Lars Erik Kjekshus

Bilde av Lars Erik Kjekshus
English version of this page
Telefon +47 22850530
Mobiltelefon +47 928 38 918
Rom 420
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Organisasjon, helsesektoren, digitalisering, analyser av organisatoriske løsninger, institusjonelle forhold, teknologi, sykehusfusjoner og organisasjonsendringer.

Ledelse, medarbeiderskap, fagledelse, beslutningsprosesser, profesjonssosiologi.

Arbeid, tillitsreformer, medbestemmelse, sykefravær, medarbeidertilfredshet.

Undervisning

 • OLA4001 Ledelse, organisasjon og institusjon
 • SVPRO4000 Prosjektforum - lederskap og organisering
 • OLA4060 Masteroppgavedesign og teorifordypning
 • OLA4090 Masteroppgave i organisasjon, ledelse og arbeid

Bakgrunn

 • Professor i sosiologi og programleder for masterprogrammet i Organisasjon, Ledelse og Arbeid (OLA) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, fra høsten 2016
 • Prosjektleder for gjennomgang og utvikling av organiseringen av Oslo Universitetssykehus fra 2014-2016.
 • Professor i medisin (organisasjon og ledelse) ved Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, fra 2015 til 2016.
 • Forskningsleder ved Norges forskningsråd for helse- og omsorgstjenester fra 2008-2010.
 • Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi fra januar 2006 og programleder for Bachelorprogrammet samme år.
 • Dr.polit i statsvitenskap i 2004 ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
 • Fra 1999 til 2003 stipendiat ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi og visiting scholar ved Stanford University, USA i 2001.
 • Forsker ved SINTEF i Trondheim i 1997 - 1999. Førstekonsulent i 1996 i Statskonsult og Helsedepartementet i 1997.
 • Cand. polit. i statsvitenskap i 1996 ved Universitetet i Oslo og NTNU i Trondheim.

Verv

 • Medlem i Redaksjonsråd for Norsk sosiologisk tidsskrift og Søkelys på arbeidslivet (2017 - )
 • Medlem av NSG “Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning” Helsetjenesteforskning (2013-2015)
 • Forskningsleder for  Health Organisation, Management, and Ethics Group ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi fra 2011-2014
 • Medlem av COST action IS0903: Enhancing the Role of Medicine in Management. Centre for Innovation in Health Management, Leeds University Business School.   2009-2013
 • Medlem av the Nordic Network for Healthcare Management Research (NOHR) and editor of the NOHRnet website. 2007-2009
 • Medlem av the Norwegian organisational research network (NEON). 

CV

Emneord: Organisasjon-arbeid-ledelse, Institusjonell teori, Organisasjonsteori, Offentlig politikk og administrasjon, Ledelse

