Forsiden

Studier

Årsenhet

Forskerutdanning

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner innen sosiologi og samfunnsgeografi.

Personer

Finn ansatte og studenter

ISS på sosiale medier

Forskning

Arrangementer

27 feb.
16:15, Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups Hus, University of Oslo
01 mars
10:30, Auditorium 2, Eilert Sundts hus
14 mars
09:00, Professorboligen, Karl Johans gate 47
15 mars
Professorboligen, Karl Johans gate 47

Publikasjoner

Aktuelt

  • Kultureliten: eliten vi elsker å hate 12. feb. 2019

    Kultureliten i Norge og Sverige fremstår i mediesammenheng som smakselitistisk, politisk korrekt, mektig, arrogant og privilegert. Svensk kulturelite er mest politisert og forhatt. Dette er hovedfunn i professor Anne Krogstads ferske analyse av norske og svenske avisartikler.

  • Landet der ingen vil være elite 28. jan. 2019

    Elitestatus vekker tilsynelatende sterke negative assosiasjoner her i landet. – Det strider imot det norske likhetsidealet om å være helt vanlig, sier sosiolog Jørn Ljunggren til Aftenposten.

Ledige stillinger

Ingen ledige stillinger.