Maren Toft

Bilde av Maren Toft
English version of this page
Telefon 22855143
Rom 409
Treffetider Torsdag 14-15
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holter hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Klasseteori 
 • Sosial mobilitet og klassestrukturasjon
 • Segregasjon og urban ulikhet
 • Sosial kapital og maktnettverk
 • Sekvensanalyse, korrespondanseanalyse, nettverksanalyse mm.

Undervisning

Bakgrunn

 • Postdoktor ved ISS, oktober 2018 -
 • Stipendiat ved ISS, september 2014 - 2018
 • Vitenskapelig assistent ved ISS, 2013-2014
 • Master i sosiologi ved ISS, 2013

Verv

 • Styremedlem, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
 • Styremedlem, Norsk sosiologforening Østlandet

Priser og stipender

 

Emneord: Sosiologi, Sosial ulikhet

Publikasjoner

 • Toft, Maren (2022). Quantifying class trajectories: linking topological and temporal accounts. BMS. Bulletin de méthodologie sociologique. ISSN 0759-1063. 154(1), s. 105–132. doi: 10.1177/07591063221088321.
 • Toft, Maren & Hansen, Marianne Nordli (2022). Dynastic cores and the borrowed time of newcomers. Wealth accumulation and the Norwegian one percent . British Journal of Sociology. ISSN 0007-1315. doi: 10.1111/1468-4446.12925.
 • Hansen, Marianne Nordli & Toft, Maren (2021). Wealth Accumulation and Opportunity Hoarding: Class-Origin Wealth Gaps over a Quarter of a Century in a Scandinavian Country. American Sociological Review. ISSN 0003-1224. doi: 10.1177/00031224211020012. Fulltekst i vitenarkiv
 • Toft, Maren & Jarness, Vegard (2020). Upper-class romance: homogamy at the apex of the class structure. European Societies. ISSN 1461-6696. doi: 10.1080/14616696.2020.1823009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Toft, Maren & Friedman, Sam (2020). Family Wealth and the Class Ceiling: The Propulsive Power of The Bank of Mum and Dad. Sociology. ISSN 0038-0385. 55(1), s. 90–109. doi: 10.1177/0038038520922537.
 • Toft, Maren & Flemmen, Magne (2019). Var klassesamfunnet noen gang på hell? Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 3(2), s. 137–155. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2019-02-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Toft, Maren (2018). Upper-class trajectories: capital-specific pathways to power. Socio-Economic Review. ISSN 1475-1461. 16(2), s. 341–364. doi: 10.1093/ser/mwx034. Fulltekst i vitenarkiv
 • Toft, Maren (2018). Mobility closure in the upper class: assessing time and forms of capital. British Journal of Sociology. ISSN 0007-1315. 70(1), s. 109–137. doi: 10.1111/1468-4446.12362. Fulltekst i vitenarkiv
 • Toft, Maren & Flemmen, Magne (2018). The gendered reproduction of the upper class. I Korsnes, Olav; Heilbron, Johan; Hjellbrekke, Johannes; Bühlmann, Felix & Savage, Mike (Red.), New Directions in Elite Studies. Routledge. ISSN 978-1138059191. s. 113–133. doi: 10.4324/9781315163796-6.
 • Toft, Maren (2017). Enduring contexts: Segregation by affluence throughout the life course. Sociological Review. ISSN 0038-0261. 66(3), s. 645–664. doi: 10.1177/0038026117741051. Fulltekst i vitenarkiv
 • Flemmen, Magne; Toft, Maren; Andersen, Patrick Lie; Hansen, Marianne Nordli & Ljunggren, Jørn (2017). Forms of Capital and Modes of Closure in Upper Class Reproduction . Sociology. ISSN 0038-0385. 51(6), s. 1277–1298. doi: 10.1177/0038038517706325. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ljunggren, Jørn ; Toft, Maren & Flemmen, Magne (2017). Geografiske klasseskiller : Fordelingen av goder og byrder mellom Oslos bydeler. I Ljunggren, Jørn (Red.), Oslo - ulikhetenes by. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202521615. s. 359–376.
 • Toft, Maren & Ljunggren, Jørn (2016). Geographies of class advantage: The influence of adolescent neighbourhoods in Oslo. Urban Studies. ISSN 0042-0980. 53(14), s. 2939–2955. doi: 10.1177/0042098015601770.

