Kristin Martinsen

Førsteamanuensis - Klinisk psykologi
Bilde av Kristin Martinsen
Telefon +47 22845106
Mobiltelefon 99586031
Rom S02-33
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Kartlegging og behandling av angst hos barn

 • Kartlegging og behandling av depresjon hos barn

 • Forebygging av emosjonelle lidelser hos barn

 • Implementering av evidensbaserte tiltak i praksis

Bakgrunn

Utdannet siviløkonom med bachelor fra Heriott Watt University, Scotland (1986), og MBA fra Kansas State University (1988).

Utdannet cand.psychol. fra Universitetet i Oslo i 2004 (ett år gjennomført på University of Sydney), avlagt doktorgrad samme sted i 2018. Doktorgradsarbeidet omhandlet forebygging av angst og depresjon hos barn.

Ansatt ved Psykologisk Institutt, og har en bistilling ved RBUP Øs og sør som forsker.

Pågående studie: prosjektleder for øst og sør- Norge i ECHO studien – en optimaliseringsstudie med faktorialt design som gjennomføres ved RBUP Øst og sør i samarbeid med RKBU Midt/NTNY og RKBU Nord/UiT.

Verv og utmerkelser

 • Er ansattvalgt styrerepresentant i RBUP Øst og sør (2. periode)

 • Fulbright scholar, 2016

 • Leder for ANSA, Edinburgh

Samarbeid

Martinsen har langvarige internasjonalt samarbeid med blant annet

 • Professor Philip C. Kendall, Temple University, Philadelphia, USA

 • Dr. Kevin Stark, University of Texas at Austin, Austin, USA

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Klinisk psykologi, Forebygging