Publikasjoner

 • Grønstad, Anniken; Kjekshus, Lars Erik; Tjerbo, Trond & Bernstrøm, Vilde Hoff (2020). Work-related moderators of the relationship between organizational change and sickness absence: a longitudinal multilevel study. BMC Public Health.  ISSN 1471-2458.  20:1218, s 1- 14 . doi: 10.1186/s12889-020-09325-w Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kjekshus, Lars Erik (2020). Ledelse og styring i helsesektoren – en balansekunst mellom tillit og kontroll. Nordisk Administrativt Tidsskrift.  ISSN 0029-1285.  97(1) . doi: https://doi.org/10.7577/nat.4090 Vis sammendrag
 • Grønstad, Anniken; Kjekshus, Lars Erik; Tjerbo, Trond & Bernstrøm, Vilde Hoff (2019). Organizational change and the risk of sickness absence: a longitudinal multilevel analysis of organizational unit-level change in hospitals.. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  19(895) . doi: 10.1186/s12913-019-4745-2 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Klemsdal, Lars & Kjekshus, Lars Erik (2019). Designing Administrative Reforms for Maintaining Trust. International Journal of Public Administration.  ISSN 0190-0692. . doi: 10.1080/01900692.2019.1694540 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kjekshus, Lars Erik (2017). Sykehusets floker i møte med Reformer. Michael.  ISSN 1893-9651.  17 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kjekshus, Lars Erik (2016). Fra forvaltning til servicebedrifter - dilemmaer i sykehusledelse., I: Erik Døving; Beate Elstad & Aagoth Elise Lossius Storvik (red.),  Profesjon og ledelse.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1697-0.  Kapittel 7.  s 140 - 154
 • Andreassen, Hege Kristin; Kjekshus, Lars Erik & Tjora, Aksel (2015). Survival of the project: A case study of ICT innovation in health care. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  132, s 62- 69 . doi: 10.1016/j.socscimed.2015.03.016
 • Bernstrøm, Vilde & Kjekshus, Lars Erik (2015). Effect of organisational change type and frequency on long-term sickness absence in hospitals. Journal of Nursing Management.  ISSN 0966-0429.  23(6), s 813- 822 . doi: 10.1111/jonm.12218
 • Spehar, Ivan; Frich, Jan C & Kjekshus, Lars Erik (2015). Professional identity and role transitions in clinical managers. Journal of Health Organisation and Management.  ISSN 1477-7266.  29(3), s 353- 366 . doi: 10.1108/JHOM-03-2013-0047
 • Kjekshus, Lars Erik (2014). Nasjonale strategier og lokale tilpasninger, fra legemangel til legeoverskudd, I: Grete Synøve Botten; Jan C Frich; Terje P. Hagen; Tor Iversen & Halvor Nordby (red.),  Helsetjenestens nye logikk.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0348-5.  Del 3 Legene og helsetjenesten.  s 149 - 159
 • Kjekshus, Lars Erik; Bernstrøm, Vilde; Dahl, Espen & Lorentzen, Thomas (2014). The effect of hospital mergers on long-term sickness absence among hospital employees: a fixed effects multivariate regression analysis using panel data. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  14 . doi: 10.1186/1472-6963-14-50 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Spehar, Ivan; Frich, Jan C & Kjekshus, Lars Erik (2014). Clinicians in management: a qualitative study of managers' use of influence strategies in hospitals. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  14(251) . doi: 10.1186/1472-6963-14-251
 • Kjekshus, Lars Erik; Byrkjeflot, Haldor & Torjesen, Dag Olaf (2013). Organisering og ledelse av sykehus etter NPM – legenes tilbaketrekning?, I: Aksel Hagen Tjora & Line Melby (red.),  Samhandling for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205425521.  Kapittel 5.  s 105 - 119
 • Bernstrøm, Vilde & Kjekshus, Lars Erik (2012). Leading during change: the effects of leader behavior on sickness absence in a Norwegian health trust. BMC Public Health.  ISSN 1471-2458.  12 . doi: 10.1186/1471-2458-12-799
 • Kjekshus, Lars Erik (2012). Norske sykehus er geriatriske pasienter, I: Hans Olav Melberg & Lars Erik Kjekshus (red.),  Fremtidens Helse-Norge.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245012088.  Del 1 Utfordringene, Kapittel 1.  s 15 - 26
 • Melberg, Hans Olav & Kjekshus, Lars Erik (2012). Innledning, I: Hans Olav Melberg & Lars Erik Kjekshus (red.),  Fremtidens Helse-Norge.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245012088.  Innledning.  s 7 - 12
 • Melberg, Hans Olav & Kjekshus, Lars Erik (2012). Mot en begrenset rasjonell helsepolitikk?, I: Hans Olav Melberg & Lars Erik Kjekshus (red.),  Fremtidens Helse-Norge.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245012088.  Del 4 Idealer og begrensninger. Kapittel 16.  s 283 - 288
