Helene Amundsen Nissen-Lie

Førsteamanuensis - Psykologisk institutt
Bilde av Helene Amundsen Nissen-Lie
English version of this page
Telefon +47 22845949
Mobiltelefon +4799737309 99737309
Rom S02-13
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Terapeuteffekter og terapeutvariable

 • Terapeutisk relasjon/allianse

 • Psykodynamisk terapiteori

 • Generelle endringsmekanismer i psykoterapi

Bakgrunn

 • 2014 (desember)- : Førsteamanuensis, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

 • 2014 (juli) - 2017 (september): Psykologspesialist ved Poliklinikken for Barn og Unge, Diakonhjemmet Sykehus (BUP Vest) (20 % stilling)

 • 2014 (januar-juli): Psykolog ved Alderspsykiatrisk Avd. Tåsen, Diakonhjemmet Sykehus

 • 2013-: Postdoktor ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

 • 2012-2014: Psykolog ved Poliklinikken for Barn og Unge, Diakonhjemmet Sykehus (BUP Vest)

 • 2011: Ph.D., Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

 • 2005-: Kandidat i Prosjekt Dobbeltkompetanse

 • 2002-2004: Psykolog, Vinderen DPS, Diakonhjemmet Sykehus (Psykiatrisk Poliklinikk)

