English version of this page

Forskningsarrangementer

Kommende

Fredrik Engelstad. Foto: UiO
Tid og sted: 2. mai 2019 14:15 - 16:00, Rom 221, Harriet Holters Hus

Velkommen til et nytt Arbeid, politikk og organisasjon-seminar. Fredrik Engelstad vil presenterer paperet: "Voluntary organizations in democracy. The case of Norway".

Tid og sted: 3. juni 2019 14:15 - 15:30, Auditorium 5, Eilert Sundst hus, Moltke Moes vei 31, Blindern, University of Oslo

We are pleased to invite you to this Cities & Society seminar.

Karen A. Franck, Professor in the College of Architecture and Design at the New Jersey Institute of Technology, is visiting Cities and Society.  She will give a talk titled: Is This Space Public? How Do You Know?

Tidligere

Tid og sted: 25. apr. 2019 14:15 - 16:00, Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Etter å ha tilbragt fire tiår ved prestisjefulle universiteter rundt om i verden, vendte Göran Therborn hjem og fant et Sverige som var langt mer preget av sosial ulikhet og klasseskiller enn da han dro. Som han selv skriver var han i «sjokk»: Konsentrasjonen av formue og fordelingen av inntekt var helt annerledes. Samtidig var det langt flere fattige og skolevesenet var radikalt endret. Hvordan hadde Sverige havnet her?

Tid og sted: 24. apr. 2019 16:15 - 17:30, Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups hus, University of Oslo

What is the role of the students and employees at the University when it comes to transformations to sustainability in society? What are the skills and competencies students need to navigate change and influence their future? Can there be such a thing as transformative universities?

Tid og sted: 10. apr. 2019 13:15 - 15:15, Georg Sverdrups hus, Moltke Moes vei 38, Blindern

Programutvalget for utviklingsstudier inviterer til Utviklingsseminar med tema teknologi.

Tid og sted: 20. mars 2019 10:15 - 12:00, Eilert Sundts hus, A-blokka: Auditorium 2. Moltke Moes vei 31, Oslo

Visning av den prisbelønte dokumentarfilmen COMPLICIT med påfølgende 'Q&A' med regissør Heather White. 

Tid og sted: 14. mars 2019 09:00 - 15. mars 2019 15:00, Professorboligen, Karl Johans gate 47

ISS ønsker å skape en samlingsplass for norske samfunnsgeografer og inviterer til vinterseminar i Oslo, med sikte på å etablere en årlig tradisjon.

Tid og sted: 11. mars 2019 10:15 - 12:00, Seminar room 101, Harriet Holters hus, University of Oslo

You are invited to join us for a talk with Steve Waddell on deep and systemic transformations. Starting out from the example of changing approaches to marriage equality in the US, the aim of the seminar is to advance the development of the concept of “transformations systems” and to initiate a discussion about possible collaborative actions in this inter-disciplinary, action-oriented research work.

Tid og sted: 1. mars 2019 10:30 - 14:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Master i samfunnsgeografi Anne Bitsch vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Voldtektens geografi. En studie av den rettslige forvaltningen av seksuelt medborgerskap i Norge

Tid og sted: 27. feb. 2019 16:15 - 17:30, Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups Hus, University of Oslo

How do you view the possibilities for a sustainable future? What is the role of hope in activating actions for sustainability?  What is the difference between optimism, pessimism and realism?  

Tid og sted: 8. feb. 2019 10:30 - 14:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Mag.art. i sosiologi Geir O. Rønning vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Staten og bankene. En komparativ analyse av to norskebankkriser i det 20. århundre, med fokus på statens krisehåndtering

Tid og sted: 30. jan. 2019 16:15 - 17:30, Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups Hus, University of Oslo

In this Climate and Society Forum, we would like to talk about change. Is the solution to climate change about “changing people” or is it about activating people as agents of change? What’s the difference and why is it important? What’s your experience?

