Kristin Martinsen

Førsteamanuensis - Klinisk psykologi
Bilde av Kristin Martinsen
Mobiltelefon 99586031
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Faglige interesser

 • Kartlegging og behandling av angst hos barn

 • Kartlegging og behandling av depresjon hos barn

 • Forebygging av emosjonelle lidelser hos barn

 • Implementering av evidensbaserte tiltak i praksis

Bakgrunn

Utdannet siviløkonom med bachelor fra Heriott Watt University, Scotland (1986), og MBA fra Kansas State University (1988).

Utdannet cand.psychol. fra Universitetet i Oslo i 2004 (ett år gjennomført på University of Sydney), avlagt doktorgrad samme sted i 2018. Doktorgradsarbeidet omhandlet forebygging av angst og depresjon hos barn.

Ansatt ved Psykologisk Institutt, og har en bistilling ved RBUP Øs og sør som forsker.

Pågående studie: prosjektleder for øst og sør- Norge i ECHO studien – en optimaliseringsstudie med faktorialt design som gjennomføres ved RBUP Øst og sør i samarbeid med RKBU Midt/NTNY og RKBU Nord/UiT.

Verv og utmerkelser

 • Er ansattvalgt styrerepresentant i RBUP Øst og sør (2. periode)

 • Fulbright scholar, 2016

 • Leder for ANSA, Edinburgh

Samarbeid

Martinsen har langvarige internasjonalt samarbeid med blant annet

 • Professor Philip C. Kendall, Temple University, Philadelphia, USA

 • Dr. Kevin Stark, University of Texas at Austin, Austin, USA

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Klinisk psykologi, Forebygging

