Lars Klemsdal

Norwegian version of this page
Phone +47 22857089
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Academic interests

Processes of organizing, management of organizational change and development, institutional change during public sector reforms.

Foundational issues concerning agency in relation to organizational and institutional contexts and theories of knowledge in organization and management contexts.

Micro-sociological, pragmatist, phenomenological and action research approaches

Institutional theory

Organization theory

Tags: organization theory, Institutions, work

Publications

 • Blindheim, Bjørn-Tore; Klemsdal, Lars & Røvik, Kjell Arne (2021). Design av organisasjon, I: Bjørn-Tore Blindheim; Lars Klemsdal & Kjell Arne Røvik (red.),  Design av organisasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215051727.  Kapittel 1.  s 15 - 26
 • Blindheim, Bjørn-Tore; Klemsdal, Lars & Røvik, Kjell Arne (2021). Forord, I: Bjørn-Tore Blindheim; Lars Klemsdal & Kjell Arne Røvik (red.),  Design av organisasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215051727.  Forord.  s 11 - 11
 • Klemsdal, Lars; Blindheim, Bjørn-Tore & Røvik, Kjell Arne (2021). Noen glimt fra tradisjonene for organisasjonsdesign, I: Bjørn-Tore Blindheim; Lars Klemsdal & Kjell Arne Røvik (red.),  Design av organisasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215051727.  Kapittel 2.  s 27 - 32
 • Klemsdal, Lars & Wittusen, Cato (2021). Agency in compliance with institutions: The case of professional expert-organizations and politico-ethical agency. Organization.  ISSN 1350-5084. . doi: 10.1177/13505084211020461 Full text in Research Archive.
 • Røvik, Kjell Arne; Blindheim, Bjørn-Tore & Klemsdal, Lars (2021). Organisasjonsdesign som kompleks økologi, I: Bjørn-Tore Blindheim; Lars Klemsdal & Kjell Arne Røvik (red.),  Design av organisasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215051727.  Kapittel 15.  s 241 - 249
 • Høiland, Gry Cecilie Lunder & Klemsdal, Lars (2020). Organizing professional work and services through institutional complexity – how institutional logics and differences in organizational roles matter. Human Relations.  ISSN 0018-7267. . doi: 10.1177/0018726720970274 Full text in Research Archive. Show summary
 • Christensen, Tom & Klemsdal, Lars (2019). Social Science Disciplines in Complex Development Contexts - the Professional Dimension of Reputation Management., In Tom Christensen; Åse Gornitzka & Francisco O. Ramirez (ed.),  Universities as Agencies. Reputation and Professionalization.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-92712-1.  5.  s 117 - 154 Full text in Research Archive.
 • Klemsdal, Lars & Kjekshus, Lars Erik (2019). Designing Administrative Reforms for Maintaining Trust. International Journal of Public Administration.  ISSN 0190-0692. . doi: 10.1080/01900692.2019.1694540 Full text in Research Archive.
 • Klemsdal, Lars; Ravn, Johan Elvemo; Amble, Nina & Finne, Håkon (2017). The Organization Theories of the Industrial Democracy Experiments Meet Contemporary Organizational Realities. Nordic Journal of Working Life Studies.  ISSN 2245-0157.  7(s2), s 1- 15 . doi: 10.18291/njwls.v7iS2.96687 Full text in Research Archive. Show summary
 • Buch, Anders; Andersen, Vibeke & Klemsdal, Lars (2015). Turn to Practice Within Working Life Studies. Nordic Journal of Working Life Studies.  ISSN 2245-0157.  5(3a) . doi: 10.19154/njwls.v5i3a.4830
 • Fossestøl, Knut; Breit, Eric; Andreassen, Tone Alm & Klemsdal, Lars (2015). Managing institutional complexity in public sector reform: Hybridization in front-line service organizations. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  93(2), s 290- 306 . doi: 10.1111/padm.12144 Full text in Research Archive.
