English version of this page

Forskningsarrangementer

Kommende

Tid og sted: 27. feb. 2019 16:15 - 17:30, Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups Hus, University of Oslo

How do you view the possibilities for a sustainable future? What is the role of hope in activating actions for sustainability?  What is the difference between optimism, pessimism and realism?  

Tid og sted: 1. mars 2019 10:30 - 14:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Master i samfunnsgeografi Anne Bitsch vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Voldtektens geografi. En studie av den rettslige forvaltningen av seksuelt medborgerskap i Norge

Tid og sted: 14. mars 2019 09:00 - 15. mars 2019 15:00, Professorboligen, Karl Johans gate 47

ISS ønsker å skape en samlingsplass for norske samfunnsgeografer og inviterer til vinterseminar i Oslo, med sikte på å etablere en årlig tradisjon.

Tidligere

Tid og sted: 8. feb. 2019 10:30 - 14:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Mag.art. i sosiologi Geir O. Rønning vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Staten og bankene. En komparativ analyse av to norskebankkriser i det 20. århundre, med fokus på statens krisehåndtering

Tid og sted: 30. jan. 2019 16:15 - 17:30, Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups Hus, University of Oslo

In this Climate and Society Forum, we would like to talk about change. Is the solution to climate change about “changing people” or is it about activating people as agents of change? What’s the difference and why is it important? What’s your experience?

Tid og sted: 25. jan. 2019 10:30 - 14:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Heidi Fischer Bjelland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Facing Complexity. Police officers’ reasoning and response to human trafficking

Tid og sted: 13. des. 2018 14:15 - 15:30, Auditorium 5, Eilert Sundts hus

We are pleased to invite you to the next Cities & Society seminar.

Kurt Iveson, Associate Professor of Urban Geography at the University of Sydney, will present Crowds, clouds and ‘accumulation by datafication’: further adventures in the commodification of everyday urban life.

Plus panel discussion: See below for details

Tid og sted: 13. des. 2018 12:00 - 13:00, Fellesarealet i 2.etasje, HHH

Fredrik Jansson, Gunn E. Birkelund, og Mats Lillehagen skal snakke om segregering i skolen. Velkommen!

Tid og sted: 12. des. 2018 10:30 - 14:00, Auditorium 2, Eilert Sundst Building

Master of Science in Environmental Sciences, Policy, and Management Emma Arnold will be defending her dissertation for the degree of Ph.D. (philosophiae doctor) at the Department of Sociology and Human Geography.

Aesthetics of zero tolerance: Psychogeographic and photographic explorations of graffiti and street art in Norway

Tid og sted: 3. des. 2018 10:15 - 12:00, Seminar room 201, Harriet Holters hus, Blindern, University of Oslo

Join Professor Hilary Bradbury for a participatory symposium on revitalizing knowledge creation

Tid og sted: 29. nov. 2018 09:15 - 12:00, Aud. 3, Eilert Sundts Hus

Fagforbundet inviterer til trepartseminar for studenter ved SV-fakultetet. Vil du vite hva fagforbundene og NHO anser som det norske arbeidslivets fremtidige utfordringer og hva de jobber med for å bevare den norske arbeidslivs- og velferdsmodellen?

Tid og sted: 27. nov. 2018 14:15 - 15:30, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

We are pleased to invite you to this Cities & Society seminar.

Håvard Haarstad, Professor of human geography and Director for the Centre for Climate and Energy Transformation at the University of Bergen will present "Urban sustainability and the problem of the built environment: reworking Forus Industrial Park"

Tid og sted: 27. nov. 2018 14:15 - 15:00, Auditorium 6, Eilert Sundts hus, UiO.

Julia Mikolai  (University of St Andrews) besøker AKS-seminaret. Hun presenterer arbeidet sitt fra PartnerLife Project.

Tid og sted: 16. nov. 2018 10:15 - 12:00, Instituttstyrerommet, HHH 221

Velkommen til seminar med den britiske/australske sosiologen Stewart E. Clegg.

Tid og sted: 15. nov. 2018 14:15 - 15:30, Auditorium 5, Eilert Sundts hus

We are pleased to invite you to the next event of the Cities & Society seminar series on Thursday, week 46.

Professor Brett Christophers of the Department of Social and Economic Geography, Uppsala University, will present "Putting financialisation in its financial context: transformations in local government-led urban development in post-financial crisis England"

Tid og sted: 15. nov. 2018 12:00 - 13:00, Fellesarealet i 2.etasje, HHH

Mette Andersson skal snakke om sin nye bok: Kampen om Vitenskapeligheten. Her har hun intervjuet 31 forskere på migrasjonsfeltet om deres opplevelser og oppfatning av forskningskommunikasjon i et politisk betent felt.

Tid og sted: 15. nov. 2018 10:30 - 14:00, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Master i samfunnsgeografi Karina Standal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Challenges of Gender, Power and Change in Solar Energy Interventions in Rural India. Imagined Beneficiaries and the Makings of Women’s Empowerment in the Village Electrification Project

Tid og sted: 14. nov. 2018 16:15 - 17:30, Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups hus, University of Oslo

What other types of knowledge does art foster that will be helpful faced the challenge of climate change? What are the multiple ways art can contribute to sustainable transformations?

Tid og sted: 8. nov. 2018 14:15 - 16:00, Aud. 7, Eilert Sundts hus, blokk A

by Professor Emerita of Sociology, Patricia Hill Collins, from University of Maryland and University of Cincinnati.

Podcast from the lecture is available here.

Tid og sted: 5. nov. 2018 10:30 - 13:30, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Cand.polit. i samfunnsgeografi Victoria Ingrid Einagel vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Telling stories, making selves. Reconfiguring social and political belonging in postwar Sarajevo

Tid og sted: 25. okt. 2018 15:15 - 17:00, Aud.5, Eilert Sundts hus

Er det forskjeller i hvor ofte folk fra ulike sosiale klasser vises på TV? Presenteres de på samme måte,? Fremtrer de i ulike sjangre? Fungerer klasse som en moralsk kategori på TV?

Tid og sted: 25. okt. 2018 12:00 - 13:00, Fellesareal i 2.etasje, HHH

Fredrik Engelstad, emeritus ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, skal snakke om institusjonell endring i et demokratisk samfunn. Velkommen!

Tid og sted: 23. okt. 2018 14:15 - 15:30, Eilert Sundts hus, auditorium 2

Associate professor Julia Lajus will analyze the status and future trends of environmental history research on the Arctic region, from a Russian perspective.

Tid: 23. okt. 2018 12:00 - 25. okt. 2018 15:00

AdaptationCONNECTS is heavily involved in the 5th Nordic Conference on Climate Change Adaptation, Norrköping, Sweden 23-25 October 2018. 

Tid og sted: 17. okt. 2018 16:15 - 17:30, Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups hus, University of Oslo

What role does music play in sustainability transformations? Why are more people not singing, drumming, strumming, tapping, or playing tunes about climate change?