Margrethe Seeger Halvorsen

Førsteamanuensis - Klinisk psykologi
Bilde av Margrethe Seeger Halvorsen
English version of this page
Telefon +47 22845205
Rom S02-17
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Margrethe er interessert i psykoterapiforskning og hvordan denne forskningen kan gjøres relevant for klinisk praksis. Hun er primært opptatt av sammenhengen mellom prosess og utfall i psykoterapi. Psykoterapiforskningen de siste 50 årene har vist at den mest konsistente sammenhengen mellom prosess og utfall i psykoterapi er å finne i aspekter ved interaksjonen mellom klient og terapeut. Disse aspektene defineres gjerne som terapeutisk arbeidsallianse. Et viktig forskningsfelt for å bedre effekten av psykoterapi, samt for å redusere frafall, er derfor å fokusere på hvordan en god arbeidsallianse skapes og opprettholdes i terapi.

Margrethe er ansatt på forskningsprosjektet ”An intensive process-outcome study of the interpersonal aspects of psychotherapy” ved Psykologisk institutt, UiO. Dette prosjektet har som hovedformål å undersøke hvordan erfarne psykoterapeuter etablerer og opprettholder arbeidsallianse med sine klienter, og hvordan eventuelle brudd i relasjonen repareres. Deltakerne i denne studien er erfarne psykoterapeuter som både har omfattende klinisk erfaring og som har drevet med fagutvikling, samt voksne klienter som har søkt poliklinisk behandling. Mitt delprosjekt har som arbeidstittel: En kvalitativ studie av ekspertterapeuters ”høyendringsterapier”. I denne studien inngår et strategisk utvalg av vellykkete terapier (”høyendringsterapier”), og formålet er å undersøke hvordan erfarne terapeuter arbeider for å etablere arbeidsallianse med sine klienter (med fokus på de emosjonelle aspektene), hvordan de motiverer og forebereder klienter for endring, og hva som kjennetegner disse terapiene.

Bakgrunn

Margrethe Seeger Halvorsen har en bred fagbakgrunn med bl.a. sosialantropologi, religionshistorie, u-landsstudier og psykologi. Hun er utdannet Cand. psychol. fra Universitetet i Tromsø i 2001. Etter dette har hun jobbet som kliniker og forsker. Avla Dr. psychol. graden ved Universitetet i Oslo i 2006. Hun er nå ansatt som postdoktor i 50 % stilling ved Psykologisk institutt og som psykolog i 50 % stilling ved Vinderen DPS.

Priser

 • Årets doktorgrad 2007. Norsk psykologforening (NPF)

Samarbeid

Margrethe jobber tett sammen med prosjektleder professor Helge Rønnestad, stipendiatene Marit Råbu og Hanne Weie Oddli, samt resten av prosjektets forskergruppe (Hanne Haavind, Siri Gullestad, Eva Axelsen, Bjørg Røed Hansen, Kirsten Benum, Nora Sveaass, Sissel Reichelt, Anna von der Lippe og Odd Arne Tjersland). Andre samarbeidspartnere på prosjektet er professor David Orlinsky (University of Chicago), professor Robert Elliott (University of Strathclyde) og professor Bruce Wampold (University of Wisconsin).

