Synøve Nygaard Andersen

Bilde av Synøve Nygaard Andersen
English version of this page
Telefon +47 22858617
Rom 432
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Straff og fengsler, policy-evalueringer, ruspolitikk, tilbakefall og tilbakeføring, kriminelle nettverk, familie og sysselsetting, komparative analyser, kvantitative metoder, nettverksanalyse, kausalanalyser

Undervisning

SOSGEO1120

KRS4105

JUS5505

Bakgrunn

Synøve N. Andersen har en PhD i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2017). Hun var tilknyttet forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå mellom 2012 og 2020, hvor hun har jobbet med flere ulike problemstillinger i krysningsfeltet mellom sosiologi, kriminologi, økonomi og demografi. Mellom 2018 og 2020 hadde hun også en II-er-stilling som førsteamanuensis ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, før hun begynte som post-doc ved ISS i mars 2020. Postdocen er tilknyttet PROMENTAs forskningsgruppe Drug Policy Reform. I løpet av postdoc-perioden vil Andersen jobbe med å undersøke bl.a. effekten av politikontakt på kriminalitet, rus og arbeidsmarkedstilknytning, samt sosiale og geografiske egenskaper ved kriminelle nettverk i Oslo.  

Andersens forskningsinteresser knytter seg i hovedsak hvordan ulike straffe-, rus- og familiepolitiske tiltak påvirker individuell atferd, og da særlig hvordan ulike former for straff, straffegjennomføring og rehabilitering påvirker sysselsetting, familierelasjoner og tilbakefall til kriminalitet. Hun jobber også med såkalt «co-offending» eller gruppekriminalitet, og er interessert i hvordan kriminelle nettverk formes og hvordan det å begå kriminalitet sammen med andre påvirker utfall på både individ- og samfunnsnivå.

Videre er Andersen tilknyttet Department of Criminology and Justice Studies ved Drexel University i Philadelphia, USA. Her underviser hun om norsk strafferettsystem, og er medansvarlig for et Intensive Course Abroad hvor studenter fra ulike studieretninger reiser til Norge, Sverige og Danmark for å lære om den skandinaviske tilnærmingen til straff, rehabilitering og kriminalomsorg. Samarbeidet med Drexel innebærer også andre komparative prosjekter som i all hovedsak fokuserer på forskjeller og likheter i de amerikanske og skandinaviske fengselssystemene.

