Befolkningsstudier

Sist endret 20. juli 2022 21:56 av ellenpan@uio.no

Befolkningsstudier, eller demografi, handler om hvordan befolkninger er satt sammen og hvordan de endrer seg. Kjernen i demografi ligger i livets mest dramatiske øyeblikk: fødsler og ekteskap, flytting, flukt og innvandring, sykdom og død. Ved ISS foregår demografisk forskning og undervisning på flere områder.