Aadel Brun Tschudi årsforelesning i samfunnsgeografi

ISS etablerte fra og med 2017 en årlig "Aadel Brun Tschudi Lecture in Human Geography". Forelesningen er åpen for alle interesserte. Aadels etterkommere inviteres spesielt til årsforelesningene.