Om Prosjektforum

Prosjektforums historie begynte allerede på 1960-tallet, da endringer i både samfunnet og næringslivet utløste et større behov for samarbeid mellom industrien og akademia. Industriseminaret, som det opprinnelig het, ble avholdt første gang i 1966 som et prøveprosjekt og ble innført som en permanent ordning året etter. Initiativtakerne for Industriseminaret var Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd, Industriforbundet og UiO, med et mål om å bedre forberede realfagskandidater for ansettelse i norske industrier (Gulbrandsen 2011: 199, 201-202).

Studentene viste stor interesse for Industriseminaret. Det var høy tilsøkning til kurset og studentene som deltok fikk høre foredrag fra både ministere, næringslivstopper og arbeidslivsforskere som Sverre Lysgaard og Einar Thorsrud (Gulbrandsen 2011: 200, 202).

Bildet kan inneholde: håndskrift, svart, tavle, kritt, lærer.
Professor Einar Thorsrud foreleser ved Industriseminarets hovedkurs "Akademikernes rolle i
arbeidslivet". Foto: Ukjent fotograf/Museum for universitets- og vitenskapshistorie. 

Industriseminaret ble omdøpt til Prosjektforum i 1986 og har hatt mange ulike "hjem" på universitetet (Gulbransen 2011: 204). I forbindelse med overgangen fra hovedfag til masterprogrammer ble Prosjektforum forankret i et eget masterprogram med Tian Sørhaug som leder. I 2011 ble det, ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, opprettet et tverrfaglig masterprogram i organisasjon, ledelse og arbeid (OLA) der Prosjektforum inngikk som et emne.

Programmet har med tiden endret struktur og oppbygging, men fortsatt utgjør Prosjektforum et sentralt emne i programmet og danner også et godt utgangspunkt for fordypning og masteroppgaveskriving. Studentene velger mellom fem ulike fordypninger innen organisasjon, ledelse og arbeid i samarbeid med flere forskjellige institutter ved UiO: 

Prosjektforum fikk UiOs pris for beste læringsmiljø i 2003 og for beste alumniorganisasjon i 2006 og ble nominert til Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2021.

Emneside for studenter.

Kilde:
Gulbrandsen, Magnus (2011). Kristian Birkelands spøkelse, Universitetet i Oslo og innovasjon. In P. Anker et.al, Universitetet i Oslo 1811 - 2011: Bok 7: Samtidshistoriske perspektiver (s. 175-392). Oslo: Unipub.