 • Spehar, Ivan; Frich, Jan C & Kjekshus, Lars Erik (2012). Clinicians' experiences of becoming a clinical manager: a qualitative study. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  12(421) . doi: 10.1186/1472-6963-12-421 Vis sammendrag
 • Spehar, Ivan & Kjekshus, Lars Erik (2012). Medical management in Norwegian hospitals. Professions and Professionalism.  ISSN 1893-1049.  2(1), s 42- 59 . doi: 10.7577/pp.v2i1.178
 • Havig, Anders Kvale; Skogstad, Anders; Kjekshus, Lars Erik & Romøren, Tor Inge (2011). Leadership, staffing and quality of care in nursing homes. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  11(327) . doi: 10.1186/1472-6963-11-327 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kjekshus, Lars Erik & Veggeland, Frode (2011). State Regulatory Capacity: Experiences From Public Sector Reforms In Norway. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  89(4), s 1568- 1584 . doi: 10.1111/j.1467-9299.2011.01943.x
 • Torjesen, Dag Olaf; Byrkjeflot, Haldor & Kjekshus, Lars Erik (2011). Ledelse i helseforetakene - en gjennomgang av norske studier av ledelse i sykehus, I: Steinar Askvik; Bjarne Espedal & Hallgeir Gammelsæter (red.),  Kunnskap om ledelse - Festskrift for Torodd Strand.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1187-6.  Kapittel 5.  s 89 - 108
 • Kjekshus, Lars Erik (2009). Changing demands for institutional management, In Jon Magnussen; Karsten Vrangbæk & Richard B. Saltman (ed.),  Nordic Health Care Systems. Recent Reforms and Current Policy Challenges.  Open University Press.  ISBN 9780335238132.  13.  s 274 - 293
 • Kjekshus, Lars Erik (2007). Organisasjonsutvikling ved norske sykehus. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  127(3), s 288- 290
 • Kjekshus, Lars Erik & Hagen, Terje P. (2007). Do hospital mergers increase hospital efficiency? Evidence from a National Health Service country. Journal of Health Services Research and Policy.  ISSN 1355-8196.  12(4), s 230- 235
 • Tjerbo, Trond & Kjekshus, Lars Erik (2005). Coordinating health care: Lessons from Norway. International Journal of Integrated Care (IJIC).  ISSN 1568-4156.  5
 • Kjekshus, Lars Erik (2005). Primary health care and hospital interactions: Effects for hospital length of stay. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  33
 • Kjekshus, Lars Erik (2005). Vil reformen med statlige, regionale helseforetak føre tileffektivitetsforbedringer i norske sykehus? hva sier aktuelle teorier og erfaringer så langt?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  (Årg. 21, nr 1), s 53- 76
 • Kjekshus, Lars Erik & Hagen, Terje P. (2005). Ring fencing of elective surgery: Does it affect hospital efficiency?. Health Services Management Research.  ISSN 0951-4848.  18, s 186- 197
 • Kjekshus, Lars Erik & Jørgenvåg, Ronny (2005). Konsultasjoner hos spesialister med avtale med Helse Øst. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  125(22), s 3130- 3132
 • Kjekshus, Lars Erik (2003). Når sykehus blir butikk - effekter for styring, profesjoner og brukere. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  19(4), s 44- 459
 • Kjekshus, Lars Erik & Nordby, Halvor (2003). Argumenter for en holistisk tilnærming i studier av sykehusorganisering, I: O Berg; HS Selikowitz; OG Aasland (red.),  Medisin og samfunn. Festskrift til Grete Botten i anledning hennes 60-årsdag.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-140-0.  29.  s 310 - 337
 • Hagen, Terje P. & Kjekshus, Lars Erik (2003). Ga sammenslåinger av sykehus høyere effektivitet?. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  6(1), s 3- 16
 • Røhme, Kjerstina & Kjekshus, Lars Erik (2001). Når tiden telles. Sykehuslegers tidsbruk og arbeidsoppgaver. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  121(12), s 1458- 61 Vis sammendrag
 • Kjekshus, Lars Erik (2000). Om å sammenlikne sykehusprestasjoner. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (25), s 3035- 3039 Vis sammendrag
 • Kjekshus, Lars Erik & Tjora, Aksel (1999). Er legemangel bare et spørsmål om antall leger? En fenomenologisk tilnærming til legemangel i ett fylke. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  199(4), s 541- 544
 • Tjora, Aksel & Kjekshus, Lars Erik (1999). Legebemanningen i år 2010 - fire scenarier om legebemannningen. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  119(4), s 544- 546

