Lars Erik Kjekshus

Image of Lars Erik Kjekshus
Norwegian version of this page
Phone +47 22850530
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Academic interests

 • Leadership and organizational theory
 • Organizational learning
 • Institutional theory
 • Healthcare services research

Background

Lars Erik Kjekshus, Professor in Sociology and head of the master program in organization, leadership and work, Department of Sociology and Human Geography, Faculty of Social Sciences, University of Oslo (UiO). He has previous experience as project manager for organizational audit of Oslo University Hospital, professor of organization and health management at the Faculty of Medicine, UiO, and has led a number of research projects on the organization of hospitals and hospital mergers, management, technology and competence development, sickness absence and organizational changes, etc. and has experience as a member of several assessment committees.

Tags: organization theory, Institutions, public administration, Work and organizational psychology

Publications

 • Poppe, Ida & Kjekshus, Lars Erik (2022). Socially induced motivation in learning: coping with digital interaction in higher education under the pandemic. Current Psychology. ISSN 1046-1310. doi: 10.1007/s12144-022-03407-1. Full text in Research Archive
 • Kjekshus, Lars Erik (2022). «Alle mann på dekk!» Konkurrerende beredskapslogikker i organisering og ledelse av pandemihåndtering i sykehusene. Nordisk Administrativt Tidsskrift. ISSN 0029-1285. 99(2). doi: 10.7577/nat.4967. Full text in Research Archive
 • Kjekshus, Lars Erik & Bygstad, Bendik (2021). The Institutional Logic of Digitalism. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi. ISSN 1892-0748. Full text in Research Archive
 • Kjekshus, Lars Erik (2020). Ledelse og styring i helsesektoren – en balansekunst mellom tillit og kontroll. Nordisk Administrativt Tidsskrift. ISSN 0029-1285. 97(1). doi: 10.7577/nat.4090.
 • Grønstad, Anniken; Kjekshus, Lars Erik; Tjerbo, Trond & Bernstrøm, Vilde Hoff (2020). Work-related moderators of the relationship between organizational change and sickness absence: a longitudinal multilevel study. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 20:1218, p. 1–14. doi: 10.1186/s12889-020-09325-w. Full text in Research Archive
 • Grønstad, Anniken; Kjekshus, Lars Erik; Tjerbo, Trond & Bernstrøm, Vilde Hoff (2019). Organizational change and the risk of sickness absence: a longitudinal multilevel analysis of organizational unit-level change in hospitals. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 19(895). doi: 10.1186/s12913-019-4745-2. Full text in Research Archive
 • Klemsdal, Lars & Kjekshus, Lars Erik (2019). Designing Administrative Reforms for Maintaining Trust. International Journal of Public Administration. ISSN 0190-0692. doi: 10.1080/01900692.2019.1694540. Full text in Research Archive
 • Kjekshus, Lars Erik (2017). Sykehusets floker i møte med Reformer. Michael. ISSN 1893-9651. 17. Full text in Research Archive
 • Kjekshus, Lars Erik (2016). Fra forvaltning til servicebedrifter - dilemmaer i sykehusledelse. In Døving, Erik; Elstad, Beate & Storvik, Aagoth Elise Lossius (Ed.), Profesjon og ledelse. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1697-0. p. 140–154.
 • Andreassen, Hege Kristin; Kjekshus, Lars Erik & Tjora, Aksel (2015). Survival of the project: A case study of ICT innovation in health care. Social Science and Medicine. ISSN 0277-9536. 132, p. 62–69. doi: 10.1016/j.socscimed.2015.03.016.
 • Spehar, Ivan; Frich, Jan C & Kjekshus, Lars Erik (2015). Professional identity and role transitions in clinical managers. Journal of Health Organisation and Management. ISSN 1477-7266. 29(3), p. 353–366. doi: 10.1108/JHOM-03-2013-0047.
