Kristin Martinsen

Førsteamanuensis - Klinisk psykologi
Bilde av Kristin Martinsen
Mobiltelefon 99586031
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Faglige interesser

  • Kartlegging og behandling av angst hos barn

  • Kartlegging og behandling av depresjon hos barn

  • Forebygging av emosjonelle lidelser hos barn

  • Implementering av evidensbaserte tiltak i praksis

Bakgrunn

Utdannet siviløkonom med bachelor fra Heriott Watt University, Scotland (1986), og MBA fra Kansas State University (1988).

Utdannet cand.psychol. fra Universitetet i Oslo i 2004 (ett år gjennomført på University of Sydney), avlagt doktorgrad samme sted i 2018. Doktorgradsarbeidet omhandlet forebygging av angst og depresjon hos barn.

Ansatt ved Psykologisk Institutt, og har en bistilling ved RBUP Øs og sør som forsker.

Pågående studie: prosjektleder for øst og sør- Norge i ECHO studien – en optimaliseringsstudie med faktorialt design som gjennomføres ved RBUP Øst og sør i samarbeid med RKBU Midt/NTNY og RKBU Nord/UiT.

Verv og utmerkelser

  • Er ansattvalgt styrerepresentant i RBUP Øst og sør (2. periode)

  • Fulbright scholar, 2016

  • Leder for ANSA, Edinburgh

Samarbeid

Martinsen har langvarige internasjonalt samarbeid med blant annet

  • Professor Philip C. Kendall, Temple University, Philadelphia, USA

  • Dr. Kevin Stark, University of Texas at Austin, Austin, USA

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Klinisk psykologi, Forebygging
Publisert 5. mai 2021 13:35 - Sist endret 5. mai 2021 13:35