Lars Klemsdal

Associate Professor - Sosiologi og samfunnsgeografi
Image of Lars Klemsdal
Norwegian version of this page
Phone +47 22857089
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Academic interests

Processes of organizing, management of organizational change and development, institutional change during public sector reforms.

Foundational issues concerning agency in relation to organizational and institutional contexts and theories of knowledge in organization and management contexts.

Micro-sociological, pragmatist, phenomenological and action research approaches

Institutional theory

Organization theory

Tags: organization theory, Institutions, work

Publications

 • Klemsdal, Lars & Clegg, Stewart Roger (2022). Defining the work situation in organization theory: bringing Goffman back in. Culture and Organization. ISSN 1475-9551. doi: 10.1080/14759551.2022.2090563. Full text in Research Archive
 • Klemsdal, Lars; Andreassen, Tone Alm & Breit, Eric Martin Alexander (2022). Resisting or facilitating change? How street-level managers’ situational work contributes to the implementation of public reforms. Journal of public administration research and theory. ISSN 1053-1858. doi: 10.1093/jopart/muac004. Full text in Research Archive
 • Røvik, Kjell Arne; Blindheim, Bjørn-Tore & Klemsdal, Lars (2021). Organisasjonsdesign som kompleks økologi. In Blindheim, Bjørn-Tore; Klemsdal, Lars & Røvik, Kjell Arne (Ed.), Design av organisasjon. Universitetsforlaget. ISSN 9788215051727. p. 241–249.
 • Klemsdal, Lars; Blindheim, Bjørn-Tore & Røvik, Kjell Arne (2021). Noen glimt fra tradisjonene for organisasjonsdesign. In Blindheim, Bjørn-Tore; Klemsdal, Lars & Røvik, Kjell Arne (Ed.), Design av organisasjon. Universitetsforlaget. ISSN 9788215051727. p. 27–32.
 • Blindheim, Bjørn-Tore; Klemsdal, Lars & Røvik, Kjell Arne (2021). Design av organisasjon. In Blindheim, Bjørn-Tore; Klemsdal, Lars & Røvik, Kjell Arne (Ed.), Design av organisasjon. Universitetsforlaget. ISSN 9788215051727. p. 15–26.
 • Klemsdal, Lars & Wittusen, Cato (2021). Agency in compliance with institutions: The case of professional expert-organizations and politico-ethical agency. Organization. ISSN 1350-5084. doi: 10.1177/13505084211020461. Full text in Research Archive
 • Høiland, Gry Cecilie Lunder & Klemsdal, Lars (2020). Organizing professional work and services through institutional complexity – how institutional logics and differences in organizational roles matter. Human Relations. ISSN 0018-7267. 75(2), p. 240–272. doi: 10.1177/0018726720970274. Full text in Research Archive
 • Klemsdal, Lars & Kjekshus, Lars Erik (2019). Designing Administrative Reforms for Maintaining Trust. International Journal of Public Administration. ISSN 0190-0692. doi: 10.1080/01900692.2019.1694540. Full text in Research Archive
 • Christensen, Tom & Klemsdal, Lars (2019). Social Science Disciplines in Complex Development Contexts - the Professional Dimension of Reputation Management. In Christensen, Tom; Gornitzka, Åse & Ramirez, Francisco O. (Ed.), Universities as Agencies. Reputation and Professionalization. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-92712-1. p. 117–154. doi: 10.1007/978-3-319-92713-8_5. Full text in Research Archive
 • Klemsdal, Lars; Ravn, Johan Elvemo; Amble, Nina & Finne, Håkon (2017). The Organization Theories of the Industrial Democracy Experiments Meet Contemporary Organizational Realities. Nordic Journal of Working Life Studies. ISSN 2245-0157. 7(s2), p. 1–15. doi: 10.18291/njwls.v7iS2.96687. Full text in Research Archive
 • Buch, Anders; Andersen, Vibeke & Klemsdal, Lars (2015). Turn to Practice Within Working Life Studies. Nordic Journal of Working Life Studies. ISSN 2245-0157. 5(3a). doi: 10.19154/njwls.v5i3a.4830.