Se alle arbeider i Cristin

 • Toft, Maren (2022). Klasseanalysen og overklassen.
 • Toft, Maren (2022). Da «underklassen» ble et moralsk problem. [Avis]. Morgenbladet.
 • Toft, Maren (2022). Grunner til ikke å anmelde voldtekt. [Avis]. Morgenbladet.
 • Toft, Maren (2022). Slik blir du sentralbanksjef. [Avis]. Morgenbladet.
 • Toft, Maren (2021). Med paragrafer skal rikdom bygges. [Avis]. Morgenbladet.
 • Toft, Maren (2021). Hiring, matching, elites, and the bank of mum and dad: culture inequality, and social mobility. [Internett]. Culture and inequality podcast.
 • Toft, Maren (2021). “Stayin “Stayin' Rich in Norway : ' Rich in Norway : Methodological Tools Methodological Tools to to Research the Research the UpperUpper--Classes”Classes”.
 • Toft, Maren (2021). Kort fortalts ulikhetsuke: Forsker Maren Toft. [Internett]. Podcast, tankesmien Agenda.
 • Toft, Maren (2021). Et hjem for deg, en pengeku for noen andre. [Avis]. Morgenbladet.
 • Toft, Maren & Hansen, Marianne Nordli (2021). Hvem foreldrene dine er, betyr stadig mer i Norge. [Fagblad]. Forskning.no.
 • Toft, Maren (2021). Ulikheten som sitter i kroppen. [Avis]. Morgenbladet.
 • Toft, Maren (2021). Likestillingen flytter inn i silo. [Avis]. Morgenbladet.
 • Toft, Maren (2021). Selv sjefer i Storbritannia sier de er arbeiderklasse. [Avis]. Morgenbladet.
 • Toft, Maren (2021). «Vi sitter nederst ved bordet». Skam og stigma oppstår ikke av seg selv, men påføres av noen, viser en ny bok. [Avis]. Morgenbladet.
 • Toft, Maren (2020). Biographies of privilege: upper-class reproduction in Norway.
 • Toft, Maren (2020). På boligmarkedet er vi alle nyliberalister. [Avis]. Morgenbladet.
 • Toft, Maren (2020). I skatteparadisenes barndom. [Avis]. Morgenbladet.
 • Toft, Maren (2020). Den stjålne jords taktikk. [Avis]. Morgenbladet.
 • Toft, Maren (2020). Rige børn leger best. [Avis]. Weekendavisen.
 • Toft, Maren (2020). Arven etter imperialismen. [Avis]. Morgenbladet.
 • Toft, Maren (2020). Ulikhet dreper. [Avis]. Morgenbladet.
 • Toft, Maren (2020). Subjektive erfaringer. [Avis]. Morgenbladet.
 • Toft, Maren (2020). Arv rett på konto. [Avis]. Morgenbladet.
 • Toft, Maren (2020). Den nye maktgenerasjonen. [Avis]. nrk.no.
 • Øversveen, Emil; Stuvøy, Ingvill & Toft, Maren (2019). Sosiale skillelinjer, klasse og konflikt (panelsamtale).
 • Toft, Maren (2019). Å kartlegge livsbiografier i toppsjiktet av klassestrukturen. [Fagblad]. Socius.
 • Toft, Maren (2019). Velferdspolitikkens paradoksale utfall. [Avis]. Morgenbladet.
 • Toft, Maren (2019). Sverige, ikke spesielt egalitært. [Avis]. Morgenbladet.
 • Toft, Maren (2019). NRK Nyhetsmorgen: Norges 400 rikeste. [Radio]. NRK nyhetsmorgen.
 • Toft, Maren (2019). Sosiologifestival presenterer: Skillelinjer, klasse, konflikt.
 • Toft, Maren (2019). Family wealth and the class ceiling. The propulsive power of the bank of mum and dad.
 • Toft, Maren (2019). Medier og fattige myter. [Avis]. Morgenbladet.
 • Flemmen, Magne & Toft, Maren (2019). Sluttreplikk til Rogne om klasseforskning. sosiologen.no.
