Lars Klemsdal

English version of this page
Telefon +47 22857089
Rom 415
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Organiserings-, endrings- og læringsprosesser i arbeidslivet 

Reformer i offentlig sektor

Grunnlagsproblemer i samfunnsvitenskap

Profesjonssosiologi

Vitenskapssosiologi

Aktørperspektiver fra mikrososiologi, sosial-psykologi, pragmatisme og fenomenologi, institusjonell teori og organisasjonsteori.

Undervisning

 

OLA4001 Ledelse, organisasjon og institusjon

SVPRO4000 Prosjektforum - lederskap og organisering

OLA4060 Masteroppgavedesign og teorifordypning

SOS2200 Organisasjon, ledelse og arbeid

Emneord: Organisasjon-arbeid-ledelse, Arbeidsliv, Institusjonell teori, Agency theory
Publisert 29. mars 2017 09:56 - Sist endret 15. sep. 2021 11:56

Forskergrupper

  • APO