Publikasjoner

 • Ingul, Jo Magne; Martinsen, Kristin; Adolfsen, Frode; Sund, Anne Mari; Ytreland, Kristin; Bania, Elisabeth Valmyr; Lisøy, Carina; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua; Collins, Linda M.; Kendall, Phillip C. & Neumer, Simon-Peter (2021). Inside the clockwork of the ECHO factorial trial: A conceptual model with proposed mediators for prevention of emotional problems in children. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078. . doi: 10.3389/fpsyg.2021.703224 Vis sammendrag
 • Martinsen, Kristin; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Wentzel-Larsen, Tore; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Pedersen, Marit Løtveit; Løvaas, Mona Elisabeth S; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode & Neumer, Simon-Peter (2021). Change in quality of life and self-esteem in a randomized controlled CBT study for anxious and sad children: can targeting anxious and depressive symptoms improve functional domains in schoolchildren?. BMC Psychology.  ISSN 2050-7283.  9:8, s 1- 14 . doi: 10.1186/s40359-021-00511-y Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Martinsen, Kristin & Rognli, Erling W. (2021). Kunnskapsoppsumering og klassifisering av tiltaket: The Bergen 4-Day Treatment (B4DT). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge.  ISSN 2464-2142.
 • Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Holen, Solveig; Lisøy, Carina; Askeland, Anne Liv; Haug, Ida Mari; Jeneson, Annette; Wentzel-Larsen, Tore; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne; Ytreland, Kristin; Bania, Elisabeth Valmyr; Sund, Anne Mari & Martinsen, Kristin (2021). Study Protocol of a factorial trial ECHO: Optimizing a group-based school intervention for children with emotional problems. BMC Psychology.  ISSN 2050-7283.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Handegård, Bjørn Helge; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin; Adolfsen, Frode; Sund, Anne Mari & Martinussen, Monica (2021). Evaluating delivery of a CBT-based group intervention for schoolchildren with emotional problems: Examining the reliability and applicability of a video-based adherence and competence measure. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.
 • Løvaas, Mona Elisabeth S; Lydersen, Stian; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski & Reinfjell, Trude (2020). A 12-month follow-up of a transdiagnostic indicated prevention of internalizing symptoms in school-aged children: The results from the EMOTION study.. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH).  ISSN 1753-2000.  14 . doi: 10.1186/s13034-020-00322-w Fulltekst i vitenarkiv.
 • Løvaas, Mona Elisabeth S; Sund, Anne Mari; Lydersen, Stian; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode & Reinfjell, Trude (2019). Does the transdiagnostic EMOTION intervention improve emotion regulation skills in children?. Journal of Child and Family Studies.  ISSN 1062-1024.  28(3), s 805- 813 . doi: 10.1007/s10826-018-01324-1 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Wentzel-Larsen, Tore; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Løvaas, Mona Elisabeth S; Patras, Joshua; Kendall, Philip C; Waaktaar, Trine & Neumer, Simon-Peter (2019). Prevention of anxiety and depression in school children: Effectiveness of the transdiagnostic EMOTION program. Journal of Consulting and Clinical Psychology.  ISSN 0022-006X.  87(2), s 212- 219 . doi: 10.1037/ccp0000360 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pedersen, Marit Løtveit; Holen, Solveig; Lydersen, Stian; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Adolfsen, Frode & Sund, Anne Mari (2019). School functioning and internalizing problems in young schoolchildren. BMC Psychology.  ISSN 2050-7283.  7:88, s 1- 13 . doi: 10.1186/s40359-019-0365-1 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Adolfsen, Frode; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari & Martinussen, Monica (2019). Facilitators and Barriers to the Implementation of EMOTION: An Indicated Intervention for Young Schoolchildren. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  s 1- 16 . doi: 10.1080/00313831.2019.1596976 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Løvaas, Mona Elisabeth S; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Hjemdal, Odin; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig & Reinfjell, Trude (2018). Emotion regulation and its relation to symptoms of anxiety and depression in children aged 8–12 years: does parental gender play a differentiating role?. BMC Psychology.  ISSN 2050-7283.  6:42, s 1- 11 . doi: 10.1186/s40359-018-0255-y Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Waaktaar, Trine; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Kendall, Philip C & Patras, Joshua (2017). The Factor Structure of MASC Youth Report in Norwegian School Children. Journal of Child and Family Studies.  ISSN 1062-1024.  26(7), s 1808- 1816 . doi: 10.1007/s10826-017-0705-9 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Kendall, Philip C.; Stark, Kevin & Neumer, Simon-Peter (2016). Prevention of Anxiety and Depression in Children: Acceptability and Feasibility of the Transdiagnostic EMOTION Program. Cognitive and Behavioral Practice.  ISSN 1077-7229.  23(1), s 1- 13 . doi: 10.1016/j.cbpra.2014.06.005 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari & Kendall, Philip C. (2016). Self-reported quality of life and self-esteem in sad and anxious school children. BMC Psychology.  ISSN 2050-7283.  4:45, s 1- 10 . doi: 10.1186/s40359-016-0153-0 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski & Neumer, Simon-Peter (2016). Study protocol of an RCT of EMOTION: An indicated intervention for children with symptoms of anxiety and depression. BMC Psychology.  ISSN 2050-7283.  4:48, s 1- 8 . doi: 10.1186/s40359-016-0155-y Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar; Lisøy, Carina; Holen, Solveig; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Askeland, Anne Liv; Goverud Andersson, Ola; Adolfsen, Frode; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua & Neumer, Simon-Peter (2020). "Hvilken betydning har foreldreinvolvering i et gruppebasert tiltak for triste og engstlige barn?".
