English version of this page

Auberts minneforelesning

Vilhelm Auberts minneforelesning er et felles arrangement mellom Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO og Institutt for samfunnsforskning, der fremragende internasjonale akademikere inviteres til Oslo for foredrag og debatt. Formålet er å feire fremragende sosiologi og generell sosial analyse.

Bildet kan inneholde: smil, yttertøy, erme, anlegg, stjal.

Minneforelesningen 2022

Margaret Archer, professor emeritus ved Universitetet i Warwick, holder årets Vilhelm Aubert minneforelesning på Universitetet i Oslo 10. november og innleder til seminar på Institutt for samfunnsforskning 11. november. Tema for årets forelesning er How social structure influences human agents.