Emneord: Avvik kriminalitet og rus, Straff og fengsler, Kvantitativ metode

Publikasjoner

 • Andersen, Synøve Nygaard; Savolainen, Jukka & Messner, Steven F (2022). Exploring sources of heterogeneity in immigrant crime: Evidence from Norway. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. s. 1–20. doi: 10.1177/00016993221109704.
 • Adsera, Alicia; Andersen, Synøve Nygaard & Tønnessen, Marianne (2022). Does One Municipality Fit All? The Employment of Refugees in Norway Across Municipalities of Different Centrality and Size. European Journal of Population. ISSN 0168-6577.
 • Adsera, Alicia & Andersen, Synøve Nygaard (2022). Does One Municipality Fit All?The Employment of Refugees in Norway Across Municipalities of Different Centrality and Size. European Journal of Population. ISSN 0168-6577. 38(3), s. 547–575. doi: 10.1007/s10680-022-09618-3.
 • Hart, Rannveig Kaldager; Andersen, Synøve Nygaard & Drange, Nina (2022). Effects of extended paternity leave on family dynamics. Journal of Marriage and Family. ISSN 0022-2445. doi: 10.1111/jomf.12818.
 • Hyatt, Jordan M.; Andersen, Synøve Nygaard; Chanenson, Steven L.; Horowitz, Veronica L. & Uggen, Chris (2021). «We Can Actually Do This”: Adapting Scandinavian Correctional Culture in Pennsylvania. American Criminal Law Review. ISSN 0164-0364. 58(4), s. 1715–1746.
 • Horowitz, Veronica L.; Greberman, Emily R.; Nolan, Patrick E.; Hyatt, Jordan M; Uggen, Chris & Andersen, Synøve Nygaard [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). A Comparative Perspective on Officer Wellness: American Reflections from Norwegian Prisons. Criminal justice studies. ISSN 1478-601X. 34(4), s. 477–497. doi: 10.1080/1478601X.2021.2001231.
 • Andersen, Synøve Nygaard; Adsera, Alicia & Tønnessen, Marianne (2021). Municipality Characteristics and the Fertility of Refugees in Norway. Journal of International Migration and Integration. ISSN 1488-3473. doi: 10.1007/s12134-021-00840-2.
 • Andersen, Synøve Nygaard; Holmboe, Morten & Skardhamar, Torbjørn (2021). Fører endringer i loven til endringer i rettspraksis?: En empirisk analyse av straffutmåling i voldsdommer etter en endring av den norske straffeloven. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 108(1), s. 8–26. doi: 10.7146/ntfk.v108i1.125561.
 • Hyatt, Jordan M; Andersen, Synøve Nygaard & Chanenson, Steven L. (2020). Prison cells as a grounded embodiment of penal ideologies: A Norwegian-American comparison. I Turner, Jennifer & Knight, Victoria (Red.), The prison cell: Embodied and everyday spaces of incarceration . Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-39910-8. s. 45–70.
 • Andersen, Synøve Nygaard; Hyatt, Jordan M. & Telle, Kjetil (2020). Exploring the unintended consequences of implementing electronic monitoring on sentencing in Norway. Nordic Journal of Criminology. ISSN 2578-983X. 21(2), s. 129–151. doi: 10.1080/2578983X.2020.1805235.
 • Lappegård, Trude; Duvander, Ann-Zofie; Neyer, Gerda; Viklund, Ida; Andersen, Synøve Nygaard & Garðarsdóttir, Ólöf (2020). Fathers’ Use of Parental Leave and Union Dissolution. European Journal of Population. ISSN 0168-6577. 36, s. 1–25. doi: 10.1007/s10680-019-09518-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Synøve Nygaard (2019). Co-offending in Norway: A comparative perspective. I Hufnagel, Saskia & Moiseienko, Anton (Red.), Criminal networks and law enforcement: Global international perspectives on illicit enterprise. Routledge. ISSN 978-0-8153-8600-1. s. 7–27. doi: 10.4324/9781351176194-2.
 • Andersen, Synøve Nygaard & Telle, Kjetil (2019). Better Out Than In? The Effect of Replacing Incarceration with Electronic Monitoring on Recidivism in Norway. European Journal of Criminology. ISSN 1477-3708. 19(1). doi: 10.1177/1477370819887515.
 • Andersen, Synøve Nygaard (2019). Partners in Crime? Post-Release Recidivism among Solo and Co-Offenders in Norway. Nordic Journal of Criminology. ISSN 2578-983X. 20(2), s. 112–137. doi: 10.1080/2578983X.2019.1606492.
 • Duvander, Ann-Zofie; Lappegård, Trude; Andersen, Synøve Nygaard; Gardarsdóttir, Ólöf; Neyer, Gerda & Viklund, Ida (2019). Parental leave policies and continued childbearing in Iceland, Norway, and Sweden. Demographic Research. ISSN 1435-9871. 40, s. 1501–1528. doi: 10.4054/DEMRES.2019.40.51. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hyatt, Jordan M & Andersen, Synøve Nygaard (2019). On the potential of incorporating administrative register data into randomized experiments. Journal of Experimental Criminology. ISSN 1573-3750. doi: 10.1007/s11292-019-09354-5.
 • Andersen, Synøve Nygaard & Hyatt, Jordan M (2018). Building a Policy “Sandbox”: An Opportunity for Comparative Sentencing and Corrections. Federal Sentencing Reporter. ISSN 1053-9867. 31(1), s. 14–20.
 • Andersen, Synøve Nygaard & Hyatt, Jordan M (2018). Randomized experiments in Scandinavian criminal justice: Reviewing the past and looking to the future. European Journal of Criminology. ISSN 1477-3708. 17(2), s. 224–244. doi: 10.1177/1477370818788015.
 • Andersen, Synøve Nygaard; Drange, Nina Eirin & Lappegård, Trude (2018). Can a cash transfer to families change fertility behaviour? Demographic Research. ISSN 1435-9871. 38, s. 897–928. doi: 10.4054/DemRes.2018.38.33. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Synøve Nygaard & Skardhamar, Torbjørn (2015). Pick a Number: Mapping Recidivism Measures and Their Consequences. Crime and delinquency. ISSN 0011-1287. doi: 10.1177/0011128715570629.
 • Harsløf, Ivan; Scarpa, Simone & Andersen, Synøve Nygaard (2013). Changing Population Profiles and Social Risks Structures in the Nordic Countries. I Harsløf, Ivan & Ulmestig, Rickard (Red.), Changing Social Risks and Social Policy Responses in the Nordic Welfare States. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-26718-4. s. 25–49. doi: 10.1057/9781137267191_2.
 • Andersen, Synøve Nygaard & Ringdal, Kristen (2012). Welfare regimes and personal risks. I Ervasti, Heikki; Goul Andersen, Jørgen; Fridberg, Torben & Ringdal, Kristen (Red.), The Future of the Welfare State. Social Policy Attitudes and Social Capital in Europe. Edward Elgar Publishing. ISSN 978-1-78100-126-4. s. 17–45. doi: 10.4337/9781781001271.00007.

