Haldor Byrkjeflot

Bilde av Haldor Byrkjeflot
English version of this page
Mobiltelefon 90657112
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Stilling: 

Professor ved ISS, UiO

Professor ved institutt for ledelse, politikk og filosofi CBS, København (20%)

 

Presentasjon

Haldor Byrkjeflot  is professor in Sociology at department of Sociology and Human Geography at University of Oslo and adjunct professor at the Center for Civil Center studies at Copenhagen Business School. From  2015 to 2019 Byrkjeflot was academic director of one of the three major strategic priority areas at University of Oslo; UiO Nordic and also from 2018 to 2019  chair of the board of ReNEW, a strategic research cooperation among Nordic universities doing research on the Nordic models. Currently he is exploring issues related to historical-comparative research, organization theory, associational governance,  and the making and circulation of ideas across societies. His publications cover a broad specter of social scientific problems such as logics of employment systems, the globalization of the MBA, knowledge regimes, comparative healthcare and public sector reforms as well as management systems and bureaucracy. Among his publications are: Bureaucracy and Society in Transition: Comparative Perspectives (edited volume) “Paradoxes of reputation management in public organizations”, “The decentralized path challenged? Nordic healthcare reforms in comparison”, “Nordic management: from functional socialism to shareholder value” as well as: The Democratic Challenge to Capitalism. Management and Democracy in the Nordic Countries (edited volume)

Faglige interesser

Nordiske modeller. Historisk-komparative studier. Organisasjonsteori, ledelse, arbeidsliv. Kunnskap og politikk, Helsepolitikk og helseledelse.

Bakgrunn

Faglig leder/direktør for  UiO:Norden 2015- 2019

Dr.Polit Universitetet i Bergen

Forsker ved Uni Rokkansenteret

Emneord: Demokrati, Makt-Identitet-Politikk, Organisasjon-arbeid-ledelse, Komparative reformer, Omdømme og tillit

