Prosjektforum

Prosjektforum er et organisasjons- og ledelsesemne på masternivå og inngår i det tverrfaglige masterprogrammet organisasjon, ledelse og arbeid. 

Prosjektsamarbeid med studenter

Prosjektforum er en del av masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid ved UiO. Masterstudenter løser tverrfaglige prosjekter innen kartlegging, analyse og utvikling.

Studentene ved Prosjektforum har ulik samfunnsvitenskapelig bakgrunn innen fag som statsvitenskap, sosiologi, psykologi og økonomi. Masterprogrammet gir bred kunnskap innen organisasjons- og ledelsesfeltet, og gir studentene god evne til å sette nytt lys på aktuelle problemstillinger din organisasjon står overfor.

Prosjektforum har et sterkt faglig miljø som støtter opp under prosjektgruppene gjennom undervisning og veiledning. Våre ansatte og prosjektgruppenes veiledere har lang erfaring i å avgrense prosjektoppgaver som gir læringsutbytte for studentene og som har praktisk nytte for oppdragsgivere. 

Ønsker du et samarbeid med våre studenter? Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte for å diskutere et eventuelt prosjekt.

Tema for prosjektoppdrag

Dette er noen eksempler på tidligere prosjektoppdrag. Du finner flere eksempler på prosjekter her.

  • Statnett: Hva er kriteriene for vellykket enhetlig prosjektorganisering i komplekse prosjekter? Les rapporten her.
  • NRK: Hvordan fungerer medarbeiderundersøkelser i hybride strukturer? Les rapporten her.
  • Oslo Universitetssykehus: Hvilke føringer har digitalisering for organisasjonsdesign? Les rapporten her.
  • Veidekke: Hvordan avspeiler lederatferden organisasjonens verdier? Les rapporten her.
  • Finans Norge: Hva er fremtidens kompetansebehov for finansnæringen? Les rapporten her.

Kontaktinformasjon

Faglig ledelse: Lars Erik Kjekshus

Administrativt ansvarlig: Audrey Stark

Besøksadresse

Harriet Holters hus
Moltke Moes vei 31
0851 Oslo

Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte for å diskutere et eventuelt prosjekt.