English version of this page

Om instituttet

Kontaktinformasjon

E-post: ekspedisjonen@sosgeo.uio.no 

 

Besøksadresse

Moltke Moes vei 31 
Harriet Holters hus 2. etg.
N-0851 OSLO

Se kart

Kontaktpunkt

Samarbeid med ISS

Instituttet har et tett samarbeid med alle de store samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene i Oslo-regionen.

Ledige stillinger

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Verneombudets oppgaver er knyttet til å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Følg ISS på sosiale medier