Lars Erik Kjekshus

Bilde av Lars Erik Kjekshus
English version of this page
Telefon +47 22850530
Mobiltelefon +47 928 38 918
Rom 420
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Organisasjon, helsesektoren, digitalisering, analyser av organisatoriske løsninger, institusjonelle forhold, teknologi, sykehusfusjoner og organisasjonsendringer.

Ledelse, medarbeiderskap, fagledelse, beslutningsprosesser, profesjonssosiologi.

Arbeid, tillitsreformer, medbestemmelse, sykefravær, medarbeidertilfredshet.

Undervisning

 • OLA4001 Ledelse, organisasjon og institusjon
 • SVPRO4000 Prosjektforum - lederskap og organisering
 • OLA4060 Masteroppgavedesign og teorifordypning
 • OLA4090 Masteroppgave i organisasjon, ledelse og arbeid

Bakgrunn

 • Professor i sosiologi og programleder for masterprogrammet i Organisasjon, Ledelse og Arbeid (OLA) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, fra høsten 2016
 • Prosjektleder for gjennomgang og utvikling av organiseringen av Oslo Universitetssykehus fra 2014-2016.
 • Professor i medisin (organisasjon og ledelse) ved Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, fra 2015 til 2016.
 • Forskningsleder ved Norges forskningsråd for helse- og omsorgstjenester fra 2008-2010.
 • Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi fra januar 2006 og programleder for Bachelorprogrammet samme år.
 • Dr.polit i statsvitenskap i 2004 ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
 • Fra 1999 til 2003 stipendiat ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi og visiting scholar ved Stanford University, USA i 2001.
 • Forsker ved SINTEF i Trondheim i 1997 - 1999. Førstekonsulent i 1996 i Statskonsult og Helsedepartementet i 1997.
 • Cand. polit. i statsvitenskap i 1996 ved Universitetet i Oslo og NTNU i Trondheim.

Verv

 • Medlem i Redaksjonsråd for Norsk sosiologisk tidsskrift og Søkelys på arbeidslivet (2017 - )
 • Medlem av NSG “Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning” Helsetjenesteforskning (2013-2015)
 • Forskningsleder for  Health Organisation, Management, and Ethics Group ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi fra 2011-2014
 • Medlem av COST action IS0903: Enhancing the Role of Medicine in Management. Centre for Innovation in Health Management, Leeds University Business School.   2009-2013
 • Medlem av the Nordic Network for Healthcare Management Research (NOHR) and editor of the NOHRnet website. 2007-2009
 • Medlem av the Norwegian organisational research network (NEON). 

CV

Emneord: Organisasjon-arbeid-ledelse, Institusjonell teori, Organisasjonsteori, Offentlig politikk og administrasjon, Ledelse
Publisert 8. aug. 2016 15:18 - Sist endret 5. mai 2021 10:01