 • Fossestøl, Knut; Breit, Eric; Andreassen, Tone Alm & Klemsdal, Lars (2015). Managing institutional complexity in public sector reform: Hybridization in front-line service organizations. Public Administration. ISSN 0033-3298. 93(2), p. 290–306. doi: 10.1111/padm.12144. Full text in Research Archive
 • Klemsdal, Lars (2013). From Bureaucracy to Learning Organization: Critical Minimum Specification Design as Space for Sensemaking. Systemic Practice and Action Research. ISSN 1094-429X. 26(1), p. 39–52. doi: 10.1007/s11213-012-9267-3.
 • Klemsdal, Lars & Sendstad, Lena (2012). Veiledning som ledelsesprinsipp i innovasjons- og endringsutsatte virksomheter. In Ulvestad, Asbjørn Kärki & Kärki, Freja Ulvestad (Ed.), Flerstemt veiledning. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-0542389-3. p. 319–334.
 • Hvid, Helge; Bergholm, Tapio; Gonäs, Lena; Juul, Ida; Kamp, Annette & Karlsson, Jan [Show all 10 contributors for this article] (2011). Nordic working life research - continuity and renewal. Nordic Journal of Working Life Studies. ISSN 2245-0157. 1(1), p. 3–21. doi: 10.19154/njwls.v1i1.2333.
 • Andreassen, Tone Alm; Fossestøl, Knut & Klemsdal, Lars (2011). Gjør organisering en forskjell i praksis? - Variasjoner i de lokale NAV-kontorenes organisering og konsekvenser for reformens måloppnåelse. Nordiske organisasjonsstudier. ISSN 1501-8237. 13(3), p. 9–33.
 • Klemsdal, Lars (2011). Navet i reformprosessen: Den lokale NAV-lederen som utviklingsleder. In Andreassen, Tone Alm & Fossestøl, Knut (Ed.), NAV ved et veiskille: organisasjonsendring som velferdsreform. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39880-1. p. 190–207.
 • Klemsdal, Lars (2009). Seiling: Kampen med elementene, mot konkurrentene. In Neumann, Iver Brynild & Steen-Johnsen, Kari (Ed.), Meningen med idretten. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-448-3. p. 179–201.
 • Klemsdal, Lars (2009). Making sense of managerial reforms through action research. In Brøgger, Benedicte & Eikeland, Olav (Ed.), Turning to Practice with Action Research. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-3-631-59446-9. p. 67–93.
 • Klemsdal, Lars (2009). Arbeidsfellesskap. In Nafstad, Hilde Eileen & Blakar, Rolv Mikkel (Ed.), Fellesskap og individualisme. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-38481-1.
 • Klemsdal, Lars (2009). Den nordiske modellen i tre deler. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 39(1), p. 3–10.
 • Klemsdal, Lars (2009). Utviklingsprosessen på de lokale NAV-kontorene veien fra reform til ny praksis. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 12(3), p. 180–191.
 • Klemsdal, Lars & Svare, Helge (2008). Creating ethical space within organizations - An action research approach to ethical integration of organizations. Labour, Education & Society (Arbeit, Bildung & Gesellschaft). ISSN 1861-647X. 9, p. 117–142.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg & Klemsdal, Lars (2006). Innledning(temanummer: omsorg). Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 36(3), p. 3–6.
 • Ausland, Liv Hanson; Eikeland, Olav; Widding, Steinar; Enehaug, Heidi & Klemsdal, Lars (2005). Hva er virkestoffet i seniorpolitikk? Forskerblikk på aldring og arbeid. Senter for seniorpolitikk. p. 16–19.
 • Klemsdal, Lars (2004). Et inkluderende arbeidsliv? In Nafstad, Hilde Eileen (Eds.), Det omsorgsfulle mennesket. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205329416. p. 118–149.
 • Klemsdal, Lars (2002). Visjoner og praksis: da sosiologi skulle bli profesjonsstudium i Norge. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. p. 48–74.

