Våre studenter

Tverrfaglige prosjektgrupper

Prosjektforum tilbyr din virksomhet et prosjektteam bestående av fire til seks studenter med variert faglig bakgrunn. En tverrfaglig tilnærming til en problemstilling gir perspektiver som er svært fruktbare: De fleste problemstillinger i arbeidslivet er nemlig ikke så høflige at de legger seg innenfor en fagdisiplin.

Studentene våre bidrar med mer enn det å levere en god prosjektrapport og en overbevisende presentasjon. De tilfører ny kunnskap, energi og fokus på et tema som betyr noe for dere. Noen av dem vil kanskje ønske å skrive masteroppgaven sin i forlengelsen av prosjektet og noen kan kanskje komme til å bli framtidige ansatte.

Ved å samarbeide med Prosjektforum bidrar din virksomhet til å bygge en bro mellom utdanning og yrkesliv, mellom din virksomhet og Universitetet i Oslo.

Våre studenter har gått videre til spennende stillinger innenfor både privat og offentlig sektor og mange fremhever at Prosjektforum har gitt dem nyttig kunnskap som brukes aktivt i arbeidslivet.

Les mer om våre tidligere studenter.

Bildet kan inneholde: hånd, bord, kontorrekvisita, skriveverktøy, gest.