 • Ingul, Jo Magne; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Martinsen, Kristin Dagmar; Ytreland, Kristin; Bania, Elisabeth Valmyr; Sund, Anne Mari; Lisøy, Carina; Holen, Solveig; Askeland, Anne Liv; Adolfsen, Frode; Andersson, Ola; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua & Neumer, Simon-Peter (2020). Virtual Reality for engstelige og triste barn; optimering av atferds-eksperimenter og aktivering. Vis sammendrag
 • Lisøy, Carina; Martinsen, Kristin Dagmar; Askeland, Anne Liv; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Ytreland, Kristin; Bania, Elisabeth Valmyr; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua; Anderson, Ola Goverud & Neumer, Simon-Peter (2020). ECHO: Optimalisering av et gruppebasert tiltak for engstelige og triste barn.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig & Neumer, Simon-Peter (2020). Forebygging av vanlige psykiske lidelser hos barn og unge - Er gruppe- og internettbaserte tiltak vikrsomme og kostnadseffektive?. Tidsskrift for kognitiv terapi.  ISSN 1504-3142.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Lisøy, Carina; Askeland, Anne Liv; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Goverud Andersson, Ola; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Ytreland, Kristin; Bania, Elisabeth Valmyr; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua & Neumer, Simon-Peter (2020). Digital betingelse - Diggi - Kan delvis digital gjennomføring gi god effekt for barna?.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Adolfsen, Frode & Rasmussen, Lene-Mari Potulski (2020). Gi barn som strever hjelp til mestring på egne premisser. Forskning.no.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Mari; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Løvaas, Mona Elisabeth S; Neumer, Simon-Peter & Holen, Solveig (2020). Forebygging av angst og depresjon hos skolebarn - effekten av det transdiagnostiske tiltaket Mestrende barn. Best Practice Nordic.
 • Neumer, Simon-Peter; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua; Lisøy, Carina; Askeland, Anne Liv; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Ytreland, Kristin; Bania, Elisabeth Valmyr; Andersson, Ola & Martinsen, Kristin Dagmar (2020). MittEcho - En brukerstemme til barn og unge i ECHO studien.
 • Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Marie; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar & Holen, Solveig (2019). ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.
 • Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Ingul, Jo Magne & Sund, Anne Marie (2019). ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.
 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Marie & Ingul, Jo Magne (2019). ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.
 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Ingul, Jo Magne; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig & Sund, Anne Marie (2019). ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.
 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Marie; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig & Neumer, Simon-Peter (2019). ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.
 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Marie; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter & Holen, Solveig (2019). ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.
 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Mari & Ingul, Jo Magne (2019). ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.
 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Sund, Anne Marie; Ingul, Jo Magne; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig & Neumer, Simon-Peter (2019). ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.
 • Bania, Elisabeth Valmyr; Sandvik, Kristin; Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski & Sund, Anne Mari (2019). Presentasjon av ECHO for Stjørdal Kommune.
 • Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski & Sund, Anne Mari (2019). Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge..
 • Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua & Sund, Anne Mari (2019). Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge..
 • Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua & Rasmussen, Lene-Mari Potulski (2019). Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge..
 • Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski & Patras, Joshua (2019). Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge..
 • Ingul, Jo Magne; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter; Sund, Anne Mari; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode & Bania, Elisabeth Valmyr (2019). PARENTAL INVOLVEMENT; WILL IT MAKE A DIFFERENCE?. Vis sammendrag
 • Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski & Sund, Anne Mari (2019). Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge..
 • Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua & Sund, Anne Mari (2019). Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge..
 • Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski & Sund, Anne Mari (2019). Presentasjon av ECHO for Levanger Kommune.
 • Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski & Sund, Anne Mari (2019). Presentasjon av ECHO for Melhus Kommune.
 • Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua & Rasmussen, Lene-Mari Potulski (2019). Presentasjon av ECHO for Trondheim Kommune.
 • Ingul, Jo Magne; Ytreland, Kristin; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski & Sund, Anne Mari (2019). Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge..
 • Ingul, Jo Magne; Ytreland, Kristin; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski & Patras, Joshua (2019). Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge..
 • Martinsen, Kristin Dagmar (2019). Fra TIM til Echo, Optimalisering av et skolebasert tiltak for barn med emosjonelle vansker.
 • Martinsen, Kristin Dagmar (2019). Fra TIM til Echo, Optimalisering av et skolebasert tiltak for barn med emosjonelle vansker.
 • Martinsen, Kristin Dagmar (2019). Fra TIM til Echo, Optimalisering av et skolebasert tiltak for barn med emosjonelle vansker.
 • Martinsen, Kristin Dagmar (2019). Mestrende barn opplæring for ECHO, Trondheim.
 • Martinsen, Kristin Dagmar (2019). Nettverksmøte for Mestrende barn gruppeledere.
 • Martinsen, Kristin Dagmar (2019). Tidlige tiltak- Det transdiagnostiske tiltaket Mestrende barn skal forebygge både angst og depresjon hos barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  56(02), s 99- 101
 • Martinsen, Kristin Dagmar & Neumer, Simon-Peter (2019). Fra TIM til Echo, Optimalisering av et skolebasert tiltak for barn med emosjonelle vansker.
 • Martinsen, Kristin Dagmar & Neumer, Simon-Peter (2019). Fra TIM til Echo, Optimalisering av et skolebasert tiltak for barn med emosjonelle vansker.
 • Martinsen, Kristin Dagmar & Neumer, Simon-Peter (2019). Fra TIM til Echo, Optimalisering av et skolebasert tiltak for barn med emosjonelle vansker.
 • Martinsen, Kristin Dagmar & Neumer, Simon-Peter (2019). Fra TIM til Echo, Optimalisering av et skolebasert tiltak for barn med emosjonelle vansker.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Ingul, Jo Magne & Sund, Anne Mari (2019). Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge..
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode & Rasmussen, Lene-Mari Potulski (2019). Fra TIM til ECHO: optimalisering av et gruppebasert tiltak rettet mot barn med emosjonelle vansker.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski & Adolfsen, Frode (2019). Fra TIM til ECHO: optimalisering av et gruppebasert tiltak rettet mot barn med emosjonelle vansker.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Løvaas, Mona Elisabeth S; Ingul, Jo Magne; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode & Patras, Joshua (2019). TRANSFER FROM A TRADITIONAL CBT GROUP INTERVENTION TO A PARTIAL WEB-BASED SOLUTION. Vis sammendrag
 • Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Mari; Adolfsen, Frode & Patras, Joshua (2019). Nyhetsbrev TIM studien 2019.
 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne & Sund, Anne Mari (2019). Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge..
 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne & Sund, Anne Mari (2019). Development of a new measurement feedback system for children with emotional problems. Vis sammendrag
 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Ingul, Jo Magne; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode & Patras, Joshua (2019). Forebyggende arbeid i kommunene: Erfaringer fra TIM-studien og videreføring i ECHO.
 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Tore, Wentzel-Larsen; Ingul, Jo Magne; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski & Patras, Joshua (2019). Forebyggende arbeid i kommunene: Erfaringer fra TIM-studien og videreføring i ECHO.
 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Ingul, Jo Magne & Sund, Anne Mari (2019). Optimizing Evidence Based Interventions (EBI) for children and adolescents in Norway. Vis sammendrag
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari & Holen, Solveig (2019). HOW CAN USE OF VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY HELP IMPROVE AN INTERVENTION FOR CHILDREN WITH EMOTIONAL PROBLEMS?.
 • Martinsen, Kristin Dagmar (2018, 07. mai). Angst og depresjon hos skolebarn. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Martinsen, Kristin Dagmar (2018). Forebygging av angst og depresjon hos skolebarn Foreløpige resultater og erfaringer fra TIM-studien.
 • Martinsen, Kristin Dagmar (2018). Kan fokus på transdiagnostiske prosesser bygge bro mellom forskning og praksis?.
 • Martinsen, Kristin Dagmar (2018). Mestrende barn opplæring.
 • Martinsen, Kristin Dagmar (2018). Mestrende barn Gjennomgang av programmet for barne- og foreldregrupper.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari; Løvaas, Mona Elisabeth S & Patras, Joshua (2018). Preliminary results from the effectiveness study of the preventive EMOTION intervention & Use of new technology to improve uptake of the intervention in the services.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari; Løvaas, Mona Elisabeth S; Pedersen, Marit Løtveit; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua & Kendall, Philip C (2018). Effectiveness evaluation of the EMOTION program.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter & Waaktaar, Trine (2018). Prevention of anxiety and depression i school children. The development and testing of the new transdiagnostic EMOTION intervention.
