Personer med emneord «sosiologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Akaliyski, Plamen Stipendiat +47-22845771 plamen.akaliyski@sosgeo.uio.no Sosiologi
Album, Dag Professor +47-22854707 dag.album@sosgeo.uio.no Sosiologi, Kultursosiologi
Andersson, Mette Professor +47-22854974 mette.andersson@sosgeo.uio.no Migrasjon, Globalisering, Kulturell og politisk deltakelse, Offentlighet, Ulikhet, Sosiologi
Birkelund, Gunn Elisabeth Professor +47-22844051 g.e.birkelund@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet
Borgen, Nicolai Topstad Postdoktor +47-22855248 n.t.borgen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Inntekt, Arbeid og velferd, Sosial ulikhet
Borgen, Solveig Topstad Stipendiat +47-22855506 s.t.borgen@sosgeo.uio.no Etnisk segregering, Utdanning, Sosiologi
Brochmann, Grete Professor +47-22858336 99278730 (mob) 99278730 grete.brochmann@sosgeo.uio.no Sosiologi, Internasjonal migrasjon, Velferdsstat
Bråten, Stein Professor emeritus s.l.braten@sosgeo.uio.no Sosiologi
Ellingsæter, Anne Lise Professor +47-22855360 a.l.ellingsater@sosgeo.uio.no Sosiologi, Kjønn og familie, Organisasjon-arbeid-ledelse, Velferdsstat
Engelstad, Fredrik Professor emeritus +47-22854002 fredrik.engelstad@sosgeo.uio.no Demokrati, Kultursosiologi, Makt-identitet-politikk, Organisasjon-arbeid-ledelse, Sosiologi
Fangen, Katrine Instituttleder +47-22855244 +47-91665112 (mob) katrine.fangen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Migrasjon, Minoriteter, Nasjonalisme, Radikalisering, Høyreekstremisme
Fennefoss, Arvid Førsteamanuensis +47-22857602 arvid.fennefoss@sosgeo.uio.no Sosiologi, Organisasjon-arbeid-ledelse
Fjær, Eivind Grip Stipendiat +47-22855142 e.g.fjar@sosgeo.uio.no Sosiologi, Alkohol, Avvik kriminalitet og rus
Flemmen, Magne Postdoktor +47-22854270 magne.flemmen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet
Frønes, Ivar +47-22854260 ivar.frones@sosgeo.uio.no Sosiologi, Kultursosiologi
Furseth, Inger Professor +47-22858299 inger.furseth@sosgeo.uio.no Sosiologi, Religionssosiologi, Sosiale Bevegelser, Migrasjon, Kjønn
Führer, Laura Maria Stipendiat l.m.fuehrer@sosgeo.uio.no Migrasjon, Rasisme, Identitet, Hvithet, Feministisk teori, Norge, Arabisk, Sosiologi
Gullbekk, Eystein Univ.bibliotekar +47-22854952 eystein.gullbekk@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Informasjonskompetanse, Sosiologi
Hagelund, Anniken Professor +47-22858470 anniken.hagelund@sosgeo.uio.no Sosiologi, Velferdsstat, Makt-identitet-politikk, Internasjonal migrasjon, sykefravær
Hansen, Marianne Nordli Professor +47-22855267 m.n.hansen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet
Hart, Rannveig Kaldager Postdoktor +47-22844078 481 55 431 r.k.hart@sosiologi.uio.no Sosiologi, Avvik, kriminalitet og rus, Demografi, Kvantitativ metode
Hermansen, Are Skeie Postdoktor +47-22844715 a.s.hermansen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet, Minoriteter
Holter, Øystein Gullvåg Professor +47-22858953 o.g.holter@stk.uio.no Samfunn, Kjønnsbalanse, Kjønn, Likestilling, Menn, Maskuliniteter, Sosiologi, Sosialhistorie, Samfunnsøkonomi
Kjølsrød, Lise Professor +47-22858332 lise.kjolsrod@sosgeo.uio.no Sosiologi, Kultursosiologi, Velferdsstat
Krogstad, Anne Professor +47-22844394 anne.krogstad@sosgeo.uio.no Kultursosiologi, Sosiologi, Komparativ politikk, Valg og demokrati, Symboler
Larsen, Edvard Nergård Stipendiat e.n.larsen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet, Etnisitet, Diskriminering
