Forskningsområder

Ved instituttet forskes de på et bredt spekter av temaer. Samtidig er det identifisert noen tematiske områder som skal utgjøre kjernen i vår forskning. Dette er områder hvor det allerede foregår betydelig forskning av høy kvalitet. De tematiske kjerneområdene fordeler seg på instituttets to disipliner.

Tematiske kjerneområder

Sosiologi

Samfunnsgeografi
 
 
 

Osloforskning

Instituttet administrerer universitetets deltakelse i Osloforskning, et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo om forskning som henter sitt tema fra Oslo.

Se sidene om Osloforskning.

 
 
 
Publisert 27. mai 2019 12:58 - Sist endret 27. mai 2019 12:58