Haldor Byrkjeflot

Bilde av Haldor Byrkjeflot
English version of this page
Telefon +47 22858433
Mobiltelefon +47-90657112
Rom ISS 313
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Professor ved ISS, UiO

Professor ved institutt for ledelse, politikk og filosofi CBS, København (20%)

Faglige interesser

Nordiske modeller. Historisk-komparative studier. Organisasjonsteori, ledelse, arbeidsliv. Kunnskap og politikk, Helsepolitikk og helseledelse.

Bakgrunn

Dr.Polit Universitetet i Bergen

Forsker ved Uni Rokkansenteret

Emneord: Demokrati, Makt-Identitet-Politikk, Organisasjon-arbeid-ledelse, Komparative reformer, Omdømme og tillit

Publikasjoner

 • Sirris, Stephen & Byrkjeflot, Haldor (2019). Realising Calling through Identity Work. Comparing Themes of Calling in Faith-Based and Religious Organisations. Nordic Journal of Religion and Society.  ISSN 0809-7291.  32(2) . doi: 10.18261/issn.1890-7008-2019-02-03 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Byrkjeflot, Haldor (2018). The impact and interpretation of Weber's bureaucratic ideal types in organisation theory and public administration., In Haldor Byrkjeflot & Fredrik Engelstad (ed.),  Bureaucracy and Society in Transition: Comparative Perspectives.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78743-284-0.  1.  s 13 - 35
 • Byrkjeflot, Haldor & Nygaard, Pål (2018). How and Why Management Has Not Become a Profession, In Anders Örtenblad (ed.),  Professionalizing Leadership. Debating Education, Certification and Practice.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-71784-5.  Chapter 3.  s 49 - 68
 • Engelstad, Fredrik & Byrkjeflot, Haldor (2018). Introduction: Bureaucracy in transition., In Haldor Byrkjeflot & Fredrik Engelstad (ed.),  Bureaucracy and Society in Transition: Comparative Perspectives.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78743-284-0.  Innledning.  s 1 - 11
 • Byrkjeflot, Haldor; du Gay, Paul & Greve, Carsten (2017). What is the ‘Neo-Weberian State’as a Regime of Public Administration?. In The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe, In Edoardo Ongaro & Sandra van Thiel (ed.),  The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-55268-6.  51.  s 991 - 1011
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). Accountability in multilevel health care services: the case of Norway, In Paola Mattei (ed.),  Public Accountability and Health Care Governance. Public Management Reforms Between Austerity and Democracy.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-47298-4.  6.  s 115 - 146
 • Ramirez, Francisco O.; Pinheiro, Romulo & Byrkjeflot, Haldor (2016). Higher education and health organizational fields in the age of “world class” and “best practices”, In Romulo Pinheiro; Lars Geschwind; Francisco O. Ramirez & Karsten Vrangbæk (ed.),  Towards A Comparative Institutionalism: Forms, Dynamics And Logics Across The Organizational Fields Of Health Care And Higher Education.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78560-275-7.  Chapter 2.  s 35 - 57
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Driving Forces, Critique, and Paradoxes of Reputation Management in Public Organizations, In Arild Wæraas & Moshe Maor (ed.),  Organizational Reputation in the Public Sector.  Routledge.  ISBN 9780415729772.  4.
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Ledelse på norsk: Motstridende tradisjoner og idealer; ny versjon 2015, I: Ståle Einarsen & Anders Skogstad (red.),  Ledelse på godt og vondt: Effektivitet og trivsel. 2. utg..  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1658-1.  3.
 • Berg, Laila Nordstrand & Byrkjeflot, Haldor (2014). Management in hospitals-a career track and a career trap. A comparison of physicians and nurses in Norway. International Journal of Public Sector Management.  ISSN 0951-3558.  27(5), s 379- 394 . doi: 10.1108/IJPSM-11-2012-0160
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). The Many Faces of Accountability: Comparing Reforms in Welfare, Hospitals and Migration. Scandinavian Political Studies.  ISSN 0080-6757.  37(2), s 171- 195 . doi: 10.1111/1467-9477.12019
 • Byrkjeflot, Haldor & Jespersen, Peter Kragh (2014). Three conceptualizations of hybrid management in hospitals. International Journal of Public Sector Management.  ISSN 0951-3558.  27(5), s 441- 458 . doi: 10.1108/IJPSM-12-2012-0162