 • Toft, Maren & Jarness, Vegard (2019). Mapping the matrimonial market of elites.
 • Toft, Maren (2019). Hvordan økt ulikhet legitimerer økt ulikhet. [Avis]. Morgenbladet.
 • Toft, Maren (2019). Stedbundne rikinger. [Avis]. Morgenbladet.
 • Toft, Maren (2019). Hvem blir rike i Norge i dag? [Radio]. Rørsla. Podcast til Frifagbevegelse.
 • Toft, Maren (2018). Timing the Class Ceiling: Trajectories of ‘getting in’ and ‘getting ahead’.
 • Toft, Maren (2018). Sju å se opp for . [Avis]. Klassekampen.
 • Toft, Maren (2018). Høy utdannelse, lav vekt. [Avis]. Morgenbladet.
 • Toft, Maren (2018). Forskjell på folk. [Avis]. Morgenbladet.
 • Toft, Maren & Flemmen, Magne (2018). Klassesamfunnet: graven er tom. sosiologen.no.
 • Toft, Maren & Flemmen, Magne (2018). Hvordan (ikke) studere klassesamfunnet. sosiologen.no.
 • Toft, Maren & Flemmen, Magne (2018). Klassestrukturen er ikke en målefeil. sosiologen.no.
 • Toft, Maren (2018). P4 nyhetene. [Radio]. P4.
 • Toft, Maren (2018). Overklassen reproduserer seg selv . [Internett]. Uniforum.
 • Toft, Maren (2018). De som lever i vedvarende rikdom gjennom hele livet, er blant de aller mest isolerte her i landet. [Internett]. Forskning.no.
 • Toft, Maren (2018). De rike bor i en boble. [Avis]. Klassekampen.
 • Toft, Maren & Flemmen, Magne (2017). Was class society really ever on the wane? Revisiting and reframing the 'Death of class' debate.
 • Toft, Maren (2017). Enduring contexts. Persistent segregation through the life course.
 • Toft, Maren (2017). Vedvarende segregasjon gjennom livsløpet.
 • Toft, Maren & Ljunggren, Jørn (2016). Å vokse opp i en klassedelt by. Agenda Magasin.
 • Ljunggren, Jørn & Toft, Maren (2016). En klassedelt oppvekst. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Toft, Maren (2016). Maktens navle - en bokomtale av Makteliten. 252 kvinner og menn som styrer Norge (Knut Olav Åmås red.). [Internett]. Sosiologen.no.
 • Toft, Maren (2016). The Third Dimension of Social Space.
 • Toft, Maren (2016). Enduring contexts. Persistent segregation by affluence through the life course.
 • Toft, Maren (2016). Upper class mobility ‘closure’. Assessing temporality and forms of capital.
 • Toft, Maren (2016). Ungdom med velstående naboer har større sjanser senere i livet. [Radio]. Radio Nova: Opplysningen 99.3.
 • Toft, Maren (2016). Løpebaner i maktfeltet.
 • Toft, Maren (2015). Trajectories in the Norwegian field of power. Intragenerational class mobility: a holistic approach .
 • Toft, Maren (2015). High-class living: truly affluent neighbourhoods in Norway.
 • Toft, Maren (2015). High-class living: truly affluent neighbourhoods in Norway.
 • Toft, Maren (2014). Oslo: segregasjon og reproduksjon. Omgitt av ressurser.
 • Toft, Maren (2018). Biographies of privilege. Spatiotemporal structures of upper-class formation. Det samfunnsvitenskapelig faktultet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. okt. 2014 09:24 - Sist endret 16. mars 2022 17:38

Prosjekter