English version of this page

Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

24 apr.
16:15, Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups hus, University of Oslo
25 apr.
14:15, Auditorium 3, Eilert Sundts hus
02 mai
14:15, Rom 221, Harriet Holters Hus
03 juni
14:15, Auditorium 5, Eilert Sundst hus, Moltke Moes vei 31, Blindern, University of Oslo

Forskningsnettverk

Nettverket Institusjonell etnografi i Norden (IEN) samler forskere og studenter som benytter seg av IE i ulike typer kvalitative samfunnsvitenskapelige studier.

Osloforskning

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og UiO, som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.