Tid og sted: 25. jan. 2019 10:30 - 14:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Heidi Fischer Bjelland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Facing Complexity. Police officers’ reasoning and response to human trafficking

Tid og sted: 13. des. 2018 14:15 - 15:30, Auditorium 5, Eilert Sundts hus

We are pleased to invite you to the next Cities & Society seminar.

Kurt Iveson, Associate Professor of Urban Geography at the University of Sydney, will present Crowds, clouds and ‘accumulation by datafication’: further adventures in the commodification of everyday urban life.

Plus panel discussion: See below for details

Tid og sted: 13. des. 2018 12:00 - 13:00, Fellesarealet i 2.etasje, HHH

Fredrik Jansson, Gunn E. Birkelund, og Mats Lillehagen skal snakke om segregering i skolen. Velkommen!

Tid og sted: 12. des. 2018 10:30 - 14:00, Auditorium 2, Eilert Sundst Building

Master of Science in Environmental Sciences, Policy, and Management Emma Arnold will be defending her dissertation for the degree of Ph.D. (philosophiae doctor) at the Department of Sociology and Human Geography.

Aesthetics of zero tolerance: Psychogeographic and photographic explorations of graffiti and street art in Norway

Tid og sted: 3. des. 2018 10:15 - 12:00, Seminar room 201, Harriet Holters hus, Blindern, University of Oslo

Join Professor Hilary Bradbury for a participatory symposium on revitalizing knowledge creation

Tid og sted: 29. nov. 2018 09:15 - 12:00, Aud. 3, Eilert Sundts Hus

Fagforbundet inviterer til trepartseminar for studenter ved SV-fakultetet. Vil du vite hva fagforbundene og NHO anser som det norske arbeidslivets fremtidige utfordringer og hva de jobber med for å bevare den norske arbeidslivs- og velferdsmodellen?

Tid og sted: 27. nov. 2018 14:15 - 15:30, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

We are pleased to invite you to this Cities & Society seminar.

Håvard Haarstad, Professor of human geography and Director for the Centre for Climate and Energy Transformation at the University of Bergen will present "Urban sustainability and the problem of the built environment: reworking Forus Industrial Park"

Tid og sted: 27. nov. 2018 14:15 - 15:00, Auditorium 6, Eilert Sundts hus, UiO.

Julia Mikolai  (University of St Andrews) besøker AKS-seminaret. Hun presenterer arbeidet sitt fra PartnerLife Project.

Tid og sted: 16. nov. 2018 10:15 - 12:00, Instituttstyrerommet, HHH 221

Velkommen til seminar med den britiske/australske sosiologen Stewart E. Clegg.

Tid og sted: 15. nov. 2018 14:15 - 15:30, Auditorium 5, Eilert Sundts hus

We are pleased to invite you to the next event of the Cities & Society seminar series on Thursday, week 46.

Professor Brett Christophers of the Department of Social and Economic Geography, Uppsala University, will present "Putting financialisation in its financial context: transformations in local government-led urban development in post-financial crisis England"

Tid og sted: 15. nov. 2018 12:00 - 13:00, Fellesarealet i 2.etasje, HHH

Mette Andersson skal snakke om sin nye bok: Kampen om Vitenskapeligheten. Her har hun intervjuet 31 forskere på migrasjonsfeltet om deres opplevelser og oppfatning av forskningskommunikasjon i et politisk betent felt.

Tid og sted: 15. nov. 2018 10:30 - 14:00, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Master i samfunnsgeografi Karina Standal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Challenges of Gender, Power and Change in Solar Energy Interventions in Rural India. Imagined Beneficiaries and the Makings of Women’s Empowerment in the Village Electrification Project

Tid og sted: 14. nov. 2018 16:15 - 17:30, Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups hus, University of Oslo

What other types of knowledge does art foster that will be helpful faced the challenge of climate change? What are the multiple ways art can contribute to sustainable transformations?