Reidar Schei Jessen

Postdoktor - Klinisk psykologi
Bilde av Reidar Schei Jessen
English version of this page
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Klinisk psykologi og psykoterapi 
 • Utviklingspsykologi 
 • Psykoanalytiske og psykodynamiske perspektiver  
 • Skeiv teori 
 • Kritisk teori 
 • Kjønnsperspektiver i psykologien 
 • Kvalitative metoder 

Postdoktorprosjektet er en oppfølgingsstudie av doktorgradsavhandlingen "Inside out and outside in: Towards a clinical and dialectical model of gender dysphoria amongst transgender and gender non-conforming youth". Prosjektet er en fenomenologisk intervjustudie av ungdoms subjektive opplevelse av kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens. Målet er å belyse ulike aspekter ved kjønnsdysfori og kjønnsidentitetsutfordringer, for å utvikle teori om kjønnsidentitetsutvikling og bidra til en bedre kjønnsbekreftende behandling. I dag er prosjektet en del av Living the Nordic Model, et tverrfaglig nettverk for forskning på barn og unges oppvekst i Norden. Doktorgradsprosjektet ble støttet av Stiftelsen Dam, i samarbeid med Rådet for psykisk helse og brukerorganisasjonene Skeiv Ungdom, FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og Harry Benjamin Ressurssenter.

Jessen er også tilknyttet prosjektet Unges ferdigheter (ySKILLS).

Undervisning

PSY2013 - Kvalitativ metode 

PSYC3100 - Kvalitativ metode 

PSYC2302 - Profesjonsforberedende 3

Bakgrunn

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi, Utviklingspsykologi, psykoanalyse, Kvalitativ metode