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Stige, Signe Hjelen; Andersen, Ann Christin; Halvorsen, Jorunn; Halvorsen, Margrethe S.; Binder, Per-Einar & Måkestad, Elida [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Possible paths to increase detection of child sexual abuse in child and adolescent psychiatry: a meta-synthesis of survivors’ and health professionals’ experiences of addressing child sexual abuse. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. ISSN 1748-2623. 17(1). doi: 10.1080/17482631.2022.2103934. Fulltekst i vitenarkiv
 • Standal, Kari; Solbakken, Ole Andre; Rugkåsa, Jorun; Martinsen, Astrid Ringen; Halvorsen, Margrethe Seeger & Abbass, Allan [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Why service users choose medication-free psychiatric treatment: A mixed-method study of user accounts. Patient Preference and Adherence. ISSN 1177-889X. 15, s. 1647–1660. doi: 10.2147/PPA.S308151.
 • Oddli, Hanne; Mcleod, John; Nissen-Lie, Helene Amundsen ; Rønnestad, Michael Helge & Halvorsen, Margrethe S. (2021). Future orientation in successful therapies: Expanding the concept of goal in the working alliance. Journal of Clinical Psychology. ISSN 0021-9762. doi: 10.1002/jclp.23108.
 • Sønsterud, Hilda; Halvorsen, Margrethe S.; Feragen, Kristin Judith Billaud; Kirmess, Melanie & Ward, David (2020). What works for whom? Multidimensional individualized stuttering therapy (MIST). Journal of Communication Disorders. ISSN 0021-9924. 88:106052, s. 1–20. doi: 10.1016/j.jcomdis.2020.106052. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sønsterud, Hilda; Feragen, Kristin Judith Billaud; Kirmess, Melanie; Halvorsen, Margrethe S. & Ward, David (2019). What do people search for in stuttering therapy: Personal goal-setting as a gold standard? Journal of Communication Disorders. ISSN 0021-9924. s. 1–15. doi: 10.1016/j.jcomdis.2019.105944. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sønsterud, Hilda; Kirmess, Melanie; Howells, Kirsten; Ward, David; Feragen, Kristin Judith Billaud & Halvorsen, Margrethe S. (2019). The working alliance in stuttering treatment: a neglected variable? International journal of language and communication disorders. ISSN 1368-2822. s. 1–14. doi: 10.1111/1460-6984.12465. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fjermestad, Krister; Rø, Annika Elisabet; Espeland, Karen Elise; Halvorsen, Margrethe S. & Halvorsen, Inger (2019). “Do I exist in this world, really, or is it just her?” Youths’ perspectives of living with a sibling with anorexia nervosa. Eating Disorders. ISSN 1064-0266. 28(1), s. 80–95. doi: 10.1080/10640266.2019.1573046. Fulltekst i vitenarkiv
 • von der Lippe, Anna Louise ; Oddli, Hanne & Halvorsen, Margrethe S. (2019). Therapist strategies early in therapy associated with good or poor outcomes among clients with low proactive agency. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 29(3), s. 383–402. doi: 10.1080/10503307.2017.1373205.
 • Rønnestad, Michael Helge; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Benum, Kirsten; Ekroll, Vidar Blokhus & Gullestad, Siri Erika [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2018). Expanding the Conceptualization of Outcome and Clinical Effectiveness. Journal of Contemporary Psychotherapy. ISSN 0022-0116. 49, s. 87–97. doi: 10.1007/s10879-018-9405-z.
 • Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Oddli, Hanne; Stänicke, Erik & Mcleod, John (2017). How Usual is Treatment as Usual? Experienced Therapists’ Reflections on Participation in Practice-based Research. Counselling Psychology Quarterly. ISSN 0951-5070. doi: 10.1080/09515070.2017.1397502. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halvorsen, Margrethe S.; Mcleod, John; Benum, Kirsten & Haavind, Hanne (2016). Response to Commentaries on A Life-Saving Therapy: The Theory-Building Case of "Cora": Conceptualizing the Complexity of Change in Psychotherapy: The Case of “Cora”. Pragmatic Case Studies in Psychotherapy. ISSN 1553-0124. 12(3), s. 224–237. doi: 10.14713/pcsp.v12i3.1979.
 • Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Haavind, Hanne & Mcleod, John (2016). A Life-Saving Therapy: The Theory-Building Case of "Cora". Pragmatic Case Studies in Psychotherapy. ISSN 1553-0124. 12(3), s. 158–193. doi: 10.14713/pcsp.v12i3.1975.
 • Stige, Signe Hjelen & Halvorsen, Margrethe S. (2016). From cumulative strain to available resources: A case study of the potential effects of new trauma on recovery. Illness, Crisis and Loss. ISSN 1054-1373. 26(4), s. 270–292. doi: 10.1177/1054137316664177.
 • Oddli, Hanne; Nissen-Lie, Helene A & Halvorsen, Margrethe S. (2016). Common therapeutic change principles as "sensitizing concepts": A key perspective in psychotherapy integration and clinical research. Journal of psychotherapy integration. ISSN 1053-0479. doi: 10.1037/int0000033.
 • Oddli, Hanne & Halvorsen, Margrethe S. (2014). Experienced Psychotherapists’ Reports of Their Assessments, Predictions, and Decision Making in the Early Phase of Psychotherapy. Psychotherapy. ISSN 0033-3204. 51(2), s. 295–307. doi: 10.1037/a0029843.
 • Halvorsen, Margrethe S. (2014). Kampen for tilværelsen. Refleksjoner fra en terapeut og terapiforsker i isødet. I von der Lippe, Anna Louise; Nissen-Lie, Helene A & Oddli, Hanne (Red.), Psykoterapeuten. En antologi om terapeutens rolle i psykoterapi. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205472136. s. 307–317.
 • Benum, Kirsten & Halvorsen, Margrethe S. (2013). Terapeuten som emosjonelt anker. I Benum, Kirsten; Axelsen, Eva & Hartmann, Ellen Johanne (Red.), God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3598-7. s. 219–246.
 • Råbu, Marit; Halvorsen, Margrethe S. & Haavind, Hanne (2011). Early relationship struggles: A case study of alliance formation and reparation. Counselling and Psychotherapy Research. ISSN 1473-3145. 11(1), s. 23–33. doi: 10.1080/14733145.2011.546073. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halvorsen, Margrethe Seeger & Monsen, Jon Trygve (2007). Self-image as a moderator of change in psychotherapy. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 17(2), s. 205–217. doi: 10.1080/10503300600608363.
 • Monsen, Jon T.; von der Lippe, Anna Louise; Lippe, Anna Louise von der; Havik, Odd E.; Halvorsen, Margrethe S. & Eilertsen, Dag E. (2007). Validation of the SASB introject surface in a Norwegian clinical and nonclinical sample. Journal of Personality Assessment. ISSN 0022-3891. 88(2), s. 235–245.
 • Halvorsen, Margrethe Seeger; Hagtvet, Knut Arne & Monsen, Jon Trygve (2006). The reliability of self-image change scores in psychotherapy research: An application of generalizability theory. Psychotherapy. ISSN 0033-3204. 43, s. 308–321.
 • Halvorsen, Margrethe Seeger & Joner, Andreas (1999). Oppvekst i lesbiske parforhold. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. s. 514–522.

