English version of this page

Auberts minneforelesning

Vilhelm Auberts minneforelesning er et felles arrangement mellom Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO og Institutt for samfunnsforskning, der fremragende internasjonale akademikere inviteres til Oslo for foredrag og debatt. Formålet er å feire fremragende sosiologi og generell sosial analyse.

Minneforelesningen 2019

Andrew Abbot
Gustavus F. and Ann M. Swift Distinguished Servie Professor, Andrew Abbott, fra The University of Chicago, holder årets Vilhelm Aubert minneforelesning på Universitetet i Oslo 4. juni og innleder til offentlig seminar på Institutt for samfunnsforskning 5. juni.