Lars Klemsdal

Bilde av Lars Klemsdal
English version of this page
Telefon +47 22857089
Rom 415
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Organiserings-, endrings- og læringsprosesser i arbeidslivet 

Reformer i offentlig sektor

Grunnlagsproblemer i samfunnsvitenskap

Profesjonssosiologi

Vitenskapssosiologi

Aktørperspektiver fra mikrososiologi, sosial-psykologi, pragmatisme og fenomenologi, institusjonell teori og organisasjonsteori.

Undervisning

 

OLA4001 Ledelse, organisasjon og institusjon

SVPRO4000 Prosjektforum - lederskap og organisering

OLA4060 Masteroppgavedesign og teorifordypning

SOS2200 Organisasjon, ledelse og arbeid

Emneord: Organisasjon-arbeid-ledelse, Arbeidsliv, Institusjonell teori, Agency theory

Publikasjoner

 • Klemsdal, Lars & Clegg, Stewart Roger (2022). Defining the work situation in organization theory: bringing Goffman back in. Culture and Organization. ISSN 1475-9551. doi: 10.1080/14759551.2022.2090563. Fulltekst i vitenarkiv
 • Klemsdal, Lars; Andreassen, Tone Alm & Breit, Eric Martin Alexander (2022). Resisting or facilitating change? How street-level managers’ situational work contributes to the implementation of public reforms. Journal of public administration research and theory. ISSN 1053-1858. doi: 10.1093/jopart/muac004. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røvik, Kjell Arne; Blindheim, Bjørn-Tore & Klemsdal, Lars (2021). Organisasjonsdesign som kompleks økologi. I Blindheim, Bjørn-Tore; Klemsdal, Lars & Røvik, Kjell Arne (Red.), Design av organisasjon. Universitetsforlaget. ISSN 9788215051727. s. 241–249.
 • Klemsdal, Lars; Blindheim, Bjørn-Tore & Røvik, Kjell Arne (2021). Noen glimt fra tradisjonene for organisasjonsdesign. I Blindheim, Bjørn-Tore; Klemsdal, Lars & Røvik, Kjell Arne (Red.), Design av organisasjon. Universitetsforlaget. ISSN 9788215051727. s. 27–32.
 • Blindheim, Bjørn-Tore; Klemsdal, Lars & Røvik, Kjell Arne (2021). Design av organisasjon. I Blindheim, Bjørn-Tore; Klemsdal, Lars & Røvik, Kjell Arne (Red.), Design av organisasjon. Universitetsforlaget. ISSN 9788215051727. s. 15–26.
 • Klemsdal, Lars & Wittusen, Cato (2021). Agency in compliance with institutions: The case of professional expert-organizations and politico-ethical agency. Organization. ISSN 1350-5084. doi: 10.1177/13505084211020461. Fulltekst i vitenarkiv
 • Høiland, Gry Cecilie Lunder & Klemsdal, Lars (2020). Organizing professional work and services through institutional complexity – how institutional logics and differences in organizational roles matter. Human Relations. ISSN 0018-7267. 75(2), s. 240–272. doi: 10.1177/0018726720970274. Fulltekst i vitenarkiv
 • Klemsdal, Lars & Kjekshus, Lars Erik (2019). Designing Administrative Reforms for Maintaining Trust. International Journal of Public Administration. ISSN 0190-0692. doi: 10.1080/01900692.2019.1694540. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Tom & Klemsdal, Lars (2019). Social Science Disciplines in Complex Development Contexts - the Professional Dimension of Reputation Management. I Christensen, Tom; Gornitzka, Åse & Ramirez, Francisco O. (Red.), Universities as Agencies. Reputation and Professionalization. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-92712-1. s. 117–154. doi: 10.1007/978-3-319-92713-8_5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Klemsdal, Lars; Ravn, Johan Elvemo; Amble, Nina & Finne, Håkon (2017). The Organization Theories of the Industrial Democracy Experiments Meet Contemporary Organizational Realities. Nordic Journal of Working Life Studies. ISSN 2245-0157. 7(s2), s. 1–15. doi: 10.18291/njwls.v7iS2.96687. Fulltekst i vitenarkiv
