English version of this page

Criminal exposure in vulnerable areas


Om prosjektet

Den overordnede temaet for prosjektet er å etablere empirisk kunnskap om konsentrasjon av sosiale problemer i nabolag og konsekvensen av slik konsentrasjon for de som bor der. Hovedfokuset er på kriminalitet, både når det gjelder hendelser og konsentrasjon av hvor aktive lovbrytere bor.

Mål

De fleste registrerte lovbrytere begår bare ett eller et fåtall lovbrudd, mens en mindre gruppe begår en stort antall lovbrudd over tid. Heller ikke alle lovbrytere har forbindelser til andre lovbrytere i et slikt omfang at man kan snakke om kriminelle miljøer­ eller nettverk. Prosjektet har som mål å kombinere denne empiriske innsikten fra lovbruddskarrierer og lovbryternettverk i analyser av endringer av nabolag over tid, og betydningen av slike egenskaper ved nabolaget for andre som bor i området.

Geografisk konsentrasjon av sosiale problemer kombinert med tilstedeværelse av nettverk av aktive lovbrytere blir noen ganger omtalt som «utsatte områder», med potensiale for å utvikle mer seriøse sosiale problemer, knyttet til subkulturer av marginaliserte grupper.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd med NOK 11.415.000. 

Forskningsrådets logo

Samarbeid

Politihøgskolen er partner i prosjektet.

Varighet

01.08.2020 – 31.12.2025

 

 

 

Publikasjoner

  • Allvin, Annica & Skardhamar, Torbjørn (2021). Variations in temporal stability of crime patterns in Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. aug. 2020 10:26 - Sist endret 17. mars 2022 10:33