English version of this page

Samarbeid med instituttet

Instituttet har et tett samarbeid med alle de store samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene i Oslo-regionen.

Eksempel på samarbeidspartnere:

 

ISF logo

NOVA logo

NIBR logo

FAFO-logo

SIRUS logo

 

Forskere herfra underviser og veilder mange av våre studenter og på den måten kobles våre studenter til andre forskningsmiljøer allerede under studietiden. Samarbeidet med instituttsektoren omfatter også eksternt finansierte forskningsprosjekter hvor våre ansatte er direkte involvert.

Prosjektforum

For studentene er Prosjektforum en unik mulighet å lære seg utrednings- og forskningshåndverket som praksis via mindre oppdragsprosjekter i offentlig sektor og næringsliv. Også her skapes verdifulle kontakter for

Publisert 11. aug. 2010 08:42 - Sist endret 14. jan. 2021 13:47