Arnfinn Haagensen Midtbøen

Bilde av Arnfinn Haagensen Midtbøen
English version of this page
Telefon +47 22854207
Mobiltelefon +47 920 82 553
Rom 434
Treffetider Tirsdager kl.10:00-11:00
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Arnfinn H. Midtbøen arbeider med et stort spekter av temaer knyttet til innvandring, integrasjon og etnisk ulikhet, som diskriminering i arbeidslivet, statsborgerskap, etterkommere av innvandrere i utdanning og arbeid, ytringsfrihet og migrasjonsforskningens historie. Han jobber bredt metodisk og kombinerer gjerne felt- og surveyeksperimenter med kvalitative intervjuer, dokumentanalyse og tradisjonell surveyforskning.

Undervisning

Midtbøen er emneansvarlig for introduksjonskurset i sosiologi og fagansvarlig for sosiologi i innføringen i samfunnsvitenskapene for lektorstudenter. Han er også foreleser på BA-kurset i migrasjonssosiologi og på PhD-kurset i avanserte statistiske metoder (om felteksperimenter).

Bakgrunn

Arnfinn H. Midtbøen har en doktorgrad i sosiologi fra Universitet i Oslo (2013). I perioden 2008 til 2020 var han først stipendiat, deretter forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) i Oslo. Han er fremdeles tilknyttet ISF i en bistilling som Forsker I. 

Midtbøen har vært gjesteforsker ved Princeton University (2012) og The Graduate Center, City University of New York (2017). Han sitter i redaksjonsrådet til Norsk sosiologisk tidsskrift, er Norway Country Expert for Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) ved European University Institute i Firenze, og leder IMISCOE-forskningsnettverket Discrimination in Cross-National Perspective. I perioden 2016-2020 var han redaktør for Tidsskrift for samfunnsforskning. Da Akademiet for yngre forskere (AYF) ble etablert i 2015 ble han plukket ut som en av de første 20 medlemmene, og han var styremedlem i AYF i 2017-18. Siden august 2021 har Midtbøen ledet et offentlig oppnevnt utvalg om integreringspolitikk for arbeidsinnvandrere. Utvalget skal levere sin innstilling ved utgangen av 2022.

Midtbøen er en aktiv formidler av forskning til offentligheten og intervjues jevnlig i norske medier. I perioden 2017-2019 var han fast spaltist i Morgenbladet. I 2020 ble han tildelt formidlingsprisen av Norsk sosiologforening. 

Full CV (pdf)

Emneord: Sosiologi, Migrasjon, Integrasjon, Sosial ulikhet, Arbeidsliv, Offentlighet
Publisert 5. mai 2020 08:35 - Sist endret 25. okt. 2021 18:45