Se alle arbeider i Cristin

 • Byrkjeflot, Haldor & Engelstad, Fredrik (ed.) (2018). Bureaucracy and Society in Transition: Comparative Perspectives. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78743-284-0.  308 s.
 • Byrkjeflot, Haldor & Vrangbæk, Karsten (2016). Accountability in Health Care, in the Oxford Handbook of Health Care Management. Oxford University Press.  ISBN 9780198705109.  600 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kirkebø, Tori Loven; Langford, Malcolm & Byrkjeflot, Haldor (2018). Indexes and Nordic exceptionalism.
 • Nygaard, Pål & Byrkjeflot, Haldor (2017). From professionalization of management to managerialization of professions. The relationship between management and professions revisited.
 • Nygaard, Pål & Byrkjeflot, Haldor (2017). How and why management has not (yet) become a profession.
 • Byrkjeflot, Haldor (2016). Bevare og reformere? Om nordiske modeller. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  25(4), s 28- 31
 • Byrkjeflot, Haldor (2016). • Globale utfordringer- Nordiske erfaringer.
 • Byrkjeflot, Haldor (2016). • Norden: a model for any purpose?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2016). • Nordic and Greek bureaucracy: societies in comparison,.
 • Byrkjeflot, Haldor (2016, 28. mars). Skal bli verdensledende i Norden-studier,. [Fagblad].  Norden.
 • Byrkjeflot, Haldor (2016, 08. november). Snillemannen, bønderne og den norske jente,.  Weekendavisen.
 • Byrkjeflot, Haldor (2016). Teknokrati og demokrati i Norden.
 • Berg, Laila Nordstrand; Byrkjeflot, Haldor & Kvåle, Gro (2015). Multifaglig ledelse - Hybridisering av sykehusledelse etter NPM-reformer.
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Argumenter for byråkratiet i en postbyråkratisk tidsalder.
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Byråkrati og byråkratikritikk-Frem fra glemselen?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Er ledelse noe for tannleger?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Forvaltning er viktigere enn politikk. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  (2), s 32- 35
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Medialiseringen endrer politikken og byråkratiet. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  (4), s 55- 57
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Mediatization of Bureaucracy.
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Nordic model: from “third way” to New Nordic Cuisine.
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Organisasjon, historie og sammenligning i helsevesenet.
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Public and private management – how different?.
 • Kvåle, Gro; Byrkjeflot, Haldor & Berg, Laila Nordstrand (2015). Multifaglig ledelse - Hybridisering i sykehusledelse etter NPM-refomer.
 • Rønningstad, Chris & Byrkjeflot, Haldor (2015). "Omdømmefellen". Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). “Colloboration in a multilevel healtchcare system – challenges of accountability”.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). Det offentlige etos er byråkratiets fundament. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  24(2), s 46- 48
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). Det offentlige etos og omdømme-bygging.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). Doing research on Nordic model: from “third way” to New Nordic Cuisine.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). Kritikken av byråkratiet mangler motstand. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  24(1), s 36- 39
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). Livet etter byråkratiet. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  24(3), s 48- 50
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). Omdømmesamfunnet: framtreden, drivkrefter og paradokser.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). ”Omdømmevurderinger i statlig virksomhet: drivkrefter og paradokser”.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). Reform in a multilevel healtchcare system – challenges of accountability February 14-15 2014.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). The bureaucratic phenomenon: political, organizational and cultural perspectives.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). The future of organization theory.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). When culture strikes back : Challenges of accountability in a multilevel healthcare service reform.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Collaboration in a multolevel health service system - Challenges of accountability.
 • Pinheiro, Romulo; Ramirez, Francisco & Byrkjeflot, Haldor (2014). Higher education and health organizational fields in the age of “world class and “best practices".

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. sep. 2019 14:53 - Sist endret 14. nov. 2019 11:33