Per Gunnar Røe

Bilde av Per Gunnar Røe
English version of this page
Telefon +47 22855217
Mobiltelefon +4791716365 +47-91716365
Rom 344
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • By- og regional utvikling og stedsutvikling
 • Urbanisme, byplanlegging og arkitektur
 • Bærekraftig byutvikling og hverdagsmobilitet
 • Suburbanisering, forstadsutvikling og bostedsvalg
 • Sosiokulturelle stedsanalyser og stedsteori
 • Planleggingsteori og -metoder

Undervisning

Undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå i bygeografi, urbanisme, byutvikling, stedsutvikling og byplanlegging. Underviser først og fremst i følgende emner:

 • SGO2100 - Bygeografi og urbanisme
 • SGO3500 - Byers utvikling og struktur
 • HGO4201 - Urban geographical theory
 • HGO4202 - Urbanism - urban policies and planning
 • HGO4203 - Sustainable urban transformations
 • SGO9008 - Qualitative Research Methods and Analysis (PhD-emne)

Bakgrunn

 • Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, fra 2013
 • Førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, fra 2004
 • Forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning, 1992-2004, fra 2004 i en bistilling
 • Dr.polit. ved Geografisk institutt, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU, 2001
 • Studier ved Faculty of Arts, University of Melbourne, ett semester i 1998

Verv

 • Medlem i styret til LANDSAM-fakultetet ved NMBU
 • Representant for UiO i CICEROs styre
 • Instituttleder ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO (tidligere)
 • CIENS forskerforum, samt CIENS Urban
 • Forum for utdanning i samfunnsplanlegging (tidligere)
 • Leder for Nasjonalt fagråd for geografi (tifligere)
 • Styret i den norske forskerskolen i geografi (tidligere)
 • Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO (tidligere)

Samarbeid

 • City Institute, York University, Canada
 • Energy Institute, Durham University
 • Bartlett School of Planning, University College London
 • Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo
 • Byforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet
 • Institutt for landskapsplanlegging, Universitet for miljø- og biovitenskap
Emneord: Samfunnsgeografi, Byutvikling, Stedsutvikling, Natur-kultur-samfunn
Publisert 4. okt. 2010 10:54 - Sist endret 11. mai 2020 16:57