Migrasjon, integrasjon og mangfold

Sist endret 20. juli 2022 22:01 av ellenpan@uio.no

Migrasjon berører alle sider ved samfunnet. Ved ISS forsker vi på årsaker til og konsekvenser av migrasjon, langsiktige integreringsprosesser, rasisme og diskriminering, og hvordan økende mangfold gir opphav til politisk konflikt og nye sosiale bevegelser.