Prosjektforum - prosjektoppdrag i samarbeid med engasjerte studenter

Det moderne arbeidsliv er preget av komplekse og gjennomgripende endringsprosesser. Det stilles store krav til fleksibilitet og åpne og prosessorienterte former for organisering og ledelse. Gjennom Prosjektforum bidrar engasjerte, kunnskapsrike og nysgjerrige studenter med et nytt blikk på din virksomhet.

Prosjektforum er en del av masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid ved UiO. Masterstudenter samarbeider på oppdrag for å løse tverrfaglige prosjekter innen kartlegging, analyse og utvikling.

Prosjektoppdragene vi løser spenner fra analyse av omorganisering og omstrukturering, via utredninger om arbeidsmiljø og sykefravær, til utvikling av kompetanseplaner og evaluering av lederprogrammer.

Studentene på Prosjektforum har kunnskap om mangfoldet innenfor organisasjons- og ledelsesfeltet med fordypning innen organisasjonsutforming, kommunikasjon, ledelse, teknologi og bærekraft og kan gjennom dette bidra til å sette nytt lys på aktuelle problemstillinger din organisasjon står overfor.

Prosjektforum har et sterkt faglig miljø som støtter prosjektgruppene gjennom undervisning og veiledning.

Hva gjør vi?

  • En tverrfaglig studentgruppe på fem til syv studenter jobber med et prosjekt som har nytte for din organisasjon. Les mer.
  • Prosjektet varer fra begynnelsen av semesteret (midten av januar/august) og leveres ved semesterslutt (tidlig juni/desember).
  • Rapportens lengde vil være ca. 30-50 sider.
  • Studentene vil ha god faglig oppfølging fra en veileder med utstrakt kompetanse spesielt for oppgaven, og gjennom en skredersydd forelesningsrekke.

Hva gjør din organisasjon?

  • Utarbeider et prosjektmandat (maks. to sider).
  • Betaler en prosjektavgift på kr. 28.000 + mva.
  • Utnevner en kontaktperson i organisasjonen som kan følge opp studentene og åpne dører.
  • Gjøre plass til studentene i organisasjonen.
  • Arrangerer et møte for presentasjon av rapporten studentene har utarbeidet.
  • Les mer om samarbeid

 

Administrativt ansvarlig:

Veronica Røed Lindholm

Besøksadresse:
Harriet Holters hus
Moltke Moes vei 31
0851 Oslo

 

Vi tar gjerne et møte for å snakke om ditt prosjekt!