • Gredebäck, Gustaf & Melinder, Annika Maria D (2010). Infants' understanding of everyday social interactions: A dual process account. Cognition. ISSN 0010-0277. 114(2), s. 197–206. doi: 10.1016/j.cognition.2009.09.004.

Se alle arbeider i Cristin

 • Melinder, Annika Maria Désirée (2022). Sakkyndighetsarbeid: innføring for psykologer og psykiatere. Universitetsforlaget. ISBN 9788215058085. 247 s.
 • Melinder, Annika Maria D (2014). Sakkyndighetsarbeid: Innføring for psykologer og psykiatere. Universitetsforlaget. ISBN 9788215022680. 177 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Østby, Ylva & Melinder, Annika Maria D (2021). Alt man skal huske – om hukommelse hos barn og ungdom, i hverdagslivet og i rettssystemet. I Tamnes, Christian Krog (Red.), Nevrokognitiv utviklingspsykologi. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205533387. s. 127–149.
 • Melinder, Annika Maria D; magnusson, mikaela; Ask, Karl; Gilstrap, Livia & Landström, Sara (2021). When a different perspective and contextual knowledge change the conclusions: Commentary on Baugerud et al. (2020). Applied Cognitive Psychology. ISSN 0888-4080. doi: 10.1002/acp.3763.
 • Melinder, Annika Maria D; Mirandola, Chiara & Gilstrap, Livia (2019). Emotion: Internal and external consequences for legal authorities. I Bull, Ray & Blandon-Gitlin, Iris (Red.), The Routledge International Handbook of Legal and Investigative Psychology. Routledge Taylor & Francis Group. ISSN 9780367345570. s. 224–238.
 • Konijnenberg, Carolien & Melinder, Annika Maria D (2019). Neurocognitive Development and Cortisol Levels in Children Prenatally Exposed to Methadone or Buprenorphine.
 • Konijnenberg, Carolien & Melinder, Annika Maria D (2017). Cognitive development of children prenatally exposed to methadone or buprenorphine.
 • Melinder, Annika Maria D (2017). Hverdagens hukommelsespatologi : prestesaken reiser på nytt spørsmål om bekreftelsesfellen og hukommelsesproblematikk hos sårbare individer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 54(3), s. 310–311.
 • Baugerud, Gunn Astrid & Melinder, Annika Maria D (2017). Stress og psykososiale belastninger: En målrettet intervensjon blant ansatte i barneverntjenesten.
 • Konijnenberg, Carolien & Melinder, Annika Maria D (2016). Barn av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR): Hva vet vi om effektene av metadon og buprenorfin i svangerskapet på barns utvikling og fremtidige omsorgsbehov? Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid. ISSN 0800-143X. 4, s. 10–15.
 • Hermansen, Tone Kristine; Yrttiaho, Santeri; Leppänen, J.-M.; Røysamb, Espen & Melinder, Annika Maria D (2015). The depth of conflict: ERP amplitude at N2 is associated with variation in reaction time in a perceptual interference task.
 • Burrell, Lisa Victoria; Sinkerud Johnson, Miriam & Melinder, Annika Maria D (2015). The state of affairs of interviews of sexually abused children in Norway.
 • Burrell, Lisa Victoria; Melinder, Annika Maria D; Eriksen, Maria Olaussen; Magnussen, Svein & Wessel, Ellen (2014). The emotional child witness effect paired with presentation mode.
 • Burrell, Lisa Victoria; Sinkerud Johnson, Miriam & Melinder, Annika Maria D (2014). Interview strategies promoting children’s competence as witnesses.
 • Ousdal, Olga Therese; Milde, Anne Marita; Craven, Alexander R.; Ersland, Lars; Johansen, Venke A. & Grønli, Janne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). Emotional conflict Processing in Survivors of the 2011 Oslo and Utøya terror attack; Behavioural and fMRI data.
 • Milde, Anne Marita; Ousdal, Olga Therese; Stavestrand, Silje Haukenes; Matre, Lena; Endestad, Tor & Johansen, Venke A. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). Psychiatric long-term effects in Survivors from the terror attack at Utøya 22. July.
 • Baugerud, Gunn Astrid; Howe, Mark; Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2014). Maltreated children’s performance on the DRM task with emotional and neutral word lists.
 • Sulutvedt, Unni; Baugerud, Gunn Astrid & Melinder, Annika Maria D (2014). Children's memories of removal: The effect of delayed interview.
 • Burrell, Lisa Victoria; Sinkerud Johnson, Miriam & Melinder, Annika Maria D (2013). Children’s earwitness memory: The influence of emotionality, age and individual differences.
 • Burrell, Lisa Victoria; Sinkerud Johnson, Miriam & Melinder, Annika Maria D (2013). Children’s earwitness memory: The influence of age and emotionality.
 • Baugerud, Gunn Astrid & Melinder, Annika Maria D (2012). Maltreated Children’s Accurate and False Memories of a Removal from Home: The Effect of Repeated Interviewing and Child Psychopathology.
 • Konijnenberg, Carolien & Melinder, Annika Maria D (2012). Kunnskapsstatus: LAR-Barn. Rus & samfunn. ISSN 1500-8614. 3, s. 36–39.
 • Sinnes, Tommy; Melinder, Annika Maria D; Sulheim, Dag; Fagermoen, Frode Even; Winger, Anette & Wessel, Ellen Sofie [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2012). Emotional Stroop and CFS: An fMRI Study.
 • Baugerud, Gunn & Melinder, Annika Maria D (2010). Maltreated Children's Memory for a Stressful Removal from Biological Parents.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:36 - Sist endret 3. des. 2021 10:37