Publikasjoner

 • Lisøy, Carina; Neumer, Simon-Peter; Waaktaar, Trine; Ingul, Jo Magne; Holen, Solveig & Martinsen, Kristin Dagmar (2022). Making high-quality measures available in diverse contexts — The psychometric properties of the Revised Child Anxiety and Depression Scale in a Norwegian sample. International Journal of Methods in Psychiatric Research. ISSN 1049-8931. s. 1–13. doi: 10.1002/mpr.1935. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pedersen, Marit Løtveit; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Adolfsen, Frode; Løvaas, Mona Elisabeth S & Martinsen, Kristin [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Targeting Internalizing Symptoms in Children: What is the Impact on School Functioning? Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. doi: 10.1080/00313831.2022.2042849. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pedersen, Marit Løtveit; Jozefiak, Thomas; Sund, Anne Mari; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter & Martinsen, Kristin D. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Psychometric properties of the Brief Problem Monitor (BPM) in children with internalizing symptoms: examining baseline data from a national randomized controlled intervention study. BMC Psychology. ISSN 2050-7283. 9(1), s. 1–12. doi: 10.1186/s40359-021-00689-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Handegård, Bjørn Helge; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin & Adolfsen, Frode [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Evaluating Delivery of a CBT-Based Group Intervention for Schoolchildren With Emotional Problems: Examining the Reliability and Applicability of a Video-Based Adherence and Competence Measure. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 12. doi: 10.3389/fpsyg.2021.702565. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ingul, Jo Magne; Martinsen, Kristin; Adolfsen, Frode; Sund, Anne Mari; Ytreland, Kristin & Bania, Elisabeth Valmyr [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2021). Inside the clockwork of the ECHO factorial trial: A conceptual model with proposed mediators for prevention of emotional problems in children. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 12. doi: 10.3389/fpsyg.2021.703224. Fulltekst i vitenarkiv
 • Martinsen, Kristin & Rognli, Erling W. (2021). Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: The Bergen 4-Day Treatment (B4DT) . Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. ISSN 2464-2142. 1(3).
 • Martinsen, Kristin; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Wentzel-Larsen, Tore; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari & Pedersen, Marit Løtveit [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Change in quality of life and self-esteem in a randomized controlled CBT study for anxious and sad children: can targeting anxious and depressive symptoms improve functional domains in schoolchildren? BMC Psychology. ISSN 2050-7283. 9:8, s. 1–14. doi: 10.1186/s40359-021-00511-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Løvaas, Mona Elisabeth S; Lydersen, Stian; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar & Holen, Solveig [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). A 12-month follow-up of a transdiagnostic indicated prevention of internalizing symptoms in school-aged children: The results from the EMOTION study. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH). ISSN 1753-2000. 14. doi: 10.1186/s13034-020-00322-w. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pedersen, Marit Løtveit; Holen, Solveig; Lydersen, Stian; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter & Adolfsen, Frode [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). School functioning and internalizing problems in young schoolchildren. BMC Psychology. ISSN 2050-7283. 7:88, s. 1–13. doi: 10.1186/s40359-019-0365-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Adolfsen, Frode; Martinsen, Kristin Dagmar & Holen, Solveig [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Facilitators and Barriers to the Implementation of EMOTION: An Indicated Intervention for Young Schoolchildren. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. s. 1–16. doi: 10.1080/00313831.2019.1596976. Fulltekst i vitenarkiv
 • Løvaas, Mona Elisabeth S; Sund, Anne Mari; Lydersen, Stian; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar & Holen, Solveig [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Does the transdiagnostic EMOTION intervention improve emotion regulation skills in children? Journal of Child and Family Studies. ISSN 1062-1024. 28(3), s. 805–813. doi: 10.1007/s10826-018-01324-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Wentzel-Larsen, Tore; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari & Løvaas, Mona Elisabeth S [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Prevention of anxiety and depression in school children: Effectiveness of the transdiagnostic EMOTION program. Journal of Consulting and Clinical Psychology. ISSN 0022-006X. 87(2), s. 212–219. doi: 10.1037/ccp0000360. Fulltekst i vitenarkiv