 • 2002: Cand. psychol., Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

 • 1997: Bachelor of Science (BSc) i psykologi ved Universitetet i London

Undervisning 

PSYC1202 - Etikk og profesjonsrolle

PSYC4400 - Forpraksis voksne. Relasjonskompetanse

PSYC4301 - Psykologisk behandling og behandlingsforskning

PSYC6300 - Praktikum

PSY9208 - Forskningsseminar; Klinisk psykologisk forskning

Priser

 • Young Researcher Award, International Federation for Psychotherapy, 2014

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Bernhardt, Ida S.; Nissen-Lie, Helene Amundsen & Råbu, Marit (2020). The embodied listener: a dyadic case study of how therapist and patient reflect on the significance of therapist`s personal presence for the therapeutic change process. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307. . doi: 10.1080/10503307.2020.1808728 Vis sammendrag
 • Nissen-Lie, Helene A.; Dahl, Hanne-Sofie Johnsen & Høglend, Per Andreas (2020). Patient factors predict therapists' emotional countertransference differently depending on whether therapists use transference work in psychodynamic therapy. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307. . doi: 10.1080/10503307.2020.1762947 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Heinonen, Erkki & Nissen-Lie, Helene A (2019). The professional and personal characteristics of effective psychotherapists: a systematic review. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307. . doi: 10.1080/10503307.2019.1620366
 • Leitemo, Kai; Bakali, Jan Vegard; Vestbø, Hanne Sofie & Nissen-Lie, Helene A (2019). The Role of Attachment Anxiety and Avoidance for Reduced Interpersonal Problems in Training Group Analytic Therapy. Group Dynamics.  ISSN 1089-2699. . doi: 10.1037/gdn0000112
 • Nissen-Lie, Helene A (2019). Klinisk tenkning og terapeutens personlige bidrag, I: Erik Stänicke; Hanne Strømme; Sølvi Kristiansen & Line Indrevoll Stänicke (red.),  Klinsisk tenkning og psykoanalyse.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-52260-2.  Kapittel 2.  s 36 - 59
 • Råbu, Marit; Mcleod, John; Haavind, Hanne; Bernhardt, Ida S.; Nissen-Lie, Helene A & Moltu, Christian (2019). How psychotherapists make use of their experiences from being a client: Lessons from a collective autoethnography. Counselling Psychology Quarterly.  ISSN 0951-5070. . doi: 10.1080/09515070.2019.1671319 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bernhardt, Ida S.; Nissen-Lie, Helene A; Moltu, Christian; Mcleod, John & Råbu, Marit (2018). "It's both a strength and a drawback." How therapists' personal qualities are experienced in their professional work. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  29(7), s 959- 970 . doi: 10.1080/10503307.2018.1490972 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Cappelen, Fredrik; Landmark, Anders Flækøy; Stänicke, Line Indrevoll & Nissen-Lie, Helene A (2018). Psykodynamisk terapi med barn og ungdom i dag. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55(9), s 750- 761
 • Goldberg, Simon, B.; Hoyt, William T.; Nissen-Lie, Helene A; Nielsen, Stevan Lars & Wampold, Bruce E. (2018). Unpacking the therapist effect: Impact of treatment length differs for high- and low-performing therapists. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  28(4), s 532- 544 . doi: 10.1080/10503307.2016.1216625
 • Nissen-Lie, Helene A (2018). Effekten av psykodynamisk psykoterapi: Status i kunnskapsfeltet og ubesvarte spørsmål. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55(6), s 416- 427