Se alle arbeider i Cristin

 • Andersen, Synøve Nygaard; Hyatt, Jordan M & Uggen, Chris (2021). “Personal, Not Private”: Exploring the Dual Role of ‘Social Worker’ and ‘Guard’ Held by Norwegian and American Correctional Officers.
 • Chanenson, Steven L.; Andersen, Synøve Nygaard; Hyatt, Jordan M; Høidal, Are; Eason, Kenneth & Connor-Council, Patricia (2021). “Ice in the Stomach: Reforming Prisons at Home and Abroad. Annotated Transcript. American Criminal Law Review. ISSN 0164-0364. 58(4).
 • Adsera, Alicia; Tønnessen, Marianne & Andersen, Synøve Nygaard (2021). One municipality does not fit all The employment of refugees in Norway across municipalities of different centrality and size.
 • Andersen, Synøve Nygaard & Adsera, Alicia (2020). Bør flyktninger bosettes i byer? Sysselsettinger blant flyktninger bosatt i by og bygd.
 • Tønnessen, Marianne; Andersen, Synøve Nygaard & Adsera, Alicia (2019). Does municipality size matter for the successful integration of refugees: Evidence from Norway.
 • Tønnessen, Marianne & Andersen, Synøve Nygaard (2019). Municipality type and refugees’ outcomes.
 • Hart, Rannveig Kaldager; Andersen, Synøve Nygaard & Drange, Nina Eirin (2019). Effects of Extended Paternity Leave on Union Stability and Fertility. SSB - Discussion papers. ISSN 0809-733X.
 • Tønnessen, Marianne & Andersen, Synøve Nygaard (2019). Municipality type and integration of refugees in Norway .
 • Andersen, Synøve Nygaard; Skardhamar, Torbjørn & Holmboe, Morten (2019). The effect of increased sentence length on recidivism and employment: A reform study of violent offenders sentenced to prison.
 • Andersen, Synøve Nygaard (2019). Innvandrere begår sjeldnere kriminalitet sammen med andre: Gruppekriminalitet blant innvandrere og i resten av befolkningen. SSB analyse. ISSN 2535-4817.
 • Hyatt, Jordan M & Andersen, Synøve Nygaard (2018). Exploring Norwegian Sentencing and Corrections as a Foundation for Comparative Policy Analysis. Guest Editor’s Observations. Federal Sentencing Reporter. ISSN 1053-9867. 31(1), s. 1–4.
 • Andersen, Synøve Nygaard & Skardhamar, Torbjørn (2013). Tilbakefall til gjentatt kriminalitet: Å måle gjentatt kriminalitet – hvem, hva og når? Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. ISSN 0801-7603. s. 24–28.
 • Tønnessen, Marianne & Andersen, Synøve Nygaard (2019). Bosettingskommune og integrering blant voksne flyktninger: Hvem bosettes hvor, og hva er sammenhengen mellom bosettingskommunens egenskaper og videre integreringsutfall? . Statistisk sentralbyrå. ISSN 978-82-537-9931-5.
 • Kornstad, Tom & Andersen, Synøve Nygaard (2017). Botid og kriminalitet blant voksne innvandrere i Norge. Statistisk sentralbyrå. ISSN 978-82-537-9645-1.
 • Andersen, Synøve Nygaard & Telle, Kjetil Elias (2016). Electronic monitoring and recidivism: Quasi-experimental evidence from Norway. Statistics Norway. Research Department.. ISSN 1892-753X.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. mars 2020 15:15 - Sist endret 22. sep. 2020 11:46