Publikasjoner

 • Kirkebø, Tori Loven; Langford, Malcolm Stroud & Byrkjeflot, Haldor (2021). Creating gender exceptionalism: The role of global indexes. I Larsen, Eirinn; Skjelsbæk, Inger & Moss, Sigrun Marie (Red.), Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region . Routledge. ISSN 9780367861353. s. 191–206.
 • Saunes, Ingrid Sperre; Vrangbæk, Karsten; Byrkjeflot, Haldor; Jervelund, Signe Smith; Birk, Hans Okkels & Tynkkynen, Liina-Kaisa [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2021). Nordic responses to Covid-19: Governance and policy measures in the early phases of the pandemic. Health Policy. ISSN 0168-8510. s. 1–9. doi: 10.1016/j.healthpol.2021.08.011.
 • Sirris, Stephen & Byrkjeflot, Haldor (2019). Realising Calling through Identity Work. Comparing Themes of Calling in Faith-Based and Religious Organisations. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN 0809-7291. 32(2), s. 132–147. doi: 10.18261/issn.1890-7008-2019-02-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Byrkjeflot, Haldor & Nygaard, Pål (2018). How and Why Management Has Not Become a Profession. I Örtenblad, Anders (Red.), Professionalizing Leadership. Debating Education, Certification and Practice. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-71784-5. s. 49–68. doi: 10.1007/978-3-319-71785-2_3.
 • Byrkjeflot, Haldor (2018). The impact and interpretation of Weber's bureaucratic ideal types in organisation theory and public administration. I Byrkjeflot, Haldor & Engelstad, Fredrik (Red.), Bureaucracy and Society in Transition: Comparative Perspectives. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 978-1-78743-284-0. s. 13–35. doi: 10.1108/s0195-631020180000033006.
 • Engelstad, Fredrik & Byrkjeflot, Haldor (2018). Introduction: Bureaucracy in transition. I Byrkjeflot, Haldor & Engelstad, Fredrik (Red.), Bureaucracy and Society in Transition: Comparative Perspectives. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 978-1-78743-284-0. s. 1–11. doi: 10.1108/s0195-631020180000033005.
 • Byrkjeflot, Haldor; du Gay, Paul & Greve, Carsten (2017). What is the ‘Neo-Weberian State’as a Regime of Public Administration?. In The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe. I Ongaro, Edoardo & van Thiel, Sandra (Red.), The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-55268-6. s. 991–1011. doi: 10.1057/978-1-137-55269-3_50.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). Accountability in multilevel health care services: the case of Norway. I Mattei, Paola (Red.), Public Accountability and Health Care Governance. Public Management Reforms Between Austerity and Democracy. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-47298-4. s. 115–146. doi: 10.1057/978-1-137-47299-1_6.
 • Ramirez, Francisco O.; Pinheiro, Romulo & Byrkjeflot, Haldor (2016). Higher education and health organizational fields in the age of “world class” and “best practices”. I Pinheiro, Romulo; Geschwind, Lars; Ramirez, Francisco O. & Vrangbæk, Karsten (Red.), Towards A Comparative Institutionalism: Forms, Dynamics And Logics Across The Organizational Fields Of Health Care And Higher Education. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 978-1-78560-275-7. s. 35–57. doi: 10.1108/s0733-558x20150000045012.
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Driving Forces, Critique, and Paradoxes of Reputation Management in Public Organizations. I Wæraas, Arild & Maor, Moshe (Red.), Organizational Reputation in the Public Sector. Routledge. ISSN 9780415729772.
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Ledelse på norsk: Motstridende tradisjoner og idealer; ny versjon 2015. I Einarsen, Ståle & Skogstad, Anders (Red.), Ledelse på godt og vondt: Effektivitet og trivsel. 2. utg.. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1658-1.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). The Many Faces of Accountability: Comparing Reforms in Welfare, Hospitals and Migration . Scandinavian Political Studies. ISSN 0080-6757. 37 (2), s. 171–195. doi: 10.1111/1467-9477.12019.
 • Byrkjeflot, Haldor & Jespersen, Peter Kragh (2014). Three conceptualizations of hybrid management in hospitals. International Journal of Public Sector Management. ISSN 0951-3558. 27(5), s. 441–458. doi: 10.1108/IJPSM-12-2012-0162.
 • Berg, Laila Nordstrand & Byrkjeflot, Haldor (2014). Management in hospitals-a career track and a career trap. A comparison of physicians and nurses in Norway. International Journal of Public Sector Management. ISSN 0951-3558. 27(5), s. 379–394. doi: 10.1108/IJPSM-11-2012-0160.