 • Rønnestad, Michael Helge; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Benum, Kirsten; Ekroll, Vidar Blokhus; Gullestad, Siri Erika; Haavind, Hanne; Reichelt, Sissel; Råbu, Marit; Stänicke, Erik; Lippe, Anna Louise von der & Halvorsen, Margrethe S. (2018). Expanding the Conceptualization of Outcome and Clinical Effectiveness. Journal of Contemporary Psychotherapy.  ISSN 0022-0116.  49, s 87- 97 . doi: 10.1007/s10879-018-9405-z
 • Nissen-Lie, Helene A (2017). Mistet og funnet: Et essay om filmen Lost in Translation av Sofia Coppola. Matrix.  ISSN 0109-646X.  33(2), s 76- 83
 • Nissen-Lie, Helene A; Goldberg, Simon B.; Hoyt, William T.; Falkenström, Fredrik; Holmqvist, Rolf; Nielsen, Stevan Lars & Wampold, Bruce E. (2016). Are therapists uniformly effective across patient outcome domains? A study on therapist effectiveness in two different treatment contexts. Journal of Counseling Psychology.  ISSN 0022-0167.  63(4), s 367- 378 . doi: 10.1037/cou0000151
 • Oddli, Hanne; Nissen-Lie, Helene A & Halvorsen, Margrethe S. (2016). Common therapeutic change principles as "sensitizing concepts": A key perspective in psychotherapy integration and clinical research. Journal of psychotherapy integration.  ISSN 1053-0479. . doi: 10.1037/int0000033
 • Nissen-Lie, Helene A; Havik, Odd E.; Høglend, Per Andreas; Rønnestad, Michael Helge & Monsen, Jon Trygve (2015). Patient and therapist perspectives on alliance development: Therapists' practice experiences as predictors. Clinical Psychology and Psychotherapy.  ISSN 1063-3995.  22(4), s 317- 327 . doi: 10.1002/cpp.1891
 • Nissen-Lie, Helene A; Rønnestad, Michael Helge; Høglend, Per Andreas; Havik, Odd E.; Solbakken, Ole Andre; Stiles, Tore C & Monsen, Jon Trygve (2015). Love yourself as a person, doubt yourself as a therapist?. Clinical Psychology and Psychotherapy.  ISSN 1063-3995.  24(1), s 48- 60 . doi: 10.1002/cpp.1977
 • Nissen-Lie, Helene A (2014). Hvorfor velger noen å bli psykoterapeut?, I: Anna Louise von der Lippe; Helene A Nissen-Lie & Hanne Oddli (red.),  Psykoterapeuten. En antologi om terapeutens rolle i psykoterapi.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205472136.  Kapittel 13.  s 278 - 291
 • Nissen-Lie, Helene A & Stänicke, Erik (2014). "Yes, of course it hurts when buds are breaking”:Therapist reactions to an adolescent client’s sexual material in psychodynamic psychotherapy. Journal of Clinical Psychology.  ISSN 0021-9762.  70(2), s 160- 169 . doi: 10.1002/jclp.22067
 • Nissen-Lie, Helene A; Havik, Odd E.; Høglend, Per Andreas; Monsen, Jon Trygve & Rønnestad, Michael Helge (2013). The Contribution of the quality of therapists' personal lives to the development of the working alliance. Journal of Counseling Psychology.  ISSN 0022-0167.  60(4), s 483- 495 . doi: 10.1037/a0033643
 • Nissen-Lie, Helene A; Monsen, Jon Trygve; Ulleberg, Pål & Rønnestad, Michael Helge (2013). Psychotherapists' self-reports of their interpersonal functioning and difficulties in practice as predictors of patient outcome. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  23(1), s 86- 104 . doi: 10.1080/10503307.2012.735775
 • Nissen-Lie, Helene A (2012). Hva kjennetegner gode og mindre gode psykoterapeuter? -Betydning av terapeutens selvforståelse for prosess og utfall av psykoterapi. Mellanrummet: Nordisk tidskrift för barn- och ungdomspsykoterapi.  ISSN 2000-8511.  26, s 79- 90
 • Nissen-Lie, Helene A; Monsen, Jon Trygve & Rønnestad, Michael Helge (2010). Therapist predictors of early patient-rated working alliance: A multilevel approach. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  20(6), s 627- 646 . doi: 10.1080/10503307.2010.497633

