Aktuelt innen forskning

Aktuelle saker

 • ny-bok-henter-1000x562 Ny bok henter fram kjente sosiologers tanker om religion 14. juni 2021 12:45

  Hvilke ideer har samfunnsteoretikere som Habermas, Bourdieu og Giddens om religion? En ny innføringsbok om noen av vår tids viktigste sosiologer vil bygge bro mellom almen sosiologi og religionssosiologi.

 • hvorfor-ble-muslimer-1000x562 Hvorfor ble muslimer den nye fienden i Norge og Europa? 14. juni 2021 10:33

  Antimuslimske holdninger har blitt mer utbredt i Europa de siste tretti årene, men det er viktig å skille mellom kritikk av enkelte former for islamsk praksis og troen på muslimsk maktovertakelse, skriver Katrine Fangen i et essay på forskning.no.

Arrangementer

 • celina-web Disputas: Celina Myrann Sørbøe 30. juni 2021 13:00

  Master i Europeiske og Amerikanske områdestudier Celina Myrann Sørbøe vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

  Neoliberal Fantasies, Favela Realities: Contentious politics of urban citizenship in pre-Olympic Rio de Janeiro

 • 11145570 Céline Bessière & Sibylle Gollac: The gender of capital. How families perpetuate wealth inequality 16. sep. 2021 13:15

  In this seminar, Céline Bessière (Paris Dauphine University) and Sibylle Gollac (CNRS) will present their work on wealth accumulation, class and gender. Their recent book, "Le Genre du capital: Comment la famille reproduit les inégalités" (Paris, La Découverte, 2020), draws on family monographs extending 15 years of ethnography. In combination with statistical material, this impressive work brings attention to the ways in which families perpetuate wealth inequalities.