Synøve Nygaard Andersen

Bilde av Synøve Nygaard Andersen
English version of this page
Telefon +47 22858617
Rom 432
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Straff og fengsler, policy-evalueringer, ruspolitikk, tilbakefall og tilbakeføring, kriminelle nettverk, familie og sysselsetting, komparative analyser, kvantitative metoder, nettverksanalyse, kausalanalyser

Undervisning

SOSGEO1120

KRS4105

JUS5505

Bakgrunn

Synøve N. Andersen har en PhD i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2017). Hun var tilknyttet forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå mellom 2012 og 2020, hvor hun har jobbet med flere ulike problemstillinger i krysningsfeltet mellom sosiologi, kriminologi, økonomi og demografi. Mellom 2018 og 2020 hadde hun også en II-er-stilling som førsteamanuensis ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, før hun begynte som post-doc ved ISS i mars 2020. Postdocen er tilknyttet PROMENTAs forskningsgruppe Drug Policy Reform. I løpet av postdoc-perioden vil Andersen jobbe med å undersøke bl.a. effekten av politikontakt på kriminalitet, rus og arbeidsmarkedstilknytning, samt sosiale og geografiske egenskaper ved kriminelle nettverk i Oslo.  

Andersens forskningsinteresser knytter seg i hovedsak hvordan ulike straffe-, rus- og familiepolitiske tiltak påvirker individuell atferd, og da særlig hvordan ulike former for straff, straffegjennomføring og rehabilitering påvirker sysselsetting, familierelasjoner og tilbakefall til kriminalitet. Hun jobber også med såkalt «co-offending» eller gruppekriminalitet, og er interessert i hvordan kriminelle nettverk formes og hvordan det å begå kriminalitet sammen med andre påvirker utfall på både individ- og samfunnsnivå.

Videre er Andersen tilknyttet Department of Criminology and Justice Studies ved Drexel University i Philadelphia, USA. Her underviser hun om norsk strafferettsystem, og er medansvarlig for et Intensive Course Abroad hvor studenter fra ulike studieretninger reiser til Norge, Sverige og Danmark for å lære om den skandinaviske tilnærmingen til straff, rehabilitering og kriminalomsorg. Samarbeidet med Drexel innebærer også andre komparative prosjekter som i all hovedsak fokuserer på forskjeller og likheter i de amerikanske og skandinaviske fengselssystemene.

