Oppdragsgivers erfaringer

Oppdragsgiverne våre kommer fra både privat og offentlig sektor. Vi har samarbeidet med statlige virksomheter som Oslo universitetssykehus og NAV, private bedrifter som AkerBP og Telia, samt organisasjoner som Nasjonalforeningen for folkehelsen og Håpets katedral.

Utvalgte prosjektrapporter

Flere prosjekter finner du nederst i prosjektarkivet.

AkerBP

Studien undersøker hvordan Workplace som et sosialt media kan bidra til å styrke den direkte medvirkningen i Aker BP. Her gjøres det et poeng av at medvirkning og medbestemmelse er demokratiske prosesser som henger sammen. Oppgaven svarer på hvordan den digitale plattformen kan spille en rolle for bedriftsdemokratiet som helhet. Hele rapporten fra 2019.

DNV GL

This project has been conducted behalf of Global shared services (GSS) HR. This report has tried to answer the following research question; “How does digitalization affect GSS  HR’s services and the user-experiences of their customers?”. Customer user-experience is explored through four focus group interviews with GSS HR customers and two in-depth expert interviews. Hele rapporten fra 2018.

Finans Norge

På bakgrunn av digitalisering og et endret kompetansebehov i norsk finansnæring, ønsket Finans Norge å se nærmere på finansnæringens behov for kompetanse og studenters interesse for næringen. Basert på dette har vi undersøkt følgende problemstilling: Hvordan kan finansnæringen gjøre seg mer attraktiv som arbeidsgiver, spesielt for studenter fra utradisjonelle fagområder? Hele rapporten fra 2017.

Håpets katedral

Rapporten ser på en ideell prosjektorganisasjon, Håpets katedral, som mobiliserer ulike grupper for å bygge en katedral i tre og plast - et symbol for håp og hav. Gjennom intervjuer identifiserer prosjektgruppen faktorer som påvirker samarbeid i en mangfoldig kontekst, samt strategier for hvordan ledelsen kan fasilitere det videre samarbeidet. Hele rapporten fra 2020.

NRK

Formålet med prosjektet er å høyne nytteverdien og relevansen av NRKs medarbeiderundersøkelse. Gjennom prosjektet undersøkes det hvordan den kan gjennomføres og følges opp på en måte som tar høyde for både hierarkisk struktur og arbeid på tvers av linjer. Resultatene kan være relevante for andre organisasjoner med hybride strukturer. I tillegg er problemstillingen i liten grad forsket på tidligere, og prosjektet kan derfor utgjøre et bidrag til forskningsfeltet. Hele rapporten fra 2017.