Synøve Nygaard Andersen

Bilde av Synøve Nygaard Andersen
English version of this page
Telefon +47 22858617
Rom 432
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Straff og fengsler, policy-evalueringer, ruspolitikk, tilbakefall og tilbakeføring, kriminelle nettverk, familie og sysselsetting, komparative analyser, kvantitative metoder, nettverksanalyse, kausalanalyser

Undervisning

SOSGEO1120

KRS4105

JUS5505

Bakgrunn

Synøve N. Andersen har en PhD i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2017). Hun var tilknyttet forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå mellom 2012 og 2020, hvor hun har jobbet med flere ulike problemstillinger i krysningsfeltet mellom sosiologi, kriminologi, økonomi og demografi. Mellom 2018 og 2020 hadde hun også en II-er-stilling som førsteamanuensis ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, før hun begynte som post-doc ved ISS i mars 2020. Postdocen er tilknyttet PROMENTAs forskningsgruppe Drug Policy Reform. I løpet av postdoc-perioden vil Andersen jobbe med å undersøke bl.a. effekten av politikontakt på kriminalitet, rus og arbeidsmarkedstilknytning, samt sosiale og geografiske egenskaper ved kriminelle nettverk i Oslo.  

Andersens forskningsinteresser knytter seg i hovedsak hvordan ulike straffe-, rus- og familiepolitiske tiltak påvirker individuell atferd, og da særlig hvordan ulike former for straff, straffegjennomføring og rehabilitering påvirker sysselsetting, familierelasjoner og tilbakefall til kriminalitet. Hun jobber også med såkalt «co-offending» eller gruppekriminalitet, og er interessert i hvordan kriminelle nettverk formes og hvordan det å begå kriminalitet sammen med andre påvirker utfall på både individ- og samfunnsnivå.

Videre er Andersen tilknyttet Department of Criminology and Justice Studies ved Drexel University i Philadelphia, USA. Her underviser hun om norsk strafferettsystem, og er medansvarlig for et Intensive Course Abroad hvor studenter fra ulike studieretninger reiser til Norge, Sverige og Danmark for å lære om den skandinaviske tilnærmingen til straff, rehabilitering og kriminalomsorg. Samarbeidet med Drexel innebærer også andre komparative prosjekter som i all hovedsak fokuserer på forskjeller og likheter i de amerikanske og skandinaviske fengselssystemene.

Emneord: Avvik kriminalitet og rus, Straff og fengsler, Kvantitativ metode

Publikasjoner

Artikler og bokkapitler

Andersen, Synøve N. (2019). Co-offending in Norway: An International Comparison. I S. Hufnagel & A. Moiseienko (red.) Criminal Networks and Law Enforcement: Global/International Perspectives on Illicit Enterprise. Routledge.

Andersen, S. N. (2019). Partners in Crime? Post-Release Recidivism among Solo and Co-Offenders in Norway. Nordic Journal of Criminology (online first): 1-26.  DOI: 10.1080/2578983X.2019.1606492.

Andersen, Synøve N. & Hyatt, Jordan M. (2018). Randomized Experiments in Scandinavian Criminal Justice: Reviewing the Past and Looking to the Future. European Journal of Criminology (online first).  

Andersen, Synøve N., Drange, Nina & Lappegård, Trude (2018). Can a Cash-for-Care Benefit Change Fertility Behaviour? Demographic Research, 38(33): 897-928.

Andersen, Synøve N. & Skardhamar, Torbjørn (2015). Pick a Number: Mapping Recidivism Measures and Their Consequences. Crime and Delinquency 63(5): 613-635.

Andersen, Synøve N. & Ringdal, Kristen (2012). Welfare Regimes and Personal Risks. I H. Ervasti, J. G. Andersen, T. Fridberg & K. Ringdal (redd.) The Future of The Welfare State: Social Policy Attitudes and Social Capital in Europe (ss. 17-45). Cheltenham: Edward Elgar.

Hyatt, J. M. and S. N. Andersen (2019). On the Potential of Incorporating Administrative Register Data into Randomized Experiments. Journal of Experimental Criminology, 15(3): 469-497.

Andre

Andersen, Synøve N. (2017). Revolving Doors? An Empirical Study of Recidivism in Norway. PhD avhandling, institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Oslo: Universitetet i Oslo.

