Om Prosjektforum

Prosjektforums historie startet allerede på slutten av 60- tallet. Den gangen het kurset Industriseminaret. Det ble opprettet etter at arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene ytret ønske om at universitetet burde utdanne flere med lyst til og større forståelse for det å jobbe i norsk arbeidsliv.

Initiativet ble tatt av Einar Thorsrud med mål om å skape en mer praksisnær forskning og undervisning. Industriseminaret skiftet etter hvert navn til Prosjektforum i 1984 og plassert ved Senter for Teknologi, Kultur og Innovasjon (TIK) med Dag Gjestland som leder. Fram til 2011 var dette et semesteremne uten en bestemt faglig forankring og studentene som tok emnet kom fra alle typer studier ved UiO. I forbindelse med overgangen fra hovedfag til masterprogrammer var det behov for å forankre Prosjektforum i et eget masterprogram. Det ble da opprettet et tverrfaglig masterprogram i organisasjon ledelse og arbeid (OLA) der Prosjektforum inngikk som et emne.

I dag administereres emnet av Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, som tilbyr det hvert vårsemester. Ved semesterstart etableres prosjektgrupper, hver bestående av fem til seks studenter. Hver gruppe får tildelt et reelt oppdrag og en veileder som har erfaring fra forskning på feltet. Masterstudenter løser tverrfaglige prosjekter innen kartlegging, analyse og utvikling.

Prosjektforum fikk UiOs pris for beste læringsmiljø i 2003 og for beste alumniorganisasjon i 2006.

Emneside for studenter.

Publisert 18. okt. 2010 09:11 - Sist endret 30. sep. 2019 16:09