English version of this page

Forskning

Forskningen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har over lang tid gitt viktige bidrag til norsk samfunnsutvikling. Dagens forskning inkluderer sentrale globale utfordringer og bygger videre på en tradisjon av høy relevans og kvalitet.

 

Forskningsområder

Forskningsprosjekter

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

27 feb.
14:15, HumSam-biblioteket, Georg Sverdups hus, 1. etg. (inn og til høyre i selve biblioteket), Moltke Moes vei 39
19 mars
09:00, Professorboligen, Karl Johans gate 47, Oslo
20 mars
Professorboligen, Karl Johans gate 47, Oslo

Osloforskning

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og UiO, som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.