Lerum, Sverre Vigeland Forsker s.v.lerum@medisin.uio.no Amyotrofisk lateral sklerose, ALS, Profesjoner, Kronisk sykdom, Samhandling, Sosiologi, Helsesosiologi
Lilleaas, Ulla-Britt +47-22858979 92038367 (mob) 92038367 u.b.lilleaas@stk.uio.no Sosiologi, Kjønnsforskning, Kropp, Helse, Maskuliniteter, Likestilling, Sosial Endring, Kvalitative metoder, Forskningsformidling
Lillehagen, Mats Stipendiat mats.lillehagen@sosgeo.uio.no sosiologi, ulikhet, rus, innvandring, avvik, kvantitativ metode, demografi, naturalisme, sosialfilosofi
Ljunggren, Jørn Postdoktor +47-22844252 41921291 jorn.ljunggren@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet, Klasse, Eliter, Sosial mobilitet
Lyngstad, Torkild Hovde Professor +47-22844573 92647880 (mob) 92647880 t.h.lyngstad@sosgeo.uio.no Sosiologi, demografi, kvantitativ metode, kriminologi, data science
Mastekaasa, Arne Professor +47-22856757 arne.mastekaasa@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet
Mjøset, Lars Professor +47-22856749 lars.mjoset@sosgeo.uio.no Sosiologi, Velferdsstat
Moen-Larsen, Natalia Stipendiat +47-22855505 natalia.moen-larsen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Diskurs, Minoriteter, Migrasjon, Nasjonalisme, Etnisitet, Russland
Mozetic, Katarina Stipendiat +47-22854863 katarina.mozetic@sosgeo.uio.no Sosiologi, Migrasjon, Integrasjon, Europa, Kvalitativ metode, Internasjonal migrasjon
Nielsen, Torben Hviid Professor +47-22841606 t.h.nielsen@sosgeo.uio.no Sosiologisk teori og historie, Samtidsdiagnoser, Teknologi- og vitenskapsstudier, “Unintended Consequences", Sosiologi
Omberg, Hilde Førstekonsulent +47-22858217 hilde.omberg@sosgeo.uio.no Sosiologi, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Studiekvalitet, Eksamen, Fronter
Pedersen, Willy Professor +47-22854096 90268644 (mob) ++ 47 90268644 willy.pedersen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Avvik kriminalitet og rus
Rogne, Adrian Farner Forsker +47-22854263 92821610 a.f.rogne@sosgeo.uio.no Sosiologi, Demografi, Segregering, Kvantitativ metode
Shammas, Victor Lund Stipendiat 48360509 (mob) v.l.shammas@sosgeo.uio.no Sosiologi, Avvik kriminalitet og rus, Velferdsstat, Marginalisering
Skardhamar, Torbjørn Professor +47-22855020 45022194 torbjorn.skardhamar@sosgeo.uio.no Sosiologi, Kvantitativ metode, Avvik kriminalitet og rus
Skirbekk, Sigurd Professor emeritus sigurd.skirbekk@sosgeo.uio.no Sosiologi
Storm-Mathisen, Ardis Forsker +47-22858721 ardis.storm-mathisen@stk.uio.no Sosiologi, Kjønn, Kropp, Familie, Hverdagsliv, Barn, Ungdom
Strandberg-Jensen, Bethina Seniorkonsulent +47-22855226 bethina.strandberg-jensen@sosgeo.uio.no Studiekonsulent master, Sosiologi, Studieadministrasjon, Eksamen, Opptak
Sæther, Inga Stipendiat inga.sather@sosgeo.uio.no sosiologi, arbeidsmigrasjon, ruralsosiologi, religionssosiologi
Sørhaug, Hans Christian +47-22841632 +47-92249317 (mob) h.c.sorhaug@sosgeo.uio.no Sosiologi, organisasjon-arbeid-ledelse
Talleraas, Marie Johanne Førstekonsulent +47-22858217 +47-22858217 m.j.talleraas@sosgeo.uio.no Sosiologi, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Undervisning, Eksamen
Toft, Maren Stipendiat +47-22855143 marento@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet
Wetlesen, Tone Schou Professor emerita t.s.wetlesen@sosgeo.uio.no Sosiologi
Wiborg, Øyvind Førsteamanuensis +47-22858669 oyvind.wiborg@sosgeo.uio.no Sosial ulikhet, Sosial mobilitet, Marginalisering, kvantitative metoder, Sosiologi
Widerberg, Karin Professor +47-22855247 karin.widerberg@sosgeo.uio.no Sosiologi, Kjønn og familie