English version of this page

Forskningsarrangementer

Kommende

Tid og sted: 21. mars 2018 14:15 - 15:30, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Bo Malmberg (Stockholms universitet) besøker AKS-seminaret. Han presenterer et arbeid om sammenhengen mellom økonomiske og etniske dimensjoner av boligsegregasjon i Sverige.  Arbeidet er et samarbeid med William A. V. Clark (University of California, Los Angeles).

Tid og sted: 22. mars 2018 09:00 - 13:00, Aud.2, Vilhelm Bjerknes' hus

Dette er det siste arrangementet i "Kausal identifikasjon og mekanismer"-prosjektet, finansiert av Norges forskningsråd (NFR).

Tid og sted: 22. mars 2018 10:30 - 14:00, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Ann Kristin Gresaker vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Relevant religion. Nordiske livsstilbladers fremstillinger av religion 1988-2008

Tid og sted: 14. mai 2018 10:00 - 12:00, Auditorium 1, Eilert Sundts Building, University of Oslo

Professor Kathleen Blee and professor Michael Kimmel lectures on the relations between Gender and Extremism.

Tid og sted: 14. mai 2018 13:00 - 15. mai 2018 16:00, Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups house, University of Oslo

This two-day workshop aims to bring together distinguished scholars from different scholarly fields to examine the various intersections of gender in extremist movements. Our aim is to better understand how notions of gender identities, values, norms and behaviours frame views and ideologies. We aim to examine the roles of men and women alike, and the extent to which gendered norms and values become an axis for differing political identifications, and outcomes.

Tid og sted: 1. aug. 2018 09:00 - 3. aug. 2018 17:00, Georg Sverdrups hus, University of Oslo, Blindern

Welcome to the 24th Nordic Conference in the Sociology of Religion ( NCSR 2018) in Oslo, Norway: Religion, politics and boundaries.

 

Tidligere

Tid og sted: 9. mars 2018 13:15 - 15:00, Harriet Holters hus, rom 101

Mike Savage kommer tilbake til Klasse- og eliteseminaret med nye perspektiver på samtidige ulikhetsmønstre.

Tid og sted: 26. feb. 2018 14:15 - 16:00, HHH rom 221

Bernt Hagtvet deler sine refleksjoner over splittelsestendenser og fraksjonskamper i skandinavisk sosialdemokrati.

Tid og sted: 26. feb. 2018 14:15 - 15:30, Aud.5, Eilert Sundts House, UiO

We are pleased to invite you to a collaboration event between UiO:Energy and Cities and Socity: Climate and energy justice: Foregrounding space and place by professor Stefan Bouzarovski.

Tid og sted: 15. feb. 2018 14:15 - 15:30, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Andrew Penner (UC Irvine) besøker AKS-seminaret. Han presenterer et utdanningssosiologisk arbeid om betydningen av plassering i avansert matematikkundervisning for elevers senere skoleprestasjoner ved bruk av registerdata fra California.  Arbeidet er et samarbeid med Andrew McEachin (RAND Corporation) og Thurston Domina (University of North Carolina at Chapel Hill).

Penner arbeider med mange ulike problemstillinger, inkludert organisasjonssosiologiske studier av kjønnsforskjeller i arbeidsmarkedet, hvordan sosial ulikhet former klassifiseringen av individers rase i USA, kjønnsforskjeller i matteprestasjoner og andre utdanningssosiologiske temaer. Hans arbeider har bl.a. vært publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences, American Journal of Sociology og Demography. 

Tid og sted: 15. feb. 2018 09:15 - 10:00, Auditorium 6, Eilert Sundts Hus

Styret, staben og alle studenter ved ISS inviteres til prøveforelesningene som skal holdes av de innstilte kandidatene i forbindelse med tilsetting i stilling som 1. amanuensis I samfunnsgeografi. Prøveforelesningene er åpne for alle.

Tid og sted: 12. feb. 2018 14:15 - 16:00, HHH rom 221

Cathrine Holst presenterer manus i utarbeiding om betydningen av akademisk kunnskap i tenketanker.

