Sosial ulikhet

Sist endret 28. mars 2019 11:32 av Erik Berge
Sist endret 20. juli 2022 22:04 av ellenpan@uio.no

Forskning på sosial ulikhet undersøker hvorfor tilgang til knappe goder, slik som økonomiske ressurser, sosial status, kulturell innflytelse og politisk makt, er ulikt fordelt i samfunnet. Vi søker både å forstå årsakene til at ulikhet oppstår og konsekvensene ulikheten har for ulike samfunnsområder.