 • Kjekshus, Lars Erik; Byrkjeflot, Haldor & Torjesen, Dag Olaf (2013). Organisering og ledelse av sykehus etter NPM – legenes tilbaketrekning? I Tjora, Aksel Hagen & Melby, Line (Red.), Samhandling for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205425521. s. 105–119.
 • Byrkjeflot, Haldor; Pedersen, Jesper Strandgaard & Svejenova, Silviya (2013). From Label to Practice: The Process of Creating New Nordic Cuisine. Journal of Culinary Science & Technology. ISSN 1542-8052. 11(1), s. 36–55. doi: 10.1080/15428052.2013.754296.
 • Byrkjeflot, Haldor; Salomonsen, Heidi Houlberg & Wæraas, Arild (2013). Offentlig omdømmeledelse. I Salomonsen, Heidi Houlberg (Red.), Offentlig ledelse og strategisk kommunikation. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISSN 9788757424997. s. 149–167.
 • Aggerholm, Helle Kryger; Andersen, Johannes; Andersen, Kim Normann; Byrkjeflot, Haldor; Frandsen, Finn & Johansen, Winni [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2013). Fremtidige udfordringer for offentlig ledelse og strategisk kommunikation. I Salomonsen, Heidi Houlberg (Red.), Offentlig ledelse og strategisk kommunikation. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISSN 9788757424997. s. 193–202.
 • Byrkjeflot, Haldor & Guldbrandsøy, Kari (2013). Både hierarkisk styring og nettverk. En studie av utviklingen i styringen av norske sykehus. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 54(4), s. 463–491.
 • Byrkjeflot, Haldor (2013). “Scancor 25 years: Sustaining Organizational Scholarship across Boundaries “ Article for special issue of Nordiske Organization Studier Scancor 25 years, edited by H.Byrkjeflot with Jesper S. Pedersen. Nordiske organisasjonsstudier. ISSN 1501-8237. 15 (4).
 • Mattei, Paola; Mitra, Mahima; Vrangbæk, Karsten; Neby, Simon & Byrkjeflot, Haldor (2013). Reshaping public accountability: hospital reforms in Germany, Norway and Denmark. International Review of Administrative Sciences. ISSN 0020-8523. 79(2), s. 249–270. doi: 10.1177/0020852313477765.
 • Byrkjeflot, Haldor; Neby, Simon & Vrangbæk, Karsten (2012). Changing accountability regimes in hospital governance: Denmark and Norway compared. Offentlig förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration. ISSN 2000-8058. 15(4), s. 3–23.
 • Kinn, Liv Grethe; Ekeland, Tor-Johan & Byrkjeflot, Haldor (2012). Psykisk helsearbeid: konfeksjon eller skreddersøm? Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 15(1), s. 23–36.
 • Wæraas, Arild & Byrkjeflot, Haldor (2012). Public sector organizations and reputation management: Five problems. International Public Management Journal. ISSN 1096-7494. 15(2), s. 186–206. doi: 10.1080/10967494.2012.702590.
 • Byrkjeflot, Haldor & du Gay, Paul (2012). Bureaucracy: an idea whose time has come (again)? I Diefenbach, Thomas & By, Rune Todnem (Red.), Reinventing hierarchy and bureaucracy - from the bureau to network organizations. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 9781780527826. s. 85–109. doi: 10.1108/s0733-558x%282012%290000035006.
 • Torjesen, Dag Olaf; Byrkjeflot, Haldor & Kjekshus, Lars Erik (2011). Ledelse i helseforetakene - en gjennomgang av norske studier av ledelse i sykehus. I Askvik, Steinar; Espedal, Bjarne & Gammelsæter, Hallgeir (Red.), Kunnskap om ledelse - Festskrift for Torodd Strand. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1187-6. s. 89–108.
 • Byrkjeflot, Haldor (2011). Healthcare states and medical professions: the challenges from NPM. I Christensen, Tom & Lægreid, Per (Red.), The Ashgate Research Companion to New Public Management. Ashgate. ISSN 978-0-7546-7806-9. s. 147–159.
 • Wæraas, Arild; Byrkjeflot, Haldor & Angell, Svein Ivar (2011). Dilemmaer i omdømmehåndtering: substans og framtreden. I Angell, Svein Ivar; Byrkjeflot, Haldor & Wæraas, Arild (Red.), Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-1501602-3. s. 15–33.
 • Wæraas, Arild; Byrkjeflot, Haldor & Angell, Svein Ivar (2011). Hvordan oversette omdømmeoppskriften for offentlige organisasjoner? I Angell, Svein Ivar; Byrkjeflot, Haldor & Wæraas, Arild (Red.), Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-1501602-3. s. 249–263.
 • Byrkjeflot, Haldor & Angell, Svein Ivar (2011). Omdømmehåndtering og strategisk kommunikasjon i sykehus. I Angell, Svein Ivar; Byrkjeflot, Haldor & Wæraas, Arild (Red.), Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-1501602-3. s. 116–130.