Se alle arbeider i Cristin

 • Solbakken, Ole Andre; Nissen-Lie, Helene, Amundsen ; Oddli, Hanne Berit Weie; Råbu, Marit; Stänicke, Erik & Hagen, Roger [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Folkeopplysningens konklusjon er misvisende. . Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. s. 1051–1052.
 • Oddli, Hanne Berit Weie; Nissen-Lie, Helene, Amundsen ; Hagen, Roger; Halvorsen, Margrethe S.; Råbu, Marit & Solbakken, Ole Andre [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Psykoterapi har god effekt – selv om NRK sår tvil. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Ahlers, Imke; de Smet, Melissa; Halvorsen, Margrethe S.; Oddli, Hanne & von Below, Camilla (2018). The perks and hazards of qualitative research in the field of psychotherapy. Structured discussion.
 • Sønsterud, Hilda; Kirmess, Melanie; Feragen, Kristin Judith Billaud; Ward, David & Halvorsen, Margrethe S. (2018). Minding the body in speecy: Individualized therapy for adults who stutter.
 • Sønsterud, Hilda; Howells, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Feragen, Kristin Judith Billaud; Ward, David & Kirmess, Melanie (2018). The importance of the working alliance in stuttering therapy: Client perceptions.
 • Sønsterud, Hilda; Kirmess, Melanie; Halvorsen, Margrethe S.; Feragen, Kristin Judith Billaud & Ward, David (2018). Individualized therapy for adults who stutter: An evaluation on speech and avoidance behaviour.
 • Halvorsen, Margrethe S. (2017). Uforsvarlig drift eller politisk maktspill? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 54(12), s. 1200–1201.
 • Sønsterud, Hilda; Kirmess, Melanie; Halvorsen, Margrethe S.; Feragen, Kristin Judith Billaud & Ward, David (2017). Individualized stuttering therapy for adults - what works for whom?
 • Sønsterud, Hilda; Halvorsen, Margrethe S.; Feragen, Kristin Judith Billaud; Ward, David & Kirmess, Melanie (2017). What do people search for in stuttering therapy -personal goal-setting as a gold standard? Aim.
 • Sønsterud, Hilda; Howells, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Feragen, Kristin Judith Billaud; Ward, David & Kirmess, Melanie (2017). The working alliance in stuttering therapy: A neglected variable?
 • Oddli, Hanne; Nissen-Lie, Helene A; Mcleod, John; Rønnestad, Michael Helge & Halvorsen, Margrethe S. (2017). Goal consensus between client and therapist. A mixed-method study.
 • Andenæs, Agnes; Benum, Kirsten; Carlquist, Erik; Halvorsen, Margrethe S.; Hauge, Mona-Iren & Madsen, Ole Jacob [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2017). Sneversynt om psykologisk kunnskap. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 198(5), s. 28–29.
 • Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Oddli, Hanne; Øiestad, Guro & Mcleod, John (2016). The journey towards becoming an integrative psychotherapist: Teaching integration in as a perspective on theory, research and practice.
 • Halvorsen, Margrethe S. (2015). Bedringens tap. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 8, s. 788–790.
 • Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Stänicke, Erik & Oddli, Hanne (2015). How usual is treatment as usual? Erfarne terapeuters refleksjoner over forskningsdeltagelse.
 • Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Stänicke, Erik & Oddli, Hanne (2015). How usual is treatment as usual? Experienced therapists’ reflections on research participation.
 • Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Oddli, Hanne & Stänicke, Erik (2015). En terapeut sine refleksjoner over en time med høyt nivå av Referential Activity.
 • Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Oddli, Hanne & Stänicke, Erik (2015). Hvordan jobber erfarne terapeuter i praksis? Kasusstudier som metode.
 • Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S.; Oddli, Hanne & Stänicke, Erik (2015). The expert therapist reflecting on high Referential Activity (symbolization) in a session.
 • Stänicke, Erik; Oddli, Hanne; Halvorsen, Margrethe S. & Benum, Kirsten (2015). Psykoterapiforskningen støtter ikke pakkeforløp. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Oddli, Hanne; Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S. & Stänicke, Erik (2015). Klinisk ekspertise – hva er det og hvordan viser det seg i praksis? Analyser av ekspertterapeuter som klinikere, lærere og forskningsdeltakere.
 • Stänicke, Erik; Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S. & Oddli, Hanne (2015). Timing som et aspekt ved terapeutisk ekspertise.
 • Stänicke, Erik; Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S. & Oddli, Hanne (2015). Timing as an aspect of expertise.
 • Oddli, Hanne; Benum, Kirsten; Halvorsen, Margrethe S. & Stänicke, Erik (2015). Expert therapists as clinicians and research participants.
 • Halvorsen, Margrethe S. (2014). Ut-trette eller ut-rette? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 12.
 • Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Haavind, Hanne; Von der Lippe, Anna Louise; Nissen-Lie, Helene A & Oddli, Hanne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). How does alliance work develop in phases of psychotherapy?
 • Benum, Kirsten & Halvorsen, Margrethe S. (2013). The researcher, the therapist and the client: Integrating different voices in a case study of bond formation.
 • Oddli, Hanne & Halvorsen, Margrethe S. (2011). Experienced therapists’ reports of their assessments, predictions and decision-making in the early phase of psychotherapy.
 • Benum, Kirsten & Halvorsen, Margrethe S. (2011). A life saving bond. When the therapeutic alliance is threatened by persistent suicidality.
 • Råbu, Marit; Halvorsen, Margrethe S. & Haavind, Hanne (2010). Early relationship struggles. A case study of alliance formation and reparation.
 • Halvorsen, Margrethe S.; Rønnestad, Michael Helge; Von der Lippe, Anna Louise; Axelsen, Eva; Haavind, Hanne & Gullestad, Siri Erika [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2010). Convergence of alliance ratings in a sample of highly experienced teacher-therapists and their clients.
 • Halvorsen, Margrethe S. (2007). Hvilken betydning har pasienters selvbilde for endring i psykoterapi?
 • Halvorsen, Margrethe Seeger (2003). Aspects of self-image and changes in psychotherapy.
 • Halvorsen, Margrethe Seeger (2003). Self-image and changes in psychotherapy.
 • Oddli, Hanne; Halvorsen, Margrethe S. & Rønnestad, Michael Helge (2014). Expertise demonstrated: What does it mean to be an expert psychotherapist? Society for the Advancement of Psychotherapy, Div 29 of the American Psychological Association.
 • Halvorsen, Margrethe S. (2006). Self-Image and Psychotherapy: Measurement, Predictor and Outcome Issues. Unipubforlag.
 • Halvorsen, Margrethe S. & Joner, Andreas (2001). Lesbian families in Norway: A comparative study of child and family functioning in lesbian, single mother, and heterosexual families. Universitetet i Tromsø.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:29 - Sist endret 8. juli 2019 14:15