English version of this page

Forskning

Forskningen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har over lang tid gitt viktige bidrag til norsk samfunnsutvikling. Dagens forskning inkluderer sentrale globale utfordringer og bygger videre på en tradisjon av høy relevans og kvalitet.

 

Forskningsområder

Forskningsprosjekter

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

i dag okt.
14:15, Harriet Holters hus, rom 201, Blindern, Universitetet i Oslo
15 okt.
10:30, Auditorium 1, Kristine Bonnevies hus
08 nov.
10:30, Auditorium 5, Eilert Sundts hus

Forskningsnettverk

Nettverket Institusjonell etnografi i Norden (IEN) samler forskere og studenter som benytter seg av IE i ulike typer kvalitative samfunnsvitenskapelige studier.

Osloforskning

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og UiO, som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.