 • Byrkjeflot, Haldor (2011). Offentlig eller privat - spiller det noen rolle for ledelse? I Askvik, Steinar; Espedal, Bjarne & Gammelsæter, Hallgeir (Red.), Kunnskap om ledelse - Festskrift for Torodd Strand. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1187-6. s. 43–64.
 • Byrkjeflot, Haldor (2011). Et kritisk blikk på omdømmeblikket, Wæraas, Byrkjeflot og Angell (red.) Substans og framtreden - omdømmehåndtering i offentlig sektor. I Angell, Svein Ivar; Byrkjeflot, Haldor & Wæraas, Arild (Red.), Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-1501602-3. s. 51–70.
 • Berg, Laila Nordstrand; Byrkjeflot, Haldor & Kvåle, Gro (2010). Hybridledelse i sykehus : en gjennomgang av litteraturen. Nordiske organisasjonsstudier. ISSN 1501-8237. 12(3), s. 30–49.
 • Byrkjeflot, Haldor (2010). Omdømmebygging – drivkrefter, kritikk og paradokser 12 (1/2): 3-24. Offentlig förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration. ISSN 2000-8058. 12(1/2), s. 3–24.
 • Byrkjeflot, Haldor (2010). Omforming av ledelse og styring i offentlig og privat virksomhet. I Ladegård, Gro & Vabo, Signy Irene (Red.), Ledelse og styring. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0879-1. s. 221–237.
 • Byrkjeflot, Haldor & Torjesen, Dag Olaf (2010). Managerial innovation in Health Care. The introduction, translation and use of the American DRG system in the hospital sectors in Norway and Denmark. I Knudsen, Harald; Falkenberg, Joyce Eileen S; Grønhaug, Kjell & Garnes, Åge (Red.), Mysterion, strategike og kainotomia : et festskrift til ære for Jonny Holbek. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-585-1. s. 130–148.
 • Byrkjeflot, Haldor & Torjesen, Dag Olaf (2010). Managerial Innovation in Health Care : The Introduction, Translation and Use of the American DRG System in the Hospital Sectors in Norway and Denmark. I Knudsen, Harald; Falkenberg, Joyce Eileen S; Grønhaug, Kjell & Garnes, Åge (Red.), Mysterion, strategike og kainotomia : et festskrift til ære for Jonny Holbek. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-585-1. s. 130–148.
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). Comparing worlds of welfare and systems of healthcare – Lessons from recent research on hospital reforms and healthcare systems. I Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William & Ryymin, Teemu Sakari (Red.), Healthcare systems and medical institutions. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-562-2. s. 13–32.
 • Byrkjeflot, Haldor & Angell, Svein Ivar (2008). Forvaltning i foretaksklær omdømmehåndtering i norske sykehus etter sykehusreformen. Nordiske organisasjonsstudier. ISSN 1501-8237. 10(3), s. 71–91.
 • Byrkjeflot, Haldor & Neby, Simon (2008). The end of the decentralized model of healthcare governance? Comparing developments in the Scandinavian hsopital sectors. Journal of Health Organisation and Management. ISSN 1477-7266. 22(4), s. 331–349. doi: 10.1108/14777260810893944.
 • Angell, Svein Ivar & Byrkjeflot, Haldor (2007). Dressing up hospitals as enterprises? The expansion and managerialization of communication in Norwegian Hospitals. I Slaatta, Tore & Kjær, Peter (Red.), Mediating Business. The Expansion of Business Journalism. Copenhagen Business School Press. ISSN 978-87-630-0199-1. s. 235–265.
 • Byrkjeflot, Haldor (2006). The Nordic Model of Economic Development and Management. I Kidd, John B. & Richter, Frank-Jürgen (Red.), Development Models, Globalization and Economies. A Search for the Holy Grail?. Macmillan Publishers Ltd.. ISSN 1403991685.
 • Byrkjeflot, Haldor & Jespersen, Peter Kragh (2005). ”Ledelse og organisering i helsevesenet; endring og kontinuitet". Nordiske organisasjonsstudier. ISSN 1501-8237. s. 5–18.
 • Byrkjeflot, Haldor & Neby, Simon (2005). Norge i Norden: Fra etternøler til pioner i reformering av sykehussektoren. I Opedal, Ståle & Stigen, Inger Marie (Red.), Helse-Norge i støpeskjeen. Søkelys på sykehusreformen. Fagbokforlaget. ISSN 82-450-0255-0. s. 47–61.
 • Byrkjeflot, Haldor & Grønlie, Tore (2005). Det regionale helseforetaket - mellom verlferdslokalisme og sentralstatlig styring. I Opedal, Ståle & Stigen, Inger Marie (Red.), Helse-Norge i støpeskjeen. Søkelys på sykehusreformen. Fagbokforlaget. ISSN 82-450-0255-0. s. 198–218.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Langford, Malcolm & Byrkjeflot, Haldor (2021). Nordic Branding – how did it start and what have we achieved?