 • Løvaas, Mona Elisabeth S; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Hjemdal, Odin & Neumer, Simon-Peter [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Emotion regulation and its relation to symptoms of anxiety and depression in children aged 8–12 years: does parental gender play a differentiating role? BMC Psychology. ISSN 2050-7283. 6:42, s. 1–11. doi: 10.1186/s40359-018-0255-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Waaktaar, Trine; Rasmussen, Lene-Mari Potulski & Kendall, Philip C [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). The Factor Structure of MASC Youth Report in Norwegian School Children. Journal of Child and Family Studies. ISSN 1062-1024. 26(7), s. 1808–1816. doi: 10.1007/s10826-017-0705-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari & Kendall, Philip C. (2016). Self-reported quality of life and self-esteem in sad and anxious school children. BMC Psychology. ISSN 2050-7283. 4:45, s. 1–10. doi: 10.1186/s40359-016-0153-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Adolfsen, Frode & Rasmussen, Lene-Mari Potulski [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Study protocol of an RCT of EMOTION: An indicated intervention for children with symptoms of anxiety and depression. BMC Psychology. ISSN 2050-7283. 4:48, s. 1–8. doi: 10.1186/s40359-016-0155-y. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Martinsen, Kristin & Hagen, Roger (2021). Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205545298. 484 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Lisøy, Carina & Ytreland, Kristin [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Optimizing an intervention using VR technology.
 • Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Bania, Elisabeth Valmyr; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode & Neumer, Simon-Peter [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). NEW STRATEGIES FOR IMPROVING YOUTH MENTAL HEALTH AND FACILITATING DELIVERY OF A CBT PREVENTIVE INTERVENTION - DO PARENTS MATTER? - HIGH AND LOW PARENTAL INVOLVEMENT IN A PREVENTIVE INTERVENTION FOR ANXIOUS AND SAD CHILDREN.
 • Haug, Ida Mari; Neumer, Simon-Peter; Saus, Merete; Rye, Marte; Rasmussen, Lene-Mari Potulski & Adolfsen, Frode [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2022). A novel MFS for use in first line services and in preventative mental health interventions:Preliminary results of qualitative exploration of group leaders experiences implementing MFS in group sessions in a school-based mental health intervention. .
 • Neumer, Simon-Peter; Haug, Ida Mari; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Lisøy, Carina & Martinsen, Kristin Dagmar [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2022). USE OF A NEW MEASUREMENT FEEDBACK SYSTEM (MFS) FOR CHILDREN WITH EMOTIONAL PROBLEMS – HOW CAN THE “myEcho” APP IMPROVE OUTCOMES IN A PREVENTIVE INTERVENTION?
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Lisøy, Carina; Neumer, Simon-Peter; Adolfsen, Frode; Ingul, Jo Magne & Sund, Anne Mari [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). Delvis digital versjon av Mestrende barn.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Adolfsen, Frode & Sund, Anne Mari [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). Virtual Reality (VR).
 • Neumer, Simon-Peter; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Martinsen, Kristin Dagmar & Adolfsen, Frode [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2022). Faktor 1: Measurement Feedback System (MFS). Tilbakemeldingssytem.
 • Adolfsen, Frode; Rye, Marte; Neumer, Simon-Peter; Ingul, Jo Magne; Martinsen, Kristin Dagmar & Lisøy, Carina [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Pandemien gjorde triste og enstelige barn mer bekymret. https://forskning.no/.
 • Martinsen, Kristin & Hagen, Roger (2021). Introduksjon til kognitiv atferdsterapi for barn og unge . I Martinsen, Kristin & Hagen, Roger (Red.), Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205545298. s. 17–50.
 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin; Haug, Ida Mari; Lisøy, Carina; Ingul, Jo Magne & Ytreland, Kristin [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Moving from TIM to ECHO: optimizing a school-based intervention to prevent anxiety and depression in children .
 • Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Holen, Solveig; Lisøy, Carina; Askeland, Anne Liv & Haug, Ida Mari [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2021). Study Protocol of a factorial trial ECHO: Optimizing a group-based school intervention for children with emotional problems. BMC Psychology. ISSN 2050-7283. 9:97, s. 1–12. doi: 10.1186/s40359-021-00581-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar & Lisøy, Carina [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2020). "Hvilken betydning har foreldreinvolvering i et gruppebasert tiltak for triste og engstlige barn?".
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Lisøy, Carina; Askeland, Anne Liv; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski & Goverud Andersson, Ola [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2020). Digital betingelse - Diggi - Kan delvis digital gjennomføring gi god effekt for barna?
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari & Adolfsen, Frode [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Gi barn som strever hjelp til mestring på egne premisser. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig & Neumer, Simon-Peter (2020). Forebygging av vanlige psykiske lidelser hos barn og unge - Er gruppe- og internettbaserte tiltak vikrsomme og kostnadseffektive? Tidsskrift for kognitiv terapi. ISSN 1504-3142.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Mari; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Løvaas, Mona Elisabeth S; Neumer, Simon-Peter & Holen, Solveig (2020). Forebygging av angst og depresjon hos skolebarn - effekten av det transdiagnostiske tiltaket Mestrende barn. Best Practice Nordic. ISSN 1902-7583.
 • Ingul, Jo Magne; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Martinsen, Kristin Dagmar; Ytreland, Kristin; Bania, Elisabeth Valmyr & Sund, Anne Mari [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2020). Virtual Reality for engstelige og triste barn; optimering av atferds-eksperimenter og aktivering.
