Synøve Nygaard Andersen

Bilde av Synøve Nygaard Andersen
English version of this page
Rom 345
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

Straff og fengsler, policy-evalueringer, ruspolitikk, tilbakefall og tilbakeføring, kriminelle nettverk, familie og sysselsetting, komparative analyser, kvantitative metoder, nettverksanalyse, kausalanalyser

Undervisning

SOSGEO1120

KRS4105

JUS5505

Bakgrunn

Synøve N. Andersen har en PhD i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2017). Hun var tilknyttet forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå mellom 2012 og 2020, hvor hun har jobbet med flere ulike problemstillinger i krysningsfeltet mellom sosiologi, kriminologi, økonomi og demografi. Mellom 2018 og 2020 hadde hun også en II-er-stilling som førsteamanuensis ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, før hun begynte som post-doc ved ISS i mars 2020. Postdocen er tilknyttet PROMENTAs forskningsgruppe Drug Policy Reform. I løpet av postdoc-perioden vil Andersen jobbe med å undersøke bl.a. effekten av politikontakt på kriminalitet, rus og arbeidsmarkedstilknytning, samt sosiale og geografiske egenskaper ved kriminelle nettverk i Oslo.  

Andersens forskningsinteresser knytter seg i hovedsak hvordan ulike straffe-, rus- og familiepolitiske tiltak påvirker individuell atferd, og da særlig hvordan ulike former for straff, straffegjennomføring og rehabilitering påvirker sysselsetting, familierelasjoner og tilbakefall til kriminalitet. Hun jobber også med såkalt «co-offending» eller gruppekriminalitet, og er interessert i hvordan kriminelle nettverk formes og hvordan det å begå kriminalitet sammen med andre påvirker utfall på både individ- og samfunnsnivå.

Videre er Andersen tilknyttet Department of Criminology and Justice Studies ved Drexel University i Philadelphia, USA. Her underviser hun om norsk strafferettsystem, og er medansvarlig for et Intensive Course Abroad hvor studenter fra ulike studieretninger reiser til Norge, Sverige og Danmark for å lære om den skandinaviske tilnærmingen til straff, rehabilitering og kriminalomsorg. Samarbeidet med Drexel innebærer også andre komparative prosjekter som i all hovedsak fokuserer på forskjeller og likheter i de amerikanske og skandinaviske fengselssystemene.