Ta kontakt med arrangør for å få tilsendt paper. 

Tid og sted: 8. feb. 2018 10:30 - 14:00, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Cand. Polit. i kriminologi Øystein Rudningen Skjælaaen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Fuktig frokost. Identitet og felleskap på puben om morgenen

Tid og sted: 8. feb. 2018 09:15 - 10:00, Auditorium 5, Eilert Sundts Hus

Styret, staben og alle studenter ved ISS inviteres til prøveforelesningene som skal holdes av de innstilte kandidatene i forbindelse med tilsetting i stilling som 1. amanuensis I samfunnsgeografi. Prøveforelesningene er åpne for alle.

Tid og sted: 7. feb. 2018 09:15 - 10:00, Auditorium 6, Eilert Sundts Hus

Styret, staben og alle studenter ved ISS inviteres til prøveforelesningene som skal holdes av de innstilte kandidatene i forbindelse med tilsetting i stilling som 1. amanuensis I samfunnsgeografi. Prøveforelesningene er åpne for alle.

Tid og sted: 5. feb. 2018 09:15 - 10:00, Aud 6, Eilert Sundts hus

Styret, staben og alle studenter ved ISS inviteres til prøveforelesningene som skal holdes av de innstilte kandidatene i forbindelse med tilsetting i stilling som 1. amanuensis I samfunnsgeografi. Prøveforelesningene er åpne for alle.

Tid og sted: 1. feb. 2018 09:15 - 10:00, Auditorium 6, Eilert Sundts Hus

Styret, staben og alle studenter ved ISS inviteres til prøveforelesningene som skal holdes av de innstilte kandidatene i forbindelse med tilsetting i stilling som 1. amanuensis I samfunnsgeografi. Prøveforelesningene er åpne for alle.

Tid: 1. feb. 2018 08:00 - 20:00

EUREX welcomes submission of abstracts for the workshop 'The role of expertise in policy-making – empirical scholarship and normative analysis'. The workshop will be held in Oslo 22-23 May 2018. Deadline for paper proposal: by Thursday 1 February 2018.

Tid og sted: 29. jan. 2018 12:00 - 17:00, Store møterom, Georg Sverdrups Hus

The conference will mark the closing of the Disease Prestige Project. The program will end with a reception marking the career of professor Dag Album and his work in medical sociology.

Thomas Hegghammer
Tid og sted: 25. jan. 2018 12:00 - 13:00, Fellesareal,2.etasje HH

Thomas Hegghammer, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, skal snakke om voldelig islamisme og jihadister, Velkommen!

Tid og sted: 21. des. 2017 14:15 - 16:00, Harriet Holters hus, rom 221
Tid og sted: 14. des. 2017 12:00 - 13:00, Fellesarelet i 2.etasje, HH H

Lars Erik Kjekshus er sistemann ut i årets sosiologiseminarrekke. Han skal fortelle om sitt arbeid: "Reformering av offentlige organisasjoner - betydningen av tillit og lojalitet".

Don Mitchell
Tid og sted: 11. des. 2017 12:15 - 13:30, HH301

Don Mitchell fra Uppsala University er invitert til å holde årets siste foredrag seminarrekken til samfunnsgeografi. Tittelen på foredraget er:  Boise, ‘Africa,’ and the Limits to Capital: An Overview

Tid og sted: 7. des. 2017 14:15 - 15:30, Aud.4, Eilert Sundts Hus

We are pleased to invite you to the next event of the Cities & Society seminar series: Revolting New York: How 400 Years of Riot, Rebellion, Uprising, and Revolution Have Shaped a City by Don Mitchell.

demostrasjon
Tid og sted: 5. des. 2017 12:15 - 13:30, Aud.1, Eilert Sundts Hus, Blindern

Hvordan ser fremtiden for samfunnsvitenskapen ut? Og hvordan kan samfunnsvitenskapen brukes for å forstå markedsøkonomiske kriser? Den verdensledende sosialteoretikeren, kritiske psykologen og psykoanalytikeren Ian Parker gjester Instituttet for å diskutere kriser i kapitalismen og samfunnsvitenskapen.