 • Klemsdal, Lars (2013). From Bureaucracy to Learning Organization: Critical Minimum Specification Design as Space for Sensemaking. Systemic Practice and Action Research.  ISSN 1094-429X.  26(1), s 39- 52 . doi: 10.1007/s11213-012-9267-3
 • Klemsdal, Lars & Sendstad, Lena (2012). Veiledning som ledelsesprinsipp i innovasjons- og endringsutsatte virksomheter, I: Asbjørn Kärki Ulvestad & Freja Ulvestad Kärki (red.),  Flerstemt veiledning.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-0542389-3.  kapittel 14.  s 319 - 334
 • Andreassen, Tone Alm; Fossestøl, Knut & Klemsdal, Lars (2011). Gjør organisering en forskjell i praksis? - Variasjoner i de lokale NAV-kontorenes organisering og konsekvenser for reformens måloppnåelse. Nordiske organisasjonsstudier.  ISSN 1501-8237.  13(3), s 9- 33
 • Hvid, Helge; Bergholm, Tapio; Gonäs, Lena; Juul, Ida; Kamp, Annette; Karlsson, Jan; Kasvio, Antti; Salomon, Robert; Klemsdal, Lars & Skorstad, Egil Jostein (2011). Nordic working life research - continuity and renewal. Nordic Journal of Working Life Studies.  ISSN 2245-0157.  1(1), s 3- 21 . doi: 10.19154/njwls.v1i1.2333 Show summary
 • Klemsdal, Lars (2011). Navet i reformprosessen: Den lokale NAV-lederen som utviklingsleder, I: Tone Alm Andreassen & Knut Fossestøl (red.),  NAV ved et veiskille: organisasjonsendring som velferdsreform.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39880-1.  Kapittel 9.  s 190 - 207
 • Klemsdal, Lars (2009). Arbeidsfellesskap, I: Hilde Eileen Nafstad & Rolv Mikkel Blakar (red.),  Fellesskap og individualisme.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38481-1.  Kapittel 2.
 • Klemsdal, Lars (2009). Den nordiske modellen i tre deler. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  39(1), s 3- 10
 • Klemsdal, Lars (2009). Making sense of managerial reforms through action research, In Benedicte Brøgger & Olav Eikeland (ed.),  Turning to Practice with Action Research.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-631-59446-9.  Kapittel.  s 67 - 93
 • Klemsdal, Lars (2009). Seiling: Kampen med elementene, mot konkurrentene, I: Iver Brynild Neumann & Kari Steen-Johnsen (red.),  Meningen med idretten.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-448-3.  Kapittel.  s 179 - 201
 • Klemsdal, Lars (2009). Utviklingsprosessen på de lokale NAV-kontorene veien fra reform til ny praksis. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  12(3), s 180- 191
 • Klemsdal, Lars & Svare, Helge (2008). Creating ethical space within organizations - An action research approach to ethical integration of organizations. Labour, Education & Society (Arbeit, Bildung & Gesellschaft).  ISSN 1861-647X.  9, s 117- 142
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg & Klemsdal, Lars (2006). Innledning(temanummer: omsorg). Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  36(3), s 3- 6
 • Ausland, Liv Hanson; Eikeland, Olav; Widding, Steinar; Enehaug, Heidi & Klemsdal, Lars (2005). Hva er virkestoffet i seniorpolitikk?, I:  Forskerblikk på aldring og arbeid.  Senter for seniorpolitikk.  faglig_bok_institusjon.  s 16 - 19
 • Klemsdal, Lars (2004). Et inkluderende arbeidsliv?, I: Hilde Eileen Nafstad (red.),  Det omsorgsfulle mennesket.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205329416.  Kapittel.  s 118 - 149
 • Klemsdal, Lars (2002). Visjoner og praksis: da sosiologi skulle bli profesjonsstudium i Norge. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  (1), s 48- 74