Se alle arbeider i Cristin

 • von der Lippe, Anna Louise; Nissen-Lie, Helene A & Oddli, Hanne (red.) (2014). Psykoterapeuten. En antologi om terapeutens rolle i psykoterapi. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205472136.  323 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nissen-Lie, Helene Amundsen (2020). Humility and self-doubt are hallmarks of a good therapist. Aeon.
 • Finsrud, Ingvild; Nissen-Lie, Helene A; Ulvenes, Pål; Vrabel, KariAnne & Wampold, Bruce E. (2019). Structure of Common Factors across Psychotherapies and Diagnoses.
 • Nissen-Lie, Helene A (2019). Emnekurs i psykodynamisk terapi for rus- og avhengighet:«Forskning på psykodynamisk terapi».
 • Nissen-Lie, Helene A (2019). How can we best develop our personal and professional qualities to maximize client outcomes?.
 • Nissen-Lie, Helene A (2019). Klinisk ekspertise.
 • Nissen-Lie, Helene A (2019). Therapist effects: How can we develop our therapist qualities?.
 • Berg, Anna Asbjørnsen; Nissen-Lie, Helene A; Karevold, Evalill Bølstad & Bugge Bergsund, Hans (2018). The Role of Socialization in the Development and Prevention of Depression in Young Men/Boys.
 • Bernhardt, Ida S.; Moltu, Christian; Nissen-Lie, Helene A & Råbu, Marit (2018). Feeling at home in theory – an echo of the therapist’s personal history in the professional domain.
 • Godunko, Maria; Nissen-Lie, Helene A; Karevold, Evalill Bølstad & Bugge Bergsund, Hans (2018). «Dekker dagens diagnosekriterier og depresjonskartlegging gutters depressive plager?»: En kvalitativ undersøkelse av mannlige psykologistudenters og skolepsykologers refleksjoner rundt gutters symptomer på depresjon.
 • Hansen, Mari Kjos; Nissen-Lie, Helene A; Karevold, Evalill Bølstad & Bugge Bergsund, Hans (2018). ”Gutter gråter ikke”: En kvalitativ studie av gutter og unge menn sine depressive uttrykk basert på psykologistudenter og skolepsykologer sine antakelser og erfaringer..
 • Nissen-Lie, Helene A (2018). Five questions on expertise in psychotherapy. The Integrative Therapist, SOCIETY FOR THE INTEGRATION OF PSYCHOTHERAPY,.  ISSN 2520-2464.  4(2), s 13- 15
 • Nissen-Lie, Helene A (2018). "The Contribution of the Psychotherapist and Therapist Characteristics To Therapy Process and Outcome".
 • Nissen-Lie, Helene A; Solbakken, Ole Andre & Monsen, Jon Trygve (2018). Are we on the same page? Alliance convergence and its impact on therapy outcomes.
 • Pedersen, Pia Beate & Nissen-Lie, Helene A (2018, 14. februar). Hva kjennetegner en god terapeut?. [Internett].  Podcast.
 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger; Hartmann, Ellen Johanne; Haavind, Hanne; Killingmo, Bjørn; Von der Lippe, Anna Louise; Mauseth, Tori; Monsen, Jon Trygve; Mossige, Svein; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Reichelt, Sissel; Rø, Frida Gullestad; Rønnestad, Michael Helge; Råbu, Marit; Tjersland, Odd Arne; Stänicke, Line Indrevoll; Strømme, Hanne; Sveaas, Nora; Zachrisson, Anders & Øiestad, Guro (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(12), s 1197- 1199
 • Halvorsen, Per & Nissen-Lie, Helene A (2017, 14. november). I første rekke for klinikken. [Fagblad].  Norsk Psykologforening.
 • Heldmark, Thomas & Nissen-Lie, Helene A (2017, 05. oktober). Så är en superterapeut - Vetandes Värld, Sveriges Radio. [Radio].  Sveriges Radio 1.
 • Heldmark, Thomas & Nissen-Lie, Helene A (2017, 29. september). "Terapeutens personlighet påverkar behandlingen" - Vetenskapsradion. [Radio].  Sveriges Radio 1.
 • Homqvist, Rolf; Nissen-Lie, Helene A; Jørgensen, Carsten René; Broberg, Anders; Gustavsson, Per; Hau, Stephan; Høglend, Per Andreas; Johansson, Håkan; Leiman, Mikael; Lorentzen, Steinar; Philips, Bjorn; Poulsen, Stig; Rønnestad, Michael Helge; Sandahl, Christian; Sandell, Rolf; Varvin, Sverre & Wilberg, Theresa (2017). Enfäldiga riktlinjer för behandling av depression. Dagens nyheter.  ISSN 1101-2447.
 • Nissen-Lie, Helene A (2017). Finding the common ground: Where to go from here? Some reflections.
 • Nissen-Lie, Helene A (2017). Hva kjennetegner dyktige terapeuter?.
 • Nissen-Lie, Helene A (2017, 01. mars). Kritik mot Socialstyrelsens nya riktlinjer om terapi: ”Gränsar till det oetiska”.  Dagens ECT.
 • Nissen-Lie, Helene A; Garås, Anna & Monsen, Jon Trygve (2017). Agreement about goals in psychotherapy: Patients’ and therapists’ perspectives, therapist effects and predictors, and relation to outcome.
 • Oddli, Hanne; Nissen-Lie, Helene A; Mcleod, John; Rønnestad, Michael Helge & Halvorsen, Margrethe S. (2017). Goal consensus between client and therapist. A mixed-method study..
 • Nissen-Lie, Helene A (2016). Foredrag om filmen "Lost in Translation".
 • Nissen-Lie, Helene A (2016). Mistet og funnet: Et foredrag om filmen Lost in Translation av Sofia Coppola.
 • Nissen-Lie, Helene A & Rønnestad, Michael Helge (2016). The empirical evidence for psychotherapist humility as a foundation for psychotherapist expertise.
 • Nissen-Lie, Helene A; Rønnestad, Michael Helge & Orlinsky, David E. (2016). Early family care, personal therapy and current life quality in psychotherapists: The «neutralizing» effect of personal therapy.