Publikasjoner

 • Andersen, Synøve Nygaard (2019). Co-offending in Norway: A comparative perspective, In Saskia Hufnagel & Anton Moiseienko (ed.),  Criminal networks and law enforcement: Global international perspectives on illicit enterprise.  Routledge.  ISBN 978-0-8153-8600-1.  Chaper 2.  s 7 - 27
 • Andersen, Synøve Nygaard (2019). Partners in Crime? Post-Release Recidivism among Solo and Co-Offenders in Norway. Nordic Journal of Criminology.  ISSN 2578-983X.  20(2), s 112- 137 . doi: 10.1080/2578983X.2019.1606492
 • Andersen, Synøve Nygaard & Telle, Kjetil (2019). Better Out Than In? The Effect of Replacing Incarceration with Electronic Monitoring on Recidivism in Norway. European Journal of Criminology.  ISSN 1477-3708. . doi: 10.1177/1477370819887515
 • Duvander, Ann-Zofie; Lappegård, Trude; Andersen, Synøve Nygaard; Gardarsdóttir, Ólöf; Neyer, Gerda & Viklund, Ida (2019). Parental leave policies and continued childbearing in Iceland, Norway, and Sweden. Demographic Research.  ISSN 1435-9871.  40, s 1501- 1528 . doi: 10.4054/DEMRES.2019.40.51 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hyatt, Jordan M & Andersen, Synøve Nygaard (2019). On the potential of incorporating administrative register data into randomized experiments. Journal of Experimental Criminology.  ISSN 1573-3750. . doi: 10.1007/s11292-019-09354-5
 • Lappegård, Trude; Duvander, Ann-Zofie; Neyer, Gerda; Viklund, Ida; Andersen, Synøve Nygaard & Garðarsdóttir, Ólöf (2019). Fathers’ use of parental leave and union dissolution. European Journal of Population.  ISSN 0168-6577.  36, s 1- 25 . doi: 10.1007/s10680-019-09518-z Fulltekst i vitenarkiv.
 • Andersen, Synøve Nygaard; Drange, Nina Eirin & Lappegård, Trude (2018). Can a cash transfer to families change fertility behaviour?. Demographic Research.  ISSN 1435-9871.  38, s 897- 928 . doi: 10.4054/DemRes.2018.38.33 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Andersen, Synøve Nygaard & Hyatt, Jordan M (2018). Randomized experiments in Scandinavian criminal justice: Reviewing the past and looking to the future. European Journal of Criminology.  ISSN 1477-3708.  17(2), s 224- 244 . doi: https://doi.org/10.1177/1477370818788015 Vis sammendrag
 • Andersen, Synøve Nygaard & Skardhamar, Torbjørn (2015). Pick a Number: Mapping Recidivism Measures and Their Consequences. Crime and delinquency.  ISSN 0011-1287. . doi: 10.1177/0011128715570629
 • Harsløf, Ivan; Scarpa, Simone & Andersen, Synøve Nygaard (2013). Changing Population Profiles and Social Risks Structures in the Nordic Countries, In Ivan Harsløf & Rickard Ulmestig (ed.),  Changing Social Risks and Social Policy Responses in the Nordic Welfare States.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-26718-4.  Chapter 2.  s 25 - 49
 • Andersen, Synøve Nygaard & Ringdal, Kristen (2012). Welfare regimes and personal risks, In Heikki Ervasti; Jørgen Goul Andersen; Torben Fridberg & Kristen Ringdal (ed.),  The Future of the Welfare State. Social Policy Attitudes and Social Capital in Europe.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-1-78100-126-4.  Chapter 2.  s 17 - 45

Se alle arbeider i Cristin

 • Andersen, Synøve Nygaard (2019). Innvandrere begår sjeldnere kriminalitet sammen med andre: Gruppekriminalitet blant innvandrere og i resten av befolkningen. SSB analyse.  ISSN 2535-4817. Vis sammendrag
 • Andersen, Synøve Nygaard; Skardhamar, Torbjørn & Holmboe, Morten (2019). The effect of increased sentence length on recidivism and employment: A reform study of violent offenders sentenced to prison.
 • Hart, Rannveig Kaldager; Andersen, Synøve Nygaard & Drange, Nina Eirin (2019). Effects of Extended Paternity Leave on Union Stability and Fertility. SSB - Discussion papers.  ISSN 0809-733X.  (No. 899) Vis sammendrag
 • Tønnessen, Marianne & Andersen, Synøve Nygaard (2019). Bosettingskommune og integrering blant voksne flyktninger: Hvem bosettes hvor, og hva er sammenhengen mellom bosettingskommunens egenskaper og videre integreringsutfall?. Rapporter / Statistisk sentralbyrå. 2019/13. Vis sammendrag
 • Tønnessen, Marianne & Andersen, Synøve Nygaard (2019). Municipality type and integration of refugees in Norway.
 • Tønnessen, Marianne & Andersen, Synøve Nygaard (2019). Municipality type and refugees’ outcomes.
 • Tønnessen, Marianne; Andersen, Synøve Nygaard & Adsera, Alicia (2019). Does municipality size matter for the successful integration of refugees: Evidence from Norway.
 • Kornstad, Tom & Andersen, Synøve Nygaard (2017). Botid og kriminalitet blant voksne innvandrere i Norge. Vis sammendrag
 • Andersen, Synøve Nygaard & Telle, Kjetil Elias (2016). Electronic monitoring and recidivism: Quasi-experimental evidence from Norway. Discussion papers. No. 844.
 • Andersen, Synøve Nygaard & Skardhamar, Torbjørn (2013). Tilbakefall til gjentatt kriminalitet: Å måle gjentatt kriminalitet – hvem, hva og når?. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  ISSN 0801-7603.  (3), s 24- 28 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. mars 2020 15:15 - Sist endret 15. juni 2020 10:57