Arnfinn Haagensen Midtbøen

Bilde av Arnfinn Haagensen Midtbøen
English version of this page
Telefon +47 22854207
Mobiltelefon +47 920 82 553
Rom 321
Treffetider Tirsdager kl.10:00-11:00
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Arnfinn H. Midtbøen arbeider med et bredt spekter av temaer knyttet til innvandring og integrasjon, som diskriminering i arbeidslivet, statsborgerskap, etterkommere av innvandrere i utdanning og arbeid, ytringsfrihet og migrasjonsforskningens historie. Han jobber bredt metodisk og kombinerer gjerne felt- og surveyeksperimenter med kvalitative intervjuer, dokumentanalyse og tradisjonell surveyforskning.

Undervisning

Midtbøen er emneansvarlig for introduksjonskurset i sosiologi og fagansvarlig for sosiologi i innføringen i samfunnsvitenskapene for lektorstudenter. Han er også foreleser på BA-kurset i migrasjonssosiologi og på PhD-kurset i avanserte statistiske metoder (om felteksperimenter).

Bakgrunn

Arnfinn H. Midtbøen har en doktorgrad i sosiologi fra Universitet i Oslo (2013). I perioden 2008 til 2020 var han først stipendiat, deretter forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) i Oslo. Han er fremdeles tilknyttet ISF i en bistilling som Forsker I. 

Midtbøen har vært gjesteforsker ved Princeton University (2012) og The Graduate Center, City University of New York (2017). Han sitter i redaksjonsrådet til Norsk sosiologisk tidsskrift, er Norway Country Expert for Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) ved European University Institute i Firenze, og leder IMISCOE-forskningsnettverket Discrimination in Cross-National Perspective. I perioden 2016-2020 var han redaktør for Tidsskrift for samfunnsforskning. Da Akademiet for yngre forskere (AYF) ble etablert i 2015 ble han plukket ut som en av de første 20 medlemmene, og han var styremedlem i AYF i 2017-18.

Midtbøen er en aktiv formidler av forskning til offentligheten og intervjues jevnlig i norske medier. I perioden 2017-2019 var han fast spaltist i Morgenbladet. I 2020 ble han tildelt formidlingsprisen av Norsk sosiologforening. 

Full CV (pdf)

Emneord: Sosiologi, Migrasjon, Integrasjon, Sosial ulikhet, Arbeidsliv, Offentlighet

