English version of this page

Forskningsarrangementer

Kommende

Tid: 23. okt. 2018 12:00 - 25. okt. 2018 15:00

AdaptationCONNECTS is heavily involved in the 5th Nordic Conference on Climate Change Adaptation, Norrköping, Sweden 23-25 October 2018. 

Tid og sted: 23. okt. 2018 14:15 - 15:30, Eilert Sundts hus, auditorium 2

Associate professor Julia Lajus will analyze the status and future trends of environmental history research on the Arctic region, from a Russian perspective.

Tid og sted: 25. okt. 2018 12:00 - 13:00, Fellesareal i 2.etasje, HHH

Fredrik Engelstad, emeritus ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, skal snakke om institusjonell endring i et demokratisk samfunn. Velkommen!

Tid og sted: 25. okt. 2018 15:15 - 17:00, Aud.5, Eilert Sundts hus

Er det forskjeller i hvor ofte folk fra ulike sosiale klasser vises på TV? Presenteres de på samme måte,? Fremtrer de i ulike sjangre? Fungerer klasse som en moralsk kategori på TV?

Tid og sted: 8. nov. 2018 14:15 - 16:00, Aud. 7, Eilert Sundts hus, blokk A

by Professor Emerita of Sociology, Patricia Hill Collins, from University of Maryland and University of Cincinnati.

Tid og sted: 15. nov. 2018 10:30 - 14:00, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Master i samfunnsgeografi Karina Standal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Challenges of Gender, Power and Change in Solar Energy Interventions in Rural India. Imagined Beneficiaries and the Makings of Women’s Empowerment in the Village Electrification Project

Tid og sted: 15. nov. 2018 12:00 - 13:00, Fellesarealet i 2.etasje, HHH

Mette Andersson skal snakke om sin nye bok: Kampen om Vitenskapeligheten. Her har hun intervjuet 31 forskere på migrasjonsfeltet om deres opplevelser og oppfatning av forskningskommunikasjon i et politisk betent felt.

Tid og sted: 13. des. 2018 12:00 - 13:00, Fellesarealet i 2.etasje, HHH

Fredrik Jansson, Gunn E. Birkelund, og Mats Lillehagen skal snakke om segregering i skolen. Velkommen!

Tidligere

Tid og sted: 17. okt. 2018 16:15 - 17:30, Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups hus, University of Oslo

What role does music play in sustainability transformations? Why are more people not singing, drumming, strumming, tapping, or playing tunes about climate change?

Tid og sted: 16. okt. 2018 10:30 - 14:00, Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus

Master i sosiologi Maren Toft vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Biographies of privilege. Spatiotemporal structures of upper-class formation

Tid og sted: 10. okt. 2018 10:15 - 12:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus

Professor Lars Coenen fra The University of Melbourne holdte årets Tschudi-forelesning ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2018.

Podcast fra forelesningen er tilgjengelig her. 

Tid og sted: 27. sep. 2018 10:30 - 14:00, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Master i samfunnsgeografi Ingvild Jøranli vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Labour markets and the geography of firm learning

Tid og sted: 26. sep. 2018 18:00 - 20:00, Kulturhuset, Oslo

De har blitt kalt eliteskoler, og de har sluset mange inn i samfunnets toppstillinger. Hvordan opplever elevene skolehverdagen? Hvorfor interesserer forskere seg for disse to skolene?   

Tid og sted: 26. sep. 2018 16:15 - 17:30, Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups hus

We are starting a discussion forum on Climate and Society.

Tid og sted: 19. sep. 2018 11:00 - 16:00, Foajeen i Harriet Holters hus

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi skal gi bort en tusen bøker, utgåtte kompendier, tidsskrifter, oppslagsverk osv.

Vi har samlet mange titler innenfor sosiologi, samfunnsgeografi, sosialantropologi, filosofi, diverse samfunnsvitenskap, skjønnlitteratur og referanseverk.

Tid og sted: 19. sep. 2018 11:00 - 16:00, Harriet Holters hus, foyer

The Department of Sociology and Geography has one thousand books to give away. Books in Sociology, Human Geography, social sciences, expired compendia, reference works, journals, literature etc. must all go.

Come and grab some great literature.

Tid og sted: 14. sep. 2018 10:15 - 12:00, Aud.7, Eilert Sundts House

In this public lecture, Rogers Brubaker will talk about the distinctive ways in which religion can inform political conflict and violence.

Tid og sted: 13. sep. 2018 12:00 - 14. sep. 2018 14:00, Voksenåsen

Temagruppen Arbeid, politikk og organisasjon inviterer alle ISSere til seminar for å tematisere institusjoners rolle og dynamikk som koplingsmekanisme mellom samfunnets orden og lokale samhandlingsprosesser.

Tid og sted: 12. sep. 2018 13:00 - 14:00, Auditorium 6, Eilert Sundts Hus

Lars H. Andersen (Rockwoolfondens forskningsenhet i København) besøker AKS-seminaret. Han presenterer et arbeid om effekten av reduksjon av velferdsytelser for innvandrere i Danmark.

Tid og sted: 10. sep. 2018 14:15 - 15:30, Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups hus

We are pleased to invite you to the next event of the Cities & Society seminar series this upcoming Monday.

Professor Monika Buscher (Lancaster University, Dept. Sociology) will present "About Time: Changing mobilities and creative urbanism".

Tid og sted: 6. sep. 2018 12:15 - 14:00, Aud. 2, Eilert Sundts House

Who am I?' and 'Who are you? Professor Rogers Brubaker will give a public lecture based on his book Trans: Gender and Race in an Age of Unsettled Identities.

Tid og sted: 5. sep. 2018 13:15 - 15:00, Rom 222, Harriet Holters Hus

Klasse- og eliteseminaret er glade for å kunne ønske velkommen til åpent seminar om klasse og politiske skillelinjer. Innledere er stipendiat Peter Egge Langsæter og førsteamanuensis Magne Flemmen.

Tid og sted: 4. sep. 2018 17:00 - 18:30, Kulturhuset, Youngsgate 6, Oslo

Welcome to a lecture by professor Rogers Brubaker from University of California, Los Angeles. The lecture is followed by a panel debate.

Tid og sted: 1. aug. 2018 09:00 - 3. aug. 2018 17:00, Georg Sverdrups hus, University of Oslo, Blindern

Welcome to the 24th Nordic Conference for the Sociology of Religion 2018. 

PLEASE NOTE that the City of Oslo has invited all conference participants to a welcome reception in Oslo City Hall on the evening of July 31st.

Tid og sted: 14. juni 2018 10:30 - 14:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Sveinung Legard vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Scaling up Participatory Democracy. Citizen Engagement in Budgeting in Brazil and Norway