 • Kirkebø, Tori Loven; Langford, Malcolm & Byrkjeflot, Haldor (2020). Lykkelige Norden? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Kirkebø, Tori Loven; Langford, Malcolm & Byrkjeflot, Haldor (2018). Indexes and Nordic exceptionalism.
 • Nygaard, Pål & Byrkjeflot, Haldor (2017). How and why management has not (yet) become a profession.
 • Nygaard, Pål & Byrkjeflot, Haldor (2017). From professionalization of management to managerialization of professions. The relationship between management and professions revisited.
 • Byrkjeflot, Haldor (2016). • Nordic and Greek bureaucracy: societies in comparison,
 • Byrkjeflot, Haldor (2016). • Norden: a model for any purpose?
 • Byrkjeflot, Haldor (2016). • Globale utfordringer- Nordiske erfaringer.
 • Byrkjeflot, Haldor (2016). Snillemannen, bønderne og den norske jente, [Avis]. Weekendavisen .
 • Byrkjeflot, Haldor (2016). Bevare og reformere? Om nordiske modeller. Stat og styring. ISSN 0803-0103. 25(4), s. 28–31.
 • Byrkjeflot, Haldor (2016). Teknokrati og demokrati i Norden.
 • Byrkjeflot, Haldor (2016). Skal bli verdensledende i Norden-studier, [Fagblad]. Norden.
 • Rønningstad, Chris & Byrkjeflot, Haldor (2015). "Omdømmefellen". Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Argumenter for byråkratiet i en postbyråkratisk tidsalder.
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Byråkrati og byråkratikritikk-Frem fra glemselen?
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Organisasjon, historie og sammenligning i helsevesenet.
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Er ledelse noe for tannleger?
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Public and private management – how different? .
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Mediatization of Bureaucracy.
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Forvaltning er viktigere enn politikk. Stat og styring. ISSN 0803-0103. s. 32–35.
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Nordic model: from “third way” to New Nordic Cuisine .
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Medialiseringen endrer politikken og byråkratiet. Stat og styring. ISSN 0803-0103. s. 55–57.
 • Pinheiro, Romulo ; Ramirez, Francisco & Byrkjeflot, Haldor (2014). Higher education and health organizational fields in the age of “world class and “best practices".
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Collaboration in a multolevel health service system - Challenges of accountability.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). Kritikken av byråkratiet mangler motstand. Stat og styring. ISSN 0803-0103. 24(1), s. 36–39.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). Livet etter byråkratiet. Stat og styring. ISSN 0803-0103. 24(3), s. 48–50.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). Reform in a multilevel healtchcare system – challenges of accountability February 14-15 2014.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). Omdømmesamfunnet: framtreden, drivkrefter og paradokser.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). When culture strikes back : Challenges of accountability in a multilevel healthcare service reform.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). Det offentlige etos er byråkratiets fundament. Stat og styring. ISSN 0803-0103. 24(2), s. 46–48.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). ”Omdømmevurderinger i statlig virksomhet: drivkrefter og paradokser”.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). Det offentlige etos og omdømme-bygging.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). “Colloboration in a multilevel healtchcare system – challenges of accountability”.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). Doing research on Nordic model: from “third way” to New Nordic Cuisine.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). The bureaucratic phenomenon: political, organizational and cultural perspectives.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). The future of organization theory .
 • Byrkjeflot, Haldor (2013). Revisiting the concept and phenomenon of bureaucracy in organization theory.
 • Byrkjeflot, Haldor (2013). Til forsvar for byråkratiet i en postbyråkratisk tidsalder.
 • Byrkjeflot, Haldor (2013). Omdømme i offentlig sektor.
 • Byrkjeflot, Haldor (2013). Keynote: Bureaucracy and institutional change.
 • Byrkjeflot, Haldor (2013). Bureaucracy and anti-bureaucracy.
