Arnfinn Haagensen Midtbøen

Professor
Bilde av Arnfinn Haagensen Midtbøen
English version of this page
Telefon +47 22854207
Mobiltelefon +47 920 82 553
Rom 434
Treffetider Tirsdager kl.10:00-11:00
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Arnfinn H. Midtbøen arbeider med et bredt spekter av temaer knyttet til innvandring, integrasjon og etnisk ulikhet, som diskriminering i arbeidslivet, statsborgerskap, etterkommere av innvandrere i utdanning og arbeid, arbeidsinnvandring og migrasjonsforskningens historie. Metodisk kombinerer han gjerne felt- og surveyeksperimenter med kvalitative intervjuer, dokumentanalyse og tradisjonell surveyforskning.

Undervisning

Midtbøen er emneansvarlig for introduksjonskurset i sosiologi og fagansvarlig for sosiologi i innføringen i samfunnsvitenskapene for lektorstudenter. Han er også foreleser på BA-kurset i migrasjonssosiologi og på PhD-kurset i avanserte statistiske metoder (om felteksperimenter).

Bakgrunn

Arnfinn H. Midtbøen har en doktorgrad i sosiologi fra Universitet i Oslo (2013). I perioden 2008 til 2022 var han først stipendiat, deretter forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) i Oslo. Han har vært professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo siden september 2021.

Midtbøen har vært gjesteforsker ved Princeton University (2012) og The Graduate Center, City University of New York (2017). Han sitter i redaksjonsrådet til Norsk sosiologisk tidsskrift, er Norway Country Expert for Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) ved European University Institute i Firenze, og etablerte IMISCOE-forskningsnettverket Discrimination in Cross-National Perspective sammen med Patrick Simon og Rosita Fibbi. I perioden 2016-2020 var han redaktør for Tidsskrift for samfunnsforskning. Da Akademiet for yngre forskere (AYF) ble etablert i 2015 ble han plukket ut som en av de første 20 medlemmene, og han var styremedlem i AYF i 2017-18. Siden august 2021 har Midtbøen ledet et offentlig oppnevnt utvalg om integreringspolitikk for arbeidsinnvandrere. Utvalget skal levere sin innstilling ved utgangen av 2022.

Midtbøen er en aktiv formidler av forskning til offentligheten og intervjues jevnlig i norske medier. I perioden 2017-2019 var han fast spaltist i Morgenbladet. I 2020 ble han tildelt formidlingsprisen av Norsk sosiologforening. 

Full CV (pdf)

Emneord: Sosiologi, Migrasjon, Integrasjon, Sosial ulikhet, Arbeidsliv, Offentlighet

