Reidar Schei Jessen

Faglige interesser

 • Klinisk psykologi og psykoterapi 
 • Utviklingspsykologi 
 • Psykoanalytiske og psykodynamiske perspektiver  
 • Skeiv teori 
 • Kritisk teori 
 • Kjønn og seksualitet i psykologien 
 • Kvalitative metoder 

Tilknyttet prosjektet Unges ferdigheter (ySKILLS). PhD-prosjektet, Kjønnsdysfori blant ungdom, var en fenomenologisk intervjustudie av ungdoms subjektive opplevelse av kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens. Målet var å belyse ulike aspekter ved kjønnsdysfori og kjønnsidentitetsutfordringer, for å utvikle teori om kjønnsidentitetsutvikling og bidra til en bedre kjønnsbekrefende behandling. Prosjektet ble støttet av Stiftelsen Dam, i samarbeid med Rådet for psykisk helse og brukerorganisasjonene Skeiv Ungdom, FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og Harry Benjamin Ressurssenter. 

Undervisning

PSY2013 - Kvalitativ metode 

PSYC3100 - Kvalitativ metode 

Bakgrunn

 • Forsker, Psykologisk institutt/Universitetet i Oslo, 2021 - 
 • Stipendiat, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, 2018 -  2021
 • Psykolog, Sykehuset Østfold, Avdeling for rusbehandling, 2016 – 2018 
 • Cand.psychol. (profesjonsstudiet i psykologi), Universitetet i Oslo, vår 2016 
Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi, Utviklingspsykologi, psykoanalyse, Kvalitativ metode
Publisert 16. mars 2020 09:20 - Sist endret 11. okt. 2021 17:23