 • Bernstrøm, Vilde & Kjekshus, Lars Erik (2015). Effect of organisational change type and frequency on long-term sickness absence in hospitals. Journal of Nursing Management. ISSN 0966-0429. 23(6), p. 813–822. doi: 10.1111/jonm.12218.
 • Kjekshus, Lars Erik (2014). Nasjonale strategier og lokale tilpasninger, fra legemangel til legeoverskudd. In Botten, Grete Synøve; Frich, Jan C; Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Nordby, Halvor (Ed.), Helsetjenestens nye logikk. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0348-5. p. 149–159.
 • Kjekshus, Lars Erik; Bernstrøm, Vilde; Dahl, Espen & Lorentzen, Thomas (2014). The effect of hospital mergers on long-term sickness absence among hospital employees: a fixed effects multivariate regression analysis using panel data. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 14. doi: 10.1186/1472-6963-14-50. Full text in Research Archive
 • Kjekshus, Lars Erik; Byrkjeflot, Haldor & Torjesen, Dag Olaf (2013). Organisering og ledelse av sykehus etter NPM – legenes tilbaketrekning? In Tjora, Aksel Hagen & Melby, Line (Ed.), Samhandling for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205425521. p. 105–119.
 • Spehar, Ivan; Frich, Jan C & Kjekshus, Lars Erik (2012). Clinicians' experiences of becoming a clinical manager: a qualitative study. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 12(421). doi: 10.1186/1472-6963-12-421.
 • Spehar, Ivan & Kjekshus, Lars Erik (2012). Medical management in Norwegian hospitals. Professions and Professionalism. ISSN 1893-1049. 2(1), p. 42–59. doi: 10.7577/pp.v2i1.178.
 • Melberg, Hans Olav & Kjekshus, Lars Erik (2012). Innledning. In Melberg, Hans Olav & Kjekshus, Lars Erik (Ed.), Fremtidens Helse-Norge. Fagbokforlaget. ISSN 9788245012088. p. 7–12.
 • Melberg, Hans Olav & Kjekshus, Lars Erik (2012). Mot en begrenset rasjonell helsepolitikk? In Melberg, Hans Olav & Kjekshus, Lars Erik (Ed.), Fremtidens Helse-Norge. Fagbokforlaget. ISSN 9788245012088. p. 283–288.
 • Kjekshus, Lars Erik (2012). Norske sykehus er geriatriske pasienter. In Melberg, Hans Olav & Kjekshus, Lars Erik (Ed.), Fremtidens Helse-Norge. Fagbokforlaget. ISSN 9788245012088. p. 15–26.
 • Kjekshus, Lars Erik & Veggeland, Frode (2011). State Regulatory Capacity: Experiences From Public Sector Reforms In Norway. Public Administration. ISSN 0033-3298. 89(4), p. 1568–1584. doi: 10.1111/j.1467-9299.2011.01943.x.
 • Havig, Anders Kvale; Skogstad, Anders; Kjekshus, Lars Erik & Romøren, Tor Inge (2011). Leadership, staffing and quality of care in nursing homes. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 11(327). doi: 10.1186/1472-6963-11-327. Full text in Research Archive
 • Torjesen, Dag Olaf; Byrkjeflot, Haldor & Kjekshus, Lars Erik (2011). Ledelse i helseforetakene - en gjennomgang av norske studier av ledelse i sykehus. In Askvik, Steinar; Espedal, Bjarne & Gammelsæter, Hallgeir (Ed.), Kunnskap om ledelse - Festskrift for Torodd Strand. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1187-6. p. 89–108.
 • Kjekshus, Lars Erik (2009). Changing demands for institutional management. In Magnussen, Jon; Vrangbæk, Karsten & Saltman, Richard B. (Ed.), Nordic Health Care Systems. Recent Reforms and Current Policy Challenges. Open University Press. ISSN 9780335238132. p. 274–293.
 • Kjekshus, Lars Erik (2007). Organisasjonsutvikling ved norske sykehus. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 127(3), p. 288–290.
 • Kjekshus, Lars Erik & Hagen, Terje P. (2007). Do hospital mergers increase hospital efficiency? Evidence from a National Health Service country. Journal of Health Services Research and Policy. ISSN 1355-8196. 12(4), p. 230–235.
