Margrethe Seeger Halvorsen

Førsteamanuensis - Psykologisk institutt
Bilde av Margrethe Seeger Halvorsen
English version of this page
Telefon +47 22845205
Rom S02-17
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Andre tilknytninger Klinisk psykologi

Faglige interesser

Margrethe er interessert i psykoterapiforskning og hvordan denne forskningen kan gjøres relevant for klinisk praksis. Hun er primært opptatt av sammenhengen mellom prosess og utfall i psykoterapi. Psykoterapiforskningen de siste 50 årene har vist at den mest konsistente sammenhengen mellom prosess og utfall i psykoterapi er å finne i aspekter ved interaksjonen mellom klient og terapeut. Disse aspektene defineres gjerne som terapeutisk arbeidsallianse. Et viktig forskningsfelt for å bedre effekten av psykoterapi, samt for å redusere frafall, er derfor å fokusere på hvordan en god arbeidsallianse skapes og opprettholdes i terapi.

Margrethe er ansatt på forskningsprosjektet ”An intensive process-outcome study of the interpersonal aspects of psychotherapy” ved Psykologisk institutt, UiO. Dette prosjektet har som hovedformål å undersøke hvordan erfarne psykoterapeuter etablerer og opprettholder arbeidsallianse med sine klienter, og hvordan eventuelle brudd i relasjonen repareres. Deltakerne i denne studien er erfarne psykoterapeuter som både har omfattende klinisk erfaring og som har drevet med fagutvikling, samt voksne klienter som har søkt poliklinisk behandling. Mitt delprosjekt har som arbeidstittel: En kvalitativ studie av ekspertterapeuters ”høyendringsterapier”. I denne studien inngår et strategisk utvalg av vellykkete terapier (”høyendringsterapier”), og formålet er å undersøke hvordan erfarne terapeuter arbeider for å etablere arbeidsallianse med sine klienter (med fokus på de emosjonelle aspektene), hvordan de motiverer og forebereder klienter for endring, og hva som kjennetegner disse terapiene.

Bakgrunn

Margrethe Seeger Halvorsen har en bred fagbakgrunn med bl.a. sosialantropologi, religionshistorie, u-landsstudier og psykologi. Hun er utdannet Cand. psychol. fra Universitetet i Tromsø i 2001. Etter dette har hun jobbet som kliniker og forsker. Avla Dr. psychol. graden ved Universitetet i Oslo i 2006. Hun er nå ansatt som postdoktor i 50 % stilling ved Psykologisk institutt og som psykolog i 50 % stilling ved Vinderen DPS.

Priser

  • Årets doktorgrad 2007. Norsk psykologforening (NPF)

Samarbeid

Margrethe jobber tett sammen med prosjektleder professor Helge Rønnestad, stipendiatene Marit Råbu og Hanne Weie Oddli, samt resten av prosjektets forskergruppe (Hanne Haavind, Siri Gullestad, Eva Axelsen, Bjørg Røed Hansen, Kirsten Benum, Nora Sveaass, Sissel Reichelt, Anna von der Lippe og Odd Arne Tjersland). Andre samarbeidspartnere på prosjektet er professor David Orlinsky (University of Chicago), professor Robert Elliott (University of Strathclyde) og professor Bruce Wampold (University of Wisconsin).

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi
Publisert 20. sep. 2010 11:29 - Sist endret 8. juli 2019 14:15