 • Lisøy, Carina; Martinsen, Kristin Dagmar; Askeland, Anne Liv; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski & Ingul, Jo Magne [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2020). ECHO: Optimalisering av et gruppebasert tiltak for engstelige og triste barn.
 • Neumer, Simon-Peter; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua; Lisøy, Carina; Askeland, Anne Liv & Adolfsen, Frode [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2020). MittEcho - En brukerstemme til barn og unge i ECHO studien.
 • Ingul, Jo Magne; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter; Sund, Anne Mari & Holen, Solveig [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). PARENTAL INVOLVEMENT; WILL IT MAKE A DIFFERENCE?
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Løvaas, Mona Elisabeth S & Ingul, Jo Magne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). TRANSFER FROM A TRADITIONAL CBT GROUP INTERVENTION TO A PARTIAL WEB-BASED SOLUTION.
 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode & Rasmussen, Lene-Mari Potulski [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Development of a new measurement feedback system for children with emotional problems .
 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Tore, Wentzel-Larsen & Ingul, Jo Magne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Forebyggende arbeid i kommunene: Erfaringer fra TIM-studien og videreføring i ECHO.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode & Ingul, Jo Magne [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). HOW CAN USE OF VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY HELP IMPROVE AN INTERVENTION FOR CHILDREN WITH EMOTIONAL PROBLEMS?
 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Ingul, Jo Magne & Rasmussen, Lene-Mari Potulski [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Forebyggende arbeid i kommunene: Erfaringer fra TIM-studien og videreføring i ECHO.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari & Patras, Joshua [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Fra TIM til ECHO: optimalisering av et gruppebasert tiltak rettet mot barn med emosjonelle vansker .
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari & Patras, Joshua [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Fra TIM til ECHO: optimalisering av et gruppebasert tiltak rettet mot barn med emosjonelle vansker .
 • Martinsen, Kristin Dagmar (2019). Fra TIM til Echo, Optimalisering av et skolebasert tiltak for barn med emosjonelle vansker.
 • Martinsen, Kristin Dagmar (2019). Fra TIM til Echo, Optimalisering av et skolebasert tiltak for barn med emosjonelle vansker.
 • Martinsen, Kristin Dagmar (2019). Fra TIM til Echo, Optimalisering av et skolebasert tiltak for barn med emosjonelle vansker.
 • Martinsen, Kristin Dagmar & Neumer, Simon-Peter (2019). Fra TIM til Echo, Optimalisering av et skolebasert tiltak for barn med emosjonelle vansker.
 • Martinsen, Kristin Dagmar & Neumer, Simon-Peter (2019). Fra TIM til Echo, Optimalisering av et skolebasert tiltak for barn med emosjonelle vansker.
 • Martinsen, Kristin Dagmar & Neumer, Simon-Peter (2019). Fra TIM til Echo, Optimalisering av et skolebasert tiltak for barn med emosjonelle vansker.
 • Martinsen, Kristin Dagmar & Neumer, Simon-Peter (2019). Fra TIM til Echo, Optimalisering av et skolebasert tiltak for barn med emosjonelle vansker.
 • Martinsen, Kristin Dagmar (2019). Mestrende barn opplæring for ECHO, Trondheim.
 • Martinsen, Kristin Dagmar (2019). Nettverksmøte for Mestrende barn gruppeledere.
 • Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua & Rasmussen, Lene-Mari Potulski [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.
 • Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter & Martinsen, Kristin Dagmar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.
 • Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar & Adolfsen, Frode [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.
 • Ingul, Jo Magne; Ytreland, Kristin; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode & Patras, Joshua [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.
 • Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski & Patras, Joshua [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.
 • Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter & Martinsen, Kristin Dagmar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.
 • Ingul, Jo Magne; Ytreland, Kristin; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar & Adolfsen, Frode [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.
 • Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar & Adolfsen, Frode [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.
 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Ingul, Jo Magne; Martinsen, Kristin Dagmar & Neumer, Simon-Peter [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge .
 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Sund, Anne Marie; Ingul, Jo Magne & Martinsen, Kristin Dagmar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge .
 • Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Marie & Neumer, Simon-Peter [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge .
 • Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig & Neumer, Simon-Peter [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge .
 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Marie & Martinsen, Kristin Dagmar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge .
 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter & Martinsen, Kristin Dagmar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge .
 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Marie & Martinsen, Kristin Dagmar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge .
 • Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig & Martinsen, Kristin Dagmar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge .
 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Holen, Solveig & Adolfsen, Frode [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Optimizing Evidence Based Interventions (EBI) for children and adolescents in Norway.
 • Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Mari; Adolfsen, Frode & Patras, Joshua (2019). Nyhetsbrev TIM studien 2019.
 • Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode & Patras, Joshua [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Presentasjon av ECHO for Levanger Kommune.
 • Bania, Elisabeth Valmyr; Sandvik, Kristin; Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar & Holen, Solveig [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Presentasjon av ECHO for Stjørdal Kommune .
 • Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode & Patras, Joshua [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Presentasjon av ECHO for Melhus Kommune.
 • Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig & Adolfsen, Frode [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Presentasjon av ECHO for Trondheim Kommune .
 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua & Rasmussen, Lene-Mari Potulski [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua & Ingul, Jo Magne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.
 • Martinsen, Kristin Dagmar (2019). Tidlige tiltak- Det transdiagnostiske tiltaket Mestrende barn skal forebygge både angst og depresjon hos barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 56(02), s. 99–101.
 • Pedersen, Marit Løtveit; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski & Patras, Joshua [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Do Teachers notice internalizing problems among young schoolchildren.
 • Thoresen, Bente & Martinsen, Kristin Dagmar (2018). Hjelp mot engstelighet og tristhet. [Fagblad]. Rådet for Psykisk helse nr 5/2018.
 • Martinsen, Kristin Dagmar (2018). Angst og depresjon hos skolebarn. [TV]. TV2 Nyhetskanalen.
 • TV2, Journalist & Martinsen, Kristin Dagmar (2018). Gir terapi på barneskolen for å forhindre angst og depresjon. [TV]. TV2 Dagsrevyen.
 • Martinsen, Kristin Dagmar (2018). Kan fokus på transdiagnostiske prosesser bygge bro mellom forskning og praksis?
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari & Løvaas, Mona Elisabeth S [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Preliminary results from the effectiveness study of the preventive EMOTION intervention & Use of new technology to improve uptake of the intervention in the services.
 • Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Martinussen, Monica; Martinsen, Kristin Dagmar & Holen, Solveig [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Implementation of the EMOTION program.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari & Løvaas, Mona Elisabeth S [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2018). Effectiveness evaluation of the EMOTION program.
 • Martinsen, Kristin Dagmar (2018). Mestrende barn Gjennomgang av programmet for barne- og foreldregrupper.
 • Martinsen, Kristin Dagmar (2018). Mestrende barn opplæring.
 • Martinsen, Kristin Dagmar (2018). Forebygging av angst og depresjon hos skolebarn Foreløpige resultater og erfaringer fra TIM-studien.
 • Martinsen, Kristin Dagmar (2017). Mestrende barn - bakgrunn og resultater.
 • Martinsen, Kristin Dagmar (2017). Tidlig Intervensjon Mestrende barn (TIM-studien).
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari & Patras, Joshua [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Indicated prevention of anxiety and depression in school children: Preliminary results from a randomized controlled trial of a new transdiagnostic intervention.
 • Pedersen, Marit Løtveit; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski & Adolfsen, Frode [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Exploring the associations between school functioning and symptoms of anxiety and/or depression in young school children.
 • Løvaas, Mona Elisabeth S; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter & Holen, Solveig [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). Emotion regulation and its relation to symptoms of anxiety and depression in children. Does parental gender have a differentiating role? .
 • Neumer, Simon-Peter; Villabø, Marianne Aalberg & Martinsen, Kristin Dagmar (2017). Mestringskatten. I Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K. & Frønes, Ivar (Red.), Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205500891.
 • Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Mari; Adolfsen, Frode & Patras, Joshua (2016). Nyhetsbrev TIM vår 2016.
 • Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Pedersen, Marit Løtveit & Rasmussen, Lene-Mari Potulski [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Early Intervention Coping Kids - a randomized controlled trial.
 • Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski & Adolfsen, Frode [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Coping Kids: a randomized controlled study of a new transdiagnostic preventive intervention for children with symptoms of anxiety and depression.
 • Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Rasmussen, Lene-Mari Potulski & Patras, Joshua [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Early Intervention Coping Kids - A randomized controlled trial.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter & Waaktaar, Trine (2018). Prevention of anxiety and depression i school children. The development and testing of the new transdiagnostic EMOTION intervention. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. mai 2021 13:35 - Sist endret 3. nov. 2021 08:24