 • Byrkjeflot, Haldor (2013). Moving forward on fragile bridges: the management of incompatibilities in hybrid public sector organizations.
 • Byrkjeflot, Haldor (2013). Etter Gjørvkommisjonen - hva nå?
 • Torjesen, Dag Olaf; Kjekshus, Lars Erik & Byrkjeflot, Haldor (2012). Ten years after – The Norwegian health enterprise reform and health professionals in enterprising managerial roles.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). The many faces of accountability - comparing reforms inwelfare, hospitals and immigration.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Making patients flow. Reconfiguration of patient movements in psychiatry.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Omdømme - en offentlig oppgave?
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Ledelse og omdømmehåndtering i offentlig sektor.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Democracy and accountability after recent healthcare reforms in Norway.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Three conceptualizations of hybrid management in hospitals.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). The translation and development of the DRG system in healthcare in Norway and Denmark.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Byråkratiet.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Democracy and accountability - Denmark and Norway in comparison.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Revisiting the bureaucratic phenomenon: organizational perspectives.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Comparing healthcare states: reforms and accountability.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Democracy and accountability in healthcare reforms.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Styring og ledelse i offentlig og privat virksomhet.
 • Byrkjeflot, Haldor & kari, gulbrandsøy (2011). Hierarkisk styring og nettverk.
 • Byrkjeflot, Haldor (2011). Et kritisk blikk på omdømmeblikket.
 • Neby, Simon; Byrkjeflot, Haldor & Vrangbæk, Karsten (2011). Accountability dynamics in hospital reform: Norway and Denmark compared.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Changing accountability relations in a welfare state – an assessment based on a study of welfare reforms.
 • Byrkjeflot, Haldor; Pedersen, jesper & Svejenova, Silviya (2011). Creating the New Nordic Cuisine label.
 • Byrkjeflot, Haldor (2011). Omdømmehåndtering i staten.
 • Byrkjeflot, Haldor; Svejenova, Silviya & Pedersen, Jesper H. (2011). From label to practice: Creating New Nordic Cuisine.
 • Byrkjeflot, Haldor & Wæraas, Arild (2011). Five problems associated with with the translation of reputation management to the public sector.
 • Byrkjeflot, Haldor & Wæraas, Arild (2011). the translation of reputation management and branding to the public sector.
 • Byrkjeflot, Haldor (2010). Hybrid management in hospitals, presented at in Lisbon, july 2. - 3. 2010.
 • Byrkjeflot, Haldor (2010). Omdømmebygging som tema for offentlige virksomheter.
 • Byrkjeflot, Haldor (2010). “Bureaucracy: an idea whose time has come (again)” Scancor Monday Seminar Series (March 8, 2010).
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). “The rise of healthcare states in comparison”.
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). Historiske og komparative perspektiver på ledelse.
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). The return of bureaucracy?
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). ”The expansion and managerialization of strategic communication in Norwegian hospitals”.
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). Reformer i helsevesenet - Et organisasjonsteoretisk og historisk perspektiv.
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). Bureaucracy: an idea whose time has come (again).
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). Comparing healthcare states: lessons from the Nordic experience.
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). Ledelse i offentlige og private virksomheter; spenningsforhold i endring.
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). Omdømmebygging – Drivkrefter, kritikk og paradokser.
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). Fra ledelse til styring eller begge deler?
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). ”Noen kritiske bemerkninger til omdømmebygging”.