Se alle arbeider i Cristin

 • Melberg, Hans Olav & Kjekshus, Lars Erik (red.) (2012). Fremtidens Helse-Norge. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245012088.  292 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjekshus, Lars Erik (2020). Helge Hvid,Eivind Falkum (Red.): Work and wellbeing in the Nordic countries. Critical perspectives on the world’s best working lives. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  4(1), s 61- 63 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2020-01-07
 • Kjekshus, Lars Erik (2019). Førstelinjeledere i norske sykehus – en kunnskapsoppsummering. (Rapporten er skrevet i samarbeid med Agenda Kaupang på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet). Vis sammendrag
 • Kjekshus, Lars Erik (2019). Organizational development in hospitals. The impact of technology.
 • Kjekshus, Lars Erik & Jacobsen Birkeli, Joakim (2019, 15. januar). Vil stoppe jakten på stordriftsfordeler i helsevesenet.  Dagens Perspektiv.
 • Kjekshus, Lars Erik (2018). Er "tillitsbasert styring" et alternativ til mål- og resultatstyring i offentlige virksomheter".
 • Kjekshus, Lars Erik (2018). "Hvordan står det til med oss i dag?". Overlegen.  ISSN 1503-2663.  (4), s 26- 28 Vis sammendrag
 • Kjekshus, Lars Erik (2018). Tillit er å avstå fra å telle. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 24- 25 Vis sammendrag
 • Kjekshus, Lars Erik (2018). Tillit og styring i helsesektoren.
 • Kjekshus, Lars Erik & Klemsdal, Lars (2018). PROS- 160: Understanding how new technologies are integrated into the work situation of professions: Exploring the situation as a mediator between processes of organizing and context.
 • Kjekshus, Lars Erik (2017). Styringsreformer. Konsekvenser for tillit og ledelse i offentlig sektor.. Vis sammendrag
 • Kjekshus, Lars Erik & Klemsdal, Lars (2017). Reforming public sector organizations – the importance of trust and loyalty in governance.
 • Kjekshus, Lars Erik (red.) (2016). Deling av klinikkene og videre organisasjonsutvikling , IKT-, teknologi- og stabsfunksjoner ved Oslo universitetssykehus HF.
 • Kjekshus, Lars Erik (2016). Fra lege til leder i det nye arbeidslivet. Overlegen.  ISSN 1503-2663.  (3), s 10- 12 Vis sammendrag
 • Kjekshus, Lars Erik (red.) (2015). Gjennomgang og utvikling av organiseringen av Oslo universitetssykehus.
 • Kjekshus, Lars Erik (red.) (2015). Konsekvensvurdering av endret klinikkstruktur ved deling av klinikker.
 • Kjekshus, Lars Erik (2013). Ta ledelsen tilbake. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133(9), s 938- 939
 • Kjekshus, Lars Erik & Bernstrøm, Vilde (2013). Helseforetakenes interne organisering og ledelse - INTORG 2012.
 • Kjekshus, Lars Erik & Melberg, Hans Olav (2012). Ti myter om fremtidens helsevesen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Torjesen, Dag Olaf; Kjekshus, Lars Erik & Byrkjeflot, Haldor (2012). Ten years after – The Norwegian health enterprise reform and health professionals in enterprising managerial roles.
 • Kjekshus, Lars Erik (2011). En evidensbasert fusjon?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  131(24), s 2497- 2499 . doi: 10.4045/tidsskr.11.1208
 • Kjekshus, Lars Erik (2011). Fremtidens helse-Norge.
 • Kjekshus, Lars Erik (2011). Sjukhusfusioner - är störst alltid bäst?.
 • Kjekshus, Lars Erik (2011). Sykehusorganisering - hva betyr det for fastlegene.
 • Kjekshus, Lars Erik & Tjerbo, Trond (2011). Interaction between General Practitioners and Hospitals: The Effect of Cooperation Initiatives on GPs Satisfaction.
 • Lippestad, Jan; Harsvik, Trond & Kjekshus, Lars Erik (2011). Ledelse i et sykehus i omstilling. En oppsummering av et følgeforskningsprosjekt ved Akershus Universitetssykehus i perioden 2006-2010.
 • Kjekshus, Lars Erik & Bernstrøm, Vilde (2010). Helseforetakenes interne organisering og ledelse - INTORG 2009. HERO skriftserie / Working paper. 4.
 • Kjekshus, Lars Erik & Lian, Olaug S. (2009). Forskning på helse- og omsorgstjenester i Norge: hvor er vi, og hvor går vi?.
 • Kjekshus, Lars Erik & Westlie, Anders (2008). Helseforetakenes interne organisering og ledelse - INTORG 2007. Vis sammendrag
 • Kjekshus, Lars Erik (2007). INTORG – Organisasjon og ledelsesstrukturer ved norske sykehus. HERO skriftserie / Working paper. 3.
 • Kjekshus, Lars Erik (2007). Modernisering av norske sykehus. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  17(1), s 40- 43