Publikasjoner

 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2022). Rasisme på norsk: Begreper og realiteter, Rasisme : Fenomenet, forskningen, erfaringene. Universitetsforlaget. ISSN 9788215063065. s. 25–41.
 • Hermansen, Are Skeie & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2022). Etterkommere av innvandrere: Mellom integrasjon og utenforskap? I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn - bind 1. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205563414. s. 63–89.
 • Andersson, Mette & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2022). Rasisme og diskriminering. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn : bind 2. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205572300. s. 230–253.
 • Finseraas, Henning; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Ideological biases in research evaluations? The case of research on majority–minority relations. Scandinavian Political Studies. ISSN 0080-6757. 45(3), s. 370–381. doi: 10.1111/1467-9477.12229.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Nadim, Marjan (2022). Becoming Elite in an Egalitarian Context: Pathways to Law and Medicine Among Norway’s Second-Generation. I Jens, Schneider; Crul, Maurice & Pott, Andreas (Red.), New Social Mobility: Second Generation Pioneers in Europe. Springer. ISSN 9783031055669. doi: 10.1007/978-3-031-05566-9_6.
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Wollebæk, Dag (2022). Finansieringssystemer og faglige «stammekriger»: en trussel mot ytringsfrihet i akademia? I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-05101-7. doi: 10.18261/9788215051017-2022-09. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti & Wollebæk, Dag (2022). Forskere i offentligheten: Hva motiverer dem, og hva frykter de? I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-05101-7. s. 134–154. doi: 10.1177/1940161220960415.
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Ytringsfrihet i Norge: debattens grenser og rommet for kunnskap. I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-05101-7. s. 11–32. doi: 10.18261/9788215051017-2022-01.
 • Teigen, Mari; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Karlsen, Rune (2022). Elites on Equality: Room for Gender Balance and Ethnic Diversity in Leadership Positions? Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. doi: 10.1177/00016993211070192. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Quillian, Lincoln (2021). Forbigående fenomen eller permanent virkelighet? Etnisk diskriminering i arbeidsmarkedet på tvers av tid, sted og generasjoner. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 38(3-4), s. 182–196. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2021-03-04-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Nadim, Marjan (2021). Navigating to the Top in an Egalitarian Welfare State: Institutional Opportunity Structures of Second-generation Social Mobility. International Migration Review. ISSN 0197-9183. 56(1), s. 97–122. doi: 10.1177/01979183211014829. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). ‘Birthplace unknown’: on the symbolic value of the passport for identity-construction among naturalised citizens. Identities: Global Studies in Culture and Power. ISSN 1070-289X. doi: 10.1080/1070289X.2021.1933827. Fulltekst i vitenarkiv
 • Quillian, Lincoln & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). Comparative Perspectives on Racial Discrimination in Hiring: The Rise of Field Experiments. Annual Review of Sociology. ISSN 0360-0572. doi: 10.1146/annurev-soc-090420-035144. Fulltekst i vitenarkiv
 • Friberg, Jon Horgen & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). Bortskjemte nordmenn og sultne innvandrere. Arbeidsgiverpreferanser og betydningen av etnisitet i norske arbeiderklasseyrker. I Ljunggren, Jørn & Hansen, Marianne Nordli (Red.), Arbeiderklassen. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202646240.
 • Carlsson, Magnus; Finseraas, Henning; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Rafnsdòttir, Gudbjörg Linda (2020). Gender Bias in Academic Recruitment? Evidence from a Survey Experiment in the Nordic Region. European Sociological Review. ISSN 0266-7215. doi: 10.1093/esr/jcaa050. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brochmann, Grete & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Philosophies of integration? Elite views on citizenship policies in Scandinavia. Ethnicities. ISSN 1468-7968. doi: 10.1177/1468796820950453. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Brochmann, Grete; Erdal, Marta Bivand; Kruse, Mathias; Jensen, Kristian Kriegbaum & Bevelander, Pieter [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Assessments of citizenship criteria: are immigrants more liberal? Journal of Ethnic and Migration Studies. ISSN 1369-183X. 46(13). doi: 10.1080/1369183X.2020.1756762. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Kitterød, Ragni Hege (2019). Beskytter assimilering mot diskriminering? Opplevd diskriminering blant innvandrere og etterkommere av innvandrere i det norske arbeidslivet. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 3(5), s. 353–371. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2019-05-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Discrimination at Work: The Case of Norway. I Vassilopoulou, Joana; Brabet, Julienne & Showunmi, Victoria (Red.), Race Discrimination and Management of Ethnic Diversity and Migration at Work : European Countries’ Perspectives. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 978-1-78714-594-8. s. 153–173. doi: 10.1108/S2051-233320190000006008.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Nadim, Marjan (2019). Ethnic niche formation at the top? Second-generation immigrants in Norwegian high-status occupations. Ethnic and Racial Studies. ISSN 0141-9870. 42(16), s. 177–195. doi: 10.1080/01419870.2019.1638954. Fulltekst i vitenarkiv
 • Quillian, Lincoln; Heath, Anthony; Pager, Devah; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Fleischmann, Fenella & Hexel, Ole (2019). Do Some Countries Discriminate More than Others? Evidence from 97 Field Experiments of Racial Discrimination in Hiring. Sociological Science. ISSN 2330-6696. 6, s. 467–496. doi: 10.15195/V6.A18. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Dual Citizenship in an Era of Securitisation: The Case of Denmark . Nordic Journal of Migration Research. ISSN 1799-649X. 9(3), s. 293–309. doi: 10.2478/njmr-2019-0014. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Teigen, Mari (2019). Verdipolarisering i norsk kontekst? Avstand mellom elite og befolkning i holdninger til innvandring og likestilling. Politica - Tidsskrift for politisk videnskab. ISSN 0105-0710. Fulltekst i vitenarkiv
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Chan, Tak Wing; Ugreninov, Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Rogstad, Jon (2019). Do terrorist Attacks Affect Ethnic Discrimination in the Labour Market? Evidence from Two Randomised Field Experiments. British Journal of Sociology. ISSN 0007-1315. 70(1), s. 241–260. doi: 10.1111/1468-4446.12344. Fulltekst i vitenarkiv
 • Friberg, Jon Horgen & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). The Making of Immigrant Niches in an Affluent Welfare State. International Migration Review. ISSN 0197-9183. doi: 10.1177/0197918318765168. Fulltekst i vitenarkiv
 • Friberg, Jon Horgen & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Ethnicity as skill: Immigrant employment hierarchies in Norwegian low-wage labour markets. Journal of Ethnic and Migration Studies. ISSN 1369-183X. 44(9), s. 1463–1478. doi: 10.1080/1369183X.2017.1388160. Fulltekst i vitenarkiv
 • Quillian, Lincoln; Pager, Devah; Hexel, Ole & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Meta-analysis of field experiments shows no change in racial discrimination in hiring over time. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. ISSN 0027-8424. 114(41), s. 10870–10875. doi: 10.1073/pnas.1706255114. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Boundaries of free speech in the political field. I Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-53503-2. s. 195–227. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Boundary-making in the public sphere: Contestations of free speech. I Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-53503-2. s. 13–43. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Orupabo, Julia & Røthing, Åse (2017). Gamle minoriteter i det nye Norge. I Brandal, Nik.; Døving, Cora Alexa & Plesner, Ingvill Thorson (Red.), Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-51580-5. s. 255–271.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Innvandringshistorie som faghistorie: Kontroverser i norsk migrasjonsforskning. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 34(2), s. 130–149. Fulltekst i vitenarkiv
 • Friberg, Jon Horgen & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Innvandrernes etterkommere: Teoretiske og komparative perspektiver. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 1(1), s. 5–14. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-01-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). The making and unmaking of ethnic boundaries in the public sphere: The case of Norway. Ethnicities. ISSN 1468-7968. 18(3), s. 344–362. doi: 10.1177/1468796816684149. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Steen-Johnsen, Kari (2016). Ytringsfrihetens grenser i det flerkulturelle Norge. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 33(1-2), s. 21–33. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2016-01-02-03.

