English version of this page

Strategi og planer

Instituttet omfattes av universitetets Strategi 2030. Ved ISS arbeider vi for å beholde og styrke vår rolle som et ledende fagmiljø innenfor både sosiologi og samfunnsgeografi i en nordisk sammenheng, med vekt på forskningsbasert og aktuell undervisning.