 • Kjekshus, Lars Erik (2006). Trenger vi en bok om legen som leder?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  126(19), s 2564- 2564
 • Lippestad, Jan Wilhelm; Pedersen, Marit; Harsvik, Trond Halvdan; Kjekshus, Lars Erik & Vareide, Per Kristian (2006). Evaluering av organisasjonsmodell Helse Nordmøre og Romsdal HF. SINTEF Rapport. A93. Vis sammendrag
 • Kjekshus, Lars Erik (2005). Gjennomgang og evaluering av ledelses- og organisasjonsstrukturen ved Ullevål universitetssykehus HF.
 • Kjekshus, Lars Erik & Jørgenvåg, Ronny (2005). Private avtalespesialister i Helse Øst. Kapasitet, virksomhetsinnhold og rolle i behandlingskjeden.
 • Harsvik, Trond Halvdan; Lippestad, Jan Wilhelm; Kjekshus, Lars Erik; Mortensen, Tord Fagerheim; Torvik, Liv Heidi Wiig & Vareide, Per Kristian (2005). Gjennomgang og evaluering av ledelses- og organisasjonsstrukturen ved Ullevål universitetssykehus HF. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kjekshus, Lars Erik (2004). INTORG - Sykehusenes interne organisering. HERO skriftserie / Working paper. 6.
 • Kjekshus, Lars Erik (2004). Organizing for efficiency - a study of Norwegian somatic hospitals. Serie av doktorgradsavhandlinger. 44.
 • Kjekshus, Lars Erik (2003). Hvis en er mer en to... Evaluering av ny organisasjonsstruktur for Helse Nord Trøndelag.
 • Kjekshus, Lars Erik & Hagen, Terje P. (2003). Ring fencing of elective surgery: Does it affect hospital efficiency?. Vis sammendrag
 • Lippestad, Jan Wilhelm; Harsvik, Trond Halvdan & Kjekshus, Lars Erik (2003). ""Hvis èn er mer enn to ..."". Evaluering av ny organisasjonsstruktur for Helse Nord-Trøndelag. Delrapport 1. SINTEF Rapport. A6380. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kjekshus, Lars Erik (2002). Effektivitetseffekter av sykehussammenslåinger.
 • Kjekshus, Lars Erik (2002). "Hospital ¿ municipality interactions: Effects for length of stay".
 • Kjekshus, Lars Erik (2002). Mergers as Triggers of Organizational Change in Hospitals. Vis sammendrag
 • Kjekshus, Lars Erik (2002). Moderne helsepolitikk i møte med praksis. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Kjekshus, Lars Erik (2002). Organisasjonsendringer og effektivitet: Betydningen av sammenslåinger av norske somatiske sykehus.
 • Kjekshus, Lars Erik; Nerland, Sølve Mikal; Hagen, Terje P. & Botten, Grete Synøve (2002). De somatiske sykehusenes interne organisering. En kartlegging av 58 somatiske sykehus i Norge, 1999 og 2001. HERO skriftserie / Working paper. 1. Vis sammendrag
 • Kjekshus, Lars Erik (2001). "A critical evaluation of the uses of empiricist and idealist approaches to knowledge construction in resolving the methodological issues in the study of hospital performance.".
 • Kjekshus, Lars Erik (2001). Bokomtale: Institutional change and health care organization. From professional dominance to managed care. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  (3) Vis sammendrag
 • Kjekshus, Lars Erik (2001). Kampen om historieskrivingen. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  30, s 3648- 3648
 • Kjekshus, Lars Erik (2001). "Norwegian Health Care Organizations. Towards an Description of Profound Institutional Change.".
 • Harsvik, Trond; Tjora, Aksel & Kjekshus, Lars Erik (2000). Helseprofesjonene og helhetlig tjenestetilbud.
 • Kjekshus, Lars Erik (1999). Spesialistenes tidsbruk - konsekvenser av organisatoriske forhold.
 • Kjekshus, Lars Erik (1999). Sykehusene som servicebedrifter eller forvaltningsorganer? : en diskusjon om konkurrerende organisasjonsregimer ved sykehus. NIS Minirapport. Mai 1999.
 • Kjekshus, Lars Erik; Bjørngaard, Johan Håkon & Johnsen, arild (1999). Med stetoskop og diktafon. Om bruk av legenes spesialistkompetanse.
 • Kjekshus, Lars Erik & Kalseth, Jorid (1998). Når bydelene betaler: en evaluering av betalingsordning for utskrivningsklare pasienter i somatiske og alderspsykiatriske sykehusavdelinger i Oslo kommune.
 • Kjekshus, Lars Erik (1997). Drakampen om det nye Rikshospitalet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Kjekshus, Lars Erik (1995). Mellom medisin og politikk ¿ en organisasjonsteoretisk analyse av beslutningsprosessen i forbindelse med Nytt Rikshospital. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. aug. 2016 15:18 - Sist endret 5. mai 2021 10:01