 • Buch, Anders; Andersen, Vibeke & Klemsdal, Lars (2015). Turn to Practice Within Working Life Studies. Nordic Journal of Working Life Studies. ISSN 2245-0157. 5(3a). doi: 10.19154/njwls.v5i3a.4830.
 • Fossestøl, Knut; Breit, Eric; Andreassen, Tone Alm & Klemsdal, Lars (2015). Managing institutional complexity in public sector reform: Hybridization in front-line service organizations. Public Administration. ISSN 0033-3298. 93(2), s. 290–306. doi: 10.1111/padm.12144. Fulltekst i vitenarkiv
 • Klemsdal, Lars (2013). From Bureaucracy to Learning Organization: Critical Minimum Specification Design as Space for Sensemaking. Systemic Practice and Action Research. ISSN 1094-429X. 26(1), s. 39–52. doi: 10.1007/s11213-012-9267-3.
 • Klemsdal, Lars & Sendstad, Lena (2012). Veiledning som ledelsesprinsipp i innovasjons- og endringsutsatte virksomheter. I Ulvestad, Asbjørn Kärki & Kärki, Freja Ulvestad (Red.), Flerstemt veiledning. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-0542389-3. s. 319–334.
 • Hvid, Helge; Bergholm, Tapio; Gonäs, Lena; Juul, Ida; Kamp, Annette & Karlsson, Jan [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2011). Nordic working life research - continuity and renewal. Nordic Journal of Working Life Studies. ISSN 2245-0157. 1(1), s. 3–21. doi: 10.19154/njwls.v1i1.2333.
 • Andreassen, Tone Alm; Fossestøl, Knut & Klemsdal, Lars (2011). Gjør organisering en forskjell i praksis? - Variasjoner i de lokale NAV-kontorenes organisering og konsekvenser for reformens måloppnåelse. Nordiske organisasjonsstudier. ISSN 1501-8237. 13(3), s. 9–33.
 • Klemsdal, Lars (2011). Navet i reformprosessen: Den lokale NAV-lederen som utviklingsleder. I Andreassen, Tone Alm & Fossestøl, Knut (Red.), NAV ved et veiskille: organisasjonsendring som velferdsreform. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39880-1. s. 190–207.
 • Klemsdal, Lars (2009). Seiling: Kampen med elementene, mot konkurrentene. I Neumann, Iver Brynild & Steen-Johnsen, Kari (Red.), Meningen med idretten. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-448-3. s. 179–201.
 • Klemsdal, Lars (2009). Making sense of managerial reforms through action research. I Brøgger, Benedicte & Eikeland, Olav (Red.), Turning to Practice with Action Research. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-3-631-59446-9. s. 67–93.
 • Klemsdal, Lars (2009). Arbeidsfellesskap. I Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (Red.), Fellesskap og individualisme. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-38481-1.
 • Klemsdal, Lars (2009). Den nordiske modellen i tre deler. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 39(1), s. 3–10.
 • Klemsdal, Lars (2009). Utviklingsprosessen på de lokale NAV-kontorene veien fra reform til ny praksis. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 12(3), s. 180–191.
 • Klemsdal, Lars & Svare, Helge (2008). Creating ethical space within organizations - An action research approach to ethical integration of organizations. Labour, Education & Society (Arbeit, Bildung & Gesellschaft). ISSN 1861-647X. 9, s. 117–142.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg & Klemsdal, Lars (2006). Innledning(temanummer: omsorg). Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 36(3), s. 3–6.
 • Ausland, Liv Hanson; Eikeland, Olav; Widding, Steinar; Enehaug, Heidi & Klemsdal, Lars (2005). Hva er virkestoffet i seniorpolitikk? Forskerblikk på aldring og arbeid. Senter for seniorpolitikk. s. 16–19.
 • Klemsdal, Lars (2004). Et inkluderende arbeidsliv? I Nafstad, Hilde Eileen (Red.), Det omsorgsfulle mennesket. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205329416. s. 118–149.
 • Klemsdal, Lars (2002). Visjoner og praksis: da sosiologi skulle bli profesjonsstudium i Norge. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. s. 48–74.