Publikasjoner

 • Jessen, Reidar Schei; Wæhre, Anne; David, Linda & Stänicke, Erik (2021). Negotiating gender in everyday life: Toward a conceptual model of gender dysphoria in adolescents. Archives of Sexual Behavior. ISSN 0004-0002. 50, s. 3489–3503. doi: 10.1007/s10508-021-02024-6.
 • Jessen, Reidar Schei & Sandberg, Kirsten (2021). Psykologisk og medisinsk behandling av barn og ungdom med kjønnsinkongruens - En fagteknisk og menneskerettslig diskusjon. I Hellum, Anne & Sørlie, Anniken (Red.), Frihet, likhet og mangfold: Kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205518698. s. 225–265.
 • Ummak, Esra; Toplu-Demirtas, Ezgi & Jessen, Reidar Schei (2021). Untangling the Relationship Between Internalized Heterosexism and Psychological Intimate Partner Violence Perpetration: A Comparative Study of Lesbians and Bisexual Women in Turkey and Denmark. Journal of Interpersonal Violence. ISSN 0886-2605. doi: 10.1177/08862605211004108.
 • Jessen, Reidar Schei; Haraldsen, Ira Hebold & Stänicke, Erik (2021). Navigating in the dark: Meta-synthesis of subjective experiences of gender dysphoria amongst transgender and gender non-conforming youth. Social Science and Medicine. ISSN 0277-9536. 281. doi: 10.1016/j.socscimed.2021.114094. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røren, Marie; Jessen, Reidar Schei; Divon, Shai André & Moss, Sigrun Marie (2019). Intercultural attention in trauma treatment: Western trauma treatment negotiated and modified in Sudan. International Journal of Intercultural Relations. ISSN 0147-1767. 70(May), s. 67–77. doi: 10.1016/j.ijintrel.2019.03.002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jessen, Reidar Schei & Roen, Katrina (2019). Balancing in the margins of gender: exploring psychologists’ meaning-making in their work with gender non-conforming youth seeking puberty suppression. Psychology & Sexuality. ISSN 1941-9899. doi: 10.1080/19419899.2019.1568290.
 • Haraldsen, Ira Hebold & Jessen, Reidar Schei (2018). Kjønn og seksualitet i psykiatrien, Psykiatriboken: Sinn - kropp - samfunn 2. utgave. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205488359.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jessen, Reidar Schei (2022). "Digital kompetanse blant sårbare barn og unge". Faglig innlegg på Medietilsynets innspillsmøte. .
 • Jessen, Reidar Schei (2022). Ikkje-binær. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Jessen, Reidar Schei (2022). "Trans er ikke noe nytt" - innledning til samtalen "Transdebatt med innestemme" i regi av Deichman Bjørvika.
 • Jessen, Reidar Schei (2022). Hege Skjeie. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Jessen, Reidar Schei (2022). Kjønnsuttrykk. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Jessen, Reidar Schei (2022). Kjønnet. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Jessen, Reidar Schei (2022). Tokjønnsmodell (kjønnsteori). Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Jessen, Reidar Schei (2022). «Å navigere i mørket: Kjønnsinkongruens og kjønnsmangfold i psykologfaglig arbeid». Fellesundervisning, Nic Waals Institutt.
 • Jessen, Reidar Schei (2022). "Navigating in the dark – Kjønns- og seksualitetsmangfold i terapirommet." Foredrag på Fellesprogrammet, Norsk Psykologforening. .
 • Jessen, Reidar Schei (2022). Ekko: Spørretime om kjønn . [Radio]. NRK P2.
 • Jessen, Reidar Schei (2022). "Taking Subjective Experiences Of Gender Into Account: Towards A Conceptual Model Of Gender Dysphoria In Adolescents", oral abstract, WPATH 27th Scientific Symposium.
 • Jessen, Reidar Schei (2022). "Stigma og helse - med utgangspunkt i hiv/aids". Gjesteforelesning i emnet Helsepsykologi (BPS220) ved Universitetet i Stavanger.
 • Jessen, Reidar Schei (2022). "The Art of Doing Research on Transgender Experiences as a Cisgender Man: An Impossible and Unethical Project or a Useful Perspective?". Part of roundtable "Trans and cis feminisms: Alliances, ruptures and paradoxes", 6th European Sexualities of Geographies Conference.
 • Gustafson, Torill Frislid & Jessen, Reidar Schei (2022). Stadig flere bruker alternative pronomen. Forsker mener vi skal ta dem på alvor. [Avis]. Subjekt.
 • Jessen, Reidar Schei (2022). "Subjektiv opplevelse av kjønnsinkongruens: et sted mellom innsiden og utsiden", Senter for tverrfaglig kjønnsforsknings artikkelsamling om skeiv tematikk.
 • Jessen, Reidar Schei (2022). "Subjective experiences of gender dysphoria amongst transgender and gender non-conforming youth: Can young people with gender dysphoria help us rethink the relation between sex and gender?", parallel session, NORA Conference 2022.
 • Jessen, Reidar Schei (2022). Et kjønnsperspektiv på psykisk helse hos ungdom og unge voksne. I Lundgren, Charlotte (Red.), Psykisk oppvekst. Barn og unges psykiske helse fra 0-25 år. Rådet for psykisk helse. ISSN 978-82-91635-46-0. s. 151–157.