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). Helsereformene i et organisasjonsteoretisk, historisk og komparativt lys.
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). Omdømme som diskurs og endringsstrategi: En problematisering.
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). Omdømmebygging – drivkrefter og paradokser.
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). Hospital reforms in Norway; strengthening the hands of government.
 • Byrkjeflot, Haldor (2009). Governance and government in the Norwegian hospital sector.
 • Byrkjeflot, Haldor & berg, laila (2009). Hybridledelse i sykehus.
 • Byrkjeflot, Haldor (2008). A new governance regime after the Norwegian health care reform?
 • Byrkjeflot, Haldor & Tengblad, Stefen (2008). The political translation of American management ideas to a Scandinavian context; a case study.
 • Byrkjeflot, Haldor (2008). Helsereformene i et organisasjonsteoretisk, historisk og komparativt lys.
 • Byrkjeflot, Haldor (2008). Norwegian hospitals; change from private to public management?
 • Byrkjeflot, Haldor (2008). Presentasjon av forskning om ledelse og organisasjon i helsetjenestene.
 • Byrkjeflot, Haldor (2008). Autonomi, transparens og management: Reformbevegelser i sykehus.
 • Byrkjeflot, Haldor (2008). NOHRNET - A short history and something about the future.
 • Byrkjeflot, Haldor (2008). Fra styring til ledelse og tilbake igjen?
 • Byrkjeflot, Haldor (2008). Fra samstyring til sentralstyring; en studie av hybride styringsformer.
 • Byrkjeflot, Haldor (2008). Fra nettverk til hierarki? En studie av utviklingen i helsevesenet etter sykehusreformen i 2002.
 • Byrkjeflot, Haldor (2008). Restructuring Healthcare and Professions: Comparative Perspectives.
 • Byrkjeflot, Haldor (2008). Omdømme som strategi og tenkemåte – om å problematisere en hegemonisk diskurs.
 • Byrkjeflot, Haldor (2008). From governance to government in the Norwegian hospital sector.
 • Byrkjeflot, Haldor (2008). The ambiguity involved in the making of a national center for “good” knowledge.
 • Neby, Simon & Byrkjeflot, Haldor (2008). The end of the decentralized model of healthcare governance? Comparing developments in the Scandinavian hospital sector.
 • Angell, Svein Ivar & Byrkjeflot, Haldor (2007). Oppgradering av status for komunikasjonsarbeid og strategi for identitetsutvikling i norske sykehus.
 • Byrkjeflot, Haldor (2007). Perspectives on organizing societies.
 • Byrkjeflot, Haldor (2007). Modernisering og byråkratisering i sykehus.
 • Byrkjeflot, Haldor & Angell, Svein Ivar (2007). Sykehus i foretaksklær. Omdømmehåndtering i norske sykehus etter sykehusreformen.
 • Torjesen, Dag Olaf & Byrkjeflot, Haldor (2007). When Disease is Being Priced. The Translation of the American DRG System to the hospital sector in Norway and Denmark.
 • Byrkjeflot, Haldor & Næss, Sturle (2007). The empowered patient in the Norwegian public care services.
 • Byrkjeflot, Haldor & Neby, Simon (2007). The end of the decentralized Nordic model? Comparing developments in the Scandinavian hospital sectors.
 • Byrkjeflot, Haldor (2007). Nordisk Ledelse: En utfordring for offentlig fornyingsarbeid.
 • Byrkjeflot, Haldor (2007). Management and Medicine in Norway.
 • Byrkjeflot, Haldor (2007). Governance and strategic communication in hospitals.
 • Byrkjeflot, Haldor (2007). Ledelse og organisasjon i helsetjenester.
 • Byrkjeflot, Haldor & Torjesen, Dag Olaf (2007). The introduction and expansion of the DRG system for healthcare management in Norway and Denmark.
 • Byrkjeflot, Haldor (2007). Byråkratisk renessanse.
 • Byrkjeflot, Haldor (2007). Hva er et sykehus?
 • Byrkjeflot, Haldor (2007). Innovasjon og Reform. Refleksjoner omkring utviklingen i norske sykehus siden reformen i 2002.
 • Byrkjeflot, Haldor (2007). Forskning om ledelse og organisasjon i helsevesenet.
 • Byrkjeflot, Haldor (2007). Evidenskravet i helsetjenesten.
 • Torjesen, Dag Olaf & Byrkjeflot, Haldor (2006). When Disease is Being Priced. The Translation of the American DRGSystem to the hospital sectors in Norway and Denmark A Tentative Study Aimed at a Comparison between Norway and Denmark When Disease is Being Priced. The Translation of the American DRGSystem to the hospital sectors in Norway and Denmark A Tentative Study Aimed at a Comparison between Norway and Denmark.