 • Kjekshus, Lars Erik & Jørgenvåg, Ronny (2005). Konsultasjoner hos spesialister med avtale med Helse Øst. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 125(22), p. 3130–3132.
 • Kjekshus, Lars Erik (2005). Primary health care and hospital interactions: Effects for hospital length of stay. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 33.
 • Kjekshus, Lars Erik (2005). Vil reformen med statlige, regionale helseforetak føre tileffektivitetsforbedringer i norske sykehus? hva sier aktuelle teorier og erfaringer så langt? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. p. 53–76.
 • Kjekshus, Lars Erik & Hagen, Terje P. (2005). Ring fencing of elective surgery: Does it affect hospital efficiency? Health Services Management Research. ISSN 0951-4848. 18, p. 186–197.
 • Tjerbo, Trond & Kjekshus, Lars Erik (2005). Coordinating health care: Lessons from Norway. International Journal of Integrated Care (IJIC). ISSN 1568-4156. 5.
 • Kjekshus, Lars Erik & Nordby, Halvor (2003). Argumenter for en holistisk tilnærming i studier av sykehusorganisering. In Berg, O; Søgaard, Anne Johanne; Selikowitz, HS & Aasland, OG (Ed.), Medisin og samfunn. Festskrift til Grete Botten i anledning hennes 60-årsdag. Unipub forlag. ISSN 82-7477-140-0. p. 310–337.
 • Hagen, Terje P. & Kjekshus, Lars Erik (2003). Ga sammenslåinger av sykehus høyere effektivitet? Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 6(1), p. 3–16.
 • Kjekshus, Lars Erik (2003). Når sykehus blir butikk - effekter for styring, profesjoner og brukere. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 19(4), p. 44–459.
 • Røhme, Kjerstina & Kjekshus, Lars Erik (2001). Når tiden telles. Sykehuslegers tidsbruk og arbeidsoppgaver. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 121(12), p. 1458–61.
 • Kjekshus, Lars Erik (2000). Om å sammenlikne sykehusprestasjoner. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. p. 3035–3039.
 • Tjora, Aksel & Kjekshus, Lars Erik (1999). Legebemanningen i år 2010 - fire scenarier om legebemannningen. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 119(4), p. 544–546.
 • Kjekshus, Lars Erik & Tjora, Aksel (1999). Er legemangel bare et spørsmål om antall leger? En fenomenologisk tilnærming til legemangel i ett fylke. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 199(4), p. 541–544.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Wathne, Christin Thea & Kjekshus, Lars Erik (2022). To What Extent Is Digitalism a New Institutional Logic? - Evidence from Police and Healthcare Organizations.
 • Øvrelid, Egil & Kjekshus, Lars Erik (2022). I møte med plattformteknologien trenger arbeidstakerne fagforeninger som klarer å omstille seg. Digitaliser fagforeningene. Klassekampen. ISSN 0805-3839. p. 20–21.
 • Kjekshus, Lars Erik (2019). Organizational development in hospitals. The impact of technology.
 • Kjekshus, Lars Erik & Jacobsen Birkeli, Joakim (2019). Vil stoppe jakten på stordriftsfordeler i helsevesenet. [Newspaper]. Dagens Perspektiv.
 • Kjekshus, Lars Erik (2018). "Hvordan står det til med oss i dag?". Overlegen. ISSN 1503-2663. p. 26–28.
 • Kjekshus, Lars Erik (2018). Tillit er å avstå fra å telle. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. p. 24–25.
 • Kjekshus, Lars Erik (2018). Tillit og styring i helsesektoren.
 • Kjekshus, Lars Erik (2018). Er "tillitsbasert styring" et alternativ til mål- og resultatstyring i offentlige virksomheter".
 • Kjekshus, Lars Erik & Klemsdal, Lars (2017). Reforming public sector organizations – the importance of trust and loyalty in governance.
