Prosjektforum

Prosjektforum er et organisasjons- og ledelsesemne på masternivå og inngår i det tverrfaglige masterprogrammet organisasjon, ledelse og arbeid. 

Prosjektsamarbeid med studenter

Studentene på Prosjektforum har kunnskap om mangfoldet innenfor organisasjons- og ledelsesfeltet og kan gjennom dette sette nytt lys på aktuelle problemstillinger i din organisasjon.

Prosjektforum har et sterkt faglig miljø som støtter opp under prosjektgruppene gjennom undervisning og veiledning. Våre ansatte og prosjektgruppenes veiledere har lang erfaring i å avgrense prosjektoppgaver som gir læringsutbytte for studentene og som har praktisk nytte for oppdragsgivere. 

Ønsker du et samarbeid med våre studenter? Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte for å diskutere et eventuelt prosjekt.

Erfaringer med Prosjektforum

Eleni Simenou fra Virke forteller om sine erfaringer som oppdragsgiver for Prosjektforum.

Les mer om det aktuelle prosjektet og prosjektrapporten her


- Prosjektrapporten er nyttig dokumentasjon til vårt videre arbeid, og den har allerede blitt mye brukt.

Marte Buaas i Hovedorganisasjonen Virke

Les rapporten om inkluderende arbeidsliv her

Kontaktinformasjon

Faglig ledelse: Lars Erik Kjekshus

Administrativt ansvarlig: Runar Forsetløkken
tlf: 22854037

Besøksadresse

Harriet Holters hus
Moltke Moes vei 31
0851 Oslo

Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte for å diskutere et eventuelt prosjekt