View all works in Cristin

 • Blindheim, Bjørn-Tore; Klemsdal, Lars & Røvik, Kjell Arne (2021). Design av organisasjon. Universitetsforlaget. ISBN 9788215051727. 280 p.
 • Klemsdal, Lars (2013). Hva trenger vi ledere til? Organisering og ledelse i komplekse arbeidssituasjoner. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-44739-4. 220 p.
 • Klemsdal, Lars (2006). Den intuitive organisasjonen. Forny virksomheten med de samme menneskene. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-35192-9. 246 p.

View all works in Cristin

 • Blindheim, Bjørn-Tore; Klemsdal, Lars & Røvik, Kjell Arne (2021). Forord. In Blindheim, Bjørn-Tore; Klemsdal, Lars & Røvik, Kjell Arne (Ed.), Design av organisasjon. Universitetsforlaget. ISSN 9788215051727. p. 11–11.
 • Skardhamar, Torbjørn & Klemsdal, Lars (2019). Digitalisering – en introduksjon. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 3, p. 169–172. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2019-03-01.
 • Klemsdal, Lars & Wittusen, Cato (2017). "To comply or not to comply, that's not the question. Challenging the compliance thesis within institutional theory.".
 • Kjekshus, Lars Erik & Klemsdal, Lars (2017). Reforming public sector organizations – the importance of trust and loyalty in governance.
 • Klemsdal, Lars; Wenyao, Will Zhao & Stål, Herman (2017). Theorizing situations in processes of institutional work.
 • Klemsdal, Lars; Breit, Eric & Andreassen, Tone Alm (2017). Coping with the new work situation: Middle managers’ institutional work during public sector organizational reforms.
 • Wittusen, Cato & Klemsdal, Lars (2016). Institutions, Actors and Agency: The Relevance of Wittgenstein’s Rule-following Considerations.
 • Wittusen, Cato & Klemsdal, Lars (2016). Institutions, actors and agency: what can we learn from a modern reading of Wittgenstein’s later philosophy on the relationship between language as institution and as individual expression?
 • Breit, Eric; Klemsdal, Lars; Andreassen, Tone Alm & Fossestøl, Knut (2015). Strategic leeway under institutional complexity: The case of an ad hoc response to conflicting institutional demands during administrative reform.
 • Klemsdal, Lars; Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric & Fossestøl, Knut (2014). Organizational reforms as designed space for participation in local development processes.
 • Klemsdal, Lars (2014). Taylorism. In Coghlan, David & Brydon-Miller, Mary (Ed.), The SAGE Encyclopedia of Action Research. Sage Publications. ISSN 978-1-8492-0027-1. p. 762–763.
 • Breit, Eric; Alm Andreassen, Tone; Fossestøl, Knut & Klemsdal, Lars (2014). Strategic leeway under institutional complexity: The case of an ad hoc response.
 • Breit, Eric; Alm Andreassen, Tone; Fossestøl, Knut & Klemsdal, Lars (2012). Revisiting the organizational implications of public sector reform.
 • Svare, Helge & Klemsdal, Lars (2011). Mestring i arbeidet. Håndbok for mestringsgrupper.
 • Klemsdal, Lars; Hegnes, Atle Wehn; Larsen, Håkon; Lyng, Selma Therese; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg & Orupabo, Julia [Show all 9 contributors for this article] (2010). Sosiologi i dag er 40. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 40, p. 7–17.
 • Enehaug, Heidi & Klemsdal, Lars (2005). Ulike typer munnkurv - taushetsbringende prosesser i arbeidsmiljøet. In Hetle, Aslaug (Eds.), Munnkurv og varsling. En studie av ytringsfrihetens vilkår blant sykepleiere. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 82-7609-154-7. p. 45–84.
 • Klemsdal, Lars (2005). Fortellingen fra en kommunal enhet. In Hetle, Aslaug (Eds.), Munnkurv og varsling. En studie av ytringsfrihetens vilkår blant sykepleiere. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 82-7609-154-7. p. 29–43.
 • Svare, Helge & Klemsdal, Lars (2011). Hvordan skape økt mestring blant frontlinjeansatte i servicenæringen. Rapport fra et FoU-prosjekt støttet av NHOs arbeidsmiljøfond. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 9788276092851.
 • Brethvad, Toril & Klemsdal, Lars (2009). Læringssamtalen fra ord til handling. Om utvikling av læringssamtalen som pedagogisk grep i oppvekstenhetene i Arendal: Utviklingsprosess og -produkt. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 978-82-7609-258-5.
 • Klemsdal, Lars (2008). Integreringsprosessen på det lokale NAV-kontoret. Tidlig fase av iverksettelsen av NAV-reformen. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 978-82-7609-239-4.
 • Klemsdal, Lars; Levin, Morten & Qvale, Thoralf Ulrik (2008). Making Sense of "the New Way of Organizing" - Managing the Micro Processes of (Planned) Change in a Municipality. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-471-1303-5. 2008(300).
 • Eikeland, Olav; Ausland, Liv Hanson; Enehaug, Heidi; Klemsdal, Lars & WIDDING, Steinar (2006). Har systematisk læring på arbeidsplassen noe med livsfase- og seniorpolitikk å gjøre? Rapportering fra Forsøks- og Utviklingsprosjektene i Nasjonalt Krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet (2001-2005). Arbeidsforskningsinstituuet. ISSN 82-7609-184-9.
 • Eikeland, Olav; Ausland, Liv Hanson; Enehaug, Heidi; Klemsdal, Lars & WIDDING, Steinar (2006). Har systematisk læring på arbeidsplassen noe med livsfase- og seniorpolitikk å gjøre? Rapportering fra Forsøks- og Utviklingsprosjektene i Nasjonalt Krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet (2001-2005). Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 8276091849.
 • Frøyland, Kjetil; Enehaug, Heidi; Klemsdal, Lars; WIDDING, Steinar; Blichfeldt, Jon Frode & Hanssen, Katrine Sandkjær [Show all 7 contributors for this article] (2004). Frafall og utstøting i bygge- og anleggsbransjen. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 82-7609-136-9.
 • Klemsdal, Lars (2003). Organisasjonsutvikling i innviklede organisasjoner. En litteraturstudie om bygg- og anleggsbransjen. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 82-7609-119-9.
 • Klemsdal, Lars; Eikeland, Olav & Teig, Inger Lise (2002). Livsfaseorientert personalpolitikk (LOP): Hvordan gi et allment begrep individuelt innhold gjennom dialog. Medvirkningsbasert utviklingsarbeid i Hordaland fylkeskommune. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 0801-7816.
 • Qvale, Thoralf Ulrik; Winther, Fredrik & Klemsdal, Lars (2002). Nedbemmaning ved Bjølvefossen og Salten Verk- en evaluering. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 0801-7816.

View all works in Cristin

Published May 21, 2021 4:45 PM - Last modified May 2, 2022 6:53 PM