Emneord: Avvik kriminalitet og rus, Straff og fengsler, Kvantitativ metode

Publikasjoner

 • Andersen, Synøve Nygaard; Holmboe, Morten & Skardhamar, Torbjørn (2021). Fører endringer i loven til endringer i rettspraksis?: En empirisk analyse av straffutmåling i voldsdommer etter en endring av den norske straffeloven. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  108(1), s 8- 26
 • Andersen, Synøve Nygaard; Hyatt, Jordan M. & Telle, Kjetil (2020). Exploring the unintended consequences of implementing electronic monitoring on sentencing in Norway. Nordic Journal of Criminology.  ISSN 2578-983X.  21(2), s 129- 151 . doi: 10.1080/2578983X.2020.1805235
 • Lappegård, Trude; Duvander, Ann-Zofie; Neyer, Gerda; Viklund, Ida; Andersen, Synøve Nygaard & Garðarsdóttir, Ólöf (2020). Fathers’ Use of Parental Leave and Union Dissolution. European Journal of Population.  ISSN 0168-6577.  36, s 1- 25 . doi: 10.1007/s10680-019-09518-z Fulltekst i vitenarkiv.
 • Andersen, Synøve Nygaard (2019). Co-offending in Norway: A comparative perspective, In Saskia Hufnagel & Anton Moiseienko (ed.),  Criminal networks and law enforcement: Global international perspectives on illicit enterprise.  Routledge.  ISBN 978-0-8153-8600-1.  Chaper 2.  s 7 - 27
 • Andersen, Synøve Nygaard (2019). Partners in Crime? Post-Release Recidivism among Solo and Co-Offenders in Norway. Nordic Journal of Criminology.  ISSN 2578-983X.  20(2), s 112- 137 . doi: 10.1080/2578983X.2019.1606492
 • Andersen, Synøve Nygaard & Telle, Kjetil (2019). Better Out Than In? The Effect of Replacing Incarceration with Electronic Monitoring on Recidivism in Norway. European Journal of Criminology.  ISSN 1477-3708. . doi: 10.1177/1477370819887515
 • Duvander, Ann-Zofie; Lappegård, Trude; Andersen, Synøve Nygaard; Gardarsdóttir, Ólöf; Neyer, Gerda & Viklund, Ida (2019). Parental leave policies and continued childbearing in Iceland, Norway, and Sweden. Demographic Research.  ISSN 1435-9871.  40, s 1501- 1528 . doi: 10.4054/DEMRES.2019.40.51 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hyatt, Jordan M & Andersen, Synøve Nygaard (2019). On the potential of incorporating administrative register data into randomized experiments. Journal of Experimental Criminology.  ISSN 1573-3750. . doi: 10.1007/s11292-019-09354-5
 • Andersen, Synøve Nygaard; Drange, Nina Eirin & Lappegård, Trude (2018). Can a cash transfer to families change fertility behaviour?. Demographic Research.  ISSN 1435-9871.  38, s 897- 928 . doi: 10.4054/DemRes.2018.38.33 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Andersen, Synøve Nygaard & Hyatt, Jordan M (2018). Randomized experiments in Scandinavian criminal justice: Reviewing the past and looking to the future. European Journal of Criminology.  ISSN 1477-3708.  17(2), s 224- 244 . doi: 10.1177/1477370818788015 Vis sammendrag
 • Andersen, Synøve Nygaard & Skardhamar, Torbjørn (2015). Pick a Number: Mapping Recidivism Measures and Their Consequences. Crime and delinquency.  ISSN 0011-1287. . doi: 10.1177/0011128715570629
 • Harsløf, Ivan; Scarpa, Simone & Andersen, Synøve Nygaard (2013). Changing Population Profiles and Social Risks Structures in the Nordic Countries, In Ivan Harsløf & Rickard Ulmestig (ed.),  Changing Social Risks and Social Policy Responses in the Nordic Welfare States.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-26718-4.  Chapter 2.  s 25 - 49
 • Andersen, Synøve Nygaard & Ringdal, Kristen (2012). Welfare regimes and personal risks, In Heikki Ervasti; Jørgen Goul Andersen; Torben Fridberg & Kristen Ringdal (ed.),  The Future of the Welfare State. Social Policy Attitudes and Social Capital in Europe.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-1-78100-126-4.  Chapter 2.  s 17 - 45

Se alle arbeider i Cristin

 • Andersen, Synøve Nygaard & Adsera, Alicia (2020). Bør flyktninger bosettes i byer? Sysselsettinger blant flyktninger bosatt i by og bygd.
 • Andersen, Synøve Nygaard (2019). Innvandrere begår sjeldnere kriminalitet sammen med andre: Gruppekriminalitet blant innvandrere og i resten av befolkningen. SSB analyse.  ISSN 2535-4817. Vis sammendrag
 • Andersen, Synøve Nygaard; Skardhamar, Torbjørn & Holmboe, Morten (2019). The effect of increased sentence length on recidivism and employment: A reform study of violent offenders sentenced to prison.
 • Hart, Rannveig Kaldager; Andersen, Synøve Nygaard & Drange, Nina Eirin (2019). Effects of Extended Paternity Leave on Union Stability and Fertility. SSB - Discussion papers.  ISSN 0809-733X.  (No. 899) Vis sammendrag
 • Tønnessen, Marianne & Andersen, Synøve Nygaard (2019). Bosettingskommune og integrering blant voksne flyktninger: Hvem bosettes hvor, og hva er sammenhengen mellom bosettingskommunens egenskaper og videre integreringsutfall?. Rapporter / Statistisk sentralbyrå. 2019/13. Vis sammendrag
 • Tønnessen, Marianne & Andersen, Synøve Nygaard (2019). Municipality type and integration of refugees in Norway.
 • Tønnessen, Marianne & Andersen, Synøve Nygaard (2019). Municipality type and refugees’ outcomes.
 • Tønnessen, Marianne; Andersen, Synøve Nygaard & Adsera, Alicia (2019). Does municipality size matter for the successful integration of refugees: Evidence from Norway.
 • Kornstad, Tom & Andersen, Synøve Nygaard (2017). Botid og kriminalitet blant voksne innvandrere i Norge. Vis sammendrag
 • Andersen, Synøve Nygaard & Telle, Kjetil Elias (2016). Electronic monitoring and recidivism: Quasi-experimental evidence from Norway. Discussion papers. No. 844.
 • Andersen, Synøve Nygaard & Skardhamar, Torbjørn (2013). Tilbakefall til gjentatt kriminalitet: Å måle gjentatt kriminalitet – hvem, hva og når?. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  ISSN 0801-7603.  (3), s 24- 28 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. mars 2020 15:15 - Sist endret 22. sep. 2020 11:46