Andersen, Synøve N. & Telle, Kjetil (2016). Electronic Monitoring and Recidivism: Quasi-Experimental Evidence from Norway. Discussion paper 844. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Andersen, Synøve N. & Skardhamar, Torbjørn (2012). Age at Immigration and Crime: Findings for Male Immigrants in Norway. Discussion Paper 728. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Andersen, Synøve N. & Skardhamar, Torbjørn (2014). Tilbakefall til gjentatt kriminalitet: Å måle gjentatt kriminalitet – hvem, hva og når?. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  ISSN 0801-7603.  (3), s 24- 28

Duvander, Ann-Zofie, Lappegård, Trude, Andersen, Synøve N., Garðarsdóttir, Ólöf, Neyer, Gerda & Viklund, Ida (2016). Gender Equal Family Policy and Continued Childbearing in Iceland, Norway and Sweden. SPaDE Working Paper 2016:01. Stockholm: Stockholms Universititet.

Lappegård, Trude., Duvander, Ann-Zofie, Andersen, Synøve N., Garðarsdóttir, Ólöf, Neyer, Gerda & Viklund, Ida (2018). Nordic Family Policy and Union Dissolution. Stockholm Research Reports in Demography, 2018:4. Stockholm: Stockholms Universitet.

Andersen, Synøve N., Holtsmark, Bjart, & Mohn, Sigmund B. (2017). Kriminalitet blant innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og øvrig befolkning. En analyse av registerdata for perioden 1992-2015. Rapporter 2017/36. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Andersen, Synøve N. & Mohn, Sigmund B. (2017). Innvandrere mindre overrepresentert blant siktede enn før. I T. Sandnes (red.) Innvandrere I Norge 2017, ss. 161-173. Statistiske Analyser 155. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Andersen, Synøve N. & Kornstad, Tom (2017). Botid og kriminalitet blant voksne innvandrere i Norge. Rapporter 2017/37. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

 • Andersen, Synøve Nygaard; Holmboe, Morten & Skardhamar, Torbjørn (2021). Fører endringer i loven til endringer i rettspraksis?: En empirisk analyse av straffutmåling i voldsdommer etter en endring av den norske straffeloven. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 108(1), s. 8–26.
 • Andersen, Synøve Nygaard; Adsera, Alicia & Tønnessen, Marianne (2021). Municipality Characteristics and the Fertility of Refugees in Norway. Journal of International Migration and Integration. ISSN 1488-3473. doi: 10.1007/s12134-021-00840-2
 • Lappegård, Trude; Duvander, Ann-Zofie; Neyer, Gerda; Viklund, Ida; Andersen, Synøve Nygaard & Garðarsdóttir, Ólöf (2020). Fathers’ Use of Parental Leave and Union Dissolution. European Journal of Population. ISSN 0168-6577. 36, s. 1–25. doi: 10.1007/s10680-019-09518-z Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Synøve Nygaard; Hyatt, Jordan M. & Telle, Kjetil (2020). Exploring the unintended consequences of implementing electronic monitoring on sentencing in Norway. Nordic Journal of Criminology. ISSN 2578-983X. 21(2), s. 129–151. doi: 10.1080/2578983X.2020.1805235
 • Duvander, Ann-Zofie; Lappegård, Trude; Andersen, Synøve Nygaard; Gardarsdóttir, Ólöf; Neyer, Gerda & Viklund, Ida (2019). Parental leave policies and continued childbearing in Iceland, Norway, and Sweden. Demographic Research. ISSN 1435-9871. 40, s. 1501–1528. doi: 10.4054/DEMRES.2019.40.51 Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Synøve Nygaard (2019). Partners in Crime? Post-Release Recidivism among Solo and Co-Offenders in Norway. Nordic Journal of Criminology. ISSN 2578-983X. 20(2), s. 112–137. doi: 10.1080/2578983X.2019.1606492
 • Andersen, Synøve Nygaard & Telle, Kjetil (2019). Better Out Than In? The Effect of Replacing Incarceration with Electronic Monitoring on Recidivism in Norway. European Journal of Criminology. ISSN 1477-3708. doi: 10.1177/1477370819887515
 • Hyatt, Jordan M & Andersen, Synøve Nygaard (2019). On the potential of incorporating administrative register data into randomized experiments. Journal of Experimental Criminology. ISSN 1573-3750. doi: 10.1007/s11292-019-09354-5
 • Andersen, Synøve Nygaard (2019). Co-offending in Norway: A comparative perspective. I Hufnagel, Saskia & Moiseienko, Anton (Red.), Criminal networks and law enforcement: Global international perspectives on illicit enterprise. Routledge. ISSN 978-0-8153-8600-1. s. 7–27. doi: 10.4324/9781351176194-2
 • Andersen, Synøve Nygaard & Hyatt, Jordan M (2018). Randomized experiments in Scandinavian criminal justice: Reviewing the past and looking to the future. European Journal of Criminology. ISSN 1477-3708. 17(2), s. 224–244. doi: 10.1177/1477370818788015
 • Andersen, Synøve Nygaard; Drange, Nina Eirin & Lappegård, Trude (2018). Can a cash transfer to families change fertility behaviour? Demographic Research. ISSN 1435-9871. 38, s. 897–928. doi: 10.4054/DemRes.2018.38.33 Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Synøve Nygaard & Skardhamar, Torbjørn (2015). Pick a Number: Mapping Recidivism Measures and Their Consequences. Crime and delinquency. ISSN 0011-1287. doi: 10.1177/0011128715570629
 • Harsløf, Ivan; Scarpa, Simone & Andersen, Synøve Nygaard (2013). Changing Population Profiles and Social Risks Structures in the Nordic Countries. I Harsløf, Ivan & Ulmestig, Rickard (Red.), Changing Social Risks and Social Policy Responses in the Nordic Welfare States. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-26718-4. s. 25–49. doi: 10.1057/9781137267191_2
 • Andersen, Synøve Nygaard & Ringdal, Kristen (2012). Welfare regimes and personal risks. I Ervasti, Heikki; Goul Andersen, Jørgen; Fridberg, Torben & Ringdal, Kristen (Red.), The Future of the Welfare State. Social Policy Attitudes and Social Capital in Europe. Edward Elgar Publishing. ISSN 978-1-78100-126-4. s. 17–45. doi: 10.4337/9781781001271.00007