 • Pedersen, Marit Løtveit; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Løvaas, Mona Elisabeth S & Sund, Anne Mari (2018). Do Teachers notice internalizing problems among young schoolchildren.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Martinussen, Monica; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Pedersen, Marit Løtveit; Løvaas, Mona Elisabeth S & Neumer, Simon-Peter (2018). Implementation of the EMOTION program.
 • Thoresen, Bente & Martinsen, Kristin Dagmar (2018, 19. november). Hjelp mot engstelighet og tristhet. [Fagblad].  Rådet for Psykisk helse nr 5/2018.
 • TV2, Journalist & Martinsen, Kristin Dagmar (2018, 06. mai). Gir terapi på barneskolen for å forhindre angst og depresjon. [TV].  TV2 Dagsrevyen.
 • Løvaas, Mona Elisabeth S; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Reinfjell, Trude; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski & Pedersen, Marit Løtveit (2017). Emotion regulation and its relation to symptoms of anxiety and depression in children. Does parental gender have a differentiating role?.
 • Martinsen, Kristin Dagmar (2017). Mestrende barn - bakgrunn og resultater.
 • Martinsen, Kristin Dagmar (2017). Tidlig Intervensjon Mestrende barn (TIM-studien).
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski & Adolfsen, Frode (2017). Indicated prevention of anxiety and depression in school children: Preliminary results from a randomized controlled trial of a new transdiagnostic intervention.
 • Neumer, Simon-Peter; Villabø, Marianne Aalberg & Martinsen, Kristin Dagmar (2017). Mestringskatten, I: John Kjøbli; Helene Eng; Sigrun K. Ertesvåg & Ivar Frønes (red.),  Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205500891.  Kapittel 3.
 • Pedersen, Marit Løtveit; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Løvaas, Mona Elisabeth S & Sund, Anne Mari (2017). Exploring the associations between school functioning and symptoms of anxiety and/or depression in young school children.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski & Adolfsen, Frode (2016). The EMOTION program - A transdiagnostic intervention targeting high levels of anxiety and depressive symptoms in children.
 • Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Mari; Adolfsen, Frode & Patras, Joshua (2016). Nyhetsbrev TIM vår 2016.
 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Pedersen, Marit Løtveit & Sund, Anne Mari (2016). Coping Kids: a randomized controlled study of a new transdiagnostic preventive intervention for children with symptoms of anxiety and depression.
 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Tollefsen, Thomas Kristian; Sagatun, Åse; Olavsen, Ellen; Hodne, Inger & Berg Nielsen, Turid Suzanne (2016). RBUP`s bidrag til Psykisk Folkehelsearbeid.
 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Tollefsen, Thomas Kristian; Sagatun, Åse; Olavsen, Ellen; Hodne, Inger & Berg Nielsen, Turid Suzanne (2016). RBUP`s bidrag til Psykisk Folkehelsearbeid.
 • Neumer, Simon-Peter; Richter, Jorg; Patras, Joshua; Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode & Holen, Solveig (2016). Factor structure and psychometric properties of the Norwegian version of the Brief Problem Monitor (BPM) in a sample of children with internalizing problems.
 • Neumer, Simon-Peter; Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Holen, Solveig; Patras, Joshua & Adolfsen, Frode (2016). TIM studien.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari & Neumer, Simon-Peter (2016). Implementering av Mestrende barn.
 • Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Pedersen, Marit & Kendall, Philip C (2016). Early Intervention Coping Kids - A randomized controlled trial.
 • Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Pedersen, Marit Løtveit; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua & Adolfsen, Frode (2016). Early Intervention Coping Kids - a randomized controlled trial..
 • Holen, Solveig; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski & Adolfsen, Frode (2015). Angst eller depresjon? Hvem nå man med indikert forebyggende tiltak for emosjonelle lidelser i skolen?.
 • Lunde-Hanssen, Christian; Martinsen, Kristin Dagmar & Neumer, Simon-Peter (2015). Foredrag for Finstad skole i TIM prosjektet. Hvordan hjelpe barna med å mestre følelser?.
 • Lunde-Hanssen, Christian; Martinsen, Kristin Dagmar & Neumer, Simon-Peter (2015). Foredrag for Gjelleråsen skole i TIM prosjektet. Hvordan hjelpe barna med å mestre følelser?.
 • Lunde-Hanssen, Christian; Martinsen, Kristin Dagmar & Neumer, Simon-Peter (2015). Foredrag for Hebekk og Vevelstadåsen skole i TIM prosjektet. Hvordan hjelpe barna med å mestre følelser?.
 • Lunde-Hanssen, Christian; Martinsen, Kristin Dagmar & Neumer, Simon-Peter (2015). Foredrag for Kråkstad skole i TIM prosjektet. Hvordan hjelpe barna med å mestre sine følelser?.
 • Lunde-Hanssen, Christian; Martinsen, Kristin Dagmar & Neumer, Simon-Peter (2015). Foredrag for alle Bærum skoler i TIM prosjektet. Hvordan hjelpe barna med å mestre følelser?.
 • Lunde-Hanssen, Christian; Martinsen, Kristin Dagmar & Neumer, Simon-Peter (2015). Foredrag for Åsenhagen skole i TIM prosjektet. Hvordan hjelpe barna med å mestre følelser?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. mai 2021 13:35 - Sist endret 5. mai 2021 13:35