Publikasjoner

 • Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). ‘Birthplace unknown’: on the symbolic value of the passport for identity-construction among naturalised citizens. Identities: Global Studies in Culture and Power.  ISSN 1070-289X. . doi: 10.1080/1070289X.2021.1933827 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Friberg, Jon Horgen & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). Bortskjemte nordmenn og sultne innvandrere. Arbeidsgiverpreferanser og betydningen av etnisitet i norske arbeiderklasseyrker, I: Jørn Ljunggren & Marianne Nordli Hansen (red.),  Arbeiderklassen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202646240. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Nadim, Marjan (2021). Navigating to the Top in an Egalitarian Welfare State: Institutional Opportunity Structures of Second-generation Social Mobility. International Migration Review.  ISSN 0197-9183. . doi: 10.1177/01979183211014829 Vis sammendrag
 • Quillian, Lincoln & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). Comparative Perspectives on Racial Discrimination in Hiring: The Rise of Field Experiments. Annual Review of Sociology.  ISSN 0360-0572. . doi: 10.1146/annurev-soc-090420-035144 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brochmann, Grete & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Philosophies of integration? Elite views on citizenship policies in Scandinavia. Ethnicities.  ISSN 1468-7968. . doi: 10.1177/1468796820950453 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Carlsson, Magnus; Finseraas, Henning; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Rafnsdòttir, Gudbjörg Linda (2020). Gender Bias in Academic Recruitment? Evidence from a Survey Experiment in the Nordic Region. European Sociological Review.  ISSN 0266-7215. . doi: 10.1093/esr/jcaa050 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Brochmann, Grete; Erdal, Marta Bivand; Kruse, Mathias; Jensen, Kristian Kriegbaum; Bevelander, Pieter; Mouritsen, Per & Bech, Emily Cochran (2020). Assessments of citizenship criteria: are immigrants more liberal?. Journal of Ethnic and Migration Studies.  ISSN 1369-183X.  46(13) . doi: 10.1080/1369183X.2020.1756762 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Chan, Tak Wing; Ugreninov, Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Rogstad, Jon (2019). Do terrorist Attacks Affect Ethnic Discrimination in the Labour Market? Evidence from Two Randomised Field Experiments. British Journal of Sociology.  ISSN 0007-1315.  70(1), s 241- 260 . doi: 10.1111/1468-4446.12344 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Discrimination at Work: The Case of Norway, In Joana Vassilopoulou; Julienne Brabet & Victoria Showunmi (ed.),  Race Discrimination and Management of Ethnic Diversity and Migration at Work : European Countries’ Perspectives.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78714-594-8.  Ch. 8.  s 153 - 173 Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Dual Citizenship in an Era of Securitisation: The Case of Denmark. Nordic Journal of Migration Research.  ISSN 1799-649X.  9(3), s 293- 309 . doi: 10.2478/njmr-2019-0014 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Kitterød, Ragni Hege (2019). Beskytter assimilering mot diskriminering? Opplevd diskriminering blant innvandrere og etterkommere av innvandrere i det norske arbeidslivet. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  3(5), s 353- 371 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2019-05-04 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Nadim, Marjan (2019). Ethnic niche formation at the top? Second-generation immigrants in Norwegian high-status occupations. Ethnic and Racial Studies.  ISSN 0141-9870.  42(16), s 177- 195 . doi: 10.1080/01419870.2019.1638954 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Teigen, Mari (2019). Verdipolarisering i norsk kontekst? Avstand mellom elite og befolkning i holdninger til innvandring og likestilling. Politica - Tidsskrift for politisk videnskab.  ISSN 0105-0710. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Quillian, Lincoln; Heath, Anthony; Pager, Devah; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Fleischmann, Fenella & Hexel, Ole (2019). Do Some Countries Discriminate More than Others? Evidence from 97 Field Experiments of Racial Discrimination in Hiring. Sociological Science.  ISSN 2330-6696.  6, s 467- 496 . doi: 10.15195/V6.A18 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Friberg, Jon Horgen & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Ethnicity as skill: Immigrant employment hierarchies in Norwegian low-wage labour markets. Journal of Ethnic and Migration Studies.  ISSN 1369-183X.  44(9), s 1463- 1478 . doi: 10.1080/1369183X.2017.1388160 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Friberg, Jon Horgen & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). The Making of Immigrant Niches in an Affluent Welfare State. International Migration Review.  ISSN 0197-9183. . doi: 10.1177/0197918318765168 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Friberg, Jon Horgen & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Innvandrernes etterkommere: Teoretiske og komparative perspektiver. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  1(1), s 5- 14 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-01-01 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Boundaries of free speech in the political field, In Arnfinn Haagensen Midtbøen; Kari Steen-Johnsen & Kjersti Thorbjørnsrud (ed.),  Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  Ch. 7.  s 195 - 227 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Innvandringshistorie som faghistorie: Kontroverser i norsk migrasjonsforskning. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  34(2), s 130- 149 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Orupabo, Julia & Røthing, Åse (2017). Gamle minoriteter i det nye Norge, I: Nik. Brandal; Cora Alexa Døving & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-51580-5.  Kapittel 13.  s 255 - 271 Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Boundary-making in the public sphere: Contestations of free speech, In Arnfinn Haagensen Midtbøen; Kari Steen-Johnsen & Kjersti Thorbjørnsrud (ed.),  Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  Ch. 1.  s 13 - 43 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Quillian, Lincoln; Pager, Devah; Hexel, Ole & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Meta-analysis of field experiments shows no change in racial discrimination in hiring over time. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  114(41), s 10870- 10875 . doi: 10.1073/pnas.1706255114 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). The making and unmaking of ethnic boundaries in the public sphere: The case of Norway. Ethnicities.  ISSN 1468-7968.  18(3), s 344- 362 . doi: 10.1177/1468796816684149 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Lidén, Hilde (2016). Kumulativ diskriminering. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  24(1), s 3- 26 . doi: 10.18261/issn.1504-2928-2016-01-01 Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Steen-Johnsen, Kari (2016). Ytringsfrihetens grenser i det flerkulturelle Norge. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  33(1-2), s 21- 33 . doi: 10.18261/issn.1504-3053-2016-01-02-03 Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2015). Citizenship, integration and the quest for social cohesion: nationality reform in the Scandinavian countries. Comparative Migration Studies.  ISSN 2214-8590.  3(3) . doi: 10.1007/s40878-015-0002-y Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2015). Ethnic Penalties In Western Labour Markets: Contributions, Explanations, Critiques. Nordic Journal of Migration Research.  ISSN 1799-649X.  5(4), s 185- 193 . doi: 10.1515/njmr-2015-0022 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2015). Etnisk diskriminering i arbeidsmarkedet. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  55(1), s 3- 30 Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2015). Zalety i wady testów dyskryminacyjnych: przykład norweski [Promise and pitfalls of conducting field experiments of discrimination: An example from Norway], I: Kinga Wysieńska-Di Carlo & Krzysztof Śmiszek (red.),  Testy dyskryminacyjne: Praktyczny, Podrecznik, Dle Organizacji, Pozarzadowych.  Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego [Polish Society of Anti-Discrimination Law].  ISBN 978-83-929959-7-5.  Kapittel.  s 31 - 40
 • Teigen, Mari & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2015). Kunnskap om kjønnsbalanse, I: Mari Teigen (red.),  Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  Kapittel 2.  s 27 - 47 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Fibbi, Rosita; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Simon, Patrick (2021). Migration and Discrimination. Springer.  ISBN 9783030672812. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Korbøl, Aud & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Den kritiske fase. Innvandring til Norge fra Pakistan 1970-1973. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030210.  328 s. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (ed.) (2017). Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  323 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Finseraas, Henning & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). Det er en lav andel kvinnelige professorer i Norge. Er diskriminering forklaringen?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti; Wollebæk, Dag & Fladmoe, Audun (2021). Forskerne og offentligheten – om ytringsfrihet i akademia. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). Strukturell rasisme i en strukturelt inkluderende velferdsstat?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  62(1), s 106- 115 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2021-01-09
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). Strukturell rasisme på norsk. Klassekampen.  ISSN 0805-3839. Vis sammendrag
 • Brochmann, Grete & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Er statsborgerpolitikk et godt redskap for integrasjon?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Finseraas, Henning & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Kvinners akademiske kompetanse vurderes ikke dårligere enn menns – tvert imot. Khrono.no.  ISSN 1894-8995. Vis sammendrag
 • Haugsgjerd, Atle & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Kontinuitet og kontrovers i norsk samfunnsforskning. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  61(3), s 271- 271 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-03-05 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Haugsgjerd, Atle; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Ulikhet og ideologi: Hva kan norsk samfunnsforskning lære av Piketty?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  61(4) . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-04-04 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Norwegian citizenship gains popularity, but the pandemic slows the application process. Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) Blog. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Pedersen, Axel West (2020). Tidsskrift for samfunnsforskning: 'Problemorientert empirisme' gjennom 60 år. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  61(1), s 5- 11 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-01-01 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bevelander, Pieter; Erdal, Marta Bivand; Brochmann, Grete; Bech, Emily Cochran; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Mouritsen, Per (2019). Infödda och invandrade ense om krav för medborgarskap. Dagens nyheter.  ISSN 1101-2447. Vis sammendrag
 • Brochmann, Grete; Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Statsborger i Skandinavia – hvem bør få innpass?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Eikenes, Åsmund Husabø; Bratland-Sanda, Solfrid; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Bøhn, Einar Duenger; Snipstad, Sofie; Høgestøl, Sofie A.E. & Knævelsrud, Helene (2019). Forsker Grand Prix vil forandre forskningen din. Forskerforum.no.
 • Erdal, Marta Bivand; Bertelli, Davide; Kruse, Mathias; Tjønn, Mathias Hatleskog; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Brochmann, Grete; Bevelander, Pieter; Mouritsen, Per; Bech, Emily Cochran & jensen, kristian kriegbaum (2019). Citizenship, Participation and Belonging in Scandinavia: Results from a survey among young adults of diverse origins in Norway, Sweden and Denmark. PRIO Paper. 7.
 • Erdal, Marta Bivand; Knutsen, Carl Henrik & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Diskriminering er et reelt problem. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. Vis sammendrag
 • Erdal, Marta Bivand; Knutsen, Carl Henrik & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Internasjonalisering, mangfold og diskriminering i norsk akademia. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  36(3), s 288- 295 . doi: 10.18261/issn.1504-3053-2019-03-11 Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Etterkommere av innvandrere i Norge: Mobilitet, assimilering, diskriminering. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). No longer the ‘last man standing’: Norway decides to allow dual citizenship. Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) Blog. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Utdanning og arbeid: Etterkommere av innvandrere dominerer både topp og bunn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Pedersen, Axel West (2019). Ubehaget i migrasjonsforskningen. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  60(1), s 74- 76 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-01-04 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Innvandring og sosial mobilitet – forskere møter fagfeller. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  60(03), s 285- 287
 • Quillian, Lincoln & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Do Some Countries Discriminate More than Others?. NCCR on the move - blog. Vis sammendrag
 • Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Det mangfoldige akademiet. Khrono.no.  ISSN 1894-8995. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Etterlyst: En opplyst og åpen politisk debatt. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Exit jernburet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Forskere i kampsonen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Hvitvasker cv-en for å få jobb. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Innvandringsforskningen som ble lagt bort. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Integreringsteknologi. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Internasjonalisering i akademia – hva er problemet?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Ser til fortiden. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Vedvarende utenforskap. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Birkvad, Simon Roland & Erdal, Marta Bivand (2018). Citizenship in the Nordic Countries : past, present, future. TemaNord. 2018:522. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Birkvad, Simon Roland & Erdal, Marta Bivand (2018). Hvem skal få bli statsborgere?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Storeng, Katerini Tagmatarchi; Lind, Guro Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Hølleland, Halvard; Knutsen, Carl Henrik & De Moor, Katrien (2018). Unge forskere i Norge: karriereveier og ambisjoner: en rapport fra Akademiet for yngre forskere, 2018.
 • Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). ‘Birth place unknown’: Citizenship, naturalization and the precariousness of identity. Vis sammendrag
 • Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Å frata folk statsborgerskapet går ut over den enkeltes rettssikkerhet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). En bauta i norsk samfunnsforskning - fremdeles?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  58(2), s 224- 225 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2017-02-05 Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Dual Citizenship in an Era of Securitization. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Et innvandringsparadoks?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Forskerne og innvandrerne. Klassekampen.  ISSN 0805-3839. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Immigrant Niches and Ethnic Hierarchies In Norwegian Low-Wage Labour Markets. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Innvandringshistorie som faghistorie: Kontroverser i norsk migrasjonsforskning. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Introduksjon: Offentlighetens grenser, I: Arnfinn Haagensen Midtbøen (red.),  Offentlighetens grenser : hovedfunn fra prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015-2017.  Institutt for samfunnsforskning.  Kap. 1.  s 7 - 11 Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Naturkatastrofenes sosiologi. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 20- 20 Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Noen sniker i køen!. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (red.) (2017). Offentlighetens grenser : hovedfunn fra prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015-2017. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2017:07. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). The Persistence of Racial and Ethnic Discrimination: Evidence from Europe and the US. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Trusler, hets og partikultur: Grenser for ytringsfrihet i det politiske feltet, I: Arnfinn Haagensen Midtbøen (red.),  Offentlighetens grenser : hovedfunn fra prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015-2017.  Institutt for samfunnsforskning.  Kap. 7.  s 37 - 41 Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Utstøting og selvsensur truer ytringsfriheten i Norge. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Quillian, Lincoln; Pager, Devah; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Hexel, Ole (2017). Hiring Discrimination Against Black Americans Hasn’t Declined in 25 Years. Harvard Business Review.  ISSN 0017-8012. Vis sammendrag
 • Friberg, Jon Horgen & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Structuring Liquid Migration: The Role of Labour Demand in Shaping Patterns of Mobility. Vis sammendrag
 • Høgestøl, Sofie A.E.; Lind, Guro Elisabeth; De Moor, Katrien; Storeng, Katerini Tagmatarchi; Knutsen, Carl Henrik; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Hølleland, Herdis (2016). Karrièreusikkerhet tærer på unge forskere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 16- 17
 • Karlsen, Rune & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Et tidsskrift for bredden i norsk samfunnsforskning. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  57(4), s 465- 467 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2016-04-06 Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Aksept for dobbelt statsborgerskap? Nye begrunnelser og uhellige allianser. Forskning.no.  ISSN 1891-635X. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). [Book review of] Bangstad, Sindre (2015), The Politics of Mediated Presence: Exploring the Voices of Muslims in Norway’s Mediated Public Spheres, Oslo: Spartacus Forlag/Scandinavian Academic Press. Nordic Journal of Migration Research.  ISSN 1799-649X.  6(2), s 132- 133 . doi: 10.1515/njmr-2016-0010 Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). The Making and Unmaking of Ethnic Boundaries in the Public Sphere: The Case of Norway. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Hvor går ytringsfrihetens grenser?. Vox publica.  ISSN 1504-5927. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Sommes-nous Charlie?. ReligionGoingPublic. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Ytringsfrihetens grenser: Sosiale normer og politisk toleranse. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Åpne for krenkelser. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 11- 11
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2015). Bokanmeldelse av Hans Erik Næss: Globografi. En kort innføring i flerlokalitetsforskning. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  56(3), s 375- 377 Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2015). Ethnic Penalties in Western Labour Markets: Contributions, Explanations, Critiques.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2015). Hvorfor får ikke Ahmed jobb?. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge.  ISSN 0801-2482.  110(9), s 54- 55 Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Lidén, Hilde (2015). Diskriminering av samer, nasjonale minoriteter og innvandrere i Norge : En kunnskapsgjennomgang. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2015:001. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Steen-Johnsen, Kari (2015). Ethnic boundaries and the public sphere: Minority experiences with public debate in multicultural Norway. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Steen-Johnsen, Kari (2015). Ytringsfrihet. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  45(4), s 5- 10 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. mai 2020 08:35 - Sist endret 24. juni 2021 08:11