Se alle arbeider i Cristin

 • Andersen, Synøve Nygaard & Adsera, Alicia (2020). Bør flyktninger bosettes i byer? Sysselsettinger blant flyktninger bosatt i by og bygd.
 • Hart, Rannveig Kaldager; Andersen, Synøve Nygaard & Drange, Nina Eirin (2019). Effects of Extended Paternity Leave on Union Stability and Fertility. SSB - Discussion papers. ISSN 0809-733X.
 • Tønnessen, Marianne & Andersen, Synøve Nygaard (2019). Municipality type and integration of refugees in Norway .
 • Tønnessen, Marianne & Andersen, Synøve Nygaard (2019). Municipality type and refugees’ outcomes.
 • Tønnessen, Marianne; Andersen, Synøve Nygaard & Adsera, Alicia (2019). Does municipality size matter for the successful integration of refugees: Evidence from Norway.
 • Andersen, Synøve Nygaard (2019). Innvandrere begår sjeldnere kriminalitet sammen med andre: Gruppekriminalitet blant innvandrere og i resten av befolkningen. SSB analyse. ISSN 2535-4817.
 • Andersen, Synøve Nygaard; Skardhamar, Torbjørn & Holmboe, Morten (2019). The effect of increased sentence length on recidivism and employment: A reform study of violent offenders sentenced to prison.
 • Andersen, Synøve Nygaard & Skardhamar, Torbjørn (2013). Tilbakefall til gjentatt kriminalitet: Å måle gjentatt kriminalitet – hvem, hva og når? Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. ISSN 0801-7603. s. 24–28.
 • Tønnessen, Marianne & Andersen, Synøve Nygaard (2019). Bosettingskommune og integrering blant voksne flyktninger: Hvem bosettes hvor, og hva er sammenhengen mellom bosettingskommunens egenskaper og videre integreringsutfall? . Statistisk sentralbyrå. ISSN 978-82-537-9931-5.
 • Kornstad, Tom & Andersen, Synøve Nygaard (2017). Botid og kriminalitet blant voksne innvandrere i Norge. Statistisk sentralbyrå. ISSN 978-82-537-9645-1.
 • Andersen, Synøve Nygaard & Telle, Kjetil Elias (2016). Electronic monitoring and recidivism: Quasi-experimental evidence from Norway. Statistics Norway. Research Department.. ISSN 1892-753X.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. mars 2020 15:15 - Sist endret 22. sep. 2020 11:46