English version of this page

Auberts minneforelesning

Michèle Lamont, Professor of Sociology and of African and African American Studies and the Robert I. Goldman Professor of European Studies at Harvard University, vil holde Vilhelm Aubert minneforelesning og innlede til offentlig seminar.

Lydopptak fra forelesningen er nå tilgjengelig her 

Michèle Lamont

New lectures to be announced soon

Formålet har vært å feire fremragende sosiologi og generell sosial analyse.