 • Kjekshus, Lars Erik (2017). Styringsreformer. Konsekvenser for tillit og ledelse i offentlig sektor.
 • Kjekshus, Lars Erik (2016). Fra lege til leder i det nye arbeidslivet. Overlegen. ISSN 1503-2663. p. 10–12.
 • Kjekshus, Lars Erik (2013). Ta ledelsen tilbake. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 133(9), p. 938–939.
 • Torjesen, Dag Olaf; Kjekshus, Lars Erik & Byrkjeflot, Haldor (2012). Ten years after – The Norwegian health enterprise reform and health professionals in enterprising managerial roles.
 • Kjekshus, Lars Erik & Melberg, Hans Olav (2012). Ti myter om fremtidens helsevesen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Kjekshus, Lars Erik (2011). En evidensbasert fusjon? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 131(24), p. 2497–2499. doi: 10.4045/tidsskr.11.1208.
 • Kjekshus, Lars Erik (2011). Fremtidens helse-Norge.
 • Kjekshus, Lars Erik (2011). Sjukhusfusioner - är störst alltid bäst?
 • Kjekshus, Lars Erik (2011). Sykehusorganisering - hva betyr det for fastlegene.
 • Kjekshus, Lars Erik (2007). Modernisering av norske sykehus. Stat og styring. ISSN 0803-0103. 17(1), p. 40–43.
 • Kjekshus, Lars Erik (2006). Trenger vi en bok om legen som leder? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 126(19), p. 2564–2564.
 • Kjekshus, Lars Erik & Hagen, Terje P. (2003). Ring fencing of elective surgery: Does it affect hospital efficiency?
 • Kjekshus, Lars Erik (2002). Moderne helsepolitikk i møte med praksis. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Kjekshus, Lars Erik (2002). "Hospital ¿ municipality interactions: Effects for length of stay".
 • Kjekshus, Lars Erik (2002). Effektivitetseffekter av sykehussammenslåinger.
 • Kjekshus, Lars Erik (2002). Organisasjonsendringer og effektivitet: Betydningen av sammenslåinger av norske somatiske sykehus.
 • Kjekshus, Lars Erik (2002). Mergers as Triggers of Organizational Change in Hospitals.
 • Kjekshus, Lars Erik (2001). Kampen om historieskrivingen. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 30, p. 3648–3648.
 • Kjekshus, Lars Erik (2001). Bokomtale: Institutional change and health care organization. From professional dominance to managed care. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745.
 • Kjekshus, Lars Erik (2001). "A critical evaluation of the uses of empiricist and idealist approaches to knowledge construction in resolving the methodological issues in the study of hospital performance.".
 • Kjekshus, Lars Erik (2001). "Norwegian Health Care Organizations. Towards an Description of Profound Institutional Change.".
 • Kjekshus, Lars Erik (1999). Spesialistenes tidsbruk - konsekvenser av organisatoriske forhold.
 • Kjekshus, Lars Erik (1997). Drakampen om det nye Rikshospitalet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Kjekshus, Lars Erik (2019). Førstelinjeledere i norske sykehus – en kunnskapsoppsummering. (Rapporten er skrevet i samarbeid med Agenda Kaupang på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet) . Helse- og omsorgsdepartementet / Agenda Kaupang.
 • Kjekshus, Lars Erik (2016). Deling av klinikkene og videre organisasjonsutvikling , IKT-, teknologi- og stabsfunksjoner ved Oslo universitetssykehus HF. Oslo universitetssykehus HF.
 • Kjekshus, Lars Erik (2015). Konsekvensvurdering av endret klinikkstruktur ved deling av klinikker. Oslo universitetssykehus HF.
 • Kjekshus, Lars Erik (2015). Gjennomgang og utvikling av organiseringen av Oslo universitetssykehus. Oslo universitetssykehus HF.
 • Kjekshus, Lars Erik & Bernstrøm, Vilde (2013). Helseforetakenes interne organisering og ledelse - INTORG 2012. Universitetet i Oslo, Helseøkonomisk Forskningsprogram . ISSN 978-82-7756-238-4.