 • Nissen-Lie, Helene A; Rønnestad, Michael Helge & Orlinsky, David E. (2016). Therapists’ early family care, personal therapy, and current life quality: Different tales from different countries.
 • Nissen-Lie, Helene A (2015). Den terapeutiske relasjon og terapeuten som person.
 • Nissen-Lie, Helene A (2015). Foredrag om filmen "Shame" på Cinemateket.
 • Nissen-Lie, Helene A (2015). Hva sier empirisk forskning om hva som kjennetegner dyktige terapeuter?.
 • Nissen-Lie, Helene A (2015). IFP Young Researcher Award. Psychotherapy and Psychosomatics.  ISSN 0033-3190.  3(84), s 191- 192 . doi: 10.1159/000375543
 • Nissen-Lie, Helene A (2015). Jaget av skammen: Et essay om filmen Shame av Steve McQueen. Matrix.  ISSN 0109-646X.  32(2)
 • Nissen-Lie, Helene A (2015). "Klassikeren": Carl Roger's 'On becoming a person. A therapist's view of psychotherapy'.. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  52(2), s 163- 163
 • Nissen-Lie, Helene A (2015). Siste nytt om evidens for psykodynamisk terapi og psykoanalyse: Gode nyheter, nye spørsmål.
 • Nissen-Lie, Helene A (2015). Terapeutens bidrag i psykologisk behandling.
 • Nissen-Lie, Helene A; Goldberg, Simon, B.; Hoyt, William; Nielsen, Stevan Lars; Falkenström, Fredrik; Holmquist, Rolf & Wampold, Bruce E. (2015). Is therapist effectiveness a global construct?.
 • Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Haavind, Hanne; Von der Lippe, Anna Louise; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Råbu, Marit; Stänicke, Erik & Rønnestad, Michael Helge (2014). How does alliance work develop in phases of psychotherapy?.
 • Nissen-Lie, Helene A (2014). "Det vanskelige møtet" - Utfordrende situasjoner i møte med pasienter og pårørende.
 • Nissen-Lie, Helene A (2014). Terapeutens bidrag i psykoterapi.
 • Nissen-Lie, Helene A (2014). Virksomme faktorer i behandling.
 • Nissen-Lie, Helene A & Orlinsky, David E. (2014). Growth, Love, and Work in Psychotherapy: Sources of Therapeutic Talent and Clinician Self-Renewal, In Robert Wicks & Elizabeth Maynard (ed.),  Clinician's Guide to Self-Renewal.  John Wiley & Sons.  ISBN 978-1-118-44381-1.  1.  s 3 - 24
 • Nissen-Lie, Helene A; Rønnestad, Michael Helge & Monsen, Jon Trygve (2014). The therapist as a person and as a professional: How does this interplay affect patient outcome of psychotherapy?.
 • Rønnestad, Michael Helge; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe; Haavind, Hanne; Lippe, Anna Louise von der; Nissen-Lie, Helene A & Reichelt, Sissel (2014). The outcomes of therapies conducted by highly experienced therapists.
 • von der Lippe, Anna Louise; Nissen-Lie, Helene A & Oddli, Hanne (2014). Dedication, In Anna Louise von der Lippe; Helene A Nissen-Lie & Hanne Oddli (ed.),  Psykoterapeuten. En antologi om terapeutens rolle i psykoterapi.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205472136.  dedikasjon.
 • von der Lippe, Anna Louise; Nissen-Lie, Helene A & Oddli, Hanne (2014). Forord, I: Anna Louise von der Lippe; Helene A Nissen-Lie & Hanne Oddli (red.),  Psykoterapeuten. En antologi om terapeutens rolle i psykoterapi.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205472136.  Forord.
 • Nissen-Lie, Helene A (2013). Teknikk eller relasjon i psykoterapi: En uhensiktsmessig dikotomi?, I: Kirsten Benum; Eva Axelsen & Ellen Johanne Hartmann (red.),  God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3598-7.  Kapittel 12.  s 316 - 342
 • Nissen-Lie, Helene A; Høglend, Per Andreas; Monsen, Jon Trygve; Havik, Odd E.; Rønnestad, Michael Helge; Solbakken, Ole Andre & Stiles, Tore C (2013). Therapists' experiences of difficulties inpractice and their self-images (introjects). Does the interplay between thesefactors affect patient outcome from psychotherapy?.
 • Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne & Wampold, Bruce E. (2013). Fellesfaktordebatt på ville veier. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  50(5), s 489- 491
 • Nissen-Lie, Helene A; Havik, Odd. E.; Monsen, Jon Trygve; Høglend, Per Andreas & Rønnestad, Michael Helge (2012). Therapists' personal lives and alliance development.
 • Nissen-Lie, Helene A (2011). Psychotherapists’ self-perceptions: Their relationships to the processes and outcomes of psychotherapy. Dissertation for Degree of PhD, Faculty of Social Sciences, University of Oslo, ISSN 1504-3991..
 • Nissen-Lie, Helene A; Ulleberg, Pål; Monsen, Jon Trygve & Rønnestad, Michael Helge (2011). The influence of therapists' self-perceptions on patient outcome.
 • Nissen-Lie, Helene A; Monsen, Jon Trygve & Rønnestad, Michael Helge (2010). The influence of therapists' self-reported characteristics on patient outcome from therapy.
 • Nissen-Lie, Helene A; Rønnestad, Michael Helge & Monsen, Jon Trygve (2008). Therapist effects in the Norwegian Multicenter Project for the study of process and outcome of psychotherapy.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. jan. 2013 15:04 - Sist endret 8. juli 2019 14:56