Hvordan samarbeide med Prosjektforum?

Prosjektforum tilbys på både vår- og høstsemestrene og vi tar gjerne imot henvendelser hele året om potensielle prosjekter.

Vi tilbyr tverrfaglige prosjektgrupper som lager en grundig rapport på 30-50 sider. Rapporten skal både tilfredsstille kravene til en rapport på masternivå ved universitetet og være anvendelig og nyttig for oppdragsgiver. Gruppene får tett oppfølging fra oss gjennom hele prosjektperioden.

Fem kriterier for samarbeid - oppdragsgiver skal:

1) Utarbeide et prosjektmandat

Som oppdragsgiver utvikler dere et kort prosjektmandat på to sider som beskriver virksomheten, kort om formål med prosjektet og mulige problemstillinger samt kontaktperson og kontaktinformasjon og referanser til eventuelt underlagsmateriale. Med utgangspunkt i dette mandatet vil prosjektgruppen sammen med dere og veileder, utvikle en prosjektbeskrivelse, lage et metodedesign, opparbeide seg et nettverk omkring prosjektet, gjennomføre møter og eventuelle seminarer, intervjuer og andre undersøkelser.

2) Betale en prosjektavgift på 28.800 kroner + mva

Avgiften går blant annet til å styrke undervisningen, finansiere eksterne veiledere og gjennomføre bedriftsbesøk. Oppdragsgiver faktureres ved endt prosjekt.

3) Utnevne en kontaktperson

Vi krever at det utnevnes en kontaktperson hos oppdragsgiver som følger opp prosjektet regelmessig. Hvordan samarbeidet mellom kontaktperson og prosjektgruppen er samt møtefrekvens, avtales ved prosjektets oppstart. Det vil måtte beregnes mer kontakt i begynnelsen enn etter hvert i prosjektet, men tidsmessig bør det beregnes møte med prosjektgruppen minst en gang annenhver uke.

4) Gjøre plass til prosjektgruppen i virksomheten

Prosjektgruppen trenger et sted å ha møter, eventuelle intervjuer osv. Vi ønsker derfor at det gjøres plass til prosjektgruppen hos oppdragsgiver minst én dag i uken i form av et prosjektkontor eller seminarrom. Dette er også viktig for å få en nærhet mellom prosjektgruppen og oppdragsgiver.

5) Arrangere møte for muntlig presentasjon av rapport

I tillegg til den skriftlige prosjektrapporten, er det viktig med muntlig overlevering av prosjektet. Oppdragsgiver må derfor arrangere et møte der representanter fra ledelsen og andre relevante mottar en muntlig presentasjon av funn, konklusjoner og forslag til tiltak i prosjektets avslutningsfase.

 

Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte for å diskutere et eventuelt prosjekt.