Se alle arbeider i Cristin

 • Blindheim, Bjørn-Tore; Klemsdal, Lars & Røvik, Kjell Arne (2021). Design av organisasjon. Universitetsforlaget. ISBN 9788215051727. 280 s.
 • Klemsdal, Lars (2013). Hva trenger vi ledere til? Organisering og ledelse i komplekse arbeidssituasjoner. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-44739-4. 220 s.
 • Klemsdal, Lars (2006). Den intuitive organisasjonen. Forny virksomheten med de samme menneskene. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-35192-9. 246 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Blindheim, Bjørn-Tore; Klemsdal, Lars & Røvik, Kjell Arne (2021). Forord. I Blindheim, Bjørn-Tore; Klemsdal, Lars & Røvik, Kjell Arne (Red.), Design av organisasjon. Universitetsforlaget. ISSN 9788215051727. s. 11–11.
 • Skardhamar, Torbjørn & Klemsdal, Lars (2019). Digitalisering – en introduksjon. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 3, s. 169–172. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2019-03-01.
 • Klemsdal, Lars & Wittusen, Cato (2017). "To comply or not to comply, that's not the question. Challenging the compliance thesis within institutional theory.".
 • Kjekshus, Lars Erik & Klemsdal, Lars (2017). Reforming public sector organizations – the importance of trust and loyalty in governance.
 • Klemsdal, Lars; Wenyao, Will Zhao & Stål, Herman (2017). Theorizing situations in processes of institutional work.
 • Klemsdal, Lars; Breit, Eric & Andreassen, Tone Alm (2017). Coping with the new work situation: Middle managers’ institutional work during public sector organizational reforms.
 • Wittusen, Cato & Klemsdal, Lars (2016). Institutions, Actors and Agency: The Relevance of Wittgenstein’s Rule-following Considerations.
 • Wittusen, Cato & Klemsdal, Lars (2016). Institutions, actors and agency: what can we learn from a modern reading of Wittgenstein’s later philosophy on the relationship between language as institution and as individual expression?
 • Breit, Eric; Klemsdal, Lars; Andreassen, Tone Alm & Fossestøl, Knut (2015). Strategic leeway under institutional complexity: The case of an ad hoc response to conflicting institutional demands during administrative reform.
 • Klemsdal, Lars; Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric & Fossestøl, Knut (2014). Organizational reforms as designed space for participation in local development processes.
 • Klemsdal, Lars (2014). Taylorism. I Coghlan, David & Brydon-Miller, Mary (Red.), The SAGE Encyclopedia of Action Research. Sage Publications. ISSN 978-1-8492-0027-1. s. 762–763.
 • Breit, Eric; Alm Andreassen, Tone; Fossestøl, Knut & Klemsdal, Lars (2014). Strategic leeway under institutional complexity: The case of an ad hoc response.
 • Breit, Eric; Alm Andreassen, Tone; Fossestøl, Knut & Klemsdal, Lars (2012). Revisiting the organizational implications of public sector reform.
 • Svare, Helge & Klemsdal, Lars (2011). Mestring i arbeidet. Håndbok for mestringsgrupper.
 • Klemsdal, Lars; Hegnes, Atle Wehn; Larsen, Håkon; Lyng, Selma Therese; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg & Orupabo, Julia [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2010). Sosiologi i dag er 40. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 40, s. 7–17.
 • Enehaug, Heidi & Klemsdal, Lars (2005). Ulike typer munnkurv - taushetsbringende prosesser i arbeidsmiljøet. I Hetle, Aslaug (Red.), Munnkurv og varsling. En studie av ytringsfrihetens vilkår blant sykepleiere. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 82-7609-154-7. s. 45–84.
 • Klemsdal, Lars (2005). Fortellingen fra en kommunal enhet. I Hetle, Aslaug (Red.), Munnkurv og varsling. En studie av ytringsfrihetens vilkår blant sykepleiere. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 82-7609-154-7. s. 29–43.
 • Svare, Helge & Klemsdal, Lars (2011). Hvordan skape økt mestring blant frontlinjeansatte i servicenæringen. Rapport fra et FoU-prosjekt støttet av NHOs arbeidsmiljøfond. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 9788276092851.
 • Brethvad, Toril & Klemsdal, Lars (2009). Læringssamtalen fra ord til handling. Om utvikling av læringssamtalen som pedagogisk grep i oppvekstenhetene i Arendal: Utviklingsprosess og -produkt. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 978-82-7609-258-5.
 • Klemsdal, Lars (2008). Integreringsprosessen på det lokale NAV-kontoret. Tidlig fase av iverksettelsen av NAV-reformen. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 978-82-7609-239-4.
 • Klemsdal, Lars; Levin, Morten & Qvale, Thoralf Ulrik (2008). Making Sense of "the New Way of Organizing" - Managing the Micro Processes of (Planned) Change in a Municipality. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-471-1303-5. 2008(300).
 • Eikeland, Olav; Ausland, Liv Hanson; Enehaug, Heidi; Klemsdal, Lars & WIDDING, Steinar (2006). Har systematisk læring på arbeidsplassen noe med livsfase- og seniorpolitikk å gjøre? Rapportering fra Forsøks- og Utviklingsprosjektene i Nasjonalt Krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet (2001-2005). Arbeidsforskningsinstituuet. ISSN 82-7609-184-9.
 • Eikeland, Olav; Ausland, Liv Hanson; Enehaug, Heidi; Klemsdal, Lars & WIDDING, Steinar (2006). Har systematisk læring på arbeidsplassen noe med livsfase- og seniorpolitikk å gjøre? Rapportering fra Forsøks- og Utviklingsprosjektene i Nasjonalt Krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet (2001-2005). Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 8276091849.
 • Frøyland, Kjetil; Enehaug, Heidi; Klemsdal, Lars; WIDDING, Steinar; Blichfeldt, Jon Frode & Hanssen, Katrine Sandkjær [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2004). Frafall og utstøting i bygge- og anleggsbransjen. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 82-7609-136-9.
 • Klemsdal, Lars (2003). Organisasjonsutvikling i innviklede organisasjoner. En litteraturstudie om bygg- og anleggsbransjen. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 82-7609-119-9.
 • Klemsdal, Lars; Eikeland, Olav & Teig, Inger Lise (2002). Livsfaseorientert personalpolitikk (LOP): Hvordan gi et allment begrep individuelt innhold gjennom dialog. Medvirkningsbasert utviklingsarbeid i Hordaland fylkeskommune. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 0801-7816.
 • Qvale, Thoralf Ulrik; Winther, Fredrik & Klemsdal, Lars (2002). Nedbemmaning ved Bjølvefossen og Salten Verk- en evaluering. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 0801-7816.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. mars 2017 09:56 - Sist endret 2. mai 2022 18:51

Forskergrupper

 • APO