 • Lippestad, Jan; Harsvik, Trond & Kjekshus, Lars Erik (2011). Ledelse i et sykehus i omstilling. En oppsummering av et følgeforskningsprosjekt ved Akershus Universitetssykehus i perioden 2006-2010. SINTEF .
 • Kjekshus, Lars Erik & Bernstrøm, Vilde (2010). Helseforetakenes interne organisering og ledelse - INTORG 2009. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7756-216-2. 2010(4).
 • Kjekshus, Lars Erik & Lian, Olaug S. (2009). Forskning på helse- og omsorgstjenester i Norge: hvor er vi, og hvor går vi? Norges forskningsråd.
 • Kjekshus, Lars Erik & Westlie, Anders (2008). Helseforetakenes interne organisering og ledelse - INTORG 2007. Health Organization Research program Norway. HORN skriftserie 2008:1, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo. ISSN 82-7756-185-7.
 • Kjekshus, Lars Erik (2007). INTORG – Organisasjon og ledelsesstrukturer ved norske sykehus. SINTEF Helse. ISSN 978-82-14-04201-6.
 • Lippestad, Jan Wilhelm; Pedersen, Marit; Harsvik, Trond Halvdan; Kjekshus, Lars Erik & Vareide, Per Kristian (2006). Evaluering av organisasjonsmodell Helse Nordmøre og Romsdal HF. SINTEF. ISSN 9788214040166.
 • Kjekshus, Lars Erik & Jørgenvåg, Ronny (2005). Private avtalespesialister i Helse Øst. Kapasitet, virksomhetsinnhold og rolle i behandlingskjeden. SINTEF Helse.
 • Kjekshus, Lars Erik (2005). Gjennomgang og evaluering av ledelses- og organisasjonsstrukturen ved Ullevål universitetssykehus HF. SINTEF Helse. ISSN 82-14-03786-7.
 • Harsvik, Trond Halvdan; Lippestad, Jan Wilhelm; Kjekshus, Lars Erik; Mortensen, Tord Fagerheim; Torvik, Liv Heidi Wiig & Vareide, Per Kristian (2005). Gjennomgang og evaluering av ledelses- og organisasjonsstrukturen ved Ullevål universitetssykehus HF. SINTEF. ISSN 8214037867. Full text in Research Archive
 • Kjekshus, Lars Erik (2004). INTORG - Sykehusenes interne organisering. Universitetet i Oslo. ISSN 8214032687.
 • Kjekshus, Lars Erik (2004). Organizing for efficiency - a study of Norwegian somatic hospitals. Unipub AS and Department of political science, university of oslo. ISSN 82-570-4875-5. 2004(44).
 • Kjekshus, Lars Erik (2003). Hvis en er mer en to... Evaluering av ny organisasjonsstruktur for Helse Nord Trøndelag. SINTEF.
 • Lippestad, Jan Wilhelm; Harsvik, Trond Halvdan & Kjekshus, Lars Erik (2003). ""Hvis èn er mer enn to ..."". Evaluering av ny organisasjonsstruktur for Helse Nord-Trøndelag. Delrapport 1. SINTEF rapport. ISSN 8214032342. Full text in Research Archive
 • Kjekshus, Lars Erik; Nerland, Sølve Mikal; Hagen, Terje P. & Botten, Grete Synøve (2002). De somatiske sykehusenes interne organisering. En kartlegging av 58 somatiske sykehus i Norge, 1999 og 2001. Senter for helseadministrasjon, UiO. ISSN 1501-9071. 2002(1).
 • Harsvik, Trond; Tjora, Aksel & Kjekshus, Lars Erik (2000). Helseprofesjonene og helhetlig tjenestetilbud. SINTEF Helse. ISSN 1504-9795.
 • Kjekshus, Lars Erik (1999). Sykehusene som servicebedrifter eller forvaltningsorganer? : en diskusjon om konkurrerende organisasjonsregimer ved sykehus. SINTEF Unimed. ISSN 1501-2905.
 • Kjekshus, Lars Erik; Bjørngaard, Johan Håkon & Johnsen, arild (1999). Med stetoskop og diktafon. Om bruk av legenes spesialistkompetanse. SINTEF Helse.
 • Kjekshus, Lars Erik & Kalseth, Jorid (1998). Når bydelene betaler: en evaluering av betalingsordning for utskrivningsklare pasienter i somatiske og alderspsykiatriske sykehusavdelinger i Oslo kommune. SINTEF Unimed.
 • Kjekshus, Lars Erik (1995). Mellom medisin og politikk ¿ en organisasjonsteoretisk analyse av beslutningsprosessen i forbindelse med Nytt Rikshospital. Universitetet i Oslo.

View all works in Cristin

Published Aug. 8, 2016 2:51 PM - Last modified Aug. 9, 2022 1:58 PM