View all works in Cristin

 • Blindheim, Bjørn-Tore; Klemsdal, Lars & Røvik, Kjell Arne (red.) (2021). Design av organisasjon. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215051727.  280 s.
 • Klemsdal, Lars (2013). Hva trenger vi ledere til? Organisering og ledelse i komplekse arbeidssituasjoner. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-44739-4.  220 s.
 • Klemsdal, Lars (2006). Den intuitive organisasjonen. Forny virksomheten med de samme menneskene. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-35192-9.  246 s.

View all works in Cristin

 • Skardhamar, Torbjørn & Klemsdal, Lars (2019). Digitalisering – en introduksjon. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  3, s 169- 172 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2019-03-01
 • Kjekshus, Lars Erik & Klemsdal, Lars (2018). PROS- 160: Understanding how new technologies are integrated into the work situation of professions: Exploring the situation as a mediator between processes of organizing and context.
 • Kjekshus, Lars Erik & Klemsdal, Lars (2017). Reforming public sector organizations – the importance of trust and loyalty in governance.
 • Klemsdal, Lars; Breit, Eric & Andreassen, Tone Alm (2017). Coping with the new work situation: Middle managers’ institutional work during public sector organizational reforms.
 • Klemsdal, Lars; Wenyao, Will Zhao & Stål, Herman (2017). Theorizing situations in processes of institutional work.
 • Klemsdal, Lars & Wittusen, Cato (2017). "To comply or not to comply, that's not the question. Challenging the compliance thesis within institutional theory.".
 • Wittusen, Cato & Klemsdal, Lars (2016). Institutions, Actors and Agency: The Relevance of Wittgenstein’s Rule-following Considerations.
 • Wittusen, Cato & Klemsdal, Lars (2016). Institutions, actors and agency: what can we learn from a modern reading of Wittgenstein’s later philosophy on the relationship between language as institution and as individual expression?.
 • Breit, Eric; Klemsdal, Lars; Andreassen, Tone Alm & Fossestøl, Knut (2015). Strategic leeway under institutional complexity: The case of an ad hoc response to conflicting institutional demands during administrative reform.
 • Breit, Eric; Alm Andreassen, Tone; Fossestøl, Knut & Klemsdal, Lars (2014). Strategic leeway under institutional complexity: The case of an ad hoc response.
 • Klemsdal, Lars (2014). Taylorism, In David Coghlan & Mary Brydon-Miller (ed.),  The SAGE Encyclopedia of Action Research.  Sage Publications.  ISBN 978-1-8492-0027-1.  Taylorism.  s 762 - 763
 • Klemsdal, Lars; Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric & Fossestøl, Knut (2014). Organizational reforms as designed space for participation in local development processes.
 • Breit, Eric; Alm Andreassen, Tone; Fossestøl, Knut & Klemsdal, Lars (2012). Revisiting the organizational implications of public sector reform.
 • Svare, Helge & Klemsdal, Lars (2011). Hvordan skape økt mestring blant frontlinjeansatte i servicenæringen. Rapport fra et FoU-prosjekt støttet av NHOs arbeidsmiljøfond. AFI rapport. 1. Show summary
 • Svare, Helge & Klemsdal, Lars (red.) (2011). Mestring i arbeidet. Håndbok for mestringsgrupper.
 • Klemsdal, Lars; Hegnes, Atle Wehn; Larsen, Håkon; Lyng, Selma Therese; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Orupabo, Julia; Skilbrei, May-Len; Solbrække, Kari N. & Stefansen, Kari (2010). Sosiologi i dag er 40. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  40, s 7- 17
 • Brethvad, Toril & Klemsdal, Lars (2009). Læringssamtalen fra ord til handling. Om utvikling av læringssamtalen som pedagogisk grep i oppvekstenhetene i Arendal: Utviklingsprosess og -produkt. AFI-notat. 10. Show summary
 • Klemsdal, Lars (2008). Integreringsprosessen på det lokale NAV-kontoret. Tidlig fase av iverksettelsen av NAV-reformen. AFI-notat. 15. Show summary
 • Klemsdal, Lars; Levin, Morten & Qvale, Thoralf Ulrik (2008). Making Sense of "the New Way of Organizing" - Managing the Micro Processes of (Planned) Change in a Municipality. Doktoravhandlinger ved NTNU. 300.
 • Eikeland, Olav; Ausland, Liv Hanson; Enehaug, Heidi; Klemsdal, Lars & WIDDING, Steinar (2006). Har systematisk læring på arbeidsplassen noe med livsfase- og seniorpolitikk å gjøre? Rapportering fra Forsøks- og Utviklingsprosjektene i Nasjonalt Krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet (2001-2005). AFI-rapport. 6. Show summary
 • Eikeland, Olav; Ausland, Liv Hanson; Enehaug, Heidi; Klemsdal, Lars & WIDDING, Steinar (2006). Har systematisk læring på arbeidsplassen noe med livsfase- og seniorpolitikk å gjøre? Rapportering fra Forsøks- og Utviklingsprosjektene i Nasjonalt Krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet (2001-2005).
 • Enehaug, Heidi & Klemsdal, Lars (2005). Ulike typer munnkurv - taushetsbringende prosesser i arbeidsmiljøet, I: Aslaug Hetle (red.),  Munnkurv og varsling. En studie av ytringsfrihetens vilkår blant sykepleiere.  Arbeidsforskningsinstituttet.  ISBN 82-7609-154-7.  Kapittel.  s 45 - 84
 • Klemsdal, Lars (2005). Fortellingen fra en kommunal enhet, I: Aslaug Hetle (red.),  Munnkurv og varsling. En studie av ytringsfrihetens vilkår blant sykepleiere.  Arbeidsforskningsinstituttet.  ISBN 82-7609-154-7.  Kapittel.  s 29 - 43
 • Frøyland, Kjetil; Enehaug, Heidi; Klemsdal, Lars; WIDDING, Steinar; Blichfeldt, Jon Frode; Hanssen, Katrine Sandkjær & Torget, Lars Martin (2004). Frafall og utstøting i bygge- og anleggsbransjen. AFI-rapport. 2. Show summary
 • Klemsdal, Lars (2003). Organisasjonsutvikling i innviklede organisasjoner. En litteraturstudie om bygg- og anleggsbransjen. AFI-rapport. 1. Show summary
 • Klemsdal, Lars; Eikeland, Olav & Teig, Inger Lise (2002). Livsfaseorientert personalpolitikk (LOP): Hvordan gi et allment begrep individuelt innhold gjennom dialog. Medvirkningsbasert utviklingsarbeid i Hordaland fylkeskommune. AFI-notat. 9. Show summary
 • Qvale, Thoralf Ulrik; Winther, Fredrik & Klemsdal, Lars (2002). Nedbemmaning ved Bjølvefossen og Salten Verk- en evaluering. AFI-notat. 1. Show summary

View all works in Cristin

Published May 21, 2021 4:45 PM - Last modified June 17, 2021 1:41 PM