 • Torjesen, Dag Olaf & Byrkjeflot, Haldor (2006). Når sykdom får en pris. Spredning og oversetting av det amerikanskeDRG-systemet En første sammenstilling av et materiale med sikte på en sammenlikningmellom Norge og Danmark Når sykdom får en pris. Spredning og oversetting av det amerikanskeDRG-systemet En første sammenstilling av et materiale med sikte på en sammenlikningmellom Norge og Danmark.
 • Byrkjeflot, Haldor & Tengblad, Stefen (2006). Political action and the formation of management cultures A case study.
 • Byrkjeflot, Haldor (2006). Media- public watchdog or hunting for news? How the interrelationship between media and hospitals in Norway were affected by recent reforms.
 • Byrkjeflot, Haldor & Guldbrandsøy, Kari (2006). From hierarchies and clans toward networks and markets in the Norwegian Hospital sector?
 • Byrkjeflot, Haldor & Torjesen, Dag (2006). When Disease is Being Priced. The Translation of the American DRG System to the hospital sectors in Norway and Denmark.
 • Byrkjeflot, Haldor (2006). Helsetjenesteforskning - et bidrag fra randsonen.
 • Byrkjeflot, Haldor (2006). The making of a health care state? An analysis of the recent hospital reform in Norway.
 • Byrkjeflot, Haldor (2006). Velkomst-tale og tale for convenors.
 • Byrkjeflot, Haldor & Angell, Svein Ivar (2006). Dressing up hospitals as corporate brands? The expansion and managerialization of communication in Norwegian hospitals.
 • Byrkjeflot, Haldor (2006). Veien videre for NEON.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). Norske sykehus etter 2002: Forvaltning i "foretaksklær".
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). Fra velferdslokalisme til sentral statlig styring i helsesektoren.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). Forskning om ledelse og organisasjon.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). Om tilstanden i norsk organisasjonsforskning, åpning av NEON-dagene 2005.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). Farlige forbindelser? Om møtet mellom norsk och svensk foretaksledelse.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). Om tilstanden i helsetjenesteforskningen med spesiell vekt på ATM-prosjektet.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). Ledelse i innovative organisasjoner. Ledelse og innovasjon i offentlig sektor?
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). The new communication strategies in the Norwegian hospital sector.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). The Organizing Society.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). Management, knowledge and change” "Passion and discipline", en kommentar til en film av James March. Managing and organizing in knowledge societies and knowledge organizations.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). Autonomi, Transparens, Management: reformdynamikker i helsetjenester.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). En foreløpig analyse av sykehusreformen i Norge.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). Ledelse på norsk?
 • Angell, Svein Ivar & Byrkjeflot, Haldor (2005). Privatization from the inside? The new communication strategies in the Norwegian hospital sector.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). Top management, strategy and change, What is strategy and what happens when strategy is planted in new organizational fields? Management: how does culture and institutional context matter?
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). Forvaltning i foretaksklær?
 • Berg, Laila Nordstrand; Byrkjeflot, Haldor & Kvåle, Gro (2015). Multifaglig ledelse - Hybridisering av sykehusledelse etter NPM-reformer. Universitetet i Bergen. ISSN 978-82-308-2607-2.
 • Kvåle, Gro; Byrkjeflot, Haldor & Berg, Laila Nordstrand (2015). Multifaglig ledelse - Hybridisering i sykehusledelse etter NPM-refomer. Universitetet i Bergen. ISSN 978-82-308-2607-2.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Changing accountability relations in welfare state reforms. Lessons from Norway. Uni Rokkansenteret. ISSN 9788280950802.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Changing accountability relations in a welfare state – an assessment based on a study of welfare reforms. Uni Rokkansenteret.
 • Byrkjeflot, Haldor (2008). Ledelse i politisk styrte virksomheter, forskningsstatus og problemstillinger. Kommunenes sentralforbund.
 • Byrkjeflot, Haldor (2005). The Rise of a Healthcare State? Recent Health Care Reforms in Norway. Rokkansenteret.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. sep. 2019 14:53 - Sist endret 27. jan. 2021 18:02

Forskergrupper