Urbane studier

Sist endret 15. aug. 2022 11:22 av ellenpan@uio.no

Forskning på byutvikling og byplanlegging har en lang tradisjon og en sterk posisjon på ISS. Vi forsker på den fysiske, sosiale, kulturelle og økonomiske utviklingen i byer og byområder, og vi fokuserer på hvordan dagens byutvikling kan bli mer bærekraftig.