Om Prosjektforum

Prosjektforums historie startet allerede på slutten av 60- tallet! Den gangen het kurset industriseminaret. Det ble opprettet etter at arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene ytret ønske om at universitetet burde utdanne flere med lyst til og større forståelse for det å jobbe i norsk arbeidsliv.

Gjennom 70-, 80- og 90- tallet har emnet skiftet navn, og både geografisk og faglig tilholdssted flere ganger. Anerkjente psykologer, statsvitere, økonomer og sosiologer har involvert seg i Prosjektforum. I dag administereres emnet av Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, som tilbyr det hvert vårsemester. Prosjektforums faglige leder er Lars Erik Kjekshus, førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Daglig leder er Runar Forsetløkken.

Emnet gir i dag innføring i ulike samfunnsvitenskaplige tilnærminger til studiet av organisasjoner og formidler kunnskap om fleksible, tverrfaglige og teambaserte arbeidsformer. Ved semesterstart etableres prosjektgrupper, hver bestående av fire til seks studenter. Hver gruppe får tildelt et reelt oppdrag og en veileder som har erfaring fra forskning på feltet.

Prosjektforum fikk UiOs pris for beste læringsmiljø i 2003 og for beste alumnusorganisasjon i 2006.

Fra og med våren 2012 er Prosjektforum en integrert del i masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid.

Emneside for studenter.

Publisert 18. okt. 2010 09:11 - Sist endret 1. des. 2017 11:21