Se alle arbeider i Cristin

 • Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Teigen, Mari (2022). Eliter i endring : Makt, demokrati, representasjon. Universitetsforlaget. ISBN 9788215063072. 360 s.
 • Korbøl, Aud & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2022). Den kritiske fase. Innvandring til Norge fra Pakistan 1970–1973. Universitetsforlaget. ISBN 9788215065748. 322 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-05101-7. 238 s.
 • Fibbi, Rosita; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Simon, Patrick (2021). Migration and Discrimination. Springer. ISBN 9783030672812. Fulltekst i vitenarkiv
 • Korbøl, Aud & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Den kritiske fase. Innvandring til Norge fra Pakistan 1970-1973. Universitetsforlaget. ISBN 9788215030210. 328 s.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-53503-2. 323 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti & Fladmoe, Audun (2022). Forskere som jobber med kontroversielle temaer, er ikke representative. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Hvor fri er kunnskapen? Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Balsvik, Eivind & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). «Naturkatastrofenes sosiologi. Sjette episode av klimapodkasten til SVEXFAC".
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). Strukturell rasisme i en strukturelt inkluderende velferdsstat? Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 62(1), s. 106–115. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2021-01-09.
 • Finseraas, Henning & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). Det er en lav andel kvinnelige professorer i Norge. Er diskriminering forklaringen? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2021). Strukturell rasisme på norsk. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Finseraas, Henning & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Kvinners akademiske kompetanse vurderes ikke dårligere enn menns – tvert imot. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Norwegian citizenship gains popularity, but the pandemic slows the application process. Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) Blog.
 • Haugsgjerd, Atle; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Ulikhet og ideologi: Hva kan norsk samfunnsforskning lære av Piketty? Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 61(4). doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-04-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brochmann, Grete & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Er statsborgerpolitikk et godt redskap for integrasjon? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Haugsgjerd, Atle & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2020). Kontinuitet og kontrovers i norsk samfunnsforskning. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 61(3), s. 271–271. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-03-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Pedersen, Axel West (2020). Tidsskrift for samfunnsforskning: 'Problemorientert empirisme' gjennom 60 år. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 61(1), s. 5–11. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2020-01-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bevelander, Pieter; Erdal, Marta Bivand; Brochmann, Grete; Bech, Emily Cochran; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Mouritsen, Per (2019). Infödda och invandrade ense om krav för medborgarskap. Dagens nyheter. ISSN 1101-2447.
 • Brochmann, Grete; Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Statsborger i Skandinavia – hvem bør få innpass? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Quillian, Lincoln & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Do Some Countries Discriminate More than Others? NCCR on the move - blog.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Utdanning og arbeid: Etterkommere av innvandrere dominerer både topp og bunn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Eikenes, Åsmund Husabø; Bratland-Sanda, Solfrid; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Bøhn, Einar Duenger; Snipstad, Sofie & Høgestøl, Sofie A.E. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Forsker Grand Prix vil forandre forskningen din. Forskerforum.no.
 • Erdal, Marta Bivand; Knutsen, Carl Henrik & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Diskriminering er et reelt problem. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Erdal, Marta Bivand; Knutsen, Carl Henrik & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Internasjonalisering, mangfold og diskriminering i norsk akademia. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 36(3), s. 288–295. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2019-03-11.
 • Pedersen, Axel West & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Innvandring og sosial mobilitet – forskere møter fagfeller. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 60(03), s. 285–287.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Pedersen, Axel West (2019). Ubehaget i migrasjonsforskningen. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 60(1), s. 74–76. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-01-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). No longer the ‘last man standing’: Norway decides to allow dual citizenship. Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) Blog.
 • Storeng, Katerini Tagmatarchi; Lind, Guro Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Hølleland, Halvard; Knutsen, Carl Henrik & De Moor, Katrien (2018). Unge forskere i Norge: karriereveier og ambisjoner: en rapport fra Akademiet for yngre forskere, 2018.
 • Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Det mangfoldige akademiet. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Innvandringsforskningen som ble lagt bort. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Exit jernburet. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Forskere i kampsonen. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Ser til fortiden. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Vedvarende utenforskap. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Birkvad, Simon Roland & Erdal, Marta Bivand (2018). Hvem skal få bli statsborgere? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Hvitvasker cv-en for å få jobb. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Internasjonalisering i akademia – hva er problemet? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Integreringsteknologi. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2018). Etterlyst: En opplyst og åpen politisk debatt. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Noen sniker i køen! Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Naturkatastrofenes sosiologi. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 20–20.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Immigrant Niches and Ethnic Hierarchies In Norwegian Low-Wage Labour Markets.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). The Persistence of Racial and Ethnic Discrimination: Evidence from Europe and the US.
 • Quillian, Lincoln; Pager, Devah; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Hexel, Ole (2017). Hiring Discrimination Against Black Americans Hasn’t Declined in 25 Years. Harvard Business Review. ISSN 0017-8012.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Et innvandringsparadoks? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Trusler, hets og partikultur: Grenser for ytringsfrihet i det politiske feltet. I Midtbøen, Arnfinn Haagensen (Red.), Offentlighetens grenser : hovedfunn fra prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015-2017. Institutt for samfunnsforskning. ISSN 0333-3671. s. 37–41.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Introduksjon: Offentlighetens grenser. I Midtbøen, Arnfinn Haagensen (Red.), Offentlighetens grenser : hovedfunn fra prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015-2017. Institutt for samfunnsforskning. ISSN 0333-3671. s. 7–11.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Forskerne og innvandrerne. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Utstøting og selvsensur truer ytringsfriheten i Norge. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Karlsen, Rune & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). En bauta i norsk samfunnsforskning - fremdeles? Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 58(2), s. 224–225. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2017-02-05.
 • Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Å frata folk statsborgerskapet går ut over den enkeltes rettssikkerhet. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Dual Citizenship in an Era of Securitization.
 • Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). ‘Birth place unknown’: Citizenship, naturalization and the precariousness of identity.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Innvandringshistorie som faghistorie: Kontroverser i norsk migrasjonsforskning.
 • Høgestøl, Sofie A.E.; Lind, Guro Elisabeth; De Moor, Katrien; Storeng, Katerini Tagmatarchi; Knutsen, Carl Henrik & Midtbøen, Arnfinn Haagensen [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Karrièreusikkerhet tærer på unge forskere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 16–17.
 • Karlsen, Rune & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Et tidsskrift for bredden i norsk samfunnsforskning. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 57(4), s. 465–467. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2016-04-06.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Aksept for dobbelt statsborgerskap? Nye begrunnelser og uhellige allianser. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Friberg, Jon Horgen & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Structuring Liquid Migration: The Role of Labour Demand in Shaping Patterns of Mobility.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). [Book review of] Bangstad, Sindre (2015), The Politics of Mediated Presence: Exploring the Voices of Muslims in Norway’s Mediated Public Spheres, Oslo: Spartacus Forlag/Scandinavian Academic Press . Nordic Journal of Migration Research. ISSN 1799-649X. 6(2), s. 132–133. doi: 10.1515/njmr-2016-0010.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). The Making and Unmaking of Ethnic Boundaries in the Public Sphere: The Case of Norway.
 • Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti; Wollebæk, Dag & Fladmoe, Audun (2021). Forskerne og offentligheten – om ytringsfrihet i akademia. Fritt ord. ISSN 978-82-692559-0-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erdal, Marta Bivand; Bertelli, Davide; Kruse, Mathias; Tjønn, Mathias Hatleskog; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Brochmann, Grete [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Citizenship, Participation and Belonging in Scandinavia: Results from a survey among young adults of diverse origins in Norway, Sweden and Denmark. Peace Research Institute Oslo (PRIO). ISSN 978-82-343-0048-6. 2019(7).
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2019). Etterkommere av innvandrere i Norge: Mobilitet, assimilering, diskriminering. Institutt for samfunnsforskning. ISSN 978-82-7763-641-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Birkvad, Simon Roland & Erdal, Marta Bivand (2018). Citizenship in the Nordic Countries : past, present, future. The Nordic Council of Ministers. ISSN 978-92-893-5523-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Offentlighetens grenser : hovedfunn fra prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015-2017. Institutt for samfunnsforskning. ISSN 0333-3671. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. mai 2020 08:35 - Sist endret 23. sep. 2022 12:53