 • Jessen, Reidar Schei (2022). Subjective experiences of gender: What can we learn from gender diverse youth? Lecture, Department of Psychology/University of Oslo Pride Event 2022.
 • Jessen, Reidar Schei (2022). Kjønn blant majoriteten og minoriteteten: Hvordan tematisere kjønnsidentitet i arbeid med ungdom? Foredrag for Psykologistudentenes opplysningsarbeid for unge.
 • Jessen, Reidar Schei (2022). Ciskjønnet. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Jessen, Reidar Schei (2022). Hegemonisk maskulinitet. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Jessen, Reidar Schei (2022). Strategisk essensialisme. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Jessen, Reidar Schei (2022). "Kjønn og seksualitet i leksikon: Å skrive det flyktige og ulydige inn blant definisjonane". Tekstbidrag til Skeiv litteraturfest i regi av Nynorsk kultursentrum.
 • Sørlie, Anniken & Jessen, Reidar Schei (2022). Frihet, likhet og mangfold: kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst - bokpresentasjon i regi av Skeiv forskningsgruppe ved Senter for kjønnsstudier/Universitetet i Stavanger. .
 • Jessen, Reidar Schei (2022). Hvordan kan vi tenke klokt (og analytisk) om kjønnsinkongruens? Foredrag for Norsk psykoanalytisk forening.
 • Jessen, Reidar Schei (2022). Kjønnsinkongruens: Hva er det og hva kan helsepersonell gjøre med det? Undervisning for helsesykepleierstudenter ved OsloMet.
 • Jessen, Reidar Schei (2022). - Det er en grense for hvor mye man orker . [Avis]. Universitas.
 • Jessen, Reidar Schei (2022). En plass ved mannens bord . Fett. ISSN 1504-1921.
 • Jessen, Reidar Schei (2022). Mangfoldsfrokost: Kjønnsmangfold blant unge. Foredrag for Diversity Studies Centre Oslo (DISCO) - OsloMet. .
 • Jessen, Reidar Schei (2022). Kjønnsidentitet. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Jessen, Reidar Schei (2021). "Å undersøke digital kompetanse blant sårbare barn i Norge". Innlegg på "Seminar: Nytt fra forskningen på barns digitale kompetanse" i regi av Institutt for medier og kommunikasjon/Universitetet i Oslo. .
 • Jessen, Reidar Schei (2021). Kjønnsdysfori . Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Jessen, Reidar Schei (2021). Affektteori (kjønnsforskning). Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Jessen, Reidar Schei (2021). Essensialisme. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Jessen, Reidar Schei (2021). Judith Butler. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Jessen, Reidar Schei (2021). Sara Ahmed. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Jessen, Reidar Schei (2021). Standpunktteori. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Jessen, Reidar Schei (2021). Ny doktorgrad: Ungdommers kjønnsidentitet formes i møte med andre. [Fagblad]. Kilden kjønnsforskning .
 • Jessen, Reidar Schei (2021). Kritisk seminar: Kjønn i terapirommet, foredrag for Psykologistudenter Uten Grenser.
 • Jessen, Reidar Schei (2021). Barn og ungdom med kjønnsinkongruens.
 • Jessen, Reidar Schei (2021). – Nordmenn er ikke så tolerante overfor kjønn som vi kanskje tror. [Avis]. Morgenbladet.
 • Jessen, Reidar Schei (2021). Ressurssenter reagerer på lovforslag om konverteringsterapi. [Avis]. Vårt Land .
 • Jessen, Reidar Schei (2021). Til Helhet: – Kontrollerende mor kan føre til homofile følelser. [Avis]. Vårt Land .
 • Jessen, Reidar Schei (2021). Ungdommer med kjønnsinkongruens.
 • Jessen, Reidar Schei (2021). Kjønnsinkongruens – et ungdomsperspektiv.
 • Jessen, Reidar Schei (2021). "Navigating in the dark – Kjønns- og seksualitetsmangfold i terapirommet." Foredrag på Fellesprogrammet, Norsk Psykologforening.
 • Jessen, Reidar Schei (2021). Panelsamtale: Utsatte grupper, rettigheter og psykologisk behandling.
 • Jessen, Reidar Schei (2021). Kjønnsmangfold og kjønnsinkongruens i terapirommet, foredrag, Psykologikongressen 2021.
 • Jessen, Reidar Schei; Fjelltun, Sidsel & Igland, Maria Bonita (2021). En psykologfaglig trussel mot velferdsstaten . Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Jessen, Reidar Schei (2021). Minoritetsstress. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Jessen, Reidar Schei (2020). Levekår, livskvalitet og psykisk helse blant ungdommer med kjønnsinkongruens.
 • Jessen, Reidar Schei (2020). Queens og "queens" ved Det kongelige hoff. Melk. s. 12–19.
 • Jessen, Reidar Schei (2020). Camp. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Jessen, Reidar Schei (2020). "Kroppen er en morder" - En regnbuefamilie blir til. Melk.
 • Jessen, Reidar Schei (2020). Gender dysphoria. Universitetet i Oslo.
 • Jessen, Reidar Schei (2020). Kim Friele . Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Jessen, Reidar Schei (2020). Stalins Russland og rekriminaliseringen av homoseksualitet. . Melk. s. 12–17.
 • Jessen, Reidar Schei (2020). Skeive linjer i norsk historie . Fett. ISSN 1504-1921.
 • Jessen, Reidar Schei & Kvam, Elisabeth Adams (2019). Kampen om normalitet i norsk psykologi .
 • Jessen, Reidar Schei & Dahler, Frederik (2019). Kampen mot restriktive kjønnsnormer: Hva er det vi snakker om og hvordan kan vi skape endring?​.
 • Jessen, Reidar Schei (2019). Subjective experiences of gender dysphoria among adolescents and young adults. A qualitative meta-synthesis.
 • Jessen, Reidar Schei (2019). Psykologen om könsdysfori: Mediedebatten har blivit för polariserad. [Radio]. SVT Sápmi.
 • Jessen, Reidar Schei (2019). Ekkos spørretime om kjønn. [Radio]. NRK P2.
 • Jessen, Reidar Schei (2019). 'Seksualitet kan forandres, men ikke av andre'. [Avis]. Vårt Land .
 • Jessen, Reidar Schei (2019). Menn til besvær. Fett. ISSN 1504-1921.
 • Jessen, Reidar Schei & Hanne Linn, Stork Skogvang (2019). Kjappis om nordiske seksualvaner. Fett. ISSN 1504-1921. s. 28–31.
 • Jessen, Reidar Schei (2019). Da queer kom til Norge. Melk. s. 62–69.
 • Jessen, Reidar Schei (2019). Skeive må utvikle sin eigen agenda . Agenda Magasin.
 • Jessen, Reidar Schei (2019). Kjønnsdysfori. Universitetet i Oslo.
 • Jessen, Reidar Schei; Lekanger, Andrès & Kvam, Hannah Wozene (2018). Teatersalong: hiv og kjærlighet .
 • Jessen, Reidar Schei (2018). Kjønnsforventningene ødelegger. [Avis]. Blikk.
 • Kvam, Elisabeth Adams & Jessen, Reidar Schei (2018). Kampen om normalitet: Ei utforsking av norske hovud- og masteroppgåvar om kjønns og seksualitet .
 • Jessen, Reidar Schei (2018). Hvordan arbeide psykologisk med barn og ungdom med kjønnsinkongruens som skal ta stilling til pubertetsutsettende behandling og hormonbehandling?
 • Grønningsæter Vige, Åshild Marie; Jessen, Reidar Schei & Grønningsæter, Andrea Vige (2018). Kastrasjonskrav for endring av juridisk kjønn . Fett. ISSN 1504-1921. s. 36–39.
 • Jessen, Reidar Schei; Ohnstad, Anbjørg; Kvam, Elisabeth Adams & Bolstad, Silje-Håvard (2018). Kjønn til besvær. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Jessen, Reidar Schei & Grønningsæter Vige, Åshild Marie (2018). Feminisme i ruter og rubrikker. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Jessen, Reidar Schei (2018). Kjønnsrevolusjonens røtter. Fett. ISSN 1504-1921.
 • Jessen, Reidar Schei (2018). Transpersoners utrygge tilværelse. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Jessen, Reidar Schei (2018). Kjærlighet i hiv-smittens tid. Melk. s. 42–47.
 • Jessen, Reidar Schei (2017). Kjønnsdysfori og ikke-kjønnsnormativ ungdom i møte med psykologer: muligheter og dilemmaer .
 • Jessen, Reidar Schei (2017). Likestilling på universitetet: Kjønn, klasse eller karakterer? [Radio]. Kilden kjønnsforskning.
 • Jessen, Reidar Schei; Morken, Ida Sund; Riegels, Jeppe Kjær; Furuholmen, Caroline Victoria; Kvam, Elisabeth Adams & Lohne-Knudsen, Liv (2017). En prinsipiell strid. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470.
 • Jessen, Reidar Schei & Grønningsæter, Andrea Vige (2017). Inkluderende feminisme. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Jessen, Reidar Schei (2017). Feministisk hverdagsmotstand. Ny Tid. ISSN 0809-9049.
 • Jessen, Reidar Schei (2017). Når det politiske blir personlig: Surrogatidebatten. Fett. ISSN 1504-1921. s. 48–53.
 • Jessen, Reidar Schei (2017). Toleranse med bismak. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Jessen, Reidar Schei (2017). Nasjonalisme i regnbuefarger. Ny Tid. ISSN 0809-9049.
 • Jessen, Reidar Schei (2017). Transfeminisme på svensk. Fett. ISSN 1504-1921.
 • Jessen, Reidar Schei (2017). Karin Boye og det selvmotsigende livet. Melk. s. 80–85.
 • Jessen, Reidar Schei (2017). Rusdebatt på ville vegar . Katarsis - et tidsskrift for studenter ved det psykologiske fakultet.
 • Sørlie, Anniken & Jessen, Reidar Schei (2022). Seminarrapport - Fagdag om kjønnsinkongruens. Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo kommune.
 • Livingstone, Sonia; Stoilova, Mariya; Stänicke, Line Indrevoll; Jessen, Reidar Schei; Graham, Richard & Staksrud, Elisabeth [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Adolescents experiencing internetrelated mental health difficulties: the benefits and risks of digital skills. KU Leuven ySKILLS GA 870612. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jessen, Reidar Schei (2021). Inside out and outside in: Towards a clinical and dialectical model of gender dysphoria amongst transgender and gender non-conforming youth. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. mars 2020 09:20 - Sist endret 14. feb. 2022 15:24