Lars Klemsdal

English version of this page
Telefon +47 22857089
Mobiltelefon +47 48114232
Rom 415
Brukernavn

Faglige interesser

Organiserings-, endrings- og læringsprosesser i arbeidslivet 

Reformer i offentlig sektor

Grunnlagsproblemer i samfunnsvitenskap

Profesjonssosiologi

Vitenskapssosiologi

Aktørperspektiver fra mikrososiologi, sosial-psykologi, pragmatisme og fenomenologi, institusjonell teori og organisasjonsteori.

Undervisning

 

OLA4001 Ledelse, organisasjon og institusjon

SVPRO4000 Prosjektforum - lederskap og organisering

OLA4060 Masteroppgavedesign og teorifordypning

SOS2200 Organisasjon, ledelse og arbeid

Emneord: Organisasjon-arbeid-ledelse, Arbeidsliv, Institusjonell teori, Agency theory

Publikasjoner

 • Klemsdal, Lars & Wittusen, Cato (2021). Agency in compliance with institutions: The case of professional expert-organizations and politico-ethical agency. Organization.  ISSN 1350-5084. . doi: 10.1177/13505084211020461 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Høiland, Gry Cecilie Lunder & Klemsdal, Lars (2020). Organizing professional work and services through institutional complexity – how institutional logics and differences in organizational roles matter. Human Relations.  ISSN 0018-7267. . doi: 10.1177/0018726720970274 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Christensen, Tom & Klemsdal, Lars (2019). Social Science Disciplines in Complex Development Contexts - the Professional Dimension of Reputation Management., In Tom Christensen; Åse Gornitzka & Francisco O. Ramirez (ed.),  Universities as Agencies. Reputation and Professionalization.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-92712-1.  5.  s 117 - 154 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Klemsdal, Lars & Kjekshus, Lars Erik (2019). Designing Administrative Reforms for Maintaining Trust. International Journal of Public Administration.  ISSN 0190-0692. . doi: 10.1080/01900692.2019.1694540 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Klemsdal, Lars; Ravn, Johan Elvemo; Amble, Nina & Finne, Håkon (2017). The Organization Theories of the Industrial Democracy Experiments Meet Contemporary Organizational Realities. Nordic Journal of Working Life Studies.  ISSN 2245-0157.  7(s2), s 1- 15 . doi: 10.18291/njwls.v7iS2.96687 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Buch, Anders; Andersen, Vibeke & Klemsdal, Lars (2015). Turn to Practice Within Working Life Studies. Nordic Journal of Working Life Studies.  ISSN 2245-0157.  5(3a) . doi: 10.19154/njwls.v5i3a.4830
 • Fossestøl, Knut; Breit, Eric; Andreassen, Tone Alm & Klemsdal, Lars (2015). Managing institutional complexity in public sector reform: Hybridization in front-line service organizations. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  93(2), s 290- 306 . doi: 10.1111/padm.12144 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Klemsdal, Lars (2013). From Bureaucracy to Learning Organization: Critical Minimum Specification Design as Space for Sensemaking. Systemic Practice and Action Research.  ISSN 1094-429X.  26(1), s 39- 52 . doi: 10.1007/s11213-012-9267-3
 • Klemsdal, Lars & Sendstad, Lena (2012). Veiledning som ledelsesprinsipp i innovasjons- og endringsutsatte virksomheter, I: Asbjørn Kärki Ulvestad & Freja Ulvestad Kärki (red.),  Flerstemt veiledning.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-0542389-3.  kapittel 14.  s 319 - 334
 • Andreassen, Tone Alm; Fossestøl, Knut & Klemsdal, Lars (2011). Gjør organisering en forskjell i praksis? - Variasjoner i de lokale NAV-kontorenes organisering og konsekvenser for reformens måloppnåelse. Nordiske organisasjonsstudier.  ISSN 1501-8237.  13(3), s 9- 33
 • Hvid, Helge; Bergholm, Tapio; Gonäs, Lena; Juul, Ida; Kamp, Annette; Karlsson, Jan; Kasvio, Antti; Salomon, Robert; Klemsdal, Lars & Skorstad, Egil Jostein (2011). Nordic working life research - continuity and renewal. Nordic Journal of Working Life Studies.  ISSN 2245-0157.  1(1), s 3- 21 . doi: 10.19154/njwls.v1i1.2333 Vis sammendrag
 • Klemsdal, Lars (2011). Navet i reformprosessen: Den lokale NAV-lederen som utviklingsleder, I: Tone Alm Andreassen & Knut Fossestøl (red.),  NAV ved et veiskille: organisasjonsendring som velferdsreform.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39880-1.  Kapittel 9.  s 190 - 207
 • Klemsdal, Lars (2009). Arbeidsfellesskap, I: Hilde Eileen Nafstad & Rolv Mikkel Blakar (red.),  Fellesskap og individualisme.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38481-1.  Kapittel 2.
 • Klemsdal, Lars (2009). Den nordiske modellen i tre deler. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  39(1), s 3- 10
 • Klemsdal, Lars (2009). Making sense of managerial reforms through action research, In Benedicte Brøgger & Olav Eikeland (ed.),  Turning to Practice with Action Research.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-631-59446-9.  Kapittel.  s 67 - 93
 • Klemsdal, Lars (2009). Seiling: Kampen med elementene, mot konkurrentene, I: Iver Brynild Neumann & Kari Steen-Johnsen (red.),  Meningen med idretten.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-448-3.  Kapittel.  s 179 - 201
 • Klemsdal, Lars (2009). Utviklingsprosessen på de lokale NAV-kontorene veien fra reform til ny praksis. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  12(3), s 180- 191
 • Klemsdal, Lars & Svare, Helge (2008). Creating ethical space within organizations - An action research approach to ethical integration of organizations. Labour, Education & Society (Arbeit, Bildung & Gesellschaft).  ISSN 1861-647X.  9, s 117- 142
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg & Klemsdal, Lars (2006). Innledning(temanummer: omsorg). Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  36(3), s 3- 6
 • Ausland, Liv Hanson; Eikeland, Olav; Widding, Steinar; Enehaug, Heidi & Klemsdal, Lars (2005). Hva er virkestoffet i seniorpolitikk?, I:  Forskerblikk på aldring og arbeid.  Senter for seniorpolitikk.  faglig_bok_institusjon.  s 16 - 19
 • Klemsdal, Lars (2004). Et inkluderende arbeidsliv?, I: Hilde Eileen Nafstad (red.),  Det omsorgsfulle mennesket.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205329416.  Kapittel.  s 118 - 149
 • Klemsdal, Lars (2002). Visjoner og praksis: da sosiologi skulle bli profesjonsstudium i Norge. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  (1), s 48- 74

Se alle arbeider i Cristin

 • Klemsdal, Lars (2013). Hva trenger vi ledere til? Organisering og ledelse i komplekse arbeidssituasjoner. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-44739-4.  220 s.
 • Klemsdal, Lars (2006). Den intuitive organisasjonen. Forny virksomheten med de samme menneskene. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-35192-9.  246 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skardhamar, Torbjørn & Klemsdal, Lars (2019). Digitalisering – en introduksjon. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  3, s 169- 172 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2019-03-01
 • Kjekshus, Lars Erik & Klemsdal, Lars (2018). PROS- 160: Understanding how new technologies are integrated into the work situation of professions: Exploring the situation as a mediator between processes of organizing and context.
 • Kjekshus, Lars Erik & Klemsdal, Lars (2017). Reforming public sector organizations – the importance of trust and loyalty in governance.
 • Klemsdal, Lars; Breit, Eric & Andreassen, Tone Alm (2017). Coping with the new work situation: Middle managers’ institutional work during public sector organizational reforms.
 • Klemsdal, Lars; Wenyao, Will Zhao & Stål, Herman (2017). Theorizing situations in processes of institutional work.
 • Klemsdal, Lars & Wittusen, Cato (2017). "To comply or not to comply, that's not the question. Challenging the compliance thesis within institutional theory.".
 • Wittusen, Cato & Klemsdal, Lars (2016). Institutions, Actors and Agency: The Relevance of Wittgenstein’s Rule-following Considerations.
 • Wittusen, Cato & Klemsdal, Lars (2016). Institutions, actors and agency: what can we learn from a modern reading of Wittgenstein’s later philosophy on the relationship between language as institution and as individual expression?.
 • Breit, Eric; Klemsdal, Lars; Andreassen, Tone Alm & Fossestøl, Knut (2015). Strategic leeway under institutional complexity: The case of an ad hoc response to conflicting institutional demands during administrative reform.
 • Breit, Eric; Alm Andreassen, Tone; Fossestøl, Knut & Klemsdal, Lars (2014). Strategic leeway under institutional complexity: The case of an ad hoc response.
 • Klemsdal, Lars (2014). Taylorism, In David Coghlan & Mary Brydon-Miller (ed.),  The SAGE Encyclopedia of Action Research.  Sage Publications.  ISBN 978-1-8492-0027-1.  Taylorism.  s 762 - 763
 • Klemsdal, Lars; Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric & Fossestøl, Knut (2014). Organizational reforms as designed space for participation in local development processes.
 • Breit, Eric; Alm Andreassen, Tone; Fossestøl, Knut & Klemsdal, Lars (2012). Revisiting the organizational implications of public sector reform.
 • Svare, Helge & Klemsdal, Lars (2011). Hvordan skape økt mestring blant frontlinjeansatte i servicenæringen. Rapport fra et FoU-prosjekt støttet av NHOs arbeidsmiljøfond. AFI rapport. 1. Vis sammendrag
 • Svare, Helge & Klemsdal, Lars (red.) (2011). Mestring i arbeidet. Håndbok for mestringsgrupper.
 • Klemsdal, Lars; Hegnes, Atle Wehn; Larsen, Håkon; Lyng, Selma Therese; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Orupabo, Julia; Skilbrei, May-Len; Solbrække, Kari N. & Stefansen, Kari (2010). Sosiologi i dag er 40. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  40, s 7- 17
 • Brethvad, Toril & Klemsdal, Lars (2009). Læringssamtalen fra ord til handling. Om utvikling av læringssamtalen som pedagogisk grep i oppvekstenhetene i Arendal: Utviklingsprosess og -produkt. AFI-notat. 10. Vis sammendrag
 • Klemsdal, Lars (2008). Integreringsprosessen på det lokale NAV-kontoret. Tidlig fase av iverksettelsen av NAV-reformen. AFI-notat. 15. Vis sammendrag
 • Klemsdal, Lars; Levin, Morten & Qvale, Thoralf Ulrik (2008). Making Sense of "the New Way of Organizing" - Managing the Micro Processes of (Planned) Change in a Municipality. Doktoravhandlinger ved NTNU. 300.
 • Eikeland, Olav; Ausland, Liv Hanson; Enehaug, Heidi; Klemsdal, Lars & WIDDING, Steinar (2006). Har systematisk læring på arbeidsplassen noe med livsfase- og seniorpolitikk å gjøre? Rapportering fra Forsøks- og Utviklingsprosjektene i Nasjonalt Krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet (2001-2005). AFI-rapport. 6. Vis sammendrag
 • Eikeland, Olav; Ausland, Liv Hanson; Enehaug, Heidi; Klemsdal, Lars & WIDDING, Steinar (2006). Har systematisk læring på arbeidsplassen noe med livsfase- og seniorpolitikk å gjøre? Rapportering fra Forsøks- og Utviklingsprosjektene i Nasjonalt Krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet (2001-2005).
 • Enehaug, Heidi & Klemsdal, Lars (2005). Ulike typer munnkurv - taushetsbringende prosesser i arbeidsmiljøet, I: Aslaug Hetle (red.),  Munnkurv og varsling. En studie av ytringsfrihetens vilkår blant sykepleiere.  Arbeidsforskningsinstituttet.  ISBN 82-7609-154-7.  Kapittel.  s 45 - 84
 • Klemsdal, Lars (2005). Fortellingen fra en kommunal enhet, I: Aslaug Hetle (red.),  Munnkurv og varsling. En studie av ytringsfrihetens vilkår blant sykepleiere.  Arbeidsforskningsinstituttet.  ISBN 82-7609-154-7.  Kapittel.  s 29 - 43
 • Frøyland, Kjetil; Enehaug, Heidi; Klemsdal, Lars; WIDDING, Steinar; Blichfeldt, Jon Frode; Hanssen, Katrine Sandkjær & Torget, Lars Martin (2004). Frafall og utstøting i bygge- og anleggsbransjen. AFI-rapport. 2. Vis sammendrag
 • Klemsdal, Lars (2003). Organisasjonsutvikling i innviklede organisasjoner. En litteraturstudie om bygg- og anleggsbransjen. AFI-rapport. 1. Vis sammendrag
 • Klemsdal, Lars; Eikeland, Olav & Teig, Inger Lise (2002). Livsfaseorientert personalpolitikk (LOP): Hvordan gi et allment begrep individuelt innhold gjennom dialog. Medvirkningsbasert utviklingsarbeid i Hordaland fylkeskommune. AFI-notat. 9. Vis sammendrag
 • Qvale, Thoralf Ulrik; Winther, Fredrik & Klemsdal, Lars (2002). Nedbemmaning ved Bjølvefossen og Salten Verk- en evaluering. AFI-notat. 1. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. mars 2017 09:56 